DKS - Multi-nozzle diffuser

Square multi-nozzle ceiling diffuser

Square diffuser with aesthetic design and adjustable throw pattern

 • Supply air pattern can freely be directed horizontally to any direction through adjustable nozzles
 • Radials swirl and vertical air patterns are also possible
 • Directional nozzles with two-slot air path, efficiently deflects the airstreams.
 • Supply air jet velocity is efficiently reduced due to high mixing effect.
 • Detachable front plate in enables cleaning of the diffuser and supply duct work
 • Size 600 adapted for installation in modular 600x600 mm suspended ceiling

Accesories

 • Balancing plenum with measurement and adjustment functions

The diffuser must be made of epoxy-painted steel with a white (RAL 9003) standard colour. Air is supplied through plastic nozzles, which must have a two-slot design in order to ensure efficient mixing of supply air. Nozzles must also be individually adjustable in order to provide high flexibility for the adjustment of the throw pattern.
 

Option 1: No balancing plenum

The diffuser has a galvanised steel casing with a spigot with integral gasket for connection to circular duct.
The diffuser has a detachable perforated front panel that provides access to the duct.
 

Option 2: With balancing plenum

The diffuser is connected to a balancing plenum equipped with a measurement and adjustment module.
The diffuser has a detachable front panel that provides access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The balancing plenum has a spigot with integral gasket for air-tight duct connection.
The balancing plenum has sound attenuation material made of polyester fiber with a washable surface or mineral wool.

Introduction

DKS

Čtvercový tryskový difuzor

 • Distribuce vzduchu do místnosti probíhá obvykle vodorovným směrem pod stropem, možno však nastavit i vertikální obraz proudění vzduchu

 • Přívodní vzduch může být libovolně směrován do místnosti ve čtyřech směrech nebo případně také radiálně jako u vířivý proud

 • Směrové trysky mají každá dvě štěrbiny, kterými prochází proud vzduchu a je jimi účinně usměrňován požadovaným směrem
 • Rychlost vzduchu přiváděného do místnosti je účinně snižována díky vysokému stupni promíchání se vzduchem v místnosti
 • Odnímatelný spodní panel umožňuje přístup pro čištění difuzoru a přívodního vzduchotechnického potrubí
 • Velikost 600 je přizpůsobena pro instalaci do zavěšeného rastrového podhledu s rozměrem rastru 600x600mm

 

Příslušenství

 • Plenum box s jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Dimensions

 

ROZMĚRY A HMOTNOST

 

NS

W

W1

H

ØD

100-300

300

259

77

99

100-300-600

595

259

77

99

125-300

300

259

77

124

125-300-600

595

259

77

159

160-300

300

259

77

159

160-300-600

595

259

77

159

160-450

452

411

97

159

160-450-600

595

411

97

159

200-450

452

411

97

199

200-450-600

595

411

97

199

250-600

595

554

97

199

250-450

452

411

97

249

250-450-600

595

411

97

249

250-600

595

554

97

249

315-600

595

554

97

314

NS = Průměr připojení potrubí – velikost difuzoru 

Hmotnost

 

NS

Hmotnost (kg)

100-300

1.75

125-300

1.77

160-300

1.77

160-450

3.59

200-450

3.55

250-450

5.32

200-600

3.55

250-600

5.35

315-600

5.33 

Materiál

Materiál


Halton DKS 

 Díl

 Materiál

 Poznámka

 Instalační rámeček

 Pozinkovaná ocel

 

 Spodní panel

 Ocel

 

 Trysky

 Plast polyacetal POM

 Barevné varianty:
 Bílá, Šedá a Černá

 Spojovací nátrubek

 Pozinkovaná ocel

 

 Těsnění

 Pryžová směs

 

 Povrchová úprava

 Lak odstín,
 bílá (RAL 9010)

 Možno objednat speciální barvy 

Accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Plenum box

TRI

Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. 

Function

 

FUNKCE


 

 • Vzduch je do místnosti přiváděn skrz spodní panel difuzor jak vodorovným tak svislým směrem.
   
 • Obraz proudění vzduchu může být také ručním natočením trysek směrován radiálně v požadovaných směrech (1, 2, 3 a 4) (typ DKS/S).
   
 • Nastavením trysek lze rovněž vytvořit vodorovný vířivý proud nebo svislý proud vzduchu (typ DKS/W).
   
 • Nastavený směr proudění přiváděného vzduchu nemá žádný vliv na tlakovou ztrátu difuzoru ani na hodnotu průtoku vzduchu.
   
 • Doporučený maximální rozdíl teplot mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je 10°C.
   
 • Maximální doporučená teplota pro plastové materiály použité v konstrukci difuzoru je 60°C.
   

Nozzle Settings

 

NASTAVENÍ TRYSEK

  300x300  450x450  600x600

  300x300  450x450  600x600


  300x300  450x450  600x600


  300x300  450x450  600x600


  300x300  450x450  600x600 

 


 

Installation

 

INSTALACEDifuzor je připojen buďto přímo ke vzduchotechnickému potrubí nebo může být připojen k plenum boxu TRI. Připojení difuzoru se provádí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů.

Požadovaný směr proudu přiváděného vzduchu se nastaví ručním otáčením postupně každou tryskou zvlášť.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3x průměr potrubí.

Instalace s plenum boxem TRISpojovací nátrubek ve spodní části plenum boxu TRI může být umístěn buďto interně uvnitř plenum boxu nebo externě vně plenum boxu. Výškové údaje uvedené v následující tabulce jsou vztaženy externí instalaci nátrubku plenum boxu. Pokud je spojovací nátrubek instalován interně, sníží se výška H1 o 60mm.

Výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.

 

DKS (ØD)

ØD1

TRI

W2

H1

100-300

100

TRI-100-100

270

293-343

125-300

100

TRI-100-125

270

293-343

160-300

125

TRI-125-160

270

323-373

160-450

160

TRI-160-160

425

385-435

200-450

160

TRI-160-200

425

385-435

250-450

200

TRI-200-250

425

435-485

200-600

200

TRI-200-200

565

435-485

250-600

250

TRI-250-250

565

499-549

315-600

250

TRI-250-315

565

499-549

  

Adjustment

 

SEŘÍZENÍSamotný difuzor DKS neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.

Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit difuzor k plenum boxu TRI vybaveném měřícím a regulačním modulem MSM.
Průtok vzduchu se reguluje pomocí modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM.
Odmontujte spodní panel a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz trysky. Následně dejte spodní panel zpět na původní místo.

Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a spodní panel dejte zpět na původní místo.

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D= průměr potrubí) (vzdálenost dalších elementů na vzt potrubí od jednotky MSM):

 

TRI/S

>8xD

min 3xD

100

6.0

7.5

125

9.9

12.6

160

16.9

21.9

200

28.3

31.0

250

47.9

51.5

315

78.6

-

  

Servicing

 

SERVISOpatrným zatažením otevřete spodní panel difuzoru. Po otevření nechte spodní panel viset na závěsech. Trysky lze ze spodního panelu snadno vyjmout. Zatlačte na pojistný doraz každé trysky a pak trysku vytáhněte skrz spodní panel ven. Trysky a spodní panel očistěte vlhkým hadrem. Trysky lze pouhým zatlačením snadno vrátit zpět na původní místo do spodního panelu. Zavřete spodní panel.

Varianta instalace difuzoru s plenum boxem

Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte měřící a regulační modul.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Spodní panel difuzoru zatlačte zpět tak, aby zapadly pojistné pružiny. 

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Difuzor je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakem epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9010).

Směrové trysky mají každá dvě štěrbiny, kterými prochází proud vzduchu a účinně se smíchává se vzduchem v místnosti. Trysky lze individuálně nastavovat podle potřeby, což umožňuje dosáhnout vysokou flexibilitu při regulaci obrazu proudění vzduchu.

Varianta 1 – instalace difuzoru bez plenum boxu

Součástí difuzoru je plášť z pozinkované oceli s připojovacím hrdlem s integrovaným těsněním. K hrdlu se připojuje kruhové potrubí přívodního vzduchu.

Difuzor má odnímatelný spodní panel, který umožňuje přístup ke vzduchotechnickému potrubí.

 

Varianta 2 – instalace difuzoru s plenum boxem

Difuzor je připojen k plenum boxu vybaveném jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
Difuzor má odnímatelný spodní panel, který umožňuje přístup jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.
Součástí plenum boxu je připojovací hrdlo s integrovaným těsněním pro těsné připojení vzduchotechnického potrubí.
Plenum box obsahuje akustickou izolaci z polyesterových vláken s omyvatelným povrchem.
 

Product Code

 

KÓD VÝROBKU


DKS/S-D-A

   S = Obraz proudění vzduchu
    S  1, 2, 3 nebo 4 směry
    W  Konstrukce jako vířivá výusť

   D = Průměr připojení potrubí
    100, 125, 160, 200, 250, 315

   A = Velikost difuzoru
    D=100: 300, 600
    D=125: 300, 600
    D=160: 300, 450, 600
    D=200: 450, 600
    D=250: 450, 600
    D=315: 600


Specifika výrobku a příslušenství

WS = Rozměr kazety rastrového podhledu
    NA  Neuvedeno
    600  600x600 (pokud A=300, 450)

 

   CO = Barva
    W  Bílá
    X  Speciální barva 

Downloads & Media

Halton DKS - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
2,0 MB
Halton DKS - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
2,0 MB
Halton DKS - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
2,0 MB
Halton DKS - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
2,0 MB
Halton DKS - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,4 MB
Halton DKS - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
2,0 MB
Halton DKS - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
2,0 MB