PRI - Plenum

Plenum for grilles

To be terminated 28.02.2017
-> replaced with Halton  PRL

 • Plenum for connecting supply/exhaust grille to ductwork
 • Ensures proper function of the supply air grille
 • Robust, airtight construction with aesthetically pleasing design
 • Flexibility for grille installation due to telescopic collar
 • Detachable measurement (only supply air) and airflow rate adjustment module
 • Effective sound attenuation
 • Access for ductwork cleaning

PRODUCT MODELS & ACCESSORIES

 • Models with alternative duct connection positions
 • Plug for pressure test
   

The PRI balancing plenum for grilles shall be made of galvanised steel and shall have a robust and airtight construction.
Airflow rate measurement and adjustment module shall be available for supply application. The measurement and adjustment module shall be adjustable without opening the grille.
The balancing plenum shall have a spigot with integral gasket for airtight duct connection and a plug for ductwork pressure testing. The PRI plenum shall have options for duct connection on the side, back or top.
The balancing plenum shall attenuate duct noise. The sound attenuation material shall be made of polyester fibre with a washable surface.

Introduction

Halton PRI - výroba bude ukončena k 28.02.2017

-> nahrazeno výrobkem Halton PRL
 

Těsný plenum box pro výustky a mřížky

 • Plenum box pro napojení přívodní nebo odtahové mřížky ke vzduchotechnickému potrubí
 • Zajišťuje správnou funkci mřížky přívodního vzduchu
 • Robustní, vzduchotěsná konstrukce, estetický design
 • Flexibilita při instalaci mřížek díky posuvnému teleskopickému límci
 • Odnímatelný modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu (pouze pro přívod vzduchu)
 • Účinná akustická izolace
 • Přístup pro čištění potrubí

 

Typy výrobku & příslušenství

 • Typy s různými polohami umístění hrdel pro připojení vzduchotechnického potrubí
 • Zátka pro provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí

Dimensions

 

ROZMĚRY

NS

L

L1

H

H1

K

ØD

  200x100

269

201

217

90..150

101

124

300x100

369

301

252

90..150

101

159

400x100

469

401

252

90..150

101

159

500x100

569

501

292

90..150

101

199

300x150

369

301

292

90..150

151

199

400x150

469

401

342

90..150

151

249

500x150

569

501

342

90..150

151

249

600x150

669

601

342

90..150

151

249

800x150

869

801

407

90..150

151

314

400x200

469

401

342

90..150

201

249

500x200

569

501

407

90..150

201

314

600x200

669

601

407

90..150

201

314

800x200

869

801

407

90...150

201

314


Jiné rozměry se nevyrábějí. 

Material

 MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Plášť

Pozinkovaná ocel

 

Teleskopický límec stabilizující proud vzduchu

Pozinkovaná ocel

Perforovaná pozinkovaná ocel

Akustická izolace

Polyesterová vlákna

 

Hrdlo s těsněním

Pozinkovaná ocel

Těsnění z pryžové směsi

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci
MSM/MEM

Tělo; hliník
Deska; pozinkovaná ocel
Úchyty; pozinkovaná ocel
Plastové díly; polypropylen (PP)
Vřeteno; nerezová ocel

 

Zátka pro provedení tlakové zkoušky

Polyethylen (PE)

 

 Accessories

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

MSM

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci pro instalaci na přívodu vzduchu

Modul pro  regulaci průtoku vzduchu 

MEM

Modul pro  regulaci průtoku vzduchu pro instalaci na odtahu vzduchu 

Zátka pro provedení tlakové zkoušky

PP

Zátka pro provedení tlakové zkoušky pro připojení potrubí na spojovací hrdlo

Akustická izolace

IN

Zvukově izolační materiál z polyesteru uvnitř plenum boxu

 

  

Product Models

 

TYPY VÝROBKU

TYP VÝROBKU

POPIS

PRI/A

Plenum box pro přívod vzduchu v modulem MSM  pro měření průtoku vzduchu a regulaci a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zleva nebo zprava

PRI/B

Plenum box pro přívod vzduchu v modulem MSM  pro měření průtoku vzduchu a regulaci a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zezadu

PRI/C

Plenum box pro přívod vzduchu v modulem MSM  pro měření průtoku vzduchu a regulaci a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zespoda nebo zeshora

PRI/D

Plenum box pro odtah vzduchu s modulem MEM pro regulaci průtoku vzduchu a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zleva nebo zprava

PRI/E

Plenum box pro odtah vzduchu s modulem MEM pro regulaci průtoku vzduchu a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zezadu

PRI/F

Plenum box pro odtah vzduchu s modulem MEM pro regulaci průtoku vzduchu a vnitřní akustickou izolací, připojení vzduchotechnického potrubí zeshora nebo zespoda

PRI/G

Plenum box bez modulu pro měření průtoku vzduchu a regulaci a bez vnitřní akustické izolace, připojení vzduchotechnického potrubí zleva nebo zprava

PRI/H

Plenum box bez modulu pro měření průtoku vzduchu a regulaci a bez vnitřní akustické izolace, připojení vzduchotechnického potrubí zezadu

PRI/I

Plenum box bez modulu pro měření průtoku vzduchu a regulaci a bez vnitřní akustické izolace, připojení vzduchotechnického potrubí zeshora nebo zespoda

 

Připojení vzduchotechnického potrubí

Plenum box PRI umožňuje tři možnosti připojení vzduchotechnického potrubí:A  PŘIPOJENÍ ZBOKU (PRI/A, D, G)
B  PŘIPOJENÍ ZEZADU (PRI/B, E, H)
C  PŘIPOJENÍ ZESHORA (PRI/C, F, I) 

Function

 

FUNKCE

 

 • Plenum box PRI snižuje rychlost proudění vzduchu a tím zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu.
 • Vzduch je rovnoměrně distribuován po ploše mřížek a tím je zajištěna jejich správná funkce.
 • Pomocí plenum boxu PRI lze k vzduchotechnickému potrubí připojit celou řadu různých mřížek a výrazně zlepšit jejich provozní parametry.
 • Plenum box rovněž tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím.
 • Plenum box lze také použít jako element pro odtah vzduchu.

Installation

 

INSTALACE

 KÓD  POPIS
1  TELESKOPICKÝ POSUVNÝ LÍMEC
2  ZÁTKA PRO PROVEDENÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

Plenum box PRI je ke vzduchotechnickému potrubí připojen pomocí hrdla s integrovaným těsněním. Hrdlo pro připojení potrubí může být umístěno na stranách, nahoře, dole nebo na zadní straně plenum boxu. Díky symetrické konstrukci plenum boxu PRI lze připojení zajistit různými způsoby – otočením plenum boxu doleva nebo doprava, zeshora nebo zespoda. Teleskopický posuvný límec (1) umožňuje montáž plenum boxu na stěny tloušťky od 90 do 150mm. Při instalaci s odtahovým elementem EVA se teleskopický posuvný límec nepoužívá.

Doporučená minimální bezpečnostní vzdálenost proti směru proudění vzduchu je při instalaci na přívodu vzduchu 3 x průměr potrubí.

Velikost instalačního otvoru je (L1+5mm) x (K+5mm).  

Adjustment

 

SEŘÍZENÍ

 Před provedením tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí vyjměte modul pro regulaci proudění vzduchu. Vyjmutí modulu se provádí opatrným vytažením z pláště plenum boxu, nikoliv z regulačního vřetene nebo měřících trubiček. Nasaďte zátku pro provedení tlakové zkoušky (2) na hrdlo. Zátku opatrně zatlačte dokud nedosedne na doraz. Po provedení tlakové zkoušky zátku sejměte a modul pro regulaci proudění vzduchu dejte zpět na své místo. Dbejte na to, aby se regulační vřeteno příliš neohýbalo.

Množství přívodního vzduchu se určí pomocí měřícího a regulačního modulu MSM.
Protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz výusť. Pomocí  manometru změřte rozdíl tlaků (diferenciální tlak). Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce:


Množství vzduchu regulujte otáčením regulačního vřetena dokud není dosažen požadovaný průtoku.
Pomocí šroubu zajistěte polohu klapky.
Trubičky a vřeteno dejte zpět do plenum boxu.

Při použití plenum boxu PRI pro odtah vzduchu se průtok vzduchu určí pomocí zvláštní tabulky umístěné uvnitř plenum boxu. 

Servicing

SERVIS

 

Odmontujte mřížku a perforovaný plech teleskopického posuvného límce. Opatrně vytáhněte měřící a regulační modul z pláště plenum boxu (nikoliv z regulačního vřetene nebo měřících trubiček). Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím těla modulu zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Akustickou izolaci lze z vnitřku plenum boxu rovněž vyjmout (materiál akustické izolace je omyvatelný). Po vyjmutí akustické izolace lze vyčistit povrch uvnitř plenum boxu. Vyjmutí akustické izolace se provádí uvolněním úchytek. Po omytí a vyčištění plenum boxu akustickou izolaci opět pomocí úchytek vraťte zpět na původní místo.
Po čištění namontujte mřížku zpět na původní místo.

  

Specification

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 

Plenum box PRI pro výustky a mřížky je vyroben z pozinkované oceli a má robustní, vzduchotěsnou konstrukci.
Modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu je součástí plenum boxu pro instalace na přívodu vzduchu. Modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu se ovládá, aniž by bylo potřeba demontovat mřížku.

Plenum box je vybaven hrdlem s integrovaným těsněním umožňujícím vzduchotěsné napojení na potrubí a zátkou pro provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí. Plenum box PRI umožňuje různé varianty umístění připojení přívodu vzduchu – ze stran, zezadu, zeshora nebo zespoda.
Plenum box tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. Akustická izolace plenum boxu je vyrobena z polyesterových vláken a je omyvatelná.

Product Code

 

KÓD VÝROBKU


PRI/S-W-H-D

   S = Typ
    A  Připojení přívodu vzduchu (vlevo - vpravo)
    B  Připojení přívodu vzduchu (zezadu)
    C  Připojení přívodu vzduchu (zeshora / zespoda)
    D  Připojení odtahu vzduchu (vlevo - vpravo)
    E  Připojení odtahu vzduchu (zezadu)
    F  Připojení odtahu vzduchu (zeshora / zespoda)
    G  Bez příslušenství - připojení (vlevo - vpravo)
    H  Bez příslušenství - připojení (zezadu)
    I  Bez příslušenství - připojení (zeshora / zespoda)

   W = Šířka připojené mřížky
    200, 300, 400, 500, 600, 800

   H = Výška připojené mřížky
    W=200: 100
    W=300: 100, 150
    W=400: 100, 150, 200
    W=500: 100, 150, 200
    W=600: 150, 200
    W=800: 150, 200

   D = Průměr připojení potrubí přívodu vzduchu
    W=200: 125
    W=300 a H=100: 160
    W=300 a H=150: 200
    W=400 a H=100: 160
    W=400 a H=150: 250
    W=400 a H=200: 250
    W=500 a H=100: 200
    W=500 a H=150: 250
    W=500 a H=200: 315
    W=600 a H=150: 250
    W=600 a H=200: 315
    W=800: 315


Specifika výrobku a příslušenství

   ES = Typ pro instalaci s elementem pro odtah vzduchu EVA
    N  Ne
    Y  Ano

   AC = Příslušenství
    MSM  Modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu; pro aplikaci na přívodu
    MEM  Modul pro regulaci průtoku vzduchu, pro aplikaci na odtahu
    PP  Zátka pro provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí
    IN  Akustická a tepelná izolace
   MS1  MSM s regulačním vřetenem L=1500
    ME1  MEM s regulačním vřetenem L=1500


Příklad kódu výrobku

   PRI/A-200-100-125

Downloads & Media

Halton PRI - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
2,1 MB
Halton PRI - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
2,8 MB
Halton PRI - uk
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
2,7 MB
Halton PRI - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
2,7 MB
Halton PRI - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
2,7 MB