AGF - Grille

Exhaust grille

Aesthetic in design.

 • Stort friareal, store luftmængder med minimalt tryktab.
 • Integreret filter i klasse EU3.
 • Aftagelig rist tillader rengøring af rist og tilslutningskanal.
 • Fjederfastgørelse.

Produktmuligheder og tilbehør

 • Reservefilter.
 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængemålingsfunktion.
 • Installationsramme.
 • Isoleret tilslutningsboks.

Halton AGC fraluftsristen skal have et stort friareal. Tryktabet skal være lavt selv ved store luftmængder.
Risten skal have en 25 mm bred og tynd ramme samt en profilplade, der er anodiseret eller malet hvid i farve (RAL9010) .
Risten skal indeholde et filter,EU3 klsse ( Eurovent 4/5 metode )
Karmens samlinger skal være næsten usynlige.

Mulighed

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Halton AGF

Fraluftsrist med filter

 • Stort friareal, store luftmængder med minimalt tryktab.
 • Integreret filter i klasse EU3.
 • Aftagelig rist tillader rengøring af rist og tilslutningskanal.
 • Fjederfastgørelse.

Produktmuligheder og tilbehør

 • Reservefilter.
 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængemålingsfunktion.
 • Installationsramme.
 • Isoleret tilslutningsboks.

Dimensioner

 

LxH  L1  L2  H1  H2 
300x300  326 276 326 276
570x270  596 546 296 246
570x570  596 546 596 546
1170x570  1196 1146 596 546

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Ramme  Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid (RAL 9010/50% glans)
 Specielle farver mulige
 100 % epoxy maling mulig
 Profilplade
 (13x13x13 mm)
 Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid (RAL 9010/50% glans)
 Specielle farver mulige
 100 % epoxy maling mulig
 Filter  Ramme af:
 galvaniseretd stål
 Filter af:
 Polyester
 EU3 klasse
 (Eurovent 4/5 metode)
 
 Installationsramme  Galvaniseret stål    
 Tilslutningsboks / kanaltilslutning  Galvaniseret stål    

Karmens hjørner er svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Luftmængdemåling og
 reguleringsenhed
MEM  For fraluft
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for Halton BDR boksen.
 Polyester fiber for Halton PRL boksen
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Filter RF  Reseve filter

Funktion

Luften udsuges fra rummet gennem ristens profilplade.
Væg eller loftsinstallation.

Installation

Risten tilsluttes direkte til kanalen vha. enten installationsrammen eller en BDR tilslutningsboks.


        Installationsramme (IF)                               Tilslutningsboks BDR

Fjederfastgørelse (standard)

Risten leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton BDR og IF.

Indregulering


For at udføre indregulering og måling af luftmængden anbefales det, at risten tilsluttes en Halton BDR med MEM mængdereguleringsspjæld.

Luftmængden kan kun reguleres og måles, når risten er tilsluttet en Halton BDR boks.
Bestem fraluftsmængden ved at måle trykdifferencen mellem målestutsene på Halton BDR boksen og rummet. Den tilsvarende luftmængde beregnes efter formlen forneden.

Luftmængden reguleres ved at dreje styrespindelen på MEM spjældet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanal diameter)

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen. Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Filtret kan udskiftes ved at skubbe det sidelæns
Delene rengøres med en fugtig klud.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed:
Med trykfordelingsboks Halton BDR + MSM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Halton AGC fraluftsristen skal have et stort friareal. Tryktabet skal være lavt selv ved store luftmængder.
Risten skal have en 25 mm bred og tynd ramme samt en profilplade, der er anodiseret eller malet hvid i farve (RAL9010) .
Risten skal indeholde et filter,EU3 klsse ( Eurovent 4/5 metode )
Karmens samlinger skal være næsten usynlige.

Mulighed

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Beställningskod

AGF-L-H

L = Længde
       300, 570, 1170

H = Højde
       270, 300, 570

Andre muligheder og tilbehør

FI = Finish
       AN     Anodiseret
       PN     Malet

CO = Farve
       W      Hvid

ZT = Tailored produkt
  
      N          Nej
        Y          Ja

Underprodukter

        BDR     Tilslutningsboks
        IF         Instalationsramme for riste

Kode eksempel

        AGF-300-300, FI=AN, ZT=N

Downloads & Media

Halton AGF - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
755,4 kB
Halton AGF - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
878,2 kB
Halton AGF - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
756,4 kB
Halton AGF - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
756,5 kB
Halton AGF - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
755,8 kB
Halton AGF - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
778,0 kB