Halton Tune: Uvádění do provozu a validace

Výrobky Halton jsou obvykle instalovány dodavateli zařízení TZB. Nicméně pro některé vybrané systémy nabízíme rovněž služby v oblasti uvedení do provozu a zaregulování. Dobrým příkladem jsou vzduchotechnické systémy pro laboratoře - řešení, která Halton dodává na klíč. Naše validační oddělení nabízí nástroj pro zajištění navrhovaných parametrů vnitřního prostředí a pro zajištění spokojenosti zákazníka v nových i rekonstruovaných budovách.

 

Halton Tune - přehled

Dodávka, zprovoznění systému a validace

Při výrobě všech výrobků jsou ve společnosti Halton dodržovány normy kvality ISO 9001 a ISO 14001. Soulad výroby s těmito normami zaručuje, že jsou používány pouze vysoce kvalitní materiály a dopad výroby na životní prostředí ve všech fázích výrobního procesu je minimalizován. Chladicí trámy Halton mají rovněž certifikaci Eurovent.

Halton nabízí systémová řešení pro náročné prostory, jako jsou nemocnice a laboratoře. Díky našemu validačnímu oddělení, které nabízí svoje služby při zprovozňování a zaregulování systému můžeme zaručit, že budou dodrženy návrhové parametry vnitřního prostředí, výkonové parametry systému a zákazník bude spokojen.

Validace výkonových parametrů systému

Validace výkonových parametrů systému zajišťuje řádnou funkci vzduchotechnického systému ještě před nastěhováním nájemníků do budovy. Prověřením správnosti instalace všech komponent a nastavením všech výkonových parametrů systému tak, aby odpovídaly návrhovým parametrům dosahujeme optimální tepelné pohody a úspor energie. Společnost Halton pomáhá uživatelům budov dosáhnout vytčeného cíle, kterým je plně funkční, komfortní a bezpečné mikroklima vnitřního prostředí.

Validace parametrů vnitřního prostředí v budově

Validace návrhových teplotních podmínek v nových či rekonstruovaných prostorách snižuje riziko bezprostředních stížností uživatelů, odhaluje případná problémová místa a umožňuje provedení včasných nápravných opatření. Vnitřní prostředí se v konečné podobě utváří po stanovení finálního způsobu využití řešených prostor a po nastěhování uživatelů do prostor vybavených nábytkem. Během stěhování uživatelů do budovy se velmi často provádějí různé změny a úpravy interiéru. Nejčastěji se jedná o přemisťování příček, změny uspořádání nábytku, změny umístění zasedacích místností a kancelářských prostor. V tomto okamžiku by se měly také provádět finální úpravy a zaregulování technických systémů v jednotlivých místnostech.

Validace vnitřního mikroklimatu začíná vyhodnocením projektovaných hodnot vnitřního prostředí stanovených během projekční fáze. Jakmile je budova dokončená, pokračuje validace průzkumem spokojenosti uživatelů. Na základě shromážděných informací je zpracována mapa subjektivního vnímání vnitřního mikroklimatu a identifikují se a na mapě umístí problémová místa v budově. Technická analýza situace na místě odhalí zdroje případných problémů. Tyto informace se mohou využít pro nápravu problémů souvisejících s technickými zařízeními budovy před skončením záruční doby. Pokud je nějaký problém zapříčiněn nesprávným používáním prostor budovy, pomáhají výsledky analýzy objasnit a vysvětlit vzniklou situaci uživateli. Validace vnitřního mikroklimatu slouží developerům a majitelům nemovitostí, kteří chtějí zajistit dobré výsledky svých projektů ve smyslu vysoké kvality vnitřního prostředí.