JDB - Halton Jaz diffuser

rund diffuser til loftmontage

Halton’ s Jaz series of diffusers combine excellent performance with iconic design . The aerodynamic construction is silent in operation and efficient to buy as smaller diffuser sizes  can be utilized. The diffusers are available for both supply and exhaust ensuring  architectural ceiling outlook.

 • Rund, diffuser til loftsmontage
 • Egnet for både tilluft og fraluft
 • Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks
 • Aftageligt frontpanel for nem rengøring af enhed og kanalsytem
 • Sektorblænder for 1-3 vejs strømningsmønster
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning

Tilbehør

 • Sæt af sektorblænder,som giver kontrol af strømningsmønsteret.
 • Trykfordelingsboks med lyddæmpning, måle og indreguleringsfunktion.
 • Installationspanel for modullofter.

Produkt modeler

 • JDB/S, massivt front panel
 • JDB/P, perforeret front panel

Diffusoren skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard. Luften skal tilføres rummet gennem diffusorens sidespalter, for at sikre en høj opblanding. Strømningsmønstret skal kunne reguleres i 1, 2, 3, eller 4 retninger ved hjælp af sektorblænder.

Alternativ 1; Ingen trykfordelingsboks

Diffusoren skal have en tilslutningsdel af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.
Diffusoren skal have et aftageligt massivt eller perforeret frontpanel, som giver nem adgang til kanalsystemet.

Alternativ 2; Med trykfordelingsboks

Diffusoren skal være forbundet til en trykfordelingsboks, som indeholder en indregulerings og måleenhed.
Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden i trykfordelingsboksen.
Indreguleringsboksen skal have en studs med integreret pakning for lufttæt kanaltilslutning.
Trykfordelingsboksen skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Quick Selection


 


 

Oversigt

Halton Jaz

JDB - rund diffuser til loftsmontage

 • Rund, diffuser til loftsmontage
 • Egnet for både tilluft og fraluft
 • Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks
 • Aftageligt frontpanel for nem rengøring af enhed og kanalsytem
 • Sektorblænder for 1-3 vejs strømningsmønster 
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning

Tilbehør

 • Sæt af sektorblænder,som giver kontrol af strømningsmønsteret.
 • Trykfordelingsboks med lyddæmpning, måle og indreguleringsfunktion.
 • Installationspanel for modullofter.

Produkt modeler

 • JDB/S, massivt front panel
 • JDB/P, perforeret front panel

Dimensioner

Dimensioner


Halton Jaz JDB
 


 

NS Ø W H ØD
125 300 116 124
160 300 121 159
200 450 126 199
250 450 136 249
315 570 146 314 

Materiale

Materiale
 

Halton Jaz JDB 

Del

Materiale

Bemærkning

Svøb

Stål

 

Front panel

Stål

 

Sektorblænder (DP)

Skummet plastik

 

Tilslutningsstuts med tætning

Galvaniseret stål

Gummipakning

Installations panel (PI)

Stål

 

Finish

Malet
hvid (RAL 9010)

Speciel farve mulig

Tilbehør

Tilbehør


Halton Jaz JDB 

Tilbehør

Kode

Beskrivelse

Sektorblænde

DP

Et sæt af sektorblændersom giver kontol af strømningsmønster
3, 2 og 1 vejs

Trykfordelingsboks

TRI

For indregulering og strømningsudjævning af
luftmængden samt lyddæmpning af kanalstøj
(polyester fiber)

Trykfordelingsboks

TRH

For indregulering og strømningsudjævning af
luftmængden samt lyddæmpning af kanalstøj
(mineral uld)

Installations panel

PI-N

For 600x600 mm modullofter,
farve hvid (RAL 9010)

PI-C

For Clip-In modullofter,
farve hvid (RAL 9010)

PI-F

For Fineline15 modullofter,
farve hvid (RAL 9010) 


Funktion

Funktion


Halton Jaz JDB 

 • Luften tilføres rummet gennem diffusorens sidespalter og opblandes derefter med rumluften.
 • Den anbefalede maksimumtemperaturdifferens mellem tilluft og rumluft er 10°C.
 • Strømningsmønstret kan ændres til 1, 2, 3 eller 4 vejs indblæsning vha sektorblænder.

Produkt modeler

Produkt modeler


Halton Jaz JDB/S (massivt front panel )

 

Halton Jaz JDB/P (perforeret front panel)

Installation

Installation


Halton Jaz JDBDiffusoren tilsluttes enten direkte til kanalen med skruer eller alternativt til en Halton TRI eller Halton TRH-trykfordelingsboks.

Luftretningen bestemmes vha. Sektorblænden i henhold til installations manualen

Den anbefalede sikkerhedsafstand foran enheden skal være mindst 3xD.

Til fraluft bruges hverken sektorblænde eller sektorpanel.

 

 Installation i nedhængt loft

Ø D  Ø d
124 160
159 215
199 255
249 320
314 405

  

Installation med loft panel (PI) 

  
 

Kode  Beskrivelse
PI-N  T-bar ceilings
PI-C  Clip-in
PI-F  Fineline 15

 

 

Installation med Halton TRI eller Halton TRH 

Tilslutningsmuffen på Halton TRI-boksen kan monteres enten internt i boksen eller eksternt i bunden af boksen.Enhedens højde i tabellen nedenunder er angivet for ekstern installation. Når Halton TRI-muffen monteres i boksen, kan målet H og H1 reduceres med 60 mm. 

NS ØD1 TRI H H1
125 100 TRI-100-125 91 248
125 125 TRI-125-125 91 278
160 100 TRI-100-160 96 253
160 125 TRI-125-160 96 283
160 160 TRI-160-160 96 323
200 125 TRI-125-200 101 288
200 160 TRI-160-200 101 328
200 200 TRI-200-200 101 378
250 125 TRI-160-250 111 338
250 160 TRI-200-250 111 388
250 200 TRI-250-250 111 452
315 200 TRI-200-315 121 398
315 250 TRI-250-315 121 462
315 315 TRI-315-315 121 508


 

NS ØD1 TRH H H1
125 100 TRH-100-125 80 232
125 125 TRH-125-125 80 260
160 100 TRH-100-160 85 237
160 125 TRH-125-160 85 265
160 160 TRH-160-160 85 297
200 125 TRH-125-200 90 270
200 160 TRH-160-200 90 302
200 200 TRH-200-200 90 354
250 125 TRH-160-250 100 312
250 160 TRH-200-250 100 364
250 200 TRH-250-250 100 416
315 200 TRH-200-315 110 374
315 250 TRH-250-315 110 426
315 315 TRH-315-315 110 491

Den tekniske ydeevne for kombinationen af indblæsningsamatur og trykfordelingsboks præsenteres særskilt  for disse to forskellige installationer.

Indregulering

Indregulering


Halton Jaz JDB

Det er ikke muligt at indregulere luftmængden i diffuseren alene.

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en Halton TRI/TRH -trykfordelingsboks med MSM modul. Åbn frontpanelet og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren. Sæt frontpanelet på plads igen.

Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

                   

Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter frontpanelet. 


  
Det k-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D = kanaldiameter)
  

TRI > 8xD min 3xD
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 32.0
250 47.9 51.5
315 78.6  -

 

TRH > 8xD min 3xD
100 6.5 7.5
125 10.8 12.6
160 19.4 21.9
200 29.7 31.0
250 48.8 51.5


Service

Service


Halton Jaz JDB

Åbn diffusorens frontpanel og aftør delene med en fugtig klud.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.
 

Alternativ med  trykfordelingsboks

Åbn diffusorens frontpanel.
Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (NB ! Træk ikke i styrespindelen eller i slangerne).

Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.

Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser. 

Specifikation

Specifikation
 

Diffusoren skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard. Luften skal tilføres rummet gennem diffusorens sidespalter, for at sikre en høj opblanding. Strømningsmønstret skal kunne reguleres i 1, 2, 3, eller 4 retninger ved hjælp af sektorblænder.

Alternativ 1; Ingen trykfordelingsboks

Diffusoren skal have en tilslutningsdel af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.
Diffusoren skal have et aftageligt massivt eller perforeret frontpanel, som giver nem adgang til kanalsystemet.

Alternativ 2; Med trykfordelingsboks

Diffusoren skal være forbundet til en trykfordelingsboks, som indeholder en indregulerings og måleenhed.
Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden i   trykfordelingsboksen.
Indreguleringsboksen skal have en studs med integreret pakning for lufttæt kanaltilslutning.
Trykfordelingsboksen skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Produkt kode

Produkt kode


JDB/S-D

S = Model
      
S     Massivt front panel
       P     Perforeted front panel 

D = Diameter af kanal tilslutning
      
125, 160, 200, 250, 315


Andre muligheder og tilbehør

C  = Farve
         W      Standard, hvid (RAL 9010)
         X       Special RAL farve

ZT = Kundetilpasset produkt
         N       Nej

 
Underprodukter 

DP      Sektorblænde sæt
PI        Panel for loftinstallation:
           PI-N T-bar loft
           PI-C Clip-in
           PI-F Fineline 15

Trykfordelingsbokse med luftstrøms kontrol og lyddæmpning
                  Halton TRI/S for tilluft
                  Halton TRI/E for fraluft
                  Halton TRH/S for tilluft


Kode eksempel

         JDB/S-200, CO=W, ZT=N 

Downloads & Media

Halton Jaz JDB - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
290,3 kB
Halton JDB - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,2 MB