VRI - Plenums

Plenum for demand based ventilation

Výroba bude ukončena k 1.10.2017 - nahrazeno výrobkem Halton TRI/V

 • Supply air plenum for variable flow active diffusers VHB and VHD
 • For optimized demand-based ventilation installations
 • Guarantee of proper function of the supply air diffuser
 • Airtight and robust construction with aesthetic design
 • Effective sound attenuation
 • Access for ductwork cleaning
 • Junction box for cabling an active diffuser as standard with the delivery
 • Detachable measurement and airflow adjustment module MSM

The balancing plenum is made of galvanised steel and shall have an airtight design.

The airflow equalisation module or airflow rate measurement and adjustment module are supplied for supply air applications.

The measurement and adjustment module are adjustable without opening the device.

The balancing plenum has a spigot with integral gasket for airtight duct connection and a plug for ductwork pressure testing.

The balancing plenum attenuates airborne sound, and the sound attenuation material is made of polyester fibre with a washable surface.

Halton VRI/V  - Výroba bude ukončena k 1.10.2017

-> nahrazeno výrobkem Halton TRI/V
 

Plenum box pro aktivní difuzory

Plenum box pro přívod vzduchu pro aktivní difuzory Halton VHB a VHD

 • Vhodný pro optimalizované vzduchotechnické systémy s regulací průtoku vzduchu podle momentální potřeby
 • Plenum box zaručuje správnou funkci difuzoru přívodního vzduchu
 • Robustní, vzduchotěsná konstrukce, estetický design
 • Účinná akustická izolace
 • Přístup pro čištění potrubí
 • Součástí standardní dodávky plenum boxu je spojovací krabička pro zapojení kabelů aktivního difuzoru
 • Odnímatelný MSM modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

Dimensions

 

ROZMĚRY

VRI / V

NS

L

H

K

ØD

ØD1

160/160

458

222

432

159

162

200/200

618

272

592

199

202

250/250

618

336

592

249

252

Material

 

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Plášť

Pozinkovaná ocel

 

Límec pro napojení difuzoru

Pozinkovaná ocel

 

Akustická izolace

Polyesterová vlákna

 

Hrdlo s těsněním

Pozinkovaná ocel

Těsnění z pryžové směsi

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci
MSM

Tělo; hliník
Deska; pozinkovaná ocel
Úchyty; pozinkovaná ocel
Plastové díly; polypropylen (PP)
Vřeteno; nerezová ocel

 

Spojovací krabička

Plast

 

Závěsné a bezpečnostní lanko

Ocel

 

 

 

  

 Function

 

FUNKCE

 Plenum box VRI snižuje rychlost proudění vzduchu a tím zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu.

Vzduch je rovnoměrně distribuován do difuzoru a tím je zajištěna jeho správná funkce a obraz proudění vzduchu v místnosti.

Plenum box rovněž tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. 

Installation

 

INSTALACE

 VRI se osazuje pomocí dvou závěsných pásků. Ke vzduchotechnickému potrubí se plenum box připojuje pomocí hrdla s integrovaným těsněním. Součástí plenum boxu VRI/V je zátka pro provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí.

VRI/V

Plenum box VRI/V se ke vzduchotechnickému potrubí připojuje přes samčí spojovací hrdlo.

Po provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí lze na plenum box osadit difuzor.

Difuzor se zavěsí na závěsné lanko plenum boxu VRI/V.

Zapojte konektor kabelu servopohonu do koncovky ve spojovací krabičce na plenum boxu.

Připevněte komplet servopohonu k plenum boxu a utáhněte dva upevňovací šrouby.

Napájecí kabel a ovládací kabel se ke spojovací krabičce připojí podle schématu zapojení difuzoru.

Schéma zapojeníSpojovací krabička  Konektor kabelu
 

Ovládací signály ve spojovací krabičce

Svorka 3

 • 0 VDC  = minimální poloha / průtok
 • 10 VDC  = maximální poloha / průtok


Svorka 5

 • Není zapojena

Adjustment

 

SEŘÍZENÍ

Množství přívodního vzduchu se určí pomocí měřícího a regulačního modulu MSM. Maximální průtok vzduchu lze naměřit při úplně otevřeném aktivním difuzoru.

Protáhněte měřící trubičky a regulační vřeteno skrz plenum box.

Dbejte na to, aby byl aktivní difuzor plně otevřený.

Pomocí  manometru změřte rozdíl tlaků (diferenciální tlak). Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce.


q v skutečný průtok vzduchu, l/s
k   koeficient průtoku vzduchu: hodnota koeficientu k se určí podle tabulky dodávané s difuzorem
m  naměřený diferenciální tlak

Množství vzduchu regulujte otáčením regulačního vřetena dokud není dosažen požadovaný průtoku. Zatlačte trubičky a regulační vřeteno zpátky do plenum boxu. 

Servicing

 

SERVIS

Otevřete difuzor a odmontujte perforovanou desku spojovacího rukávu. Povolte šroub uprostřed kužele a úplně vymontujte regulační kužel.

Uvolněte dva šrouby, které drží komplet servopohonu na tělese plenum boxu a servopohon nechte viset na lanku.

Modul MSM lze vyjmout skrz výstupní otvor plenum boxu VRI/V vytažením z  plenum boxu (nikoliv z regulačního vřetene nebo měřících trubiček).

Případnou akustickou izolaci lze z vnitřku plenum boxu vyjmout a omýt.

Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Jednotlivé součásti namontujte v opačném pořadí zpět na původní místo.

Difuzor a modul pro měření průtoku vzduchu lze odmontovat a vytvořit tak přístup pro vyčištění vzduchotechnického potrubí.

Otevřete nebo odmontujte difuzor.

Opatrně vytáhněte měřící a regulační modul z pláště plenum boxu. Nevytahujte modul z regulačního vřetene a měřících trubiček.

Plenum box a difuzor otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Materiál akustické izolace plenum boxu lze vymontovat a omýt.

Po čištění namontujte akustickou izolaci, modul pro měření průtoku vzduchu a difuzor zpět na původní místo. 

Specification

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plenum box VRI pro aktivní difuzory je vyroben z pozinkované oceli a má vzduchotěsnou konstrukci.

Modul pro vyrovnání proudění vzduchu nebo modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci jsou určeny pro aplikace na přívod vzduchu.
Modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu se ovládá, aniž by bylo potřeba jednotku otevřít.


Plenum box je vybaven hrdlem s integrovaným těsněním umožňujícím vzduchotěsné napojení na potrubí a zátkou pro provedení tlakové zkoušky vzduchotechnického potrubí.

Plenum box tlumí hluk šířený vzduchotechnickým potrubím. Akustická izolace plenum boxu je vyrobena z polyesterových vláken a je omyvatelná.

  

Product Code

KÓD VÝROBKU


VRI/S-D-E

   S = VRI plenum box
    V  V typ

   D = Průměr připojení potrubí přívodu vzduchu
    160, 200, 250

   E = Průměr připojení difuzoru
    D=160: 160
    D=200: 200
    D=250: 250


Příklad kódu výrobku

   VRI/V-160-160

 

Downloads & Media

Halton VRI - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
544,4 kB
Halton VRI - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,0 MB
Halton VRI - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
543,6 kB
Halton VRI - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
543,5 kB
Halton VRI - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
563,4 kB
Halton VRI - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
544,8 kB