CBD - Chilled beam

Active chilled beam for ceiling installation

As a 300 mm wide unit, Halton CBD is ideal for aesthetic office and meeting room applications.

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for installation plant med nedhængt loft.
 • Integreret recirkulation af rumluften.
 • Velegnet til rum med høje kølekrav, lav fugtighed og små ventilationskrav.
 • Halton CBD egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig. 
 • Halton CBD anvendes typisk i kontorer, konferencelokaler, hotelværelser, sengestuer og hospitaler etc.

Modeller og tilbehør

 • Model med varmefunktion.
 • Valgmuligheder for kanal og rørtilslutninger.

Kølebaflen skal være med integreret recirkulation af rumluften gennem den perforerede bundplade.
Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres fra hver side for nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af værktøj.

Luften skal indblæses enten en eller to vejs.
Kølebaflen skal være 295 mm bred og 240 mm høj.
Indløbskanalens diameter skal være D100 mm.
Stellet, bund- og sidepladerne skal fremstilles af galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele er hvidmalet (RAL 9003 20 % glans).

Alle rør skal fremstilles af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.
Køleribberne skal fremstilles af aluminium.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.

Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen. 

Halton CBD

Aktiv Kølebaffel med integreret recirkulation af rumluften

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for installation plant med nedhængt loft.
 • Integreret recirkulation af rumluften.
 • Velegnet til rum med høje kølekrav, lav fugtighed og små ventilationskrav.
 • Halton CBD egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig. 
 • Halton CBD anvendes typisk i kontorer, konferencelokaler, hotelværelser, sengestuer og hospitaler etc.

Modeller og tilbehør

 • Model med varmefunktion.
 • Valgmuligheder for kanal og rørtilslutninger.

Dimensioner

 Coil længde   1000, 1300, ..., 2800
 L-5   1195, 1495, ..., 2995
 kg/m   12


Placering af rørtilslutninger og afdækningsskinner for nedhængt loft

Materiale

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Bundplade  Galvaniseret stå l  Epoxy-malet
 Hvid RAL 9003/ 20 % glans
 Special farve er mulig
 Side plader  Galvaniseret stål  Epoxy-malet
 Hvid RAL 9003/ 20 % glans
 Special farve er mulig
 Ende plader  Gavaniseret stål  Epoxy-malet
 Hvid RAL 9003/ 20 % glans
 Special farve er mulig
 Tilluftskammer  Galvaniseret stål    
 Ophængsbeslag  Galvaniseret stål    
 Varmevekslerrør  Kobber    
 Varmevekslerlameller  Aluminium    

Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.

Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa. Tilluftskanalens tilslutningsstr. er D 100 mm

Funktion

Luften tilføres baflens kammer fra tilluftskanalen. Den ledes gennem dyserne ind i baflen og derefter gennem spalterne i bunden af baflen og ind i rummet.

Når tilluften blæses gennem dyserne, opstår der et undertryk, og rumluften trækkes gennem varmeveksleren. Dyserne fås i fire forskellige størrelser.

Når rumluften strømmer gennem varmeveksleren, afkøles eller opvarmes den, hvis der er åbnet for vandet.
Tilluftsstrålen ledes vandret langs loftets overflade.

Baflens køle- og varmeeffekt styres vha. en rumtermostat, som sender signal om regulering af vandgennemstrømningen i varmeveksleren

Installation

** image to be updated soon **

Kølebaflen Halton CBD er designet til planforsænkeder lofter.
Kølebaflen Halton CBD egner sig til loftsmontage parallelt med rummets lange eller korte side. Når installationsretningen vælges, skal der tages hensyn til placeringen af tilluftvandtilslutningerne.

Baflen kan monteres direkte i loftet(H1=240 mm) eller ophænges i gevindstænger. Monteringsbeslagene består af et loftsbeslag, der fastgøres i loftet, og et bevægeligt beslag på siden af baflen. Det bevægelige beslag kan flyttes i baflens længderetning. Beslagets anbefalede placering er ca. L/4 fra enden af baflen.

Hovedledningerne til køle-og varmtvandscirkulationen skal installeres over baflen for ikke at genere udluftningen på vandsiden.

Indregulering

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0.03 - 0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14 - 16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 3 ° C. Kølevandskredsløbet skal dimensioneres således, at der ikke opstår kondens.
 

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01 - 0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35 - 45 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren mede 5 - 15 °C
 

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Vandgennemstrømningen i baflen reguleres vha. vandmængden på køle- og varmvandskredsløbene. Ved at ændre vandmængden regulerer man baflens køle- og varmeeffekt.Vandmængden styres vha. enten en ON/OFF-ventil eller en 2- eller 3-vejs motorventil.
 

Indregulering af tilluftsmængden

Baflen er udstyret med måleudtag, hvilket muliggør nøjagtig bestemmelse af luftmængden, som beregnes efter formlen forneden.


 

Model k 
A 0.71
B 0.99
C 1.33
D 2.00

Service

Nummer navn
1.  Bundplade
2.  Varmeveksler
3.  Sideplade
4.  Bevægeligt beslag
5.  Tilluftskammer
6.  Koldt og varmtmvandstilslutninger
7.  Tilslutning for tilluft
8.  Endeplade

Åbn bundpladen på kølebaflen.

Rengør tilluftskammeret, kanalen og varmevekslerens køleribber med en støvsuger og pas på ikke at beskadige varmevekslerens køleribber.

Aftør bundpladen og sidepladerne med en fugtig klud.

Specifikation

Kølebaflen skal være med integreret recirkulation af rumluften gennem den perforerede bundplade.
Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres fra hver side for nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af værktøj.

Luften skal indblæses enten en eller to vejs.
Kølebaflen skal være 295 mm bred og 240 mm høj.
Indløbskanalens diameter skal være D100 mm.
Stellet, bund- og sidepladerne skal fremstilles af galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele er hvidmalet (RAL 9003 20 % glans).

Alle rør skal fremstilles af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.
Køleribberne skal fremstilles af aluminium.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.

Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen. 

Bestillingskode

CBD/S-E-L-C; WD-TC-CO-ZT

S = Indblæsningsmønstre og dysetyper
      A  To-vejs / dyse 1
      B  To-vejs / dyse 2
      C  To-vejs / dyse 3
      D  To-vejs / dyse 4

E = Kanaltilslutning/Kanalstørrelse/Spjæld
       R1N  Højre / 100 / Uden spjæld
       L1N  Venstre / 100 / Uden spjæld

L = Total længde
      1200, +100, 1700, 1720, 1800, +100, ..., 3000

C = Effektiv længde (Længde på varmeveksler)
      1000, +100, .., 2800  (L-200)
 

Andre muligheder og tilbehør

WD = Placering af rørtilslutninger
         A     Venstre side af front
         B     Højre side af front
         C     Venstre side af bagende
         D     Højre side af bagende

TC = Type af veksler
        C      Køling
        H      Køling og opvarmning

CO = Farve
        SW  Hvid (RAL 9003)
        X     Speciel farve

ZT = Kundetilpasset produkt
      
N     Nej
       Y     Ja (ETO)
 

Kode eksempel

       CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A, TC=C, CO=SW, ZT=N

Order Code

CBD/S-E-L-C; WD-TC-CO-ZT

S = Direction of supply patterns & nozzle type 
       A        Bi-directional / Nozzle 1
       B        Bi-directional / Nozzle 2
       C        Bi-directional / Nozzle 3
       D        Bi-directional / Nozzle 4

E = Duct connection/Duct size/Damper
      R1N     Right / 100 / Without damper
      L1N      Left / 100 / Without damper

L = Total length
       1200, +100, 1700, 1720, 1800, +100, ..., 3000

C = Effective length (Cooling coil length)
      1000, +100, .., 2800  (L-200)
 

Other Option and Accessories

WD = Location of the pipe connections
         A      Left side at front end
         B      Right side at front end
         C      Left side at back end
         D      Right side at back end

TC = Cooling / Heating functions (Coil type)
         C      Cooling
         H      Cooling and Heating

CO = Colour
         SW    White (RAL 9003)
         X       Special colour

ZT  = Tailored product
         N       No
         Y       Yes (ETO)
 

Code example

          CBD/A-R1N-1200-1000, WD=A,TC=C,CO=SW, ZT = N

Downloads & Media

Halton CBD - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
973,1 kB
Halton CBD - it
Type
Datablad
Sprog
Italian (Italy)
Størrelse
973,5 kB
Halton CBD - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
972,1 kB
Halton CBD - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
973,3 kB
Halton CBD - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
973,6 kB
Halton CBD - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
973,0 kB
Halton CBD - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,0 MB
Halton CBD - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,2 MB
Halton CBD - de
Type
Datablad
Sprog
German (Germany)
Størrelse
805,0 kB