BDR - Plenum

Plenum for grilles

Ideal for spaces that need customization in grille sizes.

 • Tilslutningsboks for tillufts og fraluftsriste.
 • Sikrer optimal funktion.
 • Kan anvendes til mange ristestørelser.
 • Fjederfastgørelse af risten.
 • Nem adgang til rengøring af kannalsystem.

Produkt Modeller & tilbehør

 • Model med lyddæmpningsmateriale.
 • Aftagelig måle og indreguleringsenhed.

Specification

The plenum shall be made of galvanised steel.

The plenum shall comprise an airflow measurement and adjustment unit.
The grille shall be detachable to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The plenum shall have mineral wool as sound insulation material.

The plenum shall reduce duct pressure and air velocity in order to supply air through the whole face area of the grille and improve the air distribution quality.

Introduktion


BDR

Tilslutningsboks til riste • Tilslutningsboks for tillufts og fraluftsriste.

 • Sikrer optimal funktion.

 • Kan anvendes til mange ristestørelser.

 • Fjederfastgørelse af risten.

 • Nem adgang til rengøring af kannalsystem.


Produkt Modeller & tilbehør

 • Model med lyddæmpningsmateriale.

 • Aftagelig måle og indreguleringsenhed.


Dimensioner


DIMENSIONERNS  L  H  K  K1  ØD 
200x50  195 45 250 80 99
200x100  195 95 250 80 99
250x100  245 95 275 92 124
300x100  295 95 275 92 124
400x100  395 95 310 110 159
500x100  495 95 310 110 159
600x100  595 95 350 130 199
800x100  795 95 400 155 249
1000x100  995 95 400 155 249
300x150  295 145 310 110 159
400x150  395 145 350 130 199
600x150  595 145 350 130 199
800x150  795 145 400 155 249
1000x150  995 145 465 188 314
1200x150  1195 145 505 208 354
1500x150  1495 145 550 230 399
200x200  195 195 310 110 159
400x200  395 195 400 155 249
600x200  595 195 465 188 314
800x200  795 195 465 188 314
1000x200  995 195 505 208 354
1200x200  1195 195 505 208 354
1500x200  1495 195 550 230 399
300x300  295 295 400 155 249
500x300  495 295 465 188 314
600x300  595 295 505 208 354
800x300  795 295 550 230 399
1000x300  995 295 550 230 399
400x400  395 395 505 208 354
600x400  595 395 550 230 399
800x400  795 395 550 230 399
1000x400  995 395 600 255 449
1200x400  1195 395 600 255 449
500x500  495 495 550 230 399
570x270  565 265 465 188 314
570x570  565 565 550 230 399
1170x570  1165 565 650 280 499


Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Tilslutningsboks /kanaltilslutning Galvaniseret stål  
Isolering Mineraluld Mineralulden er fastgjort med nitter


Tilbehør


PRODUKT MODELLER OG TILBEHØR


TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Trykfordelingsboks BDR Til reducering af tryk og hastighed (med måle og
indreguleringsenhed)
Lyddæmpning IN Mineraluld på 2 sider i BDR boksen
Lyddæmpning IN Mineraluld på 5 sider i BDR boksen
Måle og
indreguleringsenhed
MSM For tilluft (for tilslutning med diameter Ø 315)
Måle og
indreguleringsenhed
MEM For fraluft


Funktion


FUNKTIONKanaltrykket og lufthastigheden reduceres i BDR boksen. Derved fordeles tilluften jævnt over hele ristens overflade. Luftmængden kan reguleres ved brug af MSM indregulerings og måleenheden.

Installation


INSTALLATIONTilslutningsboksen forbindes til kanalen vha. en rund tilslutning med gummitætning. Hvis der installeres en måle-og indreguleringsenhed (1), anbefales en sikkerhedsafstand på 3D for at sikre pålidelig måling af luftmængden.
Enhedens styrespindel må ikke bøjes ret meget.
Ved vægmontage skal hulstørrelsen være mindst (L x H).
BDR har to stopanordninger, hvor ristens fjedre låser den fast.Indregulering


INDREGULERING

For at sikre korrekt regulering og måling af luftmængden, anbefales det, et risten tilsluttes en BDR boks forsynet med MSM modul.
Aftag risten og træk slanger og styrespindel gennem risten.
Skub risten tilbage på plads.
Mål differenstrykket med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Styrespindelen drejes for at justere luftmængden.
Slangerne og spindelen sættes derefter tilbage i boksen og spjædpositionen låses med en skrue.

Når TRI anvendes til fraluft, kan luftmængden ikke måles med MEM modulet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TILLUFT

BDR-D  >8xD  min 3xD 
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -

FRALUFT

Luftmængden bestemmes ved at måle differenstrykket mellem målestutsene og på BDR boksen og rumluften.
Den tilsvarende luftmængde beregnes efter formlen ovenover.
Luftmængden kan reguleres ved at dreje styrespindelen på MEM modulet.

Service


SERVICE

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).

Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.

Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation


SPECIFIKATION


Trykfordelingsboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Boksen skal indholde en måle- og indreguleringsdel.
Risten skal være aftagelig for let adgang til indreguleringsdelen.

Lyddæmpningsmaterialet skal være mineraluld.

Boksen skal reducere kanaltrykket og lufthastigheden for at sikre jævn fordeling af tilluften over hele ristens overflade.

Produkt Kode


PRODUKT KODE
 

BDR/S-L-H
 


   S = Moder produkt    AGC  AGC
    AGF  AGF
    AHD  AHD
    AHF  AHF
    ALE  ALE
    ALU  ALU
    AWE  AWE
    AWU  AWU
    FLE  FLE
    FLU  FLU
    HDF  HDF
    WDD  WDD
    WSD  WSD
    WTS  WTS

   L = Længde
    200, +1, .., 20000

   H = Højde
    50, +1, .., 670
 

Specifikationer og tilbehør
 


   D = Størrelse af kanal tilslutning    L>=200 & L<240: 100, 125, 160
    L>=240 & L<290: 100, 125, 160, 200
    L>=290 & L<355: 100, 125, 160, 200, 250
    L>=355 & L<440: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355
    L>=440 & L<490: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400
    L>=490 & L< 540: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450
    L>=540: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500

   N = Antal af kanal tilslutning
    1, +1, .., ((L-40)/D)

   IN = Ekstra isolerings mulighed
    N  Ingen ekstra lyddæmpning
    2  2 sider
    5  5 sider

   OM = Måle og regulerings enhed MSM
    N  Ingen MSM-enhed
    Y  MSM enhed i hver kanaltilslutning
 

Kode eksempel
 

   BDR/AGC-200-50, D=100,N=1,IN=N,OM=N


 

Downloads & Media

Halton BDR - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,0 MB
Halton BDR - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
440,0 kB
Halton BDR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
459,6 kB
Halton BDR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
440,9 kB
Halton BDR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
439,6 kB
Halton BDR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
441,9 kB