CPT - Chilled beam

Passive beam for spaces with high cooling loads

Passive chilled beam to above open grid or perforated ceiling installation that is ideal for high spaces.

 • Ceiling-mounted passive chilled beam
 • Installation above an open grid or perforated ceiling
 • Quiet operation
 • No moving parts
 • Well suited for spaces with high cooling loads, low humidity load and low ventilation requirements
 • Ideal for a wide range of buildings where high quality environmental conditions and individual room control are required
 • Typical applications: offices, conference rooms and retail facilities
 • three different heights of the units to meet cooling capacity requirements

Halton is specialised for customized products to meet special demands in projects. Possibilities for special sizes and different kind of integrations.

Output/capacity     90 - 550 W/m
Length                  1000, +100, .., 5000 mm
Width                    315, 450 and 585 mm

The heat exchanger is constructed from aluminium fins and copper pipes with a nominal outside diameter of 15 mm.

The maximum chilled water pipe work operating pressure is 1.0 MPa. All joints are fully soldered and factory pressure tested.
 

Introduction

 

CPT

Pasivní chladicí trám

 • Stropní pasivní chladicí trám
 • Tichý provoz
 • Žádné pohyblivé díly
 • Montáž nad otevřenou tyčovou konstrukci podhledu nebo nad perforovaný podhled
 • Velmi dobře se hodí do prostor s vysokými nároky na chlazení, nízkou vlhkostí a malými nároky na větrání
 • Ideální pro širokou řadu budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Typické použití: kanceláře, konferenční místnosti a prodejny
 • Může být dodáván s opláštěním boků pro zvýšení chladicího výkonu. Dodáváno jako volitelné příslušenství. 

Rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost


Halton CPT

WD = Připojení potrubí
           S     Front end
           U     On top

 

W H w L l (without valves) l (with valves)
315 100 136 1200-5000 L-200 L-300
450 100 204 1200-5000 L-200 L-300
585 100 271 1200-5000 L-200 L-300
315 200 136 1200-5000 L-200 L-300
450 200 204 1200-5000 L-200 L-300
585 200 271 1200-5000 L-200 L-300
315 300 136 1200-5000 L-200 L-300
450 300 204 1200-5000 L-200 L-300
585 300 271 1200-5000 L-200 L-300

A coil with 1 loop has a connection pipe ØD 15 mm and 2 loops has a connection pipe ØD 22 mm.

 

  Volitelné příslušenství:  Dvoucestný ventil namontovaný ve výrobě

 

Hmotnost kg/m (včetně vody)

 

Width (mm)

Heigth (100-300)
315 8,3 (8,5)
450 10.8 (11.9)
585 12.7 (14.1)

Due to fabric skirts the weight difference between different heights is not remarcable.

Material

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Boční příruby

Pozinkovaná ocel

 

Chladicí trubky

Měď

 

Chladicí žebra

Hliník

Vzdálenost mezi žebry: 8 mm

Accessories

VOLITELNÉ DOPLŇKY & PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 • Připojení trubek na konci (WD=S)
 • Připojení trubek shora (WD=U)
 • Dvojcestný ventil Danfos RA-C dn15 (CV=V1) osazený ve výrobním závodě)
 • Opláštění, černý nátěr RAL 9005 (SK=100, 200 nebo 300)

Capacity

CHLADICÍ VÝKON

Chladicí výkony na jednotku délky (P‘w) [W/m] jsou vztaženy na hmotností průtok vody qmw=0,08 kg/s.

 

Pw(W/m)

 

 

DT (C°)

 

 

6

7

8

8,5

9

9,5

10

11

CPT-105-305

86

107

131

144

157

170

183

212

CPT-105-455

136

170

207

228

248

269

290

335

CPT-105-605

180

226

276

294

312

349

386

446

CPT-155-305

102

126

153

167

181

198

216

251

CPT-155-455

168

208

252

276

300

323

345

409

CPT-155-605

214

270

336

373

412

450

488

550

 

Korekční faktor pro průtok vody, kc

qmv (kg/s)

kc

0.015

0.79

0.02

0.83

0.025

0.86

0.03

0.88

0.035

0.91

0.04

0.92

0.045

0.94

0.05

0.96

0.055

0.97

0.06

0.98

0.08

1.0Chladicí výkon je měřen podle NTVVS 078.

Hydraulické okruhy výměníku

Aby na výměníku nevznikaly příliš vysoké tlakové ztráty (>15 kPa) doporučujeme použít výměník se dvěma paralelními vodními okruhy. Výměník se dvěma okruhy má připojovací potrubí Ø 22mm.

 

L

D T w =7,5C°

D T w =8,0C°

D T w =8,5C°

D T w =9,0C°

D T w =9,5C°

CPT-105-305-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

1

 

4500

1

1

1

1

1

 

5000

1

1

1

1

1

CPT-105-455-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

2

 

4500

1

1

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

CPT-105-605-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

2

2

2

 

4000

2

2

2

2

2

 

4500

2

2

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

 

 

L

D T w =7,5C°

D T w =8,0C°

D T w =8,5C°

D T w =9,0C°

D T w =9,5C°

CPT-155-305-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

1

 

4500

1

1

1

1

1

 

5000

1

1

1

1

1

CPT-155-455-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

2

2

2

 

4500

1

2

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

CPT-155-605-L

1000

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

2

2

 

3500

2

2

2

2

2

 

4000

2

2

2

2

2

 

4500

2

2

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2ΔT w = teplotní spád na straně vody T r -(T w1 + T w2 )/2, °C
 

Tlakové ztráty na straně vody


 

Δt           teplotní spád vody (Tw1+Tw2) /2, °C

Tr           teplota místnosti, °C

Tw1        teplota vody na přívodu, °C

Tw2        teplota vody na zpátečce, °C

P'w         chladicí výkon na jednotku délky, W/m

L            délka, m

cv           měrná tepelná kapacita vody = 4.200 J/kg.K

qmw         hmotnostní průtok vody, kg/s

kc           korekční faktor pro průtok vody

Δpw        tlaková ztráta na straně vody na jednotku délky, kPa

 

qmv =    P’w x L     = kg/s

                       cv x Δt

Function

FUNKCETrám funguje na principu přirození tepelné konvekce, tedy vedení tepla. Při tomto jevu dochází k odnímání tepelné energie z místnosti a k jejímu nahrazování chladem proudícího vzduchu. Konvekční proud vzduchu (na výstupu) ze zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tepelné zátěži v zóně pobytu a zajišťuje tak optimální tepelnou pohodu. Proměnné požadavky na citelný chlad v průběhu dne pokrývají chladicí trámy pomocí regulace množství chladicí vody protékající výměníky trámů. Průtok chladicí vody je regulován pomocí prostorového termostatu a dvoucestného ventilu. Díky vyšším provozním teplotám chladicí vody (kvůli zamezení vzniku kondenzace a latentního chlazení) je možno ve velké míře využívat možnosti volné chlazení (free-coolingu), což přináší značné ekonomické úspory.
K trámu CPT může být dodáno oddělené opláštění boků (výška SK = 100, 200 nebo 300mm). Opláštění boků se na trám namontuje až na stavbě a zvyšuje chladicí výkon trámu o 15 ž 40%.

Installation

 

INSTALACEChladicí trám se instaluje nad zavěšený podhled, který musí být tvořen mřížkovanými nebo děrovanými prvky umožňujícími správnou cirkulaci vzduchu.

Pro zajištění účinného fungování přenosu tepla konvekcí musí být trám namontován od podhledu ve vzdálenosti nejméně 0,25 x šířka trámu pokud je trám dostatečně daleko od stěn nebo 0,5x šířka trámu pokud je trám blízko stěn či příček.

Trámy se ke stropu připevňují pomocí expanzních kotev a závitových tyčí (nejsou součástí dodávky). Dvě montážní konzoly se připevní po straně jednotky. Doporučená poloha zavěšení trámu je asi L/5 od jeho konce. U trámů delších než 3.500mm je pro zavěšení trámu potřeba použít šest montážních konzol.

Přesnou polohu konzol lze upravit podle polohy závitových tyčí.

Pomocí seřizovacích šroubů lze přesně nastavit definitivní polohu trámu ve vodorovném i svislém směru.

Montážní konzoly jsou standardní součástí dodávky.

Závitové tyče a expanzní kotvy jsou dodávkou odběratele.

 

Vzdálenost mezi závěsy

  W

X

305

265

455

415

605

565


 

Vzdálenost od stropuD = vzdálenost od stěny; do 1,0 x W 

Adjustment

UVEDENÍ DO PROVOZU

Zprovoznění chladicího trámu se provádí podle tohoto standardního postupu:

 

 • Napusťte a propláchněte hydraulický systém chlazení a přívodní potrubí
 • Napusťte a odvzdušněte potrubí okruhu trámu
 • Nastavte hodnotu teploty chladicí vody
 • Seřiďte průtok vody pomocí vyvažovacích ventilů na hydraulickém systému chlazení na požadované hodnoty
 • Seřiďte průtok vody všemi chladicími trámy na požadovanou hodnotu

Servicing

 

SERVIS

Trámy CPT potřebují pouze minimální údržbu. Každých tři až pět let může být v závislosti na konkrétních podmínkám v místnosti a na kvalitě vzduchu potřeba vyčistit profil chladicích žeber. Plášť trámu lze očistit vlhkým hadrem. Čištění žeber je snadné a provádí se pomocí vysavače.

  

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TRÁMU

Chladicí výkon:  90 - 550 W/m
Délka:   1000, +100, .., 5000 mm
Šířka:   305, 455 a 605 mm
Výška:   105 a 155 mm

Výměník se skládá z hliníkových žeber a měděných trubek se jmenovitým vnějším průměrem 15mm.

Maximální provozní tlak v hydraulickém systému chladicí vody je 1,0 MPa.

Veškeré pájené spoje jsou provedeny ve výrobně a tlakově vyzkoušeny.


  

Downloads & Media

Halton CPT - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
827,3 kB