CBQ - Chilled beam

Multiservice chilled beam platform for suspended installation

Výroba ukončena k 1.9.2017

system with primary air plenums being connected together, avoiding the need to run separate ducts to second, third or possibly fourth beams. Luminaires are daisy chained so that only one power/control cable is required for a multiple chilled beam module installation.

Halton CBQ multiservice chilled beam provides concept with many benefits:

 • Reduced installation lead time at site (ready to install units)
 • Improved site logistics due to reduced number of items to be stored at site
 • One source responsibility lowers the risk
 • Excellent quality of installation due to off-site manufacturing
 • Creates greater effective room volumes spaces by allowing higher spaces without suspended ceilings.

The motorized Halton Air Quality (HAQ) control is available in both our recessed and exposed active multiservice chilled beams. In essence, this provides a variable air flow capability to the chilled beam helping deliver significant cost savings to the operation of the system when occupancy levels fall or their distribution throughout the building changes.

In-built flexibility for easy and fast adaptation of operation during space layout and usage changes

 • Individually adjustable velocity conditions with Halton Velocity Control (HVC)
 • Adjustment of velocity conditions in case of partition wall relocations with HVC
 • Adjustable supply air flow rate for layout changes with Halton Air Quality (HAQ) controlPRODUCT MODELS AND ACCESSORIES

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Models with different nozzle sizes for different air flow ranges
 • Model with flush mounted T5 luminaires integrated with the chilled beam
 • The luminaires are equipped with high-quality optics suitable for working using computer monitors
 • Model with controllable supply air flow rate using motorized control damper
 • Model with air flow adjustment damper
 • Cable tray, infill, integrated control valves, actuators, sensors and detectors as accessories

The multiservice beam is an active chilled beam for exposed installation with bi-directional air supply. The front panel shall be openable and detachable from either side without the use of any special tools.

The chilled beam shall have a infill extension to cover the connection duct and pipe installations between wall and beam and also between two beams (optional).

The chilled beam shall have an air flow adjustment damper.

The front panel and side panels shall be made of pre-painted galvanised steel plate. All visible parts shall be white RAL 9010, 20% gloss.

The primary air flow rate shall be adjustable over a wide range via a separate supply air unit of the chilled beam. Adjustment of the air flow rate shall not have any effect on induced air flow rate through the coil. The induced room air flow rate shall be manually adjustable to three positions without influencing the primary air supply flow rate.

Supply air flow rate shall be manually adjustable using an airflow damper, or equipped with an actuator for demand-based control of air flow (optional). Control of supply air flow rate shall not have any effect on coil cooling and heating capacities. The adjustable-air-flow-rate beam shall have only one duct connection. The appearance of the chilled beams with constant air flow and adjustable air flow rate shall be the same.

The active chilled beam shall be equipped with 0 - 2 recessed integrated flush mounted luminaires with (option: dimmable) electronic ballasts. Luminaires shall be of T5 type (high efficiency) and equipped with reflectors suitable for the office environment. Same lights shall be used as indirect and direct lighting.

The chilled beam shall be equipped with a cable tray.

All pipes shall be manufactured from copper, connection pipes with a wall thickness of 0.9-1.0 mm. The cooling heat exchanger shall consist of six 15-mm pipes connected in series. The fins of the heat exchanger shall be manufactured from aluminium. Heating shall be incorporated within the heat exchanger via two 10-mm pipes connected in series. All joints shall be factory pressure-tested.

The maximum operating pressure of pipework shall be 1.0 MPa. Each active chilled beam shall be protected by a removable plastic coating and individually packed in a plastic bag. Duct connection and pipe ends shall be sealed for transit. Each chilled beam shall be identifiable by a serial number printed on a label attached to the active chilled beam.

Halton CBQ - Výroba ukončena k 1.9.2017

Víceúčelový aktivní chladicí trám / Indukční jednotka

Chladicí trám CBQ představuje nejnovější generaci víceúčelových chladicích trámů Halton. Díky dlouhodobému a trvalému vývojovému programu vytvořil Halton optimalizovaný výrobek, který splňuje očekávání zákazníků, dodavatelů i uživatelů na výkon, poskytovaný komfort a cenu.

Zkompletované trámy včetně v továrně instalovaných a vyzkoušených světel se dodávají na stavbu jako komplexní instalační prvky uspokojující požadavky na komfortní chlazení, vytápění a osvětlení. Široká škála volitelných doplňků a povrchových úprav umožňují přizpůsobit trámy CBQ různorodým estetickým a technickým požadavkům jednotlivých budov. Volitelné doplňky, které jsou montovány a zkoušeny v továrně zahrnují tyto prvky:

• Čidlo teploty, čidlo přítomnost a čidlo intenzity osvětlení
• Kouřové čidlo
• Prostor pro trubku a hlavice sprinklerů
• Reproduktory systému ozvučení objektu
• Kabely a kabelový žlab pro silové a datové kabely
• Klapku systému řízení kvality vzduchu Halton Air Quality (HAQ)
• Regulační a uzavírací ventily chladicí a topné vody
• Prostorový termostat s ovladačem

Halton poskytuje svým zákazníkům úplnou podporu při návrhu a výběru chladicích trámů - výkresy vytápění, chlazení a osvětlení včetně nouzového osvětlení a termodynamického průběhu teplot a rozložení rychlosti proudění vzduchu. Vše se provádí pomocí softwaru, který současně usnadňuje výběr jednotlivých typů trámů a dalších výrobků.

Osvětlení vyvinuté s pomocí našich partnerů je navrženo tak, aby optimálně splňovalo požadavky návrhářů na fotometrii, ovládání, energetické úspory a estetiku. Osvětlovací tělesa mohou mít buďto optická zrcadla nebo prismatické difuzéry nebo LED světla s ovládáním kompatibilním s DALI 1… 10 voltů.

Chladicí trámy Halton CBQ se ideálně hodí pro budovy s malou světlou výškou místností, protože díky použití trámů může být využita celá výška místnosti - není potřeba instalovat zavěšený podhled.  Díky sníženým nárokům na výšku může být u nově budovaných vícepatrových budov realizováno více pater.

Při aplikacích s využitím dlouhých modulů chladicích trámů se chladicí trámy dodávají jako koordinované „plug and play“ systémy s navzájem propojenými přetlakovými komorami. Díky tomu není potřeba přivádět do každé komory zvlášť přívodní vzduchotechnické potrubí a jeden přívod vzduchu může být použit pro dva, tři nebo i čtyři chladicí trámy. Osvětlovací tělesa jsou v modulech trámů zapojena do řetězce, takže pro přívod elektřiny a ovládání osvětlení v celém modulu trámů stačí jeden kabel.

Prostor pro instalaci potrubí chladicí a topné vody umožňuje propojení všech chladicích trámů v rámci jednoho modulu, takže není třeba provádět přívodní potrubí ke všem trámům v modulu.

Víceúčelové trámy Halton představují koncepční řešení s mnoha výhodami:

• Zkrácení doby potřebné na instalaci trámů na stavbě (trámy jsou z výroby připraveny pro instalaci)
• Usnadnění logistiky manipulace a instalace trámů na stavbě díky snížení počtu položek nutných skladovat na stavbě
• Jeden subjekt nesoucí zodpovědnost za komplexní výrobek snižuje riziko pro zákazníka
• Vynikající kvalita instalace, protože se celý chladicí trám se všechny komponenty kompletují mimo stavbu v továrně
• Vytváří větší využitelnou kubaturu místnosti tím, že nevyžadují instalaci zavěšeného podhledu.

Systém řízení kvality vzduchu Halton Air Quality (HAQ) s klapkou poháněnou servopohonem je nedávno zavedená inovace dodávaná jak pro trámy určené pro instalaci do zavěšeného podhledu tak pro trámy určené pro povrchovou montáž. Tento systém v podstatě zajišťuje proměnný průtok vzduchu dodávaného do místnosti chladicím trámem. To přináší značné úspory provozních nákladů vzduchotechnického systému budovy v okamžiku, kdy klesne obsazenost místností nebo při změně dispozičního řešení v budově.

Díky systému Halton Velocity Control umožňujícímu měnit pružně obraz proudění vzduchu lze flexibilně měnit dispoziční řešení daného prostoru:

• Individuální nastavení rychlosti proudění vzduchu pomocí systému Halton Velocity Control (HVC)

• Možnost flexibilních úprav při přemisťování příček díky sytému Halton Velocity Control

• Individuální nastavení množství přívodního čerstvého vzduchu při změnách dispozičního uspořádání nebo změně využití místností díky systému Halton Air Quality (HAQ)

• Regulace množství přívodního vzduchu podle momentální potřeby. Pro regulaci množství přívodního vzduchu je použita klapka do potrubí s konstantním tlakem.

• Zvýšení množství přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí / topný výkon pokud je chladicí trám zapojen do vzduchotechnického systému s konstantním tlakem.

• Rychlá úprava nastavení při změnách dispozičního řešení nebo využití místnosti bez nutnosti výměny trysek nebo instalace dodatečných trysek (například přeměna jednotlivý kanceláří na velkoprostorové kanceláře, zasedací místnosti apod.).

- Individuální nastavení rychlosti proudění vzduchu pomocí systému Halton Velocity Control (HVC)
- Individuální nastavení množství přívodního čerstvého vzduchu díky systému Halton Air Quality (HAQ)
- Ručně ovládaná klapka pro nastavení množství přívodního vzduchu může být v případě potřeby flexibilní regulace podle momentální potřeby vzduchu doplněna servopohonem
- Zvýšení množství přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí / topný výkon pokud je chladicí trám zapojen do vzduchotechnického systému s konstantním tlakem
- Rychlá změna nastavení bez nutnosti změny nebo doplnění trysek

Typy výrobku & příslušenství
• Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
• Typy s různými velikostmi trysek pro různé průtoky vzduchu
• Typ s vestavěným svítidlem pro přímé osvětlení T5 integrovaným v chladicím trámu
• Vestavěná svítidla jsou vybavena vysoce kvalitní optikou vhodnou pro použití v místnostech s počítačovými monitory
• Typ s regulovatelným množstvím přívodního vzduchu pomocí regulační klapky se servopohonem
• Typ s klapkou pro regulací množství vzduchu
• Kabelový žlab, vestavěné regulační ventily, servopohony, čidla a detektory dodávaná jako příslušenstv

Rozměry

Typy délky 1200-2400

 

  

Typy délky 2500-4000

 

  

 Délka výměníku

 800, +100, ..., 3600

 L

 1200, +100, ..., 4000

 A

 976, +100, ..., 3776

 kg/m

 29

 

Umístění připojovacích trubek chlazení a vytápění 

 

 

   

 

Umístění průchozích trubek

 

Umístění napojovacích nátrubků pro přívod vzduchu


Dvoudílný typ
U chladicích trámů delších než 2400mm je čelní panel rozdělena na dvě stejně dlouhé části.

Materiál

 DÍL

 MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

 Svrchní kryt

 Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

 Boční stěny

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

 Koncové stěny

Pozinkovaná ocel

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

 Kryty výměníku

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

 Kabelové žlaby

Pozinkovaná ocel

 

 

 Přetlaková komora

Pozinkovaná ocel

 

 

 Upevňovací konzoly

Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky výměníku

Měď

 

 

 Žebra výměníku

Pozinkovaná ocel

 

 

 Opláštění
 osvětlovacích
 těles

Ocel

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

 

 Reflektor

Aluminium

 

 

Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa.

Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 125 mm / 125mm. 

Typy výrobku a příslusenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MODEL

KÓD

POPIS

POZNÁMKA

Výměník chlazení

TC = C

Výměník s cirkulací chladicí vody

Chladicí voda připojovací body trubek mají Ø 15 mm

Kombinovaný výměník vytápění a chlazení

TC = H

Čtyřtrubkový výměník pro

chlazení a vytápění

Chladicí / topná voda připojovací body trubek jsou Ø 15/10 mm

Výměník chlazení zapojený do série

TC = G

Výměník s cirkulací chladicí vody. Výměník je zapojený do série.

Chladicí voda připojovací body trubek mají Ø 15 mm

Kombinovaný výměník vytápění a chlazenízapojený do série

TC = I

Výměník s cirkulací chladicí a topné vody. Výměník je zapojený do série.

Chladicí / topná voda připojovací body trubek jsou Ø 15/10 mm

Systém Halton Air Quality
control (HAQ klapka)

AQ = A

Ruční ovládání

 

 

AQ = B

Ovládání pomocí servopohonu přívod: 24 VAC.
ovládací signál: 0 ... 10 VDC.

 

 

AQ = R

Příprava pro dodatečnou montáž klapky systému HAQ

Dodatečná montáž klapky HAQ se servopohonem je možná

Osvětlovací těleso

LV = 2C, 4C

Výkon: 28 W

Vybaveno elektronickým předřadníkem podle požadavku na ovládání osvětlení

Osvětlovací těleso

LV = 2D, 4D

Výkon: 35 W

Vybaveno elektronickým předřadníkem podle požadavku na ovládání osvětlení

Osvětlovací těleso

LV = 2E, 4E

Výkon: 21 W

Vybaveno elektronickým předřadníkem podle požadavku na ovládání osvětlení

Osvětlovací těleso

LV = 2M, 4M

Výkon: 14 W

Vybaveno elektronickým předřadníkem podle požadavku na ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení

LC = C1

Zapnuto / Vypnuto

Osvětlovací tělesa vybavena elektronickými předřadníky vhodnými pro ovládání zapnuto / vypnuto. Konektory Ensto. 

 

LC = C2

Analogové signálem  0-10V

Osvětlovací tělesa vybavena elektronickými předřadníky vhodnými pro analogový ovládací signál 0-10V. Šestipólové konektory Wieland.

 

LC = C3

DALI

Osvětlovací tělesa vybavena elektronickými předřadníky vhodnými pro ovládání systémem DALI. Šestipólové konektory Wieland.

Nouzová osvětlovací tělesa

EM = L1

První osv. těleso vlevo

 

 

EM = L2

Druhé osv. těleso vlevo

Druhé světlo se dodává pouze pro trámy delší než 2.400mm

 

EM = R1

První osv. těleso vpravo

 

 

EM = R2

Druhé osv. těleso vpravo

Druhé světlo se dodává pouze pro trámy delší než 2.400mm

Regulační ventil & servopohon

CV = A1

Danfoss RA-C

Dodává se namontovaný z továrny nebo volně ložený. Namontované ventily jsou umístěny uvnitř trámu v čele trámu z důvodu snadného přístupu

 

CV = A3

Danfoss RA-C + TWA-H NC 24V

 

 

CV = A5

Danfoss RA-C + TWA-H NC 230V

 

 

CV = A7

Danfoss AB-QM

 

 

CV = A9

Danfoss AB-QM + TWA-Z 24V

 

 

CV = A11

Danfoss AB-QM + TWA-Z 230V

 

Čidla teploty

TX = T1

Produal TEKY NTC 10

 

 

TX = T2

Produal TEKY NTC 20

 

 

TX = T3

Produal TEKY NTC 1.8

 

 

TX = T4

Produal TEKY NI 1000

 

 

TX = T5

Produal TEKY NI 1000-LG

 

Čidlo CO2

Přidružený výrobek, CX

Vaisala GMW115

 

Čidlo výskytu kondenzace

Přidružený výrobek, WX

Monitorování kondenzace EE46

Monitorování výskytu kondenzace je umístěno před výměníky

Funke

Halton CBQ je aktivní chladicí trám určený pro povrchovou montáž.

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.

Doporučená minimální vzdálenost od stěny je 600mm a 100mm od stropu.

Množství přívodního vzduchu lze zvýšit pomocí systému Halton Air Quality Control umístěném mezi dvěma přetlakovými komorami. Difuzér systému Halton Air Quality Control přivádí dodatečný vzduch směrem vzhůru ke stropu.

Regulace rychlosti proudění vzduchu v zóně pobytu
Halton Velocity Control (HVC) se používá pro regulaci rychlosti proudění vzduchu v místnosti buďto při změně půdorysného uspořádání místnosti (např. v případech kdy je příčka po úpravě umístěna blízko chladicího trámu nebo pokud je třeba místně upravit poměry a rychlost proudění vzduchu). Seřízení rychlosti pomocí HVC má vliv na množství přisávaného vzduchu z místnosti proudícího přes výměník a tudíž úpravou HVC dochází nejen ke zvýšení nebo snížení rychlosti proudění vzduchu v zóně pobytu, ale současně také ke zvýšení nebo snížení chladicího / topného výkonu chladicího trámu.

Regulace množství čerstvého vzduchu
Množství čerstvého vzduchu přiváděného tryskami trámu závisí na jeho účinné délce a statickém tlaku v přetlakové komoře.

Volitelné příslušenství Halton Air Quality Control (řízení kvality vzduchu) HAQ se používá pro možnost úpravy a regulace množství čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti. Množství vzduchu je závislé na poloze nastavení regulační klapky a na statickém tlaku v komoře.

Regulace průtoku přívodního vzduchu je potřebná v případě, že se mění dispoziční uspořádání interiéru nebo způsob jeho využití (např. při změně kanceláře na zasedací místnost). Úpravu množství přiváděného vzduchu lze provádět buďto ručně nebo automaticky podle momentálních požadavků pomocí regulační klapky se servopohonem. Servopohon lze ovládat pomocí prostorového termostatu (není součástí chladicího trámu) řídícím signálem 10VDC.

Chladicí trám vybavený ruční klapkou HAQ lze dodatečně vybavit servopohonem klapky pro flexibilní provoz podle momentálních požadavků jednoduchou výměnou jednotky HAQ a zapojením přívodu elektřiny a řídícího signálu z prostorového termostatu do servopohonu.

Doporučujeme připojit chladicí trámy, u kterých se reguluje množství přiváděného vzduchu na základě momentálních požadavků  na přívodní vzduchotechnické potrubí  s konstantním tlakem, neboť:

• úprava polohy HAQ klapky nemá vliv na průtok čerstvého vzduchu tryskami

• úprava polohy klapky HAQ nemá vliv na topný ani chladicí výkon trámu

• úprava množství přiváděného vzduchu klapkou HAQ nemá žádný významný vliv na tlakové poměry ve vzduchotechnickém potrubí a tudíž ani na množství vzduchu přiváděného ostatními trámy na stejné větvi vzduchotechnikého potrubí
 

Regulace kvality vzduchu v místnosti na základě zvoleného parametru a teploty může být také provedena nezávisle na dodávce chladicích trámů.

Vzhled trámů pro konstantní, nastavitelný nebo proměnný průtok vzduchu je stejný.

Poloha klapky HAQ a zvolená velikost přívodních trysek umožňují správné nastavení množství přívodního vzduchu do místnosti. Zvláštní regulační klapka (PTS) instalovaná na odbočce vzduchotechnického potrubí se používá pro zaregulování průtoku vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí.

U klapky HAQ se servopohonem se maximální a minimální množství přiváděného vzduchu nastavuje pomocí dorazů klapky. Použití regulační klapky průtoku vzduchu (PTS) se v tomto případě pro regulaci průtoku vzduchu nedoporučuje.

Pro dodržení dodávky hygienického minima čerstvého vzduchu do místnosti se dodávají čtyři velikosti trysek. Pokud jsou použity trámy podobné velikosti a s podobným typem trysky, je obvykle možno provést efektivní zprovoznění systému.

Množství čerstvého vzduchu je na každém trámu zaregulováno pomocí systému HAQ během instalace a procesu uvádění do provozu. Během užívání budovy pak již není nutno měnit nebo upravovat trysky v trámech.

Systém HAQ také umožňuje zvýšit  průtok vzduchu trámem - například z důvodu dodržení požadavku na větrání zasedacích místností (až do množství 4 l/s na m², pod 35dB(A)).

Regulace kvality vzduchu a teploty
Kvalitu vzduchu v místnosti lze řídit např. na základě čidel  CO2 , zatímco teplota místnosti je řízena odděleně pomocí změny průtoku vody výměníkem. Alternativně lze teplotní čidlo použít pro řízení kvality vzduchu v místnosti tak, že v prvním kroku se reguluje množství přiváděného vzduchu, a pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, otevře se ve druhém kroku ventil na straně vody pro zvýšení výkonu výměníku.

Při provozu trámu v režimu vytápění se doporučuje, aby rozdíl teplot mezi teplotou vzduchu na výstupu z trysek a teplotou vzduchu v místnosti nebyl větší než 3ºC. Teplota topné vody na vstupu do výměníku by neměla být vyšší než 35ºC.

 

Optimální provoz v režimu vytápění vyžaduje správné nastavení množství přiváděného čerstvého vzduchu. Přívodní vzduchotechnická jednotka v budově by tudíž měla být během topného období v provozu a měla by zajišťovat požadovaný přívod čerstvého vzduchu do systému vzduchotechniky.

Regulace chladicího a topného výkonu
Regulace může být zajištěna buďto standardní regulačním ventilem nebo kombinovaným regulačním ventilem instalovaným ve výrobně. Oba typy těchto ventilů mají termopohon a průtok vody ventilem je řízen dvoupolohově zap. / vyp. na základě teploty v místnosti.

Standardní řídící ventil má nastavitelnou hodnotu kvs. Kombinovaný řídící ventil má nastavitelný maximální průtok vody a má možnost měření diferenciálního tlaku před a za ventilem, aby bylo možno zajistit dostatečnou tlakovou diferenci (min. 16kPa) pro dosažení nastaveného průtoku vody a automatické vyvážení při provozu. Více informací naleznete v dokumentaci ventilů.

Ventily je rovněž možno instalovat pod kryt potrubí přívodního vzduchu. 

Osvětlovací Tělesa

Osvětlovací tělesa pro chladicí trám Halton CBQ jsou speciálně vyvinuta svítidla s velmi kvalitními výkonovými parametry zabudovaná do chladicího trámu umožňující přímé i nepřímé osvětlení kancelářských prostor. Osvětlovací těleso je navrženo tak, aby se vešlo do připravených výřezů v tělese trámu. Osvětlovací tělesa splňují požadavky britské legislativní normy pro osvětlení kanceláří LG7 ( UK). Světla se instalují a zkoušejí pří výrobě trámu přímo v továrně. Na vyžádání se dodávají další připojovací kabely s nebo bez koncovky. Standardně dodávané typy koncovek jsou Schuko, Enstonet a Wieland.

Osvětlovací tělesa jsou vyrobena z oceli a opatřena práškovým lakem splňujícím vysoké estetické nároky. Xeno optické saténové mřížky tělesa jsou upevněny pomocí úchytek s pružinkami. Všechna osvětlovací tělesa se dodávají včetně tri-fosforových světelných zdrojů T5. Lze zvolit mezi vysoce výkonnými nebo vysoce úspornými zdroji.

Jako volitelné příslušenství se dodává vysokofrekvenční řídící systém DSI, DALI nebo řízení pomocí signálu 1…10 volt zajišťující funkci stmívání.

Jako volitelné příslušenství lze rovněž do trámu zabudovat těleso nouzového osvětlení s vestavěnou baterií nebo s centrální záložní baterií a statickým invertérem. Nouzové osvětlení může být dodáno s automatickým testerem nebo bez něj. 

Instalace

Chladicí trám CBQ je vhodný pro povrchovou montáž pod stropní konstrukci, obvykle podél delšího rozměru místnosti. Doporučená minimální vzdálenost chladicího trámu od stěny je 600mm (osa trámu je vzdálena 1050mm od stěny) a od stropu 100mm.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Připojení systému řízení kvality vzduchu HAQ se servopohonem:
Přívod elektřiny: 24 VAC.
Řídící signál: 0 ... 10 VDC.

Osvětlovací tělesa
Osvětlovací tělesa v jednom chladicím trámu jsou v továrně standardně vzájemně propojena. Přívod elektřiny se zapojuje pomocí koncovky umístěné na konci trámu s připojovacími body pro potrubí vody. Na vyžádání se dodává další kabel s nebo bez koncovky. Standardní typy koncovek jsou Schuko, Enstonet a Wieland.
 

 Typ osvětlovacího 
 tělesa

W

21

28

35

 Délka
 osvětlovacího
 tělesa

mm

869

1169

1469

 Jmenovitá
 délka trámu

 

 

 

 

 Jednodílný

mm

 

 

 

 

1200

-

-

-

 

1300

-

-

-

 

1400

-

-

-

 

1500

2

-

-

 

1600

2

-

-

 

1700

2

-

-

 

1800

-

2

-

 

1900

-

2

-

 

2000

-

2

-

 

2100

-

-

2

 

2200

-

-

2

 

2300

-

-

2

 

2400

-

-

2

 Dvoudílný

 

 

 

 

 

2500

-

-

-

 

2600

-

-

-

 

2700

-

-

-

 

2800

-

-

-

 

2900

4

-

-

 

3000

4

-

-

 

3100

4

-

-

 

3200

4

-

-

 

3300

4

-

-

 

3400

4

-

-

 

3500

-

4

-

 

3600

-

4

-

 

3700

-

4

-

 

3800

-

4

-

 

3900

-

4

-

 

4000

-

-

4

Seřízení

Chlazení
Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,02 - 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 4°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.

Vytápění
Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 - 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.

Seřízení a regulace průtoku vody
Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí regulačního ventilu instalovaným na straně připojovacího potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon chladicího trámu je regulován pomocí regulace hmotnostního průtoku vody výměníkem trámu. Hmotnostní průtok vody lze regulovat pomocí dvoupolohového ventilu zavřeno / otevřeno nebo pomocí dvou nebo třícestného ventilu s proporcionálním ovládáním.

Seřízení průtoku vzduchu
Každý chladicí trám je vybaven dvěma měřícími vývody pro měření statického tlaku umožňujícími rychlé a přesné měření množství přívodního vzduchu proudícího přes chladicí trám do místnosti. Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce.

Průtok vzduchu tryskou qv1

leff     = délka výměníku, m
dpm  = průměrný naměřený statický tlak v obou přetlakových komorách [Pa]

Průtok vzduchu jednotkou Halton Air Quality se určí pomocí naměřeného statického tlaku v přetlakové komoře trámu a odečtem polohy otevření jednotky HAQ. Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce.

Průtok vzduchu tryskou řízení kvality vzduchu qv2

a        poloha klapky HAQ
dpm   naměřený statický tlak v komoře, Pa

k (l/s)

k (m3/h)

2,5

0,69

Celkový průtok vzduchu qv

qv = qv1 + qv2

Seřízení a regulace průtoku vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu

Určete polohu klapky HAQ (v mm) odpovídající průtoku vzduchu při daném tlaku v přetlakové komoře.

Nastavení klapky HAQ se provádí ručně s pomocí polohovacích rysek otevřením nebo přivřením otvorů klapky. Míru otevření otvoru lze pomocí polohovacích rysek kontrolovat.

Pro zajištění přesného nastavení se doporučuje provádět nastavení HAQ klapky za současného měření požadovaného statického tlaku v komoře manometrem.

Jednotku HAQ lze z rámu vyjmout rovněž po uvolnění dvou seřizovacích šroubů s vroubkovanou hlavou (4).

Ručně ovládaná klapka HAQ


Seřízení průtoku vzduchu ve vzduchotechnických systémech s proměnným průtokem vzduchu

Klapka HAQ se servopohonem
1. Uvolňovací tlačítko převodového mechanizmu servopohonu
2. Doraz pro omezení polohy maximálního otevření
3. Doraz pro omezení polohy minimálního otevření

Vypněte přívod elektřiny k servopohonu.

Uvolňovacím tlačítkem odpojte převod servopohonu, aby s ním bylo možno manipulovat ručně.

Definujte polohu maximálního a minimálního otevření klapky (v milimetrech), které odpovídá maximálnímu a minimálnímu průtoku vzduchu při daném tlaku v přetlakové komoře.
Maximální a minimální polohy mechanicky zajistěte pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (2,3). Na měrce lze ověřit velikost otvoru v milimetrech.

Zapněte přívod elektřiny (24VAC) do servopohonu. Servopohon si automaticky zkalibruje polohy maximálního a minimálního otevření podle nastavených limitních poloh.

Nyní lze servopohon řídit pomocí proporcionálního signálu 0...10VDC. (0 VDC = min. poloha, 10 VDC = max. poloha)

Jednotku HAQ lze z rámu vyjmout rovněž po uvolnění dvou seřizovacích šroubů s vroubkovanou hlavou (4).

Regulace pomocí systému Halton Velocity Control (HVC)
Klapky systému Halton Velocity Control se regulují ručně otáčením jednotlivých sekcí klapek.
Klaky systému HVC mají tří polohy: 1 = škrcení, 2 = normální poloha a 3 = zesílený průtok.

Specifikace

Víceúčelový chladicí trám je chladicí trám určený pro povrchovou montáž.Trám přivádí vzduch do místnosti dvěma směry. Čelní panel je otvíratelný a odnímatelný z obou stran bez použití speciálního nářadí.

Chladicí trám může být vybaven krytkou pro zakrytí části přívodního vzduchotechnického potrubí mezi stěnou a trámem, případně mezi dvěma trámy. Tato krytka se dodává jako volitelné příslušenství.

Chladicí trám je vybavený klapkou regulace průtoku vzduchu. 

Čelní panel a boční desky jsou vyrobeny z pozinkované oceli opatřené nástřikem. Všechny viditelné části jsou opatřeny bílým nástřikem RAL 9010 20 % lesk.

Množství přívodního čerstvého vzduch lze v širokém rozsahu regulovat pomocí zvláštní klapky přívodního vzduchu, která je součástí chladicího trámu. Regulace průtoku vzduchu nemá vliv na množství vzduchu nasávaného indukcí a proudícího přes výměník.  Poměr indukce lze ručně regulovat nastavením trysek do třech různých poloh, Nastavení poměru indukce nemá vliv na množství čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti.

Chladicí trám vybavený ručně ovládanou klapkou regulace průtoku vzduchu může být dodatečně vybaven klapkou se servopohonem (volitelné příslušenství). Regulace množství čerstvého přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí a topný výkon trámu. Trám s regulací množství čerstvého vzduchu má pouze jedno připojení na přívodní vzduchotechnické potrubí. Vzhled trámů s konstantním průtokem čerstvého vzduchu a s regulovatelným průtokem čerstvého vzduchu je stejný. 

Aktivní chladicí trám může být vybaven až dvěma zapuštěnými integrovaným osvětlovacími tělesy s elektronickými předřadníky (stmívatelnými jako volitelné příslušenství). Osvětlovací tělesa mají zářivkové zdroje typu T5 HF (s vysokou účinností) a jsou vybaveny reflektory vhodnými pro použití v kancelářích. Trám lze vybavit stejnými osvětlovacími tělesy pro nepřímé i přímé osvětlení.

Trám může být vybaven kabelovým žlabem.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Chladicí funkce výměníku je zajištěna  šesti trubkami 15mm zapojenými do série. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série. Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa. Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech.

Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami. Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech. 

Kód výrobku

CBQ/S-E-L-C

S = Směr přívodu vzduchu a typ trysek
A     Dvousměrný / tryska 1
B     Dvousměrný / tryska 2
C     Dvousměrný / tryska 3
D     Dvousměrný / tryska 4

E = Nátrubek pro připojení přívodu vzduchu / Velikost potrubí / Klapka
S2N     Přímé / 125 / Bez klapky
S2D     Přímé / 125 / S klapkou
F2N     V prvním modulu / 125/ Bez klapky
F2D     V prvním modulu / 125 / S klapkou
T2N     Připojení z obou stran / 125 / Bez klapky
T2D     Připojení z obou stran / 125 / S klapkou
E2N     Připojení v koncovém modulu /125/ Bez klapky
E2D     Připojení v koncovém modulu /125/ S klapkou

L = Celková délka
1200,+100,..,4000

C = Účinná délka (Délka chladicího výměníku)
800,+100,..,3600
 

 Specifika výrobku a příslušenství

TC = funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
C Chlazení
H  Chlazení a vytápění
G  Chlazení se zapojením do série
I   Chlazení a vytápění se zapojením do série

CO = Barva
W    Bílá
X     Speciální barva

AQ = Regulace kvality vzduchu
A   Ruční
B   Se servopohonem
R  S možností dodatečné instalace servopohonu

LV = Typ osvětlovacího tělesa pro přímé osvětlení
N   Bez osvětlovacího tělesa
2C  2 x světlo 28 W Halton
2D  2 x světlo 35 W Halton
2E  2 x světlo 21 W Halton
2M  2 x světlo 14 W Halton
4C  4 x světlo 28 W Halton
4D  4 x světlo 35 W Halton
4E   4 x světlo 21 W Halton
4M   4 x světlo 14 W Halton

 LC = Ovládání osvětlení
C1   Zapnout / vypnout
C2   Signálem 0…10V, stmívatelné
C3   Systémem DALI, stmívatelné

 EM = Svítidlo nouzového osvětlení
N   Bez svítidla nouzového osvětlení
L1   První levé
L2   Druhé levé
R1  První pravé
R2  Druhé pravé

CV = Regulační ventily & servopohony
N   Neinstalováno
A1   Nastavitelná hodnota kv, instalováno v továrně, bez servopohonu
A3   Nastavitelná hodnota kv, instalováno v továrně, servopohon 24V
A5   Nastavitelná hodnota kv, instalováno v továrně, servopohon 240V
A7   Instalován ventil konstantního průtoku
A9   Instalován ventil konstantního průtoku, servopohon 24V
A11 Instalován ventil konstantního průtoku, servopohon 230V

TX = Teplotní čidla
N    Není instalováno
T1  NTC 10k
T2  NTC 20k
T3  NTC 1,8k
T4  Ni 1000
T5  Ni 1000LG

AC = Příslušenství
OX   Vícenásobné čidlo pro ovládání osvětlení
CX   Čidlo koncentrace CO2 (0…10V)
WX  Čidlo výskytu kondenzace (1V bezpotenciálový reléový kontakt)
LS    Reproduktor
 

Přidružené výrobky

 DCB            Krytka vzduchotechnického přívodního potrubí
 

 Příklad kódu výrobku

  CBQ/A-S2N-2000-1600 TC=C,CO=W,AQ=R,LV=2M,LC=C1,EM=N,CV=N,TX=N

Downloads & Media

Halton CBQ - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
2,0 MB
Halton CBQ - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
426,6 kB
Eurovent Beams - 2016
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB
Eurovent beams - 2017
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB