CBD - Chilled beam

Active chilled beam for ceiling installation

As a 300 mm wide unit, Halton CBD is ideal for aesthetic office and meeting room applications.

 • Combined cooling heating and supply air unit for ceiling installation
 • Narrow structure enables indistinguishable installation
  PRODUCT MODELS AND ACCESSORIES
 • Model with combined heating and cooling coil
 • Several duct and water pipe connection locations available

Integrální součástí aktivního chladicího trámu je cirkulace vzduchu skrz perforované dno.
Dno trámu lze otevřít a demontovat z obou stran z důvodu provádění údržby a čištění.
Dno trámu lze demontovat bez použití zvláštního nářadí.

Výfuk vzduchu do místnosti je buďto jedním nebo dvěma směry.
Aktivní chladicí trám je  295mm široký a 240mm vysoký.
Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 100mm.
Rám, dno a boční panely jsou vyrobeny z plechu z pozinkované oceli.
Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9010 20 % lesk.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Žebrování výměníku chlazení je vyrobeno z hliníku.
Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních chladicích trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Halton CBD

Aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro instalaci do podhledu

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do zavěšeného podhledu
 • Integrální součástí jednotky je recirkulace vzduchu
 • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí vzduchu a malými nároky na větrání
 • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Typické instalace jsou: kanceláře, úřady, zasedací místnosti, hotelové pokoje, nemocniční pokoje pacientů.

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 •  Volitelné příslušenství pro napojení přívodu čerstvého vzduchu a potrubí vody

Rozměry

 Délka výměníku  1000, 1300, ..., 2800
 L-5   1195, 1495, ..., 2995
 kg/m   12


Umístění připojovacích bodů potrubí a zabudování do zavěšeného podhledu

Příslušenství

 Příslušenství

 Kód

 Popis

 Poznámka

 Kombinovaný výměník chlazení
 a vytápění

 TC = H

 Čtyřtrubkový výměník pro
 chlazení a vytápění

 Připojovací body měděného 
 potrubí topné/chladicí vody
 mají průměr 15/10 mm

 Připojení potrubí čerstvého
 vzduchu

 E = R1N nebo L1N

 R1N = napojení zprava, průměr potrubí 100mm,
 bez klapky

 L1N = napojení zleva, průměr potrubí 100mm,
 bez klapky

 

 Připojení potrubí vody 

 WD = A, B,
 C nebo D

 A = napojení zleva u čelní strany

 B = napojení zprava u čelní strany

 C = napojení zleva u zadní strany

 D = napojení zprava u zadní strany

 Demontovatelné skrz
 přístupový panel

Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa. Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 100 mm. 

Materiál

 Díl

  Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Spodní panel

 Pozinkovaná ocel opatřená
 nástřikem

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá
 RAL 9010/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Boční stěny

 Pozinkovaná ocel opatřená
 nástřikem

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá
 RAL 9010/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Koncové stěny

 Pozinkovaná ocel

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá
 RAL 9010/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev

 Přetlaková komora

 Pozinkovaná ocel

 Nástřik epoxydovou barvou, bílá
 RAL 9010/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev

 Upevňovací konzoly

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky výměníku

 Měď

 

 

 Žebrování výměníku

 Hliník

 

 

Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa. Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 100 mm.

Funkce

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.
Pro různá množství čerstvého vzduchu jsou k dispozici čtyři velikosti vnitřních trysek.

Chladicí a topný výkon trámu je možno regulovat změnou průtoku chladicí nebo topné vody pomocí regulačního ventilu podle signálu z čidla prostorové teploty ve větraném prostoru. 

Instalace

** image to be updated soon **

Aktivní chladicí trám Halton CBD je možno instalovat podél delší nebo kratší strany místnosti. Při výběru směru instalace je třeba vzít v úvahu napojení trámu na přívod vzduchu a na rozvod chladicí a topné vody. Trámy Halton CBD jsou určeny pro zapuštění do konstrukce zavěšeného podhledu.

Trám je možno upevnit přímo na povrch stropu (H1=240 mm) nebo zavěsit pomocí závitových tyčí. Montážní sada se skládá ze stropní konzoly, která se připevňuje ke stropní konstrukci a ze dvou posuvných konzol, připevněných po straně jednotky. Doporučená poloha zavěšení trámu Halton CBD je asi L/4 od jeho konce.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Seřízení

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,03 – 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 3°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.
 

Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 – 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
 

Seřízení a regulace průtoku vody

Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí vyvažovacích ventilů osazených na zpátečkách potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon se regulují pomocí regulace průtoku vody. Průtok vody lze regulovat buďto dvoupolohově pomocí ventilu otevřeno-zavřeno nebo proporcionálně pomocí dvou- nebo trojcestných  ventilů se servopohonem.
 

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřící výustkou pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící výustku je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce:

     
 

Model k 
A 0.71
B 0.99
C 1.33
D 2.00

Servis

Pozice popis
1.   Dno
2.   Tepelný výměník
3.   Bočnice
4.   Posuvná konzola
5.   Přetlaková komora
6.   Připojovcí body potrubí chladicí a topné vody
7.   Napojovací nátrubek přivodu vzduchu
8.   Koncová deska

Po otevření dna lze získat snadný přístup k přetlakové komoře, přívodnímu potrubí vzduchu a tepelnému 

Specifikace

Integrální součástí aktivního chladicího trámu je cirkulace vzduchu skrz perforované dno.
Dno trámu lze otevřít a demontovat z obou stran z důvodu provádění údržby a čištění.
Dno trámu lze demontovat bez použití zvláštního nářadí.

Výfuk vzduchu do místnosti je buďto jedním nebo dvěma směry.
Aktivní chladicí trám je  295mm široký a 240mm vysoký.
Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 100mm.
Rám, dno a boční panely jsou vyrobeny z plechu z pozinkované oceli.
Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9010 20 % lesk.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Žebrování výměníku chlazení je vyrobeno z hliníku.
Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních chladicích trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Kód výrobku

CBD/S-E-L-C

S = Typ přívodu vzduchu a trysky
      A       Dvousměrný / tryska 1
      B       Dvousměrný / tryska 2
      C       Dvousměrný / tryska 3
      D       Dvousměrný / tryska 4

E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu/Velikost/Klapka
      R1N   Zprava / 100 / bez klapky
      L1N   Zleva / 100 / bez klapky

L = Celková délka
      1200, + 100, 1700, 1720, 1800, + 100,...,3000

C = Účinná délka (délka potrubí chlad. výměníku)
      1000, +100, .., 2800  (L-200)

Další volby a příslušenství

WD = Poloha připojovacích míst potrubí
         A      Vlevo vpředu
         B      Vpravo vpředu
         C      Vlevo vzadu
         D      Vpravo vzadu

TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
        C       Chlazení
        H       Chlazení a vytápění

CO = Barva
        W      Bílá
        X      Speciální barva

Příklad kódu

        CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A,TC=C,CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton CBD - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
973,1 kB
Halton CBD - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
973,5 kB
Halton CBD - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
972,1 kB
Halton CBD - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
973,3 kB
Halton CBD - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
973,6 kB
Halton CBD - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
973,0 kB
Halton CBD - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
1,0 MB
Halton CBD - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,2 MB
Halton CBD - de
Type
Datasheet
Language
German (Germany)
Size
805,0 kB