ŘEŠENÍ HALTON VARIO

 

NAPOMÁHÁ DOSAHOVAT ÚSPORY ENERGIE, ZAJIŠŤUJE MOŽNOST FLEXIBILNÍCH ZMĚN DISPOZICE MÍSTNOSTÍ A SPOKOJENOST UŽIVATELŮ BUDOVY

 

Zelené budovy jsou dobrou investicí. Nabízejí velmi dobré pracovní prostředí a mají i další přednosti. Tyto budovy vytváří pocit pohody a spokojenosti pro uživatele a přinášejí dlouhodobé finanční výhody jako možnost vyšších nájmů, delších nájemních smluv a vyšší zhodnocení budovy svým majitelům.

Řešení Halton Vario umožňuje nejenom zelené budovy zrealizovat, ale současně jsou budovy díky tomuto řešení úspornější, flexibilnější při provádění změn uspořádání místností a komfortnější pro práci než tomu bylo kdykoliv předtím.

Halton Vario je ucelené řešení vnitřního klimatu budovy, které sahá od komponent vzduchotechnického systému až po inteligentní prvky řízení a regulace větrání a teploty v místnostech, zónách a celé budově. Společnost Halton rovněž zajišťuje zkoušky správné funkce systému. Můžete tak mít jistotu, že vnitřní prostředí v budově přesně odpovídá navrhovaným parametrům ihned od prvního dne užívání budovy.


SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE AŽ O 50%


Řešení Halton Vario je až o 50% úspornější než běžné klimatizační systémy. Poprvé v historii používání systémů chladicích trámů umožňuje systém monitorovat využití prostor v budově a v závislosti na jejich aktuálním využití a obsazenosti řídit chlazení a vzduchotechniku přesně podle okamžitých požadavků. Díky inteligentní regulaci je vnitřní mikroklima v místnostech trvale udržováno na optimální úrovni.


RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZMĚNU VYUŽITÍ MÍSTNOSTÍ DÍKY PLNĚ FLEXIBILNÍMU SYSTÉMU

 

Díky využití řešení Halton Vario lze kancelářské prostory přeměnit na zasedací místnosti (a obráceně) za méně než 15 minut. Množství přiváděného vzduchu je automaticky upravováno na základě aktuální kvality vzduchu v místnosti v závislosti na momentální obsazenosti budovy. Množství přiváděného vzduchu do místnosti se automaticky zvýší jakmile do místnosti vstoupí lidé a začne se užívat.

Díky tomuto způsobu regulace jsou při použití systému Halton Vario náklady spojené se změnou způsobu užívání místností výrazně nižší, než u tradičních systémů vzduchotechniky a klimatizace. Pokročilý stupeň flexibility rovněž umožňuje dosáhnout vyšší výtěžnost u krátkodobých nájemních smluv a půdorysné řešení pronajímatelných prostor již není omezujícím faktorem pro uživatele budovy.


HALTON VARIO UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ KATEGORIE A

 

Halton Vario řídí větrání a teplotu vzduchu v místnosti na základě skutečných aktuálních požadavků v závislosti na momentální obsazenosti místnosti. Halton Vario zajišťuje kvalitu vnitřního prostředí místnosti na vysoké úrovni odpovídající kategorii A podle specifikací mezinárodních norem (ISO EN 7730, EN 15251 a CR 1752).

Komfortní teplotní podmínky a kvalita vzduchu vytvářejí produktivní pracovní podmínky a současně snižují stížnosti uživatelů na minimum. Spokojení nájemníci zůstanou v budově delší dobu a procento obsazenosti budovy se díky tomu zvyšuje.


Oddělení „Halton Validate and Survey services" má na starosti zajištění nutných prvotních podmínka pro správné fungování systému při jeho instalaci a uvádění do provozu a závěrečné jemné zaregulování parametrů vnitřního prostředí v již zabydlených budovách.

ZVYŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ BUDOVY DÍKY PRVOTŘÍDNÍ KVALITĚ VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU


Díky klimatizačnímu systému Halton Vario pracujícímu na základě aktuální obsazenosti místnosti bude vnitřní prostředí ve Vaší budově vždy vynikající a bude přispívat ke spokojenosti a produktivitě uživatelů budovy.