VHD - VAV diffuser

Circular VAV diffuser for draught free installation

Exposed circular active diffuser for variable airflows, which works in constant pressure duct system.

 • Installation for suspended ceiling
 • Stable throw length with variable supply airflow rates
 • Wide supply air temperature range
 • Suitable for systems with constant static pressure ductwork system
 • Designed for use with Halton TRI/V plenum
 • Maximum flow rate adjustment and measurement section available for supply (MSM)
 • Minimum airflow between10…15 l/s for sizes 160…250
 • airflow control with actuator, 24 VAC, signal 0-10V

 

Accessories

 • ·Balancing plenum Halton TRI/V with connection cable

The active diffuser shall be made of painted steel with a white (RAL 9003) standard colour.
Air shall be introduced into the space through the side slots and perforated front panel, ensuring a high mixing rate. The diffuser shall maintain appropriate discharge velocity throughout the total airflow range.

The diffuser shall be connected to a balancing plenum designed for the active diffuser installation and equipped with a measurement and adjustment module.

The diffuser shall have a rubber gasket to ensure tight connection to the plenum.

Introduction

Halton VHD

Aktivní kruhový děrovaný difuzor


 • Aktivní difuzor pro přívod vzduchu určený pro skrytou montáž do zavěšeného podhledu
 • Stabilní vzdálenost dosahu proudu přívodního vzduchu při proměnném průtoku vzduchu
 • Eliminuje nebezpečí nežádoucího průvanu
 • Široký rozsah teplot přívodního vzduchu
 • Vhodný pro vzduchotechnické systémy s konstantním tlakem
 • Navržen pro použití s plenum boxem Halton VRI/V
 • Nastavení maximálního průtoku vzduchu a možnost měření průtoku vzduchu na přívodu pomocí jednotky MSM
 • Minimální průtoku vzduchu difuzorem Halton VHD je přibližně 10 až 15 l/s pro velikosti 160…250

 

Příslušenství

 • Plenum box Halton VRI/V s propojovacím kabelem k difuzoru Halton VHD

Dimensions

 

ROZMĚRY

NS

ØW

H

H1

ØD

160

299

234

98

159

200

449

267

104

199

250

449

275

116

249

 

Rozměry včetně plenum boxu VRI/V

NS

VRI/V

L

L1

H

H1

K

ØD

ØD1

160

160...160

458

299

222

96...126

432

159

162

200

200...200

618

449

272

100...130

592

199

202

250

250...250

618

449

336

111...141

592

249

252

 

Material

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Horní díl

Ocel

Práškový lak, odstín bílá RAL 9010

 

Spodní panel

Perforovaná ocel

Práškový lak, odstín bílá RAL 9010

 

Regulační kužel

ocel

Práškový lak, odstín černá

 

Těsnění

Pryž

 

 

 

  

Accessories

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Servopohon

Součástí difuzoru VHD je již ve standardní dodávce servopohon Siemens GDB161.2E/HA pro ovládání klapky.

SERVOPOHON

KROUTÍCÍ MOMENT

OVLÁDACÍ SIGNÁL

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

PŘÍKON

GDB161.2E/HA

125 Nm

0...10 VDC

24 VAC

3VA 

 

Function

 

FUNKCEDifuzor VHD je aktivní stropní difuzor pro přívod vzduchu.
Vzduch je do místnosti přiváděn především skrz boční štěrbiny difuzoru. Vodorovně orientovaný proud přívodního vzduchu proudí přes štěrbiny a přitom se do difuzoru účinně přisává vzduch z místnosti.
Jednotka udržuje vysokou rychlost proudění distribuovaného vzduchu v celém rozsahu od maximálního po minimální hodnotu průtoku vzduchu. Díky tomu je v místnosti vytvořeno komfortní vnitřní prostředí bez míst se zvýšenou rychlostí vzduchu v zóně pobytu.
Ve vzduchotechnických systémech s proměnným průtokem vzduchu řízeným podle momentální potřeby (VAV), lze v místnosti zajistit bezprůvanové prostředí v celém rozsahu hodnot průtoku vzduchu od minimálních až po maximální.
Tlakově závislá funkce difuzoru VHD je využita v kombinaci se vzduchotechnickým systémem s konstantním tlakem.
Externí ovladač v místnosti reguluje hodnotu průtoku vzduchu difuzorem VHD tím, že pomocí standardního ovládacího signálu 0 až 10 VDC ovládá servopohon klapky.
 

Related Products

 

PLENUM BOX VRI/V PRO PŘÍVOD VZDUCHUVšechny výhody difuzoru VHD se nejlépe uplatní, pokud je difuzor instalován s plenum boxem VRI/V. Plenum box VRI/V se skládá z těchto součástí:

 • Jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM
 • Připojovací elektro krabička při přívod napájení a ovládacího signálu a pro snadné připojení kabelu k difuzoru VHD
 • Bezpečnostní a instalační drát pro difuzor

Installation

 

INSTALACEAktivní difuzor VHD se instaluje s plenum boxem VRI/V. Minimální bezpečnostní vzdálenost plenum boxu VRI/V od dalšího prvku na vzduchotechnickém potrubí umístěném proti směru proudění vzduchu je 3x průměr potrubí. Dodržené této vzdálenosti je nutné pro zajištění spolehlivého měření a přesné regulace průtoku vzduchu.

Součástí plenum boxu VRI/V je závěsný a bezpečnostní drát pro difuzor VHD. Difuzor VHD se na drát zavěsí pomocí pojistných kroužků.

Difuzor VHD je s plenum boxem VRI/V propojen elektricky pomocí instalované kabelové zástrčky.

Při instalaci se přesvědčte, že nastavení přepínačů DIL-SWITCH na servopohonu odpovídá jejich továrnímu nastavení.Uvolněte západku na servopohonu a vytáhněte regulační kužel do úplně otevřené polohy.

Přimontujte difuzor VHD k plenum boxu VRI/V.

Poznámka: výkonové parametry pro kombinaci difuzoru a plenum boxu TRI jsou uvedeny odděleně pro tyto dva různé způsoby instalace.
 

Rozměry instalačních výřezů v zavěšeném podhledu

NS

ØD2

160

211

200

265

250

333

Wiring

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ


Připojovací krabička                        Kabelová zástrčka
 

Ovládací signály v připojovací krabičce

Svorka 3

 • 0 VDC  = poloha minimálního otevření / minimální průtok
   
 • 10 VDC  = poloha maximálního otevření / maximální průtok
   

 

Svorka 4 (zpětný signál ze servopohonu)

 • Nezapojeno
   

Commissioning

 

UVEDENÍ DO PROVOZU
Přesvědčte se, že regulační kužel na klapkách všech difuzorů VHD (a VHD) je ve zcela otevřené poloze (nejnižší poloha). Toho lze dosáhnout buďto ručně nebo elektricky a to následovně:

 • Pokud přívod elektřiny k difuzoru není zapojen, uvolněte  západku na servopohonu a regulační kužel ručně vytáhněte do zcela otevřené polohy.
 • Pokud je k difuzoru připojeno přívodní napětí 24 VAC, tak nastavte hodnotu napětí ovládacího signálu na konstantních 10 VDC.


Zkontrolujte, že ve vzduchotechnickém potrubí s konstantním tlakem je požadovaný tlak (například mezi 30 až 50Pa).

Pokud je tlak ve vzduchotechnickém potrubí příliš nízký a regulátor tlaku pro příslušnou větev potrubí ze úplně otevřený, je potřeba buďto zvýšit nastavení tlaku dodávaného přívodním ventilátorem ve vzduchotechnické jednotce nebo upravit nastavení jednotky MSM v plenum boxu VRI/V.

Regulátor tlaku pro příslušnou větev vzduchotechnického potrubí musí mít dostatečně vysoký provozní diferenciální tlak (například 30Pa a více).

SEŘÍZENÍ      

Průtok vzduchu aktivním difuzorem VHD se měří a reguluje pomocí jednotky MSM, která je umístěna uvnitř plenum boxu VRI/V.

Manometr připojte na měřící trubičky na plenum boxu VRI/V.  Průtok vzduchu se vypočítá s použitím hodnoty naměřeného tlaku a koeficientu k podle následujícího vzorce:qv  vypočítaný průtok vzduchu (l/s)
k  koeficient k stanovený podle tabulky
Δp m  změřený tlak (Pa)

NS

koeficient k

160

15.9

200

26.2

250

44.5Pokud je průtok vzduchu difuzorem VHD příliš vysoký, tak ho můžete přiškrtit úpravou nastavení jednotky MSM v plenum boxu VRI/V do více uzavřené polohy. Pokud nemůžete dosáhnout maximálního požadovaného průtoku vzduchu, tak otevřete jednotku MSM naplno. Pokud to nestačí, zvyšte tlak ve vzduchotechnickém potrubí.

Minimální průtok vzduchu je nastaven v továrně.

Servicing

 

SERVIS

Otevřete difuzor a vyndejte perforovanou desku spojovacího nátrubku. Následně úplně vyndejte regulační kužel.

Uvolněte šrouby, které drží servopohon na tělese difuzoru a servopohon nechte viset na kabelu.

Jednotku MSM vytáhněte skrz hrdlo z plenum boxu VRI/V. Jednotku MSM držte za její tělo, nikoliv za měřící trubičky nebo regulační vřeteno.

Jednotlivé díly očistěte vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Všechny součásti v opačném pořadí namontujte zpět na své místo.


 

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Aktivní difuzor je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakem ve standardu v bílém odstínu (RAL 9010).
Vzduch je do místnosti přiváděn skrz boční štěrbiny a perforovaný spodní panel. Je zajištěn vysoký stupeň promíchání přívodního vzduchu se vzduchem v místnosti. Difuzor udržuje vhodnou rychlost proudění vzduchu při celém rozsahu hodnot průtoku vzduchu od minima po maximum.

Difuzor se připojuje k plenum boxu VRI/V navrženém pro použití s tímto difuzorem. Plenum box obsahuje jednotku pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Difuzor má pryžové těsnění pro těsné připojení k plenum boxu.

  

Product Code

 

KÓD VÝROBKU


VHD-D

   D = Průměr připojení potrubí
    160, 200, 250


Specifika výrobku a příslušenství

  CO = Barva
    W  Bílá
    X  Speciální barva

Příklad kódu výrobku

   VHD-160, CO=W


Související výrobky

   VRI/V  Plenum box 

Downloads & Media

Halton VHD - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
898,0 kB
Halton VHD - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
900,9 kB
Halton VHD - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
898,9 kB
Halton VHD - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
928,9 kB
Halton VHD - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
898,3 kB
Halton VHD - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
837,0 kB