CBD - Chilled beam

Active chilled beam for ceiling installation

As a 300 mm wide unit, Halton CBD is ideal for aesthetic office and meeting room applications.

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do zavěšeného podhledu
 • Integrální součástí jednotky je recirkulace vzduchu
 • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí vzduchu a malými nároky na větrání
 • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Typické instalace jsou: kanceláře, úřady, zasedací místnosti, hotelové pokoje, nemocniční pokoje pacientů.

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 •  Volitelné příslušenství pro napojení přívodu čerstvého vzduchu a potrubí vody

Integrální součástí aktivního chladicího trámu je cirkulace vzduchu skrz perforované dno.
Dno trámu lze otevřít a demontovat z obou stran z důvodu provádění údržby a čištění.
Dno trámu lze demontovat bez použití zvláštního nářadí.

Výfuk vzduchu do místnosti je buďto jedním nebo dvěma směry.
Aktivní chladicí trám je  295mm široký a 240mm vysoký.
Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 100mm.
Rám, dno a boční panely jsou vyrobeny z plechu z pozinkované oceli.
Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9003 20 % lesk.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Žebrování výměníku chlazení je vyrobeno z hliníku.
Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních chladicích trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Halton CBD

Aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro instalaci do podhledu

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do zavěšeného podhledu
 • Integrální součástí jednotky je recirkulace vzduchu
 • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí vzduchu a malými nároky na větrání
 • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Typické instalace jsou: kanceláře, úřady, zasedací místnosti, hotelové pokoje, nemocniční pokoje pacientů.

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 •  Volitelné příslušenství pro napojení přívodu čerstvého vzduchu a potrubí vody

Rozměry

 Délka výměníku  1000, 1300, ..., 2800
 L-5   1195, 1495, ..., 2995
 kg/m   12


Umístění připojovacích bodů potrubí a zabudování do zavěšeného podhledu

Příslušenství

 Accessory  Code  Description  Note
 Combined cooling and
 heating coil 
 TC = H  Coil with hot water circulation  Cooling/heating
 copper water pipe
 connestions are
 Ø 15/10 mm
 Duct connections   E = R1N or L1N  R1N = connection from right,
 duct size 100 mm,
 without damper
 L1N = connection from left,
 duct size 100 mm,
 without damper
 
 Water pipe
 connections  
 WD = A, B, C or D  A = connection from left
 side at front end
 B = connection from right
 side at front end
 C = connection from left
 side at back end
 D = connection from right
 side at back end
 Removable through
 access panel

Materiál

 Díl

  Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Spodní panel

 Pozinkovaná ocel opatřená
 nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou,
bílá RAL 9003/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Boční stěny

Pozinkovaná ocel opatřená
nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou,
bílá RAL 9003/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Koncové stěny

 Pozinkovaná ocel

Nástřik polyesterovou barvou,
bílá RAL 9003/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev

 Přetlaková komora

 Pozinkovaná ocel

Nástřik epoxydovou barvou,
bílá RAL 9003/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev

 Upevňovací konzoly

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky výměníku

 Měď

 

 

 Žebrování výměníku

 Hliník

 

 

Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa. Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 100 mm.

Funkce

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.
Pro různá množství čerstvého vzduchu jsou k dispozici čtyři velikosti vnitřních trysek.

Chladicí a topný výkon trámu je možno regulovat změnou průtoku chladicí nebo topné vody pomocí regulačního ventilu podle signálu z čidla prostorové teploty ve větraném prostoru. 

Instalace

** image to be updated soon **

Aktivní chladicí trám Halton CBD je možno instalovat podél delší nebo kratší strany místnosti. Při výběru směru instalace je třeba vzít v úvahu napojení trámu na přívod vzduchu a na rozvod chladicí a topné vody. Trámy Halton CBD jsou určeny pro zapuštění do konstrukce zavěšeného podhledu.

Trám je možno upevnit přímo na povrch stropu (H1=240 mm) nebo zavěsit pomocí závitových tyčí. Montážní sada se skládá ze stropní konzoly, která se připevňuje ke stropní konstrukci a ze dvou posuvných konzol, připevněných po straně jednotky. Doporučená poloha zavěšení trámu Halton CBD je asi L/4 od jeho konce.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Seřízení

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,03 – 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 3°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.
 

Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 – 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
 

Seřízení a regulace průtoku vody

Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí vyvažovacích ventilů osazených na zpátečkách potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon se regulují pomocí regulace průtoku vody. Průtok vody lze regulovat buďto dvoupolohově pomocí ventilu otevřeno-zavřeno nebo proporcionálně pomocí dvou- nebo trojcestných  ventilů se servopohonem.
 

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřící výustkou pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící výustku je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce:

     
 

Model k 
A 0.71
B 0.99
C 1.33
D 2.00

Servis

Pozice popis
1.   Dno
2.   Tepelný výměník
3.   Bočnice
4.   Posuvná konzola
5.   Přetlaková komora
6.   Připojovcí body potrubí chladicí a topné vody
7.   Napojovací nátrubek přivodu vzduchu
8.   Koncová deska

Po otevření dna lze získat snadný přístup k přetlakové komoře, přívodnímu potrubí vzduchu a tepelnému 

Specifikace

Integrální součástí aktivního chladicího trámu je cirkulace vzduchu skrz perforované dno.
Dno trámu lze otevřít a demontovat z obou stran z důvodu provádění údržby a čištění.
Dno trámu lze demontovat bez použití zvláštního nářadí.

Výfuk vzduchu do místnosti je buďto jedním nebo dvěma směry.
Aktivní chladicí trám je  295mm široký a 240mm vysoký.
Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 100mm.
Rám, dno a boční panely jsou vyrobeny z plechu z pozinkované oceli.
Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9003 20 % lesk.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Žebrování výměníku chlazení je vyrobeno z hliníku.
Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních chladicích trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Kód výrobku

CBD/S-E-L-C; WD-TC-CO-ZT

S = Typ přívodu vzduchu a trysky
      A       Dvousměrný / tryska 1
      B       Dvousměrný / tryska 2
      C       Dvousměrný / tryska 3
      D       Dvousměrný / tryska 4

E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu/Velikost/Klapka
      R1N   Zprava / 100 / bez klapky
      L1N   Zleva / 100 / bez klapky

L = Celková délka
      1200, + 100, 1700, 1720, 1800, + 100,...,3000

C = Účinná délka (délka potrubí chlad. výměníku)
      1000, +100, .., 2800  (L-200)

Další volby a příslušenství

WD = Poloha připojovacích míst potrubí
         A      Vlevo vpředu
         B      Vpravo vpředu
         C      Vlevo vzadu
         D      Vpravo vzadu

TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
        C       Chlazení
        H       Chlazení a vytápění

CO = Barva
        SW   Bílá (RAL 9003)
        X      Speciální barva

ZT  = Tailored product
         N       No
         Y       Yes (ETO)

Příklad kódu

        CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A,TC=C,CO=SW, ZT=N

Downloads & Media

Halton CBD - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
973,1 kB
Halton CBD - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
973,5 kB
Halton CBD - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
972,1 kB
Halton CBD - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
973,3 kB
Halton CBD - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
973,6 kB
Halton CBD - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
973,0 kB
Halton CBD - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
1,0 MB
Halton CBD - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,2 MB
Halton CBD - de
Type
Datasheet
Language
German (Germany)
Size
805,0 kB