Bredt udvalg af løsninger der kombinerer Trivsel, Bæredygtighed og Lønsomhed...

De fire hjørnesten i Haltons High Performance køkkener er Energieffektivitet, Sikkerhed, Indeklima (IEQ) og luftrensning.

At kombinere disse hjørnesten i en bred vifte af forskellige professionelle køkkener er en daglig udfordring. Dette er dog nemt opnået takket være det bredeste sortiment af professionelle køkkenventilations løsninger på markedet.

 

Hvad er Haltons High Performance køkkenløsninger?

Et professionelt køkken er et meget krævende miljø, hvor ventilation altid er en udfordring. Alle teknologier, systemer eller produkter udviklet af Halton er designet til at kombinere en eller flere af de følgende mål:
- Energieffektivitet;
- Indeklima (IEQ);
- Fødevaresikkerhed eller brandsikkerhed;
- Luftrensning.

Med dette for øje leverer vi konstant skræddersyede systemer ud fra den bredeste vifte af tekniske og effektive løsninger indenfor køkkenventilation. Denne brede vifte af produkter skaber en synergi nødvendig for at opnå et High Performance køkken. Vi håndplukker produkter og systemer i den bedste kombination så vi sikre dig det optimale køkkenmiljø hvor effektivitet går hånd i hånd med velvære.

Energieffektivitet

Med et energiforbrug på 800 kWh/m² (1) er catering branchen den mest energitunge industri i USA og det overgår selv hospitalssektoren (at 600 kWh/m²). Denne tendens ses også i Europa og de fleste andre industrilande. Derfor er energieffektivitet det vigtigste aspekt i Haltons Højeffektive køkken.

M.A.R.V.E.L. og Capture Jet­™ teknologierne er utvivlsomt i forreste linje i kampen for et energieffektivt professionelt køkken.

(1) Energy Efficiency in Buildings, Transforming the Market (WBCSD World Business Council for Sustainable Development)

Sikkerhed (Hygiejne og brandsikkerhed)

Mange restauranter genåbner ikke efter en større brand. Ejeren skal ikke kun håndtere tabt omsætning grundet driftsafbrydelsen. Ejeren skal også håndtere andre lejere, gæster, tredje parter eller dårlig omtale. Derfor er sikkerhed af stor betydning for professionelle køkkener.

Forebyggende tiltag i design og produktion af Haltons Capture JetTM emhætter og køkkenventilationslofter øger sikkerhedsniveauet. Vores Capture Ray™ teknologi, Haltons indbyggede Brandslukningssystem (FSS) og Haltons Sikkerhedssystem til kanaler (KGS) øger sikkerheden i køkkenet.

Indeklima (IEQ)

Forskning viser at der er en sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø. I cateringbranchen er risikoen for dårlige arbejdsforhold store. Dårlige arbejdsforhold skyldes ofte rumtemperaturen, lufthastigheden i opholdszonen, strålevarmen fra køkkenudstyret samt luftfugtigheden. Desuden påvirkes indeklimaet også af forhold som lysforhold, lydniveau og den visuelle komfort.Første skidt på vejen til bedre indeklima er at reducere den udsugede luftmængde. Ved at minimere luftmængden mindskes risikoen for trækgener samt lydniveauet mindskes. Som hovedregel kan det siges at når energieffektiviteten øges så øges også kvaliteten af indeklima.

Der er andre faktorer som spiller ind i arbejdsmiljøet end bestemte produkter og teknologier men et Halton Capture Jet™ Køkkenventilationsloft kombineret med Lavimpulsindblæsningsarmaturer (LFU) eller Vægmonteret lavimpulsarmaturer (LVU) vil uden tvivl sikre det bedste indeklima.

Luftrensning

Alle professionelle køkkener genererer store mængder forurening, heriblandt fedt i alle former og lugte. Dette giver store problemer i forhold til sikkerhed og hensyn til naboer specielt i tæt bebyggede områder hvor restaurationer åbner.

Fremtidige regler på området for nærmiljø kan meget vel betyde at ventilation fra storkøkkener skal levere afkastluften til atmosfæren i samme kvalitet som udeluften i indtaget.

Ved at anvende Capture Ray™ eller Pollustop teknologier elimineres bekymringerne om sikkerhed og nabohensyn så du kan åbne din restaurant hvor du ønsker det.