CBD - Chilled beam

Active chilled beam for ceiling installation

As a 300 mm wide unit, Halton CBD is ideal for aesthetic office and meeting room applications.

  • Combined cooling heating and supply air unit for ceiling installation
  • Narrow structure enables indistinguishable installation
  PRODUCT MODELS AND ACCESSORIES
  • Model with combined heating and cooling coil
  • Several duct and water pipe connection locations available


 

Introduction

Halton CBD
 

Aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro instalaci do podhledu


 

  • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do zavěšeného podhledu

  • Integrální součástí jednotky je recirkulace vzduchu

  • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí vzduchu a malými nároky na větrání

  • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech

  • Typické instalace jsou: kanceláře, úřady, zasedací místnosti, hotelové pokoje, nemocniční pokoje pacientů.

 

Typy výrobku & příslušenství

  • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev


 Volitelné příslušenství pro napojení přívodu čerstvého vzduchu a potrubí vody

Dimensions

 

ROZMĚRY

Délka výměníku

1000, 1300, ..., 2800

  L-5

1195, 1495, ..., 2995

kg/m

12

 

Umístění připojovacích bodů potrubí a zabudování do zavěšeného podhledu
 

TYPY VÝROBKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ / MODEL

KÓD

POPIS

POZNÁMKA

Kombinovaný výměník chlazení a vytápění

TC = H

Čtyřtrubkový výměník pro

chlazení a vytápění

Připojovací body měděného potrubí topné/chladicí vody mají průměr 15/10 mm

Připojení potrubí čerstvého vzduchu

E = R1N nebo L1N

R1N = napojení zprava, průměr potrubí 100mm, bez klapky

L1N = napojení zleva, průměr potrubí 100mm, bez klapky

 

Připojení potrubí vody 

WD = A, B, C nebo D

A = napojení zleva u čelní strany

B = napojení zprava u čelní strany

C = napojení zleva u zadní strany

D = napojení zprava u zadní strany

Demontovatelné skrz přístupový panel

Accessories

 

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Spodní panel

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Boční stěny

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Koncové stěny

Pozinkovaná ocel

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

Přetlaková komora

Pozinkovaná ocel

Nástřik epoxydovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

Upevňovací konzoly

Pozinkovaná ocel

 

 

Trubky výměníku

Měď

 

 

Žebrování výměníku

Hliník

 

 Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa.

Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 125 mm. 

Material


MATERIAL AND FINISHING


PART  MATERIAL  FINISHING  NOTE 
Bottom panel Pre-painted
galvanised steel
Polyester-painted
White RAL 9010 / 20 % gloss
Special colours available
Polyester-epoxy-painted
Side plates Pre-painted
galvanised steel
Polyester-painted
White RAL 9010 / 20 % gloss
Special colours available
Polyester-epoxy-painted
End plates G alvanised steel Polyester- epoxy-painted
White RAL 9010 / 20 % gloss
Special colours available
Supply air plenum G alvanised steel Epoxy-painted
White RAL 9010 / 20 % gloss
Special colours available
Brackets Galvanised steel    
Coil pipes Copper    
Coil fins Aluminium    


Cooling/heating water pipe connections are Cu15/Cu10 with a wall thickness of 0.9-1.0 mm, fulfilling the European Standard EN 1057:1996.
The maximum operating pressure for chilled/hot water pipework is 1.0 MPa. Supply air duct connection is D100 mm.

Function

 

FUNKCE

 Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.

Pro různá množství čerstvého vzduchu jsou k dispozici čtyři velikosti vnitřních trysek.

 

Chladicí a topný výkon trámu je možno regulovat změnou průtoku chladicí nebo topné vody pomocí regulačního ventilu podle signálu z čidla prostorové teploty ve větraném prostoru. 

Installation

Instalace


Halton CBD 
Aktivní chladicí trám Halton CBD je možno instalovat podél delší nebo kratší strany místnosti. Při výběru směru instalace je třeba vzít v úvahu napojení trámu na přívod vzduchu a na rozvod chladicí a topné vody. Trámy Halton CBD jsou určeny pro zapuštění do konstrukce zavěšeného podhledu.

Trám je možno upevnit přímo na povrch stropu (H1=240 mm) nebo zavěsit pomocí závitových tyčí.  Montážní sada se skládá ze stropní konzoly, která se připevňuje ke stropní konstrukci a ze dvou posuvných konzol, připevněných po straně jednotky. Doporučená poloha zavěšení trámu Halton CBD je asi L/4 od jeho konce.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Adjustment

Seřízení

Halton CBD


Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,03 – 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 3°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.

Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 – 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.


Seřízení a regulace průtoku vody

Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí vyvažovacích ventilů osazených na zpátečkách potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon se regulují pomocí regulace průtoku vody. Průtok vody lze regulovat buďto dvoupolohově pomocí ventilu otevřeno-zavřeno nebo proporcionálně pomocí dvou- nebo trojcestných  ventilů se servopohonem.

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřící výustkou pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící výustku je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce:

 

      

 

Model k
A 0.71
B 0.99
C 1.33
D 2.00

Servicing

Servis
 

Halton CBD
Pozice popis
1.   DNO
2.   TEPELNÝ VÝMĚNÍK
3.   BOČNICE
4.   POSUVNÁ KONZOLA
5.   PŘETLAKOVÁ KOMORA
6.   PŘIPOJOVACÍ BODY POTRUBÍ CHLADICÍ A TOPNÉ VODY
7.   NAPOJOVACÍ NÁTRUBEK PŘÍVODU VZDUCHU
8.   KONCOVÁ DESKA

Po otevření dna lze získat snadný přístup k přetlakové komoře, přívodnímu potrubí vzduchu a tepelnému  

  

Specification

 

PŘÍKLAD TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ TRÁMU

Integrální součástí aktivního chladicího trámu je cirkulace vzduchu skrz perforované dno.

Dno trámu lze otevřít a demontovat z obou stran z důvodu provádění údržby a čištění.

Dno trámu lze demontovat bez použití zvláštního nářadí.

Polohu napojovacích nátrubků přívodu čerstvého vzduchu lze měnit bez použití zvláštního nářadí.

Chladicí trám je vybaven odnímatelným čelním panelem pro čištění přívodního potrubí vzduchu.

Výfuk vzduchu do místnosti je buďto jedním nebo dvěma směry.

Aktivní chladicí trám je  295mm široký a 240mm vysoký.

Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 100mm.

Rám, dno a boční panely jsou vyrobeny z plechu z pozinkované oceli.

Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9010 20 % lesk.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.

Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.

Žebrování výměníku chlazení je vyrobeno z hliníku.

Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.

 

Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trám má klapky pro regulaci průtoku vzduchu (volitelné příslušenství) a měřící výustky pro měření průtoku vzduchu.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.

Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.

Identifikace aktivních chladicích trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Product Code

 

KÓD VÝROBKU


CBD/S-E-L-C

S = Typ přívodu vzduchu a trysky
A              Dvousměrný / tryska 1

B             Dvousměrný / tryska 2

C             Dvousměrný / tryska 3

D             Dvousměrný / tryska 4

E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu/Velikost/Klapka

R1N       Zprava / 100 / bez klapky

L1N       Zleva / 100 / bez klapky

L = Celková délka

1200, + 100, 1700, 1720, 1800, + 100,...,3000

C = Účinná délka (délka potrubí chlad. výměníku) L=1200: 1000 1000, + 100,..,L-200

Specifika výrobku a příslušenství

WD = Poloha připojovacích míst potrubí
A             Vlevo vpředu

B             Vpravo vpředu

C             Vlevo vzadu

D             Vpravo vzadu

TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
C             Chlazení

H             Chlazení a vytápění

CO = Barva

W            Bílá

X              Speciální barva

 

Příklad kódu: CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A,TC=C,CO=W 

Downloads & Media

Halton CBD - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
973,1 kB
Halton CBD - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
973,5 kB
Halton CBD - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
972,1 kB
Halton CBD - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
973,3 kB
Halton CBD - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
973,6 kB
Eurovent Beams - 2016
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB
Eurovent beams - 2017
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB
Halton CBD - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
973,0 kB
Halton CBD - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
1,0 MB
Halton CBD - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,2 MB
Halton CBD - de
Type
Datasheet
Language
German (Germany)
Size
805,0 kB