TSB - Swirl diffuser

Square swirl diffuser for ceiling installation

Draught free square diffuser.

 • Horizontal air supply
 • Suitable for supply and exhaust
 • Ceiling integration installation
 • Supply air jet velocity is effectively reduced due to high mixing effect
 • Suited for installation in a modular 600x600 mm suspended ceiling
 • Circular duct connection with rubber gasket
 • Openable front panel enables cleaning of the terminal unit and supply ductwork.

Accessories

 • Balancing plenum with measurement and adjustment functions

Vířivá výusť je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakem epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9010).
Vířivá výusť obsahuje pevné, spirálovitě uspořádané lamely, které zajišťují účinné promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti.

Varianta 1: Instalace výustě bez plenum boxu

Součástí výustě je plášť z pozinkované oceli s připojovacím hrdlem s  integrovaným těsněním pro připojení kruhového přívodního potrubí.
Výusť má odnímatelný spodní perforovaný panel umožňující přístup k čištění vzduchotechnického potrubí

Varianta 2: Instalace výustě s plenum boxem

Výusť je připojena k plenum boxu vybaveném jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
Výusť má odnímatelný perforovaný spodní panel, který umožňuje přístup jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.
Součástí plenum boxu je připojovací hrdlo s integrovaným těsněním pro těsné připojení vzduchotechnického potrubí.
Plenum box obsahuje akustickou izolaci z polyesterových vláken s omyvatelným povrchem.  

Halton TSB

Čtvercová vířivá výusť s pevnými lamelami

 • Vodorovný přívod vzduchu, vhodný i pro instalaci na odtahu
 • Určen pro zapuštěnou montáž do podhledu
 • Rychlost přiváděného vzduchu je účinně snižována díky vysokému stupni promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti
 • Vhodný pro instalaci do zavěšených rastrových podhledů s rozměrem rastru 600 x 600mm
 • Kruhové připojovací hrdlo s pryžovým těsněním
 • Otvíratelný spodní panel umožňuje přístup pro čištění koncové jednotky a vzduchotechnického potrubí

Příslušenství

 • Plenum box s jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu

Rozměry

 

NS  ØD 
160  159
200  199
250  249
315  314

Materiál

 Díl

 Materiál

 Poznámka

 Plášť

 Pozinkovaná ocel

 

 Spodní panel

 Ocel

 

 Spojovací nátrubek

 Pozinkovaná ocel

 

 Těsnění

 Pryžová směs

 

 Povrchová úprava

 Lak epoxydovou barvou, bílá RAL 9010

 Možno objednat speciální barvy

Příslušenství

  Příslušenství

Kód

 Popis

 Plenum box

TRI

 Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí
 hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. 

Function

Vodorovně orientovaný vířivý proud vzduchu je do místnosti přiváděn skrz profilované, spirálovitě orientované lamely difuzoru.
Rychlost přiváděného vzduchu je účinně snižována díky vysokému stupni promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti.

Čtvercovou výusť Halton TSB lze rovněž použít pro instalaci na odtahu. 

Instalace

Položka Popis
1.   Spodní panel
2.   Plášť

Čtvercová výusť Halton TSB může být připojena přímo ke vzduchotechnickému potrubí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů nebo přes plenum box Halton TRI.
Opatrně jemným tahem otevřete spodní panel a nechte v otevřené poloze viset na závěsech.
Proud vzduchu nasměrujte požadovaným směrem pomocí deflektoru, který se položí na perforovaný spodní panel.
Spodní panel uzavřete mírným tlakem tak, aby zaklaply upevňovací pružinky.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3xD průměr potrubí.

Instalace s plenum boxem Halton TRI

Spojovací nátrubek ve spodní části plenum boxu Halton TRI může být umístěn buďto interně uvnitř plenum boxu nebo externě vně plenum boxu. Výškové údaje uvedené v následující tabulce jsou vztaženy k externí instalaci nátrubku plenum boxu. Pokud je spojovací nátrubek instalován interně, sníží se výška H o 60mm.

Poznámka: výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.
 

TSB,(ØD)  ØD1  TRI  H 
160-600  160 TRI-160-160 383 - 433
200-600  160 TRI-160-200 383 - 433
200-600  200 TRI-200-200 433 - 483
250-600  200 TRI-200-250 433 - 483
250-600  250 TRI-250-250 497 - 547
315-600  250 TRI-250-315 497 - 547
315-600  315 TRI-315-315 543 - 593

Seřízení

The Halton TSB itself has no means for airflow adjustment.
In order to enable airflow adjustment and measurement of airflow rate it is recommended that the diffuser be connected to the Halton TRI balancing plenum.

The supply flow rate is determined by using the MSM measurement and adjustment module.
Open the front panel and pass the tubes and control spindle through the diffuser front panel. Replace the front panel.
Measure the differential pressure using a manometer. The flow rate is calculated using the formula below.

Adjust the airflow rate by rotating the control spindle until the desired setting is achieved.
Lock the damper position with a screw.
Replace the tubes and spindle in the plenum and replace the diffuser front panel.

The k- factor for installations with different safety distances (D= duct diameter)

TRI  > 8 x D  min 3 x D 
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -

Seřízení

Samotná výusť Halton TSB neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.
Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit difuzor k plenum boxu Halton TRI vybaveném měřícím a regulačním modulem MSM.

Průtok vzduchu se reguluje pomocí modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM.
Otevřete spodní panel a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz výusť. Následně spodní panel opět uzavřete.

Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:

Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a spodní panel dejte zpět na původní místo.

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D= průměr potrubí)

TRI  > 8 x D  min 3 x D 
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -

Specifikace

Vířivá výusť je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakem epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9010).
Vířivá výusť obsahuje pevné, spirálovitě uspořádané lamely, které zajišťují účinné promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti.

Varianta 1: Instalace výustě bez plenum boxu

Součástí výustě je plášť z pozinkované oceli s připojovacím hrdlem s  integrovaným těsněním pro připojení kruhového přívodního potrubí.
Výusť má odnímatelný spodní perforovaný panel umožňující přístup k čištění vzduchotechnického potrubí

Varianta 2: Instalace výustě s plenum boxem

Výusť je připojena k plenum boxu vybaveném jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
Výusť má odnímatelný perforovaný spodní panel, který umožňuje přístup jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.
Součástí plenum boxu je připojovací hrdlo s integrovaným těsněním pro těsné připojení vzduchotechnického potrubí.
Plenum box obsahuje akustickou izolaci z polyesterových vláken s omyvatelným povrchem.  

Kód Výrobku

TSB-D; CO-ZT

D = Průměr připojení potrubí
      160, 200, 250, 315, 400

Další volby a příslušenství

CO = Barva
        W    Bílá
        X    Speciální barva

Související výrobky

       TRI  Plenum box (difuzory) 

Příklad kódu výrobku

       TSB-160, CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton TSB - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
736,2 kB
Halton TSB - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
737,3 kB
Halton TSB - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
730,5 kB
Halton TSB - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
738,1 kB
Halton TSB - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
736,3 kB
Halton TSB - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
737,2 kB
Halton TSB - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
763,3 kB