AHF - Galler

Exhaust grille

Aesthetic in design.

 • Stort friareal, store luftmængder ved minimalt tryktab.
 • Integreret filter i klasse EU3.
 • De vandrette lamellers facon hindrer, at man kan se kanaldele bag risten.
 • Fås i størrelser, som er tilpasset modullofter på 600x600.
 • Aftagelig rist for let rengøring af tilslutningskanal og rist.
 • Fjederfastgørelse.

Tilbehør

 • Model med aftagelige lameller.
 • Reservefilter.
 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Fraluftsristen skal have et stort friareal. Tryktabet skal være minimalt, også ved høje luftmængder.
Designet skal være udført, så risten ikke stopper til og med lammeller, som forhindrer, at kanalen bag risten kan ses.
Karmens samlinger skal være næsten usynlige.

Risten skal være anodiseret eller polyester-malet hvid (RAL 9010) som standard .
Størrelserne 570x270 mm, 570x570 mm og 1170x570 mm vælges til modullofter på 600x600 mm.
Risten skal indeholde et filter klasse EU3 (Eurovent metode 4/5)
Risten skal tilsluttes kanalen vha.en installationsramme.

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.
Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.
Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.

Halton AHF

Fraluftsrist med faste lameller og indbygget filter

 • Stort friareal, store luftmængder ved minimalt tryktab.
 • Integreret filter i klasse EU3.
 • De vandrette lamellers facon hindrer, at man kan se kanaldele bag risten.
 • Fås i størrelser, som er tilpasset modullofter på 600x600.
 • Aftagelig rist for let rengøring af tilslutningskanal og rist.
 • Fjederfastgørelse.

Tilbehør

 • Model med aftagelige lameller.
 • Reservefilter.
 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Dimensioner

 

LxH  L1  L2  H1  H2 
300x300  326 276 326 276
570x270  596 546 296 246
570x570  596 546 596 546
1170x570  1196 1146 596 546

Risten har kurvede lameller.

AHF ristens friareal er 75 %.

Special dimension

Udover standard størrelser, kan andre størrelser produceres.

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Ramme  Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid RAL 9010/50%
 glans,
 Mill finish
 Specielle farver mulige
 Epoxy-malet (100 %) mulig
 Lameller  Aluminium  Anodiseret,
 Polyester-malet,
 Hvid RAL 9010/50% 
 gloss,
 Mill finish
 Specielle farver mulige
 Epoxy-malet (100 %) mulig
 Filter  Filter i Polyester  EU3 class
 (Eurovent 4/5 metode)
 
 Filter ramme  Galvaniseret stål    
 Installationsramme  Galvaniseret stål    
 Tilslutningsboks /
 kanaltilslutning
 Galvaniseret stål    

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Luftmængdemåling og
 regulringsenhed
MEM  For fraluft
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for BDR boksen
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Filter RF  Reservefilter

Funktion

Luften udsuges fra rummet ved lavt tryktab.
Lofts eller vægmontage.

Installation

Risten kan tilsluttes direkte til kanalen vha. enten IF installationsramme eller PRI trykfordelingsboks eller Halton BDR boks.


       Installationsramme (IF)                                BDR boks

Fjederfastgørelse

Ristene leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton BDR og IF.

Indregulering

For at indregulere og måle luftmængden anbefales det, at risten tilsluttes en Halton BDR trykfordelingsboks med MEM spjæld.

Luftmængden kan kun måles og reguleres, hvis risten er tilsluttet en Halton BDR boks.
Luftmængden bestemmes ved at måle trykdifferencen mellem målestutsene på Halton BDR boksen. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Luftmængden reguleres ved at dreje styrespindelen på MEM spjældet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanaldiameter)

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Delene rengøres med en fugtig klud.
Filtret kan fjernes ved at skubbe det sidelæns.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed: med trykfordelingsboks Halton BDR+MSM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Fraluftsristen skal have et stort friareal. Tryktabet skal være minimalt, også ved høje luftmængder.
Designet skal være udført, så risten ikke stopper til og med lammeller, som forhindrer, at kanalen bag risten kan ses.
Karmens samlinger skal være næsten usynlige.

Risten skal være anodiseret eller polyester-malet hvid (RAL 9010) som standard .
Størrelserne 570x270 mm, 570x570 mm og 1170x570 mm vælges til modullofter på 600x600 mm.
Risten skal indeholde et filter klasse EU3 (Eurovent metode 4/5)
Risten skal tilsluttes kanalen vha.en installationsramme.

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.
Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.
Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.

Bestillings kode

AHF-L-H

L = Længde
       300, 570, 645, 670, 1170

H = Højde
       200, 300, 307, 570

Andre muligheder og tilbehør

FI = Overflade
       AN      Anodiseret
       PN      Malet

CO = Farve
       W       Hvid

ZT = Tailored produkt
       
N        Nej
        Y        Ja

Underprodukter

       BDR    Boks
       IF        Instalationsramme for Riste
       OD      Indreguleringsspjæld for Riste

Kode eksempel

   AHF-300-300, FI=AN, ZT=N

Downloads & Media

Halton AHF - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
725,9 kB
Halton AHF - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
756,5 kB
Halton AHF - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
725,3 kB
Halton AHF - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
728,7 kB
Halton AHF - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
727,7 kB
Halton AHF - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
983,7 kB