CCE - Chilled beam

Adaptable active chilled beam for suspended installation

Ideal solution for offices and meeting rooms where good indoor environment, demand based ventilation and individual room control are appreciated.

 • Combined cooling, heating, and supply air unit for suspended installation
 • In-built flexibility for easy and fast adaptation of operation during space layout and usage changes
 • Individually adjustable velocity conditions with Halton Velocity Control (HVC)
 • Adjustment of velocity conditions in case of partition wall relocations with HVC
 • Adjustable supply air flow rate for layout changes with Halton Air Quality (HAQ) control
 • Possibility to choose several different outlook options

      Product models and Accessories

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Model with flush mounted T5 luminaires integrated with the chilled beam
 • Models with manual, motorised and retro fit HAQ
 • Model with air flow adjustment damper
 • Cable tray, duct cover, integrated control valves and actuators as accessories

Jedná se aktivní chladicí trám pro povrchovou montáž s přívodem vzduchu do dvou směrů.
Čelní panel se otvírá o odnímá na obou dvou koncích trámu bez použití speciálního nářadí.

Aktivní chladicí trám je 382mm široký a 183mm vysoký s průměrem napojovacího nátrubku přívodu vzduchu 125mm.

Chladicí trám je vybaven krytkou přívodního potrubí čerstvého vzduchu pro zakrytí přívodního vzduchotechnického a vodního potrubí (volitelné příslušenství).

Trám je vybaven regulační klapkou pro regulaci průtoku čerstvého vzduchu. Regulační klapku lze vyjmout skrz přístupový panel.

Čelní panel a boční stěny jsou vyrobeny z pozinkované oceli opatřené nástřikem. Všechny viditelné části jsou opatřeny nástřikem bílé barvy RAL 9010, 20% lesk.

Množství čerstvého přívodního vzduchu lze regulovat v širokém rozsahu pomocí jednotky přívodního vzduchu integrované do chladicího trámu. Regulace množství přívodního vzduchu nemá vliv na indukční poměr přisávaného vzduchu proudícího skrz výměník. Množství přisávaného vzduchu z místnosti se reguluje ručně klapkami nastavitelnými ve třech polohách aniž by došlo k ovlivnění množství přívodního čerstvého vzduchu.

Množství přívodního vzduchu se reguluje ručně pomocí regulační klapky nebo je trám vybaven servopohonem pro regulaci průtoku vzduchu podle momentální potřeby (volitelné příslušenství).
Regulace množství čerstvého přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí a topný výkon trámu.
Trám s regulací množství čerstvého vzduchu má pouze jedno připojení na přívodní vzduchotechnické potrubí.
Vzhled trámů s konstantním průtokem čerstvého vzduchu a s regulovatelným průtokem čerstvého vzduchu je stejný.

Aktivní chladicí trám je vybaven až dvěmi zapuštěnými integrovanými osvětlovacími tělesy s elektronickým předřadníkem, jako volitelné příslušenství stmívatelným. Osvětlovací tělesa jsou založena na technologie T5 (s vysokou účinností) a vybavena reflektory vhodnými pro použití v kancelářských prostorách.

Chladicí trám může být vybaven kabelovým žlabem (volitelné příslušenství).

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek 15mm zapojených do série. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Výměník vytápění se skládá ze dvou trubek 10mm zapojených do série. Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.
Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech. Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech.

Popis

Halton CCE 

Adaptabilní aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro přiznanou instalaci s proměnným průtokem vzduchu

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro povrchovou instalaci
 • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí vzduchu a proměnnými požadavky na větrání
 • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Typické instalace jsou: kanceláře, úřady, zasedací místnosti, atd.
 • Zvýšená efektivita provozu po dobu životnosti dosažená díky menším průtokům vzduchu a vody 
 • Díky systému Halton Velocity Control umožňujícímu měnit pružně obraz proudění vzduchu, lze flexibilně měnit dispoziční řešení daného prostoru.
  • Individuální nastavení rychlosti proudění vzduchu pomocí systému Halton Velocity Control (HVC)
  • Možnost flexibilních úprav při přemisťování příček díky sytému Halton Velocity Control
  • Individuální nastavení množství přívodního čerstvého vzduchu při změnách dispozičního uspořádání nebo změně využití místností díky systému Halton Air Quality (HAQ)
 • Ruční nastavení množství přívodního vzduchu nebo regulace množství přívodního vzduchu podle momentální potřeby. Pro regulaci množství přívodního vzduchu je použita klapka do potrubí s konstantním tlakem.
 • Zvýšení množství přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí / topný výkon, pokud je chladicí tram zapojen do vzduchotechnického systému s konstantním tlakem.
 • Rychlá úprava obrazu proudění vzduchu při změnách bez nutnosti výměny nebo přidávání trysek
   

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 • Typ se zapuštěnými osvětlovacími tělesy T5 integrovanými do chladicího trámu
 • Typ s možností regulace průtoku čerstvého vzduchu pomocí regulační klapky se servopohonem
 • Typ s klapkou pro regulaci množství přiváděného vzduchu
 • Jako volitelné příslušenství se dodávají kabelové žlaby, krytky přívodního potrubí, integrované regulační ventily a termopohony

Rozměry a hmotnost

Typ složený ze dvou částí
Čelní panel je u chladicích trámů delších než 2400mm rozdělen do dvou stejně dlouhých částí. 
 

 Délka výměníku (mm)  900, +100, ..., 4500
 L (mm)  1200, +100, ..., 4800
 kg/m,  16
 kg/m, s osvětlovacím tělesem   18

 

Kabelové žlaby

 

Ventily

Materiál

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Svrchní kryt

 Pozinkovaná ocel
 opatřená nástřikem

 Nástřik polyesterovou
 barvou, bílá
 (RAL 9010 / 20 % lesk)

 Možno objednat
 speciální odstíny barev
 Polyester-epoxidová
 barva

 Kryt potrubí

 Pozinkovaná ocel
 opatřená nástřikem

 Nástřik polyesterovou
 barvou, bílá
 (RAL 9010 / 20 % lesk)

 Možno objednat
 speciální odstíny barev
 Polyester-epoxidová
 barva

 Koncové stěny

 Pozinkovaná ocel

 Nástřik polyester
 -epoxidovou
 barvou, bílá
 (RAL 9010 / 20 % lesk)

 Možno objednat
 speciální odstíny barev
 Polyester-epoxidová
 barva

 Kabelový žlab

 Pozinkovaná ocel
 opatřená nástřikem

 Nástřik polyester
 -epoxidovou  barvou,
 bílá
 (RAL 9010 / 20 % lesk)

 Možno objednat
 speciální odstíny barev
 Polyester-epoxidová
 barva

 Přetlaková
 komora

 Pozinkovaná ocel

 

 Možno objednat
 speciální odstíny barev

 

 Upevňovací
 konzoly

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky
 výměníku

 Měď

 

 

 Žebrování
 výměníku

 Hliník

 

 

 Plášt
 osvětlovacího
 tělesa

 Ocel

 Nástřik epoxidovou
 barvou, bílá
 (RAL 9010 / 20 % lesk)

 

 Reflektor

 Hliník

 

 


Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa. Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 125 mm. 

Příslusenství

 Příslusenství

Kód

 Popis

 Poznámka

 Kombinovaný výměník
 vytápění a chlazení

TC = H

 Čtyřtrubkový výměník 
 pro chlazení a vytápění

 Chladicí / topná voda
 připojovací body trubek
 jsou Ø 15/10 mm

 Výměník chlazení s 
 odvzdušňovacím ventilem

TC = D

 Výměník s cirkulací
 chladicí vody

 Chladicí voda připojovací
 body  trubek
 jsou Ø 15/10 mm

 Kombinovaný výměník 
 vytápění a chlazení 
 s odvzdušňovacím ventilem

TC = F

 Výměník s cirkulací
 chladicí a topné vody

 Chladicí / topná voda
 připojovací  body trubek
 jsou Ø 15/10 mm

 Systém Halton Air Quality
 control (HAQ klapka)

AQ = A

 Ruční ovládání

 Umístěno na opačném konci
 než  jsou připojovací místa
 chladicí a  topné vody.

 

AQ = B

 Ovládání pomocí
 servopohonu přívod:
 24 VAC.
 Ovládací signál:
 0 ... 10 VDC.

 Dodatečná montáž klapky HAQ
 se  servopohonem je možná,
 pokud je  instalována klapka
 s ručním ovládáním.
 

 

AQ = R

 Příprava pro
 dodatečnou montáž 
 klapky systému HAQ

 Dodatečná montáž klapky HAQ
 je možná.

 Vzhled

VA = viz. katalog výrobků

 Různé designové
 varianty

 Designové varianty mají stejné
 výkonové parametry a rozměry.

 Osvětlovací tělesa

LV =
1C, 1H, 2C nebo 2H

 Výkon: 28 W

 Vybaveno buďto standardním
 nebo stmívatelným
 elektronickým předřadníkem

 Osvětlovací tělesa

LV = 1D, 1J, 2D nebo
2J

 Výkon: 35 W

 Vybaveno buďto standardním
 nebo stmívatelným
 elektronickým předřadníkem

 Osvětlovací tělesa

LV = 1E, 1K, 2E, nebo
2K

 Výkon: 2 x 21 W

 Vybaveno buďto standardním
 nebo stmívatelným
 elektronickým předřadníkem

 Kabely pro osvětlovací
 tělesa

CL = Viz. katalog výrobků

 Délka kabelů:
 1000 mm,
 2000 mm
 nebo 3000 mm

 Možnosti různých koncovek

 Řídící ventil

CV = viz. katalog výrobků

 Ventily s
 nastavitelnou 
 hodnotou kvs
 (Danfoss RA-C dn15) 
 nebo s funkcí
 omezení maximálního
 průtoku
 (Danfoss AB-QM
 dn 10 pro vytápění a
 Danfoss AB-QM
 dn 15 pro chlazení).

 Dodávají se namontované z
 ovárny nebo volně ložené.
 Pokud jsou řídící ventily
 namontovány v továrně,
 nelze na stavbě změnit
 připojovací  místo potrubí
 topné a / nebo hladicí vody.

 Servopohon ventilu

VM = viz. kód výrobku

 Termopohony zap/vyp 
 (230 VAC NC
  nebo 24 VAC NC)
 pro oba typy ventilů

 Dodávají se namontované z 
 ovárny nebo volně ložené.
 Délka kabelu  1,2m.

 Kabelový žlab

AC=KH

 Opatřeny nástřikem

 Délka kabelového žlabu
 = délka chladicího
     trámu - 650mm

 Regulační klapka

FD = Y

 MSM klapka

 Demontovatelná skrz přístupový
 panel

 Krytka přívodního potrubí
 čerstvého vzduchu

Přidružený výrobek, DC

 Samonosná krycí
 eska ; nejsou potřeba
 upevňovací konzoly

 Dodávají se v délkách
 300, 400, 500, 600


Kabelový žlab


Ventily

 


Krytky přívodního potrubí


Designové varianty


Zakulacený, oválná perforace (A)


Zakulacený, kruhová perforace (B)


Zešikmené rohy, oválná perforace (C)


Zešikmené rohy, kruhová perforace (D)

Funcke

Halton CCE je aktivní chladicí trám určený pro povrchovou montáž.

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu. Doporučená minimální vzdálenost od stěny je 600mm a 100mm od stropu.

Množství přívodního vzduchu lze zvýšit pomocí systému Halton Air Quality Control umístěném v horní části trámu na opačném konci než je umístěno připojení potrubí vody. Difuzér systému Halton Air Quality Control přivádí dodatečný vzduch směrem vzhůru ke stropu.
 

Regulace rychlosti proudění vzduchu v zóně pobytu

Halton Velocity Control (HVC) se používá pro regulaci rychlosti proudění vzduchu v místnosti buďto při změně půdorysného uspořádání místnosti (např. v případech kdy je příčka po úpravě umístěna blízko chladicího trámu nebo pokud je třeba místně upravit poměry a rychlost proudění vzduchu). Seřízení rychlosti pomocí HVC má vliv na množství přisávaného vzduchu z místnosti proudícího přes výměník a tudíž úpravou HVC dochází nejen ke zvýšení nebo snížení rychlosti proudění vzduchu v zóně pobytu, ale současně také ke zvýšení nebo snížení chladicího / topného výkonu chladicího trámu.

Systém Halton Velocity Control (HVC) spočívá v možnosti ručního nastavení regulační klapky do třech různých poloh: 1 = škrcení, 2 = normální poloha a 3 = zvýšený průtok. HVC klapka je zpravidla rozdělená v podélném směru do několika úseků, což umožňuje nastavení různých podmínek v jednotlivých částech zóny pobytu. V závislosti na délce chladicího trámu jsou používány HVC moduly v délkách 300, 600 a 1100mm podle toho, jaké délky se ke konkrétnímu rozměru chladicího trámu nejlépe hodí.

Doporučujeme navrhovat chladicí trámy na návrhové parametry při klapce v poloze „normál“, aby bylo možno během provozu budovy využít jak možnosti přiškrcení tak možnosti zvýšení průtoku.
 

Halton Velocity Control (HVC) from sidePoloha 1 = škrcení        Poloha 2 = normální poloha     Poloha 3 = zvýšený průtok klapek


Halton Velocity Control (HVC) from top

Poloha 1 = škrcení Poloha     2 = normální poloha Poloha     3 = zvýšený průtok klapek


Regulace množství čerstvého vzduchu

Množství čerstvého vzduchu přiváděného tryskami trámu závisí na jeho účinné délce a statickém tlaku v přívodní komoře, který lze nastavit například pomocí zvláštní regulační klapky.

Volitelné příslušenství Halton Air Quality Control (řízení kvality vzduchu) HAQ se používá pro možnost úpravy a řízení množství čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti. Množství vzduchu je závislé na poloze nastavení regulační klapky a na statickém tlaku v komoře.
 

Halton Air Quality (HAQ)

Regulace průtoku čerstvého vzduchu je potřebná v případě, že se mění dispoziční uspořádání interiéru nebo způsob jeho využití (např. při změně kanceláře na zasedací místnost). Úpravu množství přiváděného vzduchu lze provádět buďto ručně nebo automaticky podle momentálních požadavků pomocí regulační klapky se servopohonem. Servopohon lze ovládat pomocí prostorového termostatu (není součástí chladicího trámu) řídícím signálem  10-VDC.

Chladicí trám vybavený ruční klapkou HAQ lze dodatečně vybavit servopohonem klapky pro flexibilní provoz podle momentálních požadavkůjednoduchou výměnou jednotky HAQ a zapojením přívodu elektřiny a řídícího signálu z prostorového termostatu do servopohonu.

Doporučujeme připojit chladicí trámy, u kterých se reguluje množství přiváděného vzduchu na základě momentálních požadavků na přívodní vzduchotechnické potrubí s konstantním tlakem, neboť: 

 • úprava polohy HAQ klapky nemá vliv na průtok čerstvého vzduchu tryskami
 • úprava polohy klapky HAQ nemá vliv na topný ani chladicí výkon trámu
 • úprava množství přiváděného vzduchu klapkou HAQ nemá žádný významný vliv na tlakové poměry ve vzduchotechnickém potrubí a tudíž ani na množství vzduchu přiváděného ostatními trámy na stejné větvi vzduchotechnikého potrubí.

Regulace kvality vzduchu v místnosti na základě zvoleného parametru a teploty může být také provedena nezávisle na dodávce chladicích trámů.

Vzhled trámů pro konstantní, nastavitelný nebo proměnný průtok vzduchu je stejný.

Poloha klapky HAQ a zvolená velikost přívodních trysek umožňují správné nastavení množství přívodního vzduchu do místnosti. Zvláštní regulační klapka (MSM) instalovaná na odbočce vzduchotechnického potrubí se používá pro zaregulování průtoku vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. Odnímatelný regulační modul umožňuje přístup pro čištění vzduchotechnického potrubí.

U klapky HAQ se servopohonem se maximální a minimální množství přiváděného vzduchu nastavuje pomocí dorazů klapky. Použití regulační klapky průtoku vzduchu (MSM) se v tomto případě pro regulaci průtoku vzduchu nedoporučuje.

Pro dodržení dodávky hygienického minima čerstvého vzduchu v místnosti se dodávají čtyři velikosti trysek. Pokud jsou použity trámy podobné velikosti a s podobným typem trysky je obvykle možno provést efektivní zprovoznění systému.

Množství čerstvého vzduchu je na každém trámu zaregulováno pomocí systému HAQ během instalace a procesu uvádění do provozu. Během užívání budovy pak již není nutno měnit nebo upravovat trysky v trámech.

Systém HAQ také umožňuje zvýšit  průtok vzduchu trámem - například z důvodu dodržení požadavku na větrání zasedacích místností (až do množství 4 l/s na m², pod 35dB(A)).
 

Regulace kvality vzduchu a teploty

Kvalitu vzduchu v místnosti lze řídit např. na základě čidel  CO2 , zatímco teplota místnosti je řízena odděleně pomocí změny průtoku vody výměníkem. Alternativně lze teplotní čidlo použít pro řízení kvality vzduchu v místnosti tak, že v prvním kroku se reguluje množství přiváděného vzduchu, a pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, otevře se ve druhém kroku ventil na straně vody pro zvýšení výkonu výměníku.

Při provozu trámu v režimu vytápění se doporučuje, aby rozdíl teplot mezi teplotou vzduchu na výstupu z trysek a teplotou vzduchu v místnosti nebyl větší než 3ºC. Teplota topné vody na vstupu do výměníku by neměla být vyšší než 35ºC. Optimální provoz v režimu vytápění vyžaduje správné nastavení množství přiváděného čerstvého vzduchu. Přívodní vzduchotechnická jednotka v budově by tudíž měla být během topného období v provozu a měla by zajišťovat požadovaný přívod čerstvého vzduchu do systému vzduchotechniky.
 

Regulace chladicího a topného výkonu

Regulace může být zajištěna buďto standardní regulačním ventilem nebo kombinovaným regulačním ventilem instalovaným ve výrobně. Oba typy těchto ventilů mají termopohon a průtok vody ventilem je řízen dvoupolohově zap. / vyp. na základě teploty v místnosti.

Standardní regulační ventil má nastavitelnou hodnotu kvs. Kombinovaný regulační ventil má nastavitelný maximální průtok vody a má možnost měření diferenciálního tlaku před a za ventilem, aby bylo možno zajistit dostatečnou tlakovou diferenci (min. 16kPa) pro dosažení nastaveného průtoku vody a automatické vyvážení při provozu. Více informací naleznete v dokumentaci ventilů.

Osvětlovací tělesa

Chladicí trámy mohou být vybaveny osvětlovacími tělesy dodávanými jako volitelné příslušenství. Osvětlovací tělesa mají zářivkové zdroje a optiku založenou na technologii T5 zajišťující kvalitní světelné podmínky pro práci v kancelářských prostorách s počítačovými monitory. Osvětlovací tělesa (21 W, 28 W nebo 35 W) jsou integrována do spodního panelu chladicího trámu. V závislosti na délce trámu a typu osvětlovacího tělesa může být chladicí trám vybaven až dvěma kusy osvětlovacích těles pro přímé osvětlení.

Připojovací kabel s koncovkou může být na zakázku instalován již ve výrobě. Světla se dodávají buďto se standardními elektronickými předřadníky nebo stmívatelnými elektronickými předřadníky.
 

Fotometrické křivky


 

Parametry osvětlovacích těles

 Zdroj T5 W 21 28 35
 Světlo / těleso ks 1 1 1
 Světelný tok lm 1900 2600 3300
 Koeficient vyzařováni   0.74 0.70 0.72
 Předřadnik   elektronicý elektronicý  elektronicý 


Alternativní počet osvětlovacích těles v chladicích trámech

 Typ osvětlovacího tělesa 21 W 28 W 35 W
 Dělka osvětlovacího tělesa 900 mm 1200 mm 1500 mm
 Dělka trámu (mm)      
 1200 - - -
 1300 - - -
 1400 - - -
 1500 1 - -
 1600 1 - -
 1700 1 - -
 1800 1 1 -
 1900 1 1 -
 2000 1 1 -
 2100 1 1 1
 2200 1 1 1
 2300 1 1 1
 2400 1 1 1
 2500 - - -
 2500 - - -
 2700 - - -
 2800 - - -
 2900 - - -
 3000 2 - -
 3100 2 - -
 3200 2 - -
 3300 2 - -
 3400 2 - -
 3500 2 - -
 3600 2 2 -
 3700 2 2 -
 3800 2 2 -
 3900 2 2 -
 4000 2 2 -
 4100 2 2 -
 4200 2 2 2
 4300 2 2 2
 4400 2 2 2
 4500 2 2 2
 4600 2 2 2
 4700 2 2 2
 4800 2 2 2


Schéma zapojení

  A = Power supply (HF and HFR)            C = Zapojení ovládacího signálu (HFR)

HF    =  Zapojení se standardním elektronickým předřadníkem
HFR  =  Zapojení se stmívatelným elektronickým předřadníkem

Instalace

Chladicí trám Halton CCE je vhodný pro povrchovou montáž pod stropní konstrukci, obvykle podél delšího rozměru místnosti. Doporučená minimální vzdálenost chladicího trámu od stěny je 600mm a od stropu 100mm. Montážní konzoly chladicího trámu se mohou připevnit přímo ke stropu nebo se mohou zavěsit na závitové tyče. Doporučená poloha montážních konzol je v jedné čtvrtině délky chladicího trámu (L/4) od konců trámu.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Připojení systému řízení kvality vzduchu HAQ se servopohonem:
Přívod elektřiny:    24 VAC.
Řídící signál:         0 ... 10 VDC.

 

Instalace pomocí montážních konzol


 

Instalace krytky přívodního potrubí vzduchu

 
Osvětlovací tělesa 

Osvětlovací tělesa v jednom chladicím trámu jsou v továrně standardně vzájemně propojená. Přívod elektřiny je se zapojuje pomocí koncovky (Enstonet) umístěné na stejném konci trámu jako jsou připojovací místa pro potrubí vody. Na vyžádání se dodává další kabel s koncovkou nebo bez koncovky. Standardní typy koncovek jsou Schuko, Enstonet a Wieland.

Seřízení

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,02 - 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 4°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.
 

Vytápění 

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 - 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
 

Seřízení a regulace průtoku vody

Vyvážení průtoku vody chladicím trámem se u trámů se standardním regulačním ventilem provádí nastavením návrhové hodnoty kv na tělese ventilu.
Při použití automatického vyvažovacího kombinovaného ventilu nastavte návrhový průtok vody na tělese ventilu a ověřte tlakovou ztrátu ventilu (min. 7,5 kPa) mezi měřícími vývody na ventilu. Pro zajištění správné funkce ventilu musí být jeho tlaková ztráta 16kPa.
Chladicí a topný výkon chladicího trámu je regulován pomocí regulace hmotnostního průtoku vody výměníkem trámu.
 

Seřízení průtoku vzduchu

Každý chladicí trám lze vybavit regulační klapkou, která umožňuje rychlé a přesné nastavení a vyvážení průtoku vzduchu pro každou jednotku. Po připojení manometru na měřící výustku se změří statický tlak v chladicím trámu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce:
 

Celkový průtok vzduchu (qv)

qv = qv1 + qv2

qv            Total air flow rate, l/s or m3/h
qv1       Nozzle jet air flow rate, l/s or m3/h
qv2       Air quality control diffuser air flow rate l/s or m3/h

Průtok vzduchu tryskou (qv1)

qv1 = k *leff *√∆Pm         

 

eff         Délka výměníku [m]
Δpm       Naměřený statický tlak v komoře [Pa]

Tryska k (l/s) k (m3/h)
A 0.67 2.41
B 0.96 3.45
C 1.31 4.71
D 1.92 6.91

 

Průtok vzduchu jednotkou Halton Air Quality se určí pomocí naměřeného statického tlaku v přetlakové komoře trámu a odečtem polohy otevření jednotky HAQ. Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce.

Průtok vzduchu tryskou řízení kvality vzduchu (qv2)

qv2 = a * k * √∆Pm

            Poloha klapky HAQ
Δpm         Naměřený statický tlak v komoře [Pa] 

 

k (l/s) k (m3/h)
0.17 0.61

 

Seřízení průtoku vzduchu ve vzduchotechnických systémech s proměnným průtokem vzduchu

Vypněte přívod elektřiny k servopohonu.

Definujte polohu maximálního a minimálního otevření klapky (v milimetrech), které odpovídá maximálnímu a minimálnímu průtoku vzduchu při daném tlaku v přetlakové komoře.
Maximální a minimální polohy mechanicky zajistěte.
 


Uvolňovacím tlačítkem (1) odpojte převod servopohonu, aby s ním bylo možno manipulovat ručně.

A. Poloha maximálního otevření klapky HAQ se nastaví otáčením omezovacího šroubu (2) ve směru hodinových ručiček (zvětšení otvoru) nebo proti směru hodinových ručiček (zmenšení otvoru).
Utáhněte zajišťovací matku (3).

B. Poloha minimálního otevření se nastaví obdobně pomocí matky (4).

Zapněte přívod elektřiny (24VAC) do servopohonu. Servopohon si automaticky zkalibruje polohy maximálního a minimálního otevření podle nastavených limitních poloh.

 

Seřízení systému Halton Velocity Control

Systém Halton Velocity Control (HVC) spočívá v možnosti ručního nastavení úseků regulační klapky do třech různých poloh: 1 = škrcení, 2 = normální poloha a 3 = zvýšený průtok. HVC klapka je zpravidla rozdělená v podélném směru do několika úseků, což umožňuje nastavení různých podmínek v jednotlivých částech zóny pobytu.

Servis

Pozice název
1.     Čelní panel
2.     Napojovací nátrubek přívodu vzduchu
3.     Připojeni potrubí chladicí vody
4.     Připojeni potrubí topné vody
5.     Přistupový panel
6.     Regulačni ventily a servopohony
7.     Systém HAQ
8.     Systém HVC
9.     Kabelový žlab

Po otevření dna lze získat snadný přístup k přetlakové komoře, přívodnímu potrubí vzduchu a tepelnému výměníku. Trámy delší než 2400mm mají dno rozdělené na dvě části.
Pomocí vysavače vyčistěte potrubí přívodu vzduchu, přetlakovou komoru a žebrování výměníku. Postupujte přitom velmi opatrně, aby nedošlo k poškození žeber výměníku. Vlhkým hadrem vyčistěte dno a pokud je potřeba také bočnice.

Zářivkové zdroje osvětlovacího tělesa lze vyměnit ze spodní části chladicího trámu. Stejně tak lze ze spodní části chladicího trámu vyčistit reflektor osvětlovacího tělesa.

V pravidelných intervalech otvírejte přístupový panel a kontrolujte, zda regulační klapka průtoku vzduchu (je-li instalována) a regulační ventily na straně vody správně fungují.

Servisní přístup k servopohonu klapky systému řízení kvality vzduchu (HAQ) je možný z horní strany chladicího trámu. 

Specifikace

Jedná se aktivní chladicí trám pro povrchovou montáž s přívodem vzduchu do dvou směrů.
Čelní panel se otvírá o odnímá na obou dvou koncích trámu bez použití speciálního nářadí.

Aktivní chladicí trám je 382mm široký a 183mm vysoký s průměrem napojovacího nátrubku přívodu vzduchu 125mm.

Chladicí trám je vybaven krytkou přívodního potrubí čerstvého vzduchu pro zakrytí přívodního vzduchotechnického a vodního potrubí (volitelné příslušenství).

Trám je vybaven regulační klapkou pro regulaci průtoku čerstvého vzduchu. Regulační klapku lze vyjmout skrz přístupový panel.

Čelní panel a boční stěny jsou vyrobeny z pozinkované oceli opatřené nástřikem. Všechny viditelné části jsou opatřeny nástřikem bílé barvy RAL 9010, 20% lesk.

Množství čerstvého přívodního vzduchu lze regulovat v širokém rozsahu pomocí jednotky přívodního vzduchu integrované do chladicího trámu. Regulace množství přívodního vzduchu nemá vliv na indukční poměr přisávaného vzduchu proudícího skrz výměník. Množství přisávaného vzduchu z místnosti se reguluje ručně klapkami nastavitelnými ve třech polohách aniž by došlo k ovlivnění množství přívodního čerstvého vzduchu.

Množství přívodního vzduchu se reguluje ručně pomocí regulační klapky nebo je trám vybaven servopohonem pro regulaci průtoku vzduchu podle momentální potřeby (volitelné příslušenství).
Regulace množství čerstvého přívodního vzduchu nemá vliv na chladicí a topný výkon trámu.
Trám s regulací množství čerstvého vzduchu má pouze jedno připojení na přívodní vzduchotechnické potrubí.
Vzhled trámů s konstantním průtokem čerstvého vzduchu a s regulovatelným průtokem čerstvého vzduchu je stejný.

Aktivní chladicí trám je vybaven až dvěmi zapuštěnými integrovanými osvětlovacími tělesy s elektronickým předřadníkem, jako volitelné příslušenství stmívatelným. Osvětlovací tělesa jsou založena na technologie T5 (s vysokou účinností) a vybavena reflektory vhodnými pro použití v kancelářských prostorách.

Chladicí trám může být vybaven kabelovým žlabem (volitelné příslušenství).

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek 15mm zapojených do série. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Výměník vytápění se skládá ze dvou trubek 10mm zapojených do série. Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.
Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech. Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.
Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítcích na obou stranách trámu a na plastových obalech.

Kód výrobku

CCE/S-L-C; TC-FD-AQ-VA-CO-LV-CL-CV-ZT

S = Typ přívodu vzduchu a trysky
        A         Dvousměrný / tryska 1
        B         Dvousměrný / tryska 2
        C         Dvousměrný / tryska 3
        D         Dvousměrný / tryska 4

L = Celková délka
        1200,+100, …, 4800

C = Účinná délka (délka chladicího výměníku)
        900, +100, ..., 4500
  

Dalsí volby a příslušenství

TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
          C      Chlazení
          H      Chlazení a vytápění
          D      Pouze chlazení, odvzdušňovací ventily
          F      Chlazení a vytápění, odvzdušňovací ventily

FD = Regulační klapka
         N       Ne
         Y       Ano

AQ = Systém řízení kvality vzduchu Air Quality Ccontrol
          A      Ruční
          B      Se servopohonem
          R      S možností dodatečné montáže

LV = Typ osvětlovacího tělesa pro přímé osvětlení
          N      Bez osvětlovacího tělesa
          1C    1 x světlo 28 W Halton, standard
          1D    1 x světlo 35 W Halton, standard
          1E    1 x světlo 21 W Halton, standard
          1H    1 x světlo 28 W Halton, stmívatelné
          1J     1 x světlo 35 W Halton, stmívatelné
          1K    1 x světlo 21 W Halton, stmívatelné
          2C    2 x světlo 28 W Halton, standard
          2D    2 x světlo 35 W Halton, standard
          2E    2 x světlo 2x21 W Halton, standard
          2H    2 x světlo 28 W Halton, stmívatelné
          2J     2 x světlo 35 W Halton, stmívatelné
          2K    2 x světlo 2x21 W Halton, stmívatelné

CL = Délka kabelu & typ koncovky
         N       Bez kabelu
         A1     1000 mm bez koncovky
         A2     2000 mm bez koncovky
         A3     3000 mm bez koncovky
         B1    1000 mm standardní koncovka
         B2    2000 mm standardní koncovka
         B3    3000 mm standardní koncovka
         C1    1000 mm Enstonet koncovka
         C2    2000 mm Enstonet koncovka
         C3    3000 mm Enstonet koncovka
         D1    1000 mm Wieland koncovka
         D2    2000 mm Wieland koncovka
         D3    3000 mm Wieland koncovka

VA = Designové provedení
         A       Zakulacený, oválná perforace
         B       Zakulacený, kruhová perforace
         C       Zešikmené rohy, oválná perforace
         D       Zešikmené rohy, kruhová perforace

CO = Barva
          W      Bílá
           X      Speciální barva

CV = Regulační ventily & pohony
         N        Nejsou
         A1      Nastavená kv hodnota, namontováno v továrně, bez servopohonu
         A3      Nastavená kv hodnota, namontováno v továrně, servopohon 24 V
         A5      Nastavená kv hodnota, namontováno v továrně, servopohon 230 V.
         A7      Ventil konstantního průtoku namontován
         A9      Ventil konstantního průtoku namontován, servopohon 24 V
         A11    Ventil konstantního průtoku namontován, servopohon 230 V

AC = Příslušenství
         KH      Kabelový žlab

ZT = Tailored produkt
          N        Ne
          Y        Ano
 

Přidružené výrobky

         DC      Krytka přívodního potrubí vzduchu (chladicí trám pro povrchovou montáž
 

Příklad kódu výrobku

           CCE/B-1200-900, TC=C, FD=N, AQ=A, LV=N, CL=N,VA=B, CV=A5,AC=KH, ZT=N

 

Downloads & Media

Halton CCE - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
3,3 MB
Halton CCE - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
1,0 MB
Eurovent beams 2017-2018
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB