CBX - Chilled beam

Comfort unit for ceiling installation

Compact 4-way air distribution unit ensuring good room conditions even with higher cooling capacities due to efficient mixing with the room air.

Halton CBX-komfortenhed med luftfordeling i fire retninger

 • Fungerer som en aktiv baffel, men har luftfordeling i fire retninger i stedet for to.
 • Luftforsyning i fire retninger sikrer gode rumforhold selv ved højere kølekapacitet pga. effektiv blanding med luften i rummet.
 • Effektiv udnyttelse af loftspladsen på grund af enhedens kompakte størrelse og effektivitet.
 • Boost-tilvalg sikrer højere kapacitet med nem frontpladeregulering f.eks. i mødelokaler.

 

Typiske anvendelsesområder: kontorer og lokaler, skoler, offentlige områder, detailhandlen.


Produktmodeller

 • Tilluft, køling
 • Tilluft, køling og opvarmning  

Den aktive kølebaffel skal have en integreret recirkulationsenhed gennem det perforerede frontpanel.

Frontpanelet skal kunne afmonteres i forbindelse med generel vedligeholdelse og rengøring.
Frontpanelet skal kunne afmonteres uden brug af specialværktøj.
Tilluftsforsyningen til rummet skal have fire retninger.
Den aktive kølebaffel skal være 595 mm bred og 220 mm høj.
Den aktive kølebaffel skal have en tilluftskanaldiameter på 125 mm
Vandtilslutningernes position kan ændres ved at dreje varmeveksleren uden brug af specialværktøj.
Boks og front skal være fremstillet af galvaniseret stålplade.
Rammen skal være fremstillet af aluminium.

Alle synlige dele skal være hvide, lakeret iht. RAL 9010, 50% glans.
Alle rør skal være fremstillet af kobber, og tilslutningsrørene skal have en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm.
Lamellerne skal være fremstillet af aluminium.
Opvarmning kan efter ønske være integreret i varmeveksleren via to 12 mm-rør, der er serieforbundet.

Alle led skal loddes og tryktestes på fabrikken.
Rørenes maksimale driftstryk er 1,0 MPa.
Den aktive kølebaffel skal have en måletap, så måling af luftmængden er muligt.

Aktive kølebafler skal være beskyttet med en aftagelig plastbelægning.
Kanaltilslutningen og rørenderne skal være forseglet under transport.
De aktive kølebafler skal kunne identificeres ud fra et serienummer trykt på et mærkat, der sidder på både den aktive kølebaffel og plastemballagen. 

 

Introduktion

CBX

En komfortenhed med luftfordeling i fire retninger 


Halton CBX-komfortenhed med luftfordeling i fire retninger

 • Fungerer som en aktiv baffel, men har luftfordeling i fire retninger i stedet for to.
 • Luftforsyning i fire retninger sikrer gode rumforhold selv ved højere kølekapacitet pga. effektiv blanding med luften i rummet.
 • Effektiv udnyttelse af loftspladsen på grund af enhedens kompakte størrelse og effektivitet.
 • Boost-tilvalg sikrer højere kapacitet med nem frontpladeregulering f.eks. i mødelokaler.

 

Typiske anvendelsesområder: kontorer og lokaler, skoler, offentlige områder, detailhandlen.


Produktmodeller

 • Tilluft, køling
 • Tilluft, køling og opvarmning 

Dimensioner

DIMENSIONER OG VÆGT 

Dimensioner


  

Intergreted i nedhængt loft

 

 


 

Størrelse

Vægt (uden vand)

CBX 600

12,6 kg

CBX 1200

25,9 kg 

Materiale

MATERIALE OG FINISH 

DEL

MATERIALE

FINISH

BEMÆRKNING

Frontpanel

Galvaniseret stål

Polyesterlakeret
Hvid RAL 9010/50 % glans

Mulighed for specialfarver
Polyesterlakeret

Ramme (side)

Aluminium

Polyesterlakeret
Hvid RAL 9010/50 % glans

Mulighed for specialfarver
Polyesterlakeret

Ramme (ende)

Aluminium

Polyesterlakeret
Hvid RAL 9010/50 % glans

Mulighed for specialfarver
Polyesterlakeret

Tilluftsboks

Galvaniseret stål

 

 

Beslag

Galvaniseret stål

 

 

Rør

Kobber

 

 

Lameller

Aluminium

 

  

Køle-/varmtvandsrørtilslutningerne er Cu12/Cu12 mm med en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm, som overholder den europæiske standard EN 1057:1996.
Det maksimale driftstryk for køle-/varmtvandskredsløbet er 1,0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutning er 125 mm. 

 

Tilbehør

VALGMULIGHEDER OG TILBEHØR 

TILBEHØR/MODEL

KODE

BESKRIVELSE

BEMÆRKNING

Kølemodel

TC=C

Enhed med kølevandscirkulation i varmeveksleren

Kølevandsrørenes tilslutninger
har Ø 12 mm

Kombineret køle- og
varmeflade

TC = H

Enhed med køle- og varmtvandscirkulation i varmeveksleren

Køle-/varmekobbervandrørenes tilslutninger
har Ø 12/12 mm 

Køle-/varmtvandsrørtilslutningerne er Cu12/Cu12 mm med en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm, som overholder den europæiske standard EN 1057:1996.
Det maksimale driftstryk for køle-/varmtvandskredsløbet er 1,0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutning er 125 mm.  

 

Funktion

FUNKTION

Halton CBX er en komfortenhed, der fungerer som en aktiv baffel bortset fra, at luftfordelingen har fire retninger i stedet for to. Det er et kompakt køle-, varme- og tilluftsarmatur til installation plant med et nedhængt loft.

Den primære tilluft ledes ind i den aktive kølebaffels boks. Derefter fordeles den ud i rummet via dyser. Der er tilluftsspalter forneden på baflen i alle fire sider. Tilluftsdyserne tilfører effektivt luft til rummet. Den tilførte luft strømmer gennem varmeveksleren, hvor den enten afkøles eller opvarmes. Tilluftsstrømmen rettes horisontalt langs med loftsfladen. Tilluften blandes effektivt med luften i rummet selv ved højere køle- og varmekapacitet, hvilket sikrer gode indendørs forhold. 
 


 

Normal strømning 

Boost-strømning

Halton CBX's kølekapacitet reguleres ved at sænke frontpladen fra normal position (1) til boost-position (2), så kapaciteten øges, hvilket er fordelagtigt f.eks. i møderum. 

 
  

Installation

INSTALLATION

Halton CBX-komfortenheden er egnet til forskellige anvendelser på grund af den kompakte størrelse. Ved valg af kølebaflens position skal der tages højde for placeringen af tillufts- og vandkredsløbstilslutningerne.

Kølebaflen kan fastgøres direkte på loftsfladen (H1 = 220 mm) eller ophænges i gevindstænger (8 mm). Loftsinstallation med beslag, der sidder i enhedens sider.

Installér køle- og varmtvandskredsløbenes hovedrør over kølebaflens niveau, så udluftning af rørene er muligt.

Kanaltilslutningen er placeret enten i venstre eller højre side af kølebaflen i forhold til rørtilslutningerne.


Placeringssiden kan skiftes ved at vende varmeveksleren. 


 

Indregulering

INDREGULERING

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0,02-0,10 kg/s, hvilket medfører en temperaturstigning på 1-4 °C i varmeveksleren. Den anbefalede temperatur for varmevekslerens tilgangsvand er 14-16 °C, så kondensdannelse undgås.

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0,01-0,06 kg/s, hvilket medfører et temperaturfald på 5-15 °C i varmeveksleren.
Den anbefalede maksimale temperatur for varmevekslerens tilgangsvand er 35 °C.

Regulering og styring af vandmængden

Reguler kølebaflens vandmængde med ventiler installeret ved køle- og varmtvandsvekslerens afgang. Kølebaflens køle- og varmekapacitet styres ved at regulere vandmængden. Vandmængden kan reguleres vha. en tænd/sluk-ventil eller en to- eller trevejs-proportionalventil.

 

Regulering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er udstyret med en måletap til måling af det statiske tryk, hvilket muliggør hurtig og nøjagtig måling af tilluftsmængden gennem baflen. Luftmængden beregnes ved hjælp af nedenstående formel. 

Værdien K fastlægges i henhold til nedenstående tabel: 

Dyse 

Størrelse 

k [l/s] k [m3/t]
A 600 0,64 2,30
A 1200 1,03 3,71
B 600 0,85 3,06
B 1200 1,47 5,29
C 600 1,16 4,18
C 1200 1,93 6,95
D 600 1,73 6,23
D 1200 2,95 10,62
E 600 2,87 10,33
E 1200 4,75 17,10

dpm målt statisk tryk i kammer, Pa 

Service

SERVICE


KODEBESKRIVELSE
1 FRONTPANEL
2 VARMEVEKSLER
3 TILSLUTNING AF TILLUFT
4 RAMME


Fjern frontpanelet for at få adgang til tilluftsboksen, kanalerne og varmeveksleren.
Rengør tilluftsboksen og varmevekslerens lameller med en støvsuger, og pas på ikke at beskadige lamellerne.
Rengør frontpanelet og rammens sider efter behov med en fugtig klud. 

Specifikationer

SPECIFIKATIONER

Den aktive kølebaffel skal have en integreret recirkulationsenhed gennem det perforerede frontpanel.

Frontpanelet skal kunne afmonteres i forbindelse med generel vedligeholdelse og rengøring.
Frontpanelet skal kunne afmonteres uden brug af specialværktøj.
Tilluftsforsyningen til rummet skal have fire retninger.
Den aktive kølebaffel skal være 595 mm bred og 220 mm høj.
Den aktive kølebaffel skal have en tilluftskanaldiameter på 125 mm
Vandtilslutningernes position kan ændres ved at dreje varmeveksleren uden brug af specialværktøj.
Boks og front skal være fremstillet af galvaniseret stålplade.
Rammen skal være fremstillet af aluminium.

Alle synlige dele skal være hvide, lakeret iht. RAL 9010, 50% glans.
Alle rør skal være fremstillet af kobber, og tilslutningsrørene skal have en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm.
Lamellerne skal være fremstillet af aluminium.
Opvarmning kan efter ønske være integreret i varmeveksleren via to 12 mm-rør, der er serieforbundet.

Alle led skal loddes og tryktestes på fabrikken.
Rørenes maksimale driftstryk er 1,0 MPa.
Den aktive kølebaffel skal have en måletap, så måling af luftmængden er muligt.

Aktive kølebafler skal være beskyttet med en aftagelig plastbelægning.
Kanaltilslutningen og rørenderne skal være forseglet under transport.
De aktive kølebafler skal kunne identificeres ud fra et serienummer trykt på et mærkat, der sidder på både den aktive kølebaffel og plastemballagen. 

 

Produktkode

PRODUKTKODE

CBX/S-E-L-TC

S = Tilluftsmønstrenes retning og dysetype
A  Fire retninger/dyse 1
B  Fire retninger/dyse 2
C  Fire retninger/dyse 3
D  Fire retninger/dyse 4
E  Fire retninger/dyse 5

E = Kanaltilslutning
R2N  Højre/125/Uden spjæld
L2N   Venstre/125/Uden spjæld

L=Længde
600
1200

TC = Køle-/varmefunktioner (coil-type)
C Køling
H Opvarmning

 

Specifikationer og tilbehør

CO = Farve

W Hvid
X Specialfarve

ZT = Specialfremstillet

N Nej
Y Ja

Eksempel på kode

CBX/B-R2N-1200, TC=C, CO=W, ZT=N


 

 

 

  

Downloads & Media

Halton CBX - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
309,6 kB
Eurovent Beams - 2016
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB
Eurovent beams - 2017
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB
Halton CBX - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,9 MB