CHH - Chilled beam

Active chilled beam for bulkhead installation

Compact size makes the product ideal for hotels and offices and for new buildings and renovation projects.

 • Kombineret køle-, varme og tilluftsenhed til installation i forbindelse med nedhængt loft/installation over gangareal.
 • Velegnet til hotelværelser med høje krav til komfort og akustik.
 • CHH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtemperaturen er vigtig.
 • Forbedret livscyklus:
  • Energieffektiv løsning med lave luft og vandmængder ved både køling og opvarmning.
  • Velegnet til brug sammen med frie energikilder og varmepumper.
  • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og rengøringsvenlige opbygning. Virker som et tørt system uden kondensering med begrænset brug af mekaniske dele: ingen ventilator, ingen filtre, ingen drypbakke med rørtilslutning.
 • Let bestilling og installation:
  • Mulighed for at ændre positionerne på primærlufttilslutningen og vandrørstilslutningerne for tilpasning på montagestedet.
  • Kompakt design, 1000 mm (bredde) x 925 mm (længde) x 250 mm (højde), egnet til både moderniseringsprojekter og nybygninger.
    

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle og varmeflade
 • Mulighed for forskellige tilluftsriste
 • Integrerede reguleringsventiler og aktuatorer
    

Halton CHH enheden er en aktiv kølebaffel beregnet til montage i forbindelse med nedhængt loft/-installation over gangareal som lukket installation med retur- og tilluftsriste.

Retur- og tilluftsristene skal kunne åbnes og aftages for nemt vedligehold. Returluftsristen har en 40 mm teleskoptilslutning, og tilluftsristen har en 200 mm teleskoptilslutning.
Kølebaflen skal være 1000 mm bred, 925 mm lang, og 250 mm høj og have en kanaltilslutning på 125 mm.

Kanaltilslutningens placering skal kunne ændres fra højre til venstre side eller til midten af tilluftskammeret.

Varmeveksleren skal være anbragt, således at vandtilslutningerne kan udføres enten på baflens højre side eller på den venstre side.

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Varmeveksleren skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne. Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Introduktion


CHH

Aktiv Kølebaffel


 

 • Kombineret køle-, varme og tilluftsenhed til installation i forbindelse med nedhængt loft/installation over gangareal.
 • Velegnet til hotelværelser med høje krav til komfort og akustik.
 • CHH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtemperaturen er vigtig.
 • Forbedret livscyklus:
  • Energieffektiv løsning med lave luft og vandmængder ved både køling og opvarmning.
  • Velegnet til brug sammen med frie energikilder og varmepumper.
  • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og rengøringsvenlige opbygning. Virker som et tørt system uden kondensering med begrænset brug af mekaniske dele: ingen ventilator, ingen filtre, ingen drypbakke med rørtilslutning.
 • Let bestilling og installation:
  • Mulighed for at ændre positionerne på primærlufttilslutningen og vandrørstilslutningerne for tilpasning på montagestedet.
  • Kompakt design, 1000 mm (bredde) x 925 mm (længde) x 250 mm (højde), egnet til både moderniseringsprojekter og nybygninger.
    

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle og varmeflade
 • Mulighed for forskellige tilluftsriste
 • Integrerede reguleringsventiler og aktuatorer
   

Dimensioner


DIMENSIONER OG VÆGT

  

  H1 W1
Aluminium supply air grille 176 826
Steel supply air grille 170 820 


Vægt af baffel: 30 kg (ekskl. vand)
 

Materiale


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
Returluftsrist Pre-malet
galvaniseret stål
Polyester-malet
Hvid RAL 9010 /
20 % glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Tilluftsrist
G = A
Aluminium Polyester-epoxy-malet
Hvid RAL 9010 /
50 % glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Tilluftsrist
G = B
Stål Polyester-epoxy-malet
Hvid RAL 9010 /
50 % glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Svøb Galvaniseret stål    
Tilluftskammer Galvaniseret stål    
Ophængningsbeslag Galvaniseret stål    
Varmevekslerrør Kobber    
Varmevekslerlameller Aluminium    


Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.
Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutningsstørrelse er D125 mm.


Tilbehør


MODELLER OG TILBEHØR

TILBEHØR
MODEL
 
KODE  BESKRIVELSE  BEMÆRKNING 
Tilluftsrist G = A Aluminiumsrist med
7 faste vandrette lameller
til horisontal indblæsning.
Faste frontlameller,
fast strømningsmønster
med lodret 15 °C afbøjning.
Aluminiumskonstruktion
med flot design.
Som standard,
tillufts- og returluftsriste
bliver leveret i samme farve.
Riste kan også
leveres i forskellige
farver på forespørgsel.
Hvis der ønskes en anden rist
til rummet, anbefaler Halton
at bruge Halton AWE som
har samme design.
Tilluftsrist G = B Stålrist med
9 vandrette lameller
til horisontal indblæsning.
Regulerbare vandrette lameller
maks. 15 °C.
Robust stålkonstruktion.
som standard, kan tillufts- og
returluftsriste
leveres i samme farve.
Riste kan også leveres
i forskellige farver på forespørgsel.
Hvis der ønskes en anden rist til rummet,
anbefaler Halton at bruge Halton WTS
som har samme design.
Kombineret køle
og varmefladel
TC = H H = varmeveksler med varmtvandscirkulation. Kobbervandrørs
tilslutningerne er Ø 15 mm
(køling) og Ø 10 mm (opvarmning)
Reguleringsventil CV = se
produktkode
Ventiler med regulerbar
kvs værdi (Danfoss RA-C dn15) eller
med konstant flowfunktion
(Danfoss AB-QM dn10 til opvarmning
og Danfoss AB-QM dn15 til køling).
Leveret fabriksmonteret eller særskilt.
Hvis reguleringsventilerne er fabriksmonterede
kan placeringerne
af rørtilslutningerne
ikke ændres på montagestedet.
Ventilaktuator VM = se
produktkode
Termiske on/off aktuatorer (230 VAC NC eller 24 VAC NC)
for begge ventiltyper.
Fabriksmonteret eller særskilt leveret.
Aluminiums tilluftsrist      Stål tilluftsrist

Funktion


FUNKTIONCHH er en aktiv kølebaffel til installation i forbindelse med nedhængt loft/installation over gangareal.

Primærluften tilføres baflens kammer, hvorfra den bliver indblæst til rummet gennem dyserne og tilluftsristen på baflens forside. Ved hjælp af dyserne og den lavere placerede returluftsrist opblandes rumluften effektivt og strømmer derefter gennem varmeveksleren, hvor den enten afkøles eller opvarmes. Tilluftsstrålen ledes vandret langs loftets overflade.

Der kan leveres tre dysestørrelser til forskellige luftmængder. Dysepladerne kan skiftes indbyrdes med henblik på ændringer i rummets design.

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Reguleringen kan bestå af enten en standard reguleringsventil eller en kombinationsventil. Begge ventiler styres af en termisk aktuator, og reguleringsventilens vandmængde bestemmes af rumtemperaturen. Standardventilen har en justerbar kvs værdi. Kombinationsventilen har en justerbar nominel vandmængde, og der skal måles en trykdifferens over ventilen på (min.: 16 kPa) for at sikre korrekt drift.

Installation


INSTALLATION

CHH er beregnet til installation i forbindelse med nedhængt loft/installation over gangareal.
Kølebaflen kan fastgøres direkte til loft eller nedhængt ved hjælp af gevindjern (8 mm). Den anbefalede afstand mellem tilluftsristen og loftet er 200 mm. Returluftsristen har en 40 mm teleskoptilslutning og tilluftsristen har en 200 mm teleskoptilslutning.

Hovedledningerne til køle- og varmtvandscirkulationen skal installeres over baflen for ikke at genere udluftningen på vandsiden.Indregulering


INDREGULERING

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0.03-0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14-16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 4 °C. Kølevandskredsløbet skal dimensioneres, således at der ikke opstår kondens.

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01-0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35-45 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren med 5-15 °C

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Kølebaflens vandmængde reguleres med standardreguleringsventilen ved at indstille den fastlagte kv værdi på ventilhuset.
Ved brug af automatisk kombinationsventil, indstilles den fastlagte vandmængde på ventilhuset og trykdifferencen (min.: 7.5 kPa) indstilles mellem ventilens målenipler. Trykdifferencen over ventilen skal være 16 kPa for at sikre korrekt drift.
Baflens køle- og varmeydelse reguleres ved at ændre vandmængden.


Regulering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er forsynet med måleudtag, hvilket muliggør nøjagtig bestemmelse af luftmængden gennem den effektive del af baflen. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Service


SERVICEKODE  BESKRIVELSE 
1   RETURLUFTSRIST
2   TILLUFTSRISTS
3   TILLUFTSTILSLUTNING
4   RØRTILSLUTNING FOR KOLDTVAND
5   RØRTILSLUTNING FOR VARMTVAND

Returluftristen åbnes, og varmevekslerens lameller rengøres med en støvsuger. Pas på, at lamellerne ikke beskadiges. Aftør retur- og tilluftsrist med en fugtig klud.

Tjek med passende intervaller, at aktuatorer og reguleringsventiler for vand fungerer korrekt.

Specifikation


SPECIFIKATIONER

Halton CHH enheden er en aktiv kølebaffel beregnet til montage i forbindelse med nedhængt loft/-installation over gangareal som lukket installation med retur- og tilluftsriste.

Retur- og tilluftsristene skal kunne åbnes og aftages for nemt vedligehold. Returluftsristen har en 40 mm teleskoptilslutning, og tilluftsristen har en 200 mm teleskoptilslutning.
Kølebaflen skal være 1000 mm bred, 925 mm lang, og 250 mm høj og have en kanaltilslutning på 125 mm.

Kanaltilslutningens placering skal kunne ændres fra højre til venstre side eller til midten af tilluftskammeret.

Varmeveksleren skal være anbragt, således at vandtilslutningerne kan udføres enten på baflens højre side eller på den venstre side.

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Varmeveksleren skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne. Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Produktkode


PRODUKTKODE

CHH/S-E-K-G

   S = Dysetype
    A  Dyse 5
    B  Dyse 6
    C  Dyse 7 

   E = Placering af tilslutning for tilluft

    R  Højre
    L  Venstre
    M  Midten
    
   K = Placering af rørtilslutninger

    R  Højre
    L  Venstre 

   G = Type af tilluftsrist
    A  Aluminium
    B  Stål

Specifikationer og tilbehør

   TC = Køling / varmefunktioner (varmevekslertype)
    C  Køling
    H  Køling og opvarmning

   CO = Farve på riste
    W  Hvid
    X  Speciel farve

   CV = Reguleringsventiler
    N  Ikke fastlagt
    A1  Regulerbar kvs(Danfoss RA-C dn15); fabriksmonteret
    A2  Regulerbar kvs(Danfoss RA-C dn15); særskilt
    A3  Konstant flow(Danfoss AB-QM dn10 til opvarmning og dn15 til køling); fabriksmonteret
    A4  Konstant flow(Danfoss AB-QM dn10 til opvarmning og dn15 til køling); særskilt

   VM = Ventiler aktuatorer
    N  Ikke fastlagt
    A1  24 V
    A2  230 V

Kodeeksempel

   CHH/A-M-R-A, TC=C, CO=W, CV=N, VM=N

Downloads & Media

Halton CHH - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,1 MB
Halton CHH - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,1 MB
Halton CHH - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,1 MB
Eurovent Beams - 2016
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB
Eurovent beams - 2017
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB
Halton CHH - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,7 MB
Halton CHH - it
Type
Datablad
Sprog
Italian (Italy)
Størrelse
1,1 MB
Halton CHH - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,1 MB
Halton CHH - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
1,1 MB