TSS - Swirl diffuser

Square swirl diffuser for ceiling installation


Výroba bude ukončena k 1.7.2018

 • Horisontal air supply
 • Air velocity is effectively reduced due to high mixing effect
 • All sizes available as an adapted version for installation in a modular 600x600 mm suspended ceiling
 • Circular duct connection with gasket

Accessories

 • Balancing plenum with measurement and adjustment functions
 • Mounting bracket for plenum installation

The Halton TSS diffuser is made of epoxy-painted steel with a white (RAL 9010) standard colour.
The swirl diffuser has fixed spiral blades ensuring a high mixing rate.


Alternative 1: No balancing plenum

The Halton TSS diffuser has a steel casing and front vane panel and a spigot with integral gasket for connection to the circular duct.
 

Alternative 2: Option with balancing plenum

The Halton TSS diffuser is connected with a mounting bracket to a balancing plenum equipped with a measurement and adjustment module.
The diffuser is detachable to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The balancing plenum has a spigot with integral gasket for airtight duct connection.
The balancing plenum comprises sound attenuation material made of polyester fibre with a washable surface.

Halton TSS - výroba bude ukončena k 1.7.2018
-> nahrazující výrobek není k dispozici

Čtvercový vířivý difuzor s pevnými lamelami

 • Radiální, vodorovně orientovaný přívod vzduchu
 • Rychlost přívodního vzduchu se účinně snižuje díky vysokému stupni promíchání se vzduchem v místnosti 
 • Všechny velikosti se dodávají také v upravené verzi vhodné pro instalaci do zavěšeného rastrového podhledu s rozměrem rastru 600x600mm 
 • Kruhové připojovací potrubí s těsněním

Příslušenství

 • Plenum box s jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu
 • Montážní úchyty pro připevnění difuzoru k plenum boxu

Dimensions

ROZMĚRY
 

 

 

 

NS

W

H

H1

ØD

125

198

56

28

123

160

248

66

53

158

200

248

75

43

198

250

298

75

43

248

315

398

90

50

313

 

Rozměr W pro všechny velikosti difuzoru TSS/B určených pro instalaci do rastrového zavěšeného podhledu je 595mm.
 

Material

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

 

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Plášť

Ocel

 

Spodní panel s lamelami

Ocel

 

Spojovací nátrubek s těsněním

Pozinkovaná ocel

Těsnění z pryžové směsi

Montážní úchyty

Pozinkovaná ocel

 

Povrchová úprava

Lak epoxydovou barvou, bílá RAL 9010

Možno objednat speciální barvy

 

  

 


 


Accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Plenum box

TRI

Pro regulaci průtoku vzduchu a stabilizaci proudu vzduchu. Současně tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím.

Montážní úchyty

BR

Montážní úchyty pro připevnění difuzoru k plenum boxu


 

  


 

Function

 

FUNKCE
 

 


 

 • Vodorovně orientovaný vířivý proud vzduchu je do místnosti přiváděn skrz profilované, spirálovitě orientované lamely difuzoru.
 • Rychlost přiváděného vzduchu je účinně snižována díky vysokému stupni promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti.
 •  

Installation

 

INSTALACE
 

 

 

POLOŽKA  POPIS
1  PLASTOVÁ ZÁTKA
2  CENTRALNÍ UPEVŇOVACÍ ŠROUB
3  DIFUZOR TSS
4  MONTÁŽNÍ ÚCHYTY
5  PLENUM BOX TRI

Difuzor TSR může být připojen přímo ke vzduchotechnickému potrubí pomocí samořezných šroubů nebo nýtů nebo přes plenum box TRI.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost ve směru proti proudění přívodního vzduchu je minimálně 3x průměr potrubí.
 


Instalace s plenum boxem TRI
 

 Pro připevnění difuzoru TSS k plenum boxu TRI je třeba použít montážní úchyty. Použité montážní úchyty umožňují snadnou demontáž difuzoru.

Spojovací nátrubek ve spodní části plenum boxu TRI může být umístěn buďto interně uvnitř plenum boxu nebo externě vně plenum boxu. Výškové údaje uvedené v následující tabulce jsou vztaženy k externí instalaci nátrubku plenum boxu. Pokud je spojovací nátrubek instalován interně, sníží se výška H1 o 60mm.

Poznámka: výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.

 

 

TSS (ØD)

ØD1

TRI

H1

E

W1

125

100

TRI-100-125

246-276

8

180

125

125

TRI-125-125

276-306

8

180

160

125

TRI-125-160

276-305

8

190

160

160

TRI-160-160

316-346

8

190

200

160

TRI-160-200

316-346

8

230

200

200

TRI-200-200

366-396

8

230

250

250

TRI-250-250

366-396

8

280

250

250

TRI-250-250

430-460

8

280

315

250

TRI-250-315

430-460

8

350

315

315

TRI-315-315

476-506

8

350

 

Adjustment


SEŘÍZENÍ
 

Samotný difuzor TSS neumožňuje provádět regulaci průtoku vzduchu.

Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit difuzor k plenum boxu TRI vybaveném měřícím a regulačním modulem MSM.
Průtok vzduchu se reguluje pomocí modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM.
Odmontujte difuzor a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz lamely difuzoru. Následně difuzor namontujte zpět.

Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a spodní panel dejte zpět na původní místo.

Koeficient k pro instalaci s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D= průměr potrubí) (vzdálenost dalších elementů na vzt potrubí od jednotky MSM):
 

 

TRI

>8xD

min 3xD

 

125

9.9

12.6

 

160

16.9

21.9

 

200

28.3

31.0

 

250

47.9

51.5

 

315

78.6

-

 


 

Servicing

SERVIS

 

Difuzor otřete vlhkým hadrem.
 

Volitelná možnost – difuzor s plenum boxem
 

Odmontujte difuzor z montážních úchytek. Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte měřící a regulační jednotku.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte zpět měřící a regulační modul.
Spodní panel zatlačte zpět tak, aby zapadly upevňovací pružinky. Difuzor namontujte zpět na montážní úchyty.
 

  

Specification

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 

Čtvercový vířivý difuzor TSS je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakem epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9010).
Čtvercový vířivý difuzor obsahuje pevné, spirálovitě uspořádané lamely, které zajišťují účinné promíchání přiváděného vzduchu se vzduchem v místnosti.

 

Varianta 1 – instalace difuzoru bez plenum boxu
 

 

Součástí čtvercového difuzoru TSS je plášť z pozinkované oceli se spodním panelem s lamelami a připojovací hrdlo s  integrovaným těsněním pro připojení kruhového přívodního potrubí.

 

 

Varianta 2 – instalace difuzoru s plenum boxem
 

 

Difuzor TSS je k plenum boxu připevněn pomocí montážních úchytek. Plenum box je vybaven jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
Difuzor je odnímatelný a umožňuje přístup k jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné v plenum boxu.
Součástí plenum boxu je připojovací hrdlo s integrovaným těsněním pro těsné připojení vzduchotechnického potrubí.
Plenum box obsahuje akustickou izolaci z polyesterových vláken s omyvatelným povrchem.

 

 

  

  

Product Code

KÓD VÝROBKU 

TSS/S-D
 

 

    S = Model
     
A  Standard
      B  Čtvercový panel 600 x 600 mm
      C  Typ přizpůsobený pro instalaci na omítnutý strop

    D = Průměr připojení potrubí
    
125, 160, 200, 250, 315
 


Příklad kódu výrobku
 

 

    TSS/A-125
 


 

Související výrobky
 

 

    TRI  Plenum box (difuzory) 

Downloads & Media

Halton TSR-TSS - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
848,0 kB
Halton TSR-TSS - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
819,9 kB
Halton TSR-TSS - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
819,7 kB
Halton TSR-TSS - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
819,4 kB
Halton TSR-TSS - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
839,6 kB
Halton TSR-TSS - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
820,6 kB
Halton TSR-TSS - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
819,4 kB