CBX - Chilled beam

Comfort unit for ceiling installation

Compact 4-way air distribution unit ensuring good room conditions even with higher cooling capacities due to efficient mixing with the room air.

 • Fungerer som en aktiv baffel, men har luftfordeling i fire retninger i stedet for to.
 • Luftforsyning i fire retninger sikrer gode rumforhold selv ved højere kølekapacitet pga. effektiv blanding med luften i rummet.
 • Effektiv udnyttelse af loftspladsen på grund af enhedens kompakte størrelse og effektivitet.
 • Boost-tilvalg sikrer højere kapacitet med nem frontpladeregulering f.eks. i mødelokaler.
 • Typiske anvendelsesområder: kontorer og lokaler, skoler, offentlige områder, detailhandlen.

Produktmodeller

 • Tilluft, køling
 • Tilluft, køling og opvarmning

Den aktive kølebaffel skal have en integreret recirkulationsenhed gennem det perforerede frontpanel.

Frontpanelet skal kunne afmonteres i forbindelse med generel vedligeholdelse og rengøring.
Frontpanelet skal kunne afmonteres uden brug af specialværktøj.
Tilluftsforsyningen til rummet skal have fire retninger.
Den aktive kølebaffel skal være 595 mm bred og 220 mm høj.
Den aktive kølebaffel skal have en tilluftskanaldiameter på 125 mm
Vandtilslutningernes position kan ændres ved at dreje varmeveksleren uden brug af specialværktøj.
Boks og front skal være fremstillet af galvaniseret stålplade.
Rammen skal være fremstillet af aluminium.

Alle synlige dele skal være hvide, lakeret iht. RAL 9003, 30% glans.
Alle rør skal være fremstillet af kobber, og tilslutningsrørene skal have en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm.
Lamellerne skal være fremstillet af aluminium.
Opvarmning kan efter ønske være integreret i varmeveksleren via to 12 mm-rør, der er serieforbundet.

Alle led skal loddes og tryktestes på fabrikken.
Rørenes maksimale driftstryk er 1,0 MPa.
Den aktive kølebaffel skal have en måletap, så måling af luftmængden er muligt.

Aktive kølebafler skal være beskyttet med en aftagelig plastbelægning.
Kanaltilslutningen og rørenderne skal være forseglet under transport.
De aktive kølebafler skal kunne identificeres ud fra et serienummer trykt på et mærkat, der sidder på både den aktive kølebaffel og plastemballagen.

Halton CBX

En komfortenhed med luftfordeling i fire retninger 

Halton CBX-komfortenhed med luftfordeling i fire retninger

 • Fungerer som en aktiv baffel, men har luftfordeling i fire retninger i stedet for to.
 • Luftforsyning i fire retninger sikrer gode rumforhold selv ved højere kølekapacitet pga. effektiv blanding med luften i rummet.
 • Effektiv udnyttelse af loftspladsen på grund af enhedens kompakte størrelse og effektivitet.
 • Boost-tilvalg sikrer højere kapacitet med nem frontpladeregulering f.eks. i mødelokaler.

Typiske anvendelsesområder: kontorer og lokaler, skoler, offentlige områder, detailhandlen.

Produktmodeller

 • Tilluft, køling
 • Tilluft, køling og opvarmning 

Dimensioner


  

 

Intergreted i nedhængt loft


Vægt

Størrelse Vægt (uden vand)
CBX   600 12,6 kg
CBX 1200 25,9 kg

Materiale

 Del

 Materiale

 Finish

 Bemærkning

 Frontpanel

 Galvaniseret stål

 Polyesterlakeret
 Hvid RAL 9003 / 30 % glans

 Mulighed for specialfarver
 Polyesterlakeret

 Ramme (side)

 Aluminium

 Polyesterlakeret
 Hvid RAL 9003 / 30 % glans

 Mulighed for specialfarver
 Polyesterlakeret

 Ramme (ende)

 Aluminium

 Polyesterlakeret
 Hvid RAL 9003 / 30 % glans

 Mulighed for specialfarver
 Polyesterlakeret

 Tilluftsboks

 Galvaniseret stål

 

 

 Beslag

 Galvaniseret stål

 

 

 Rør

 Kobber

 

 

 Lameller

 Aluminium

 

  

Tilbehør

 Tilbehør/model

Kode

 Beskrivelse

 Bemærkning

 Kølemodel

TC=C

 Enhed med
 kølevandscirkulation i
 varmeveksleren

 Kølevandsrørenes tilslutninger har Ø 12 mm

 Kombineret køle- og
 varmeflade

TC = H

 Enhed med køle- og
 varmtvandscirkulation i
 varmeveksleren

 Køle-/varmekobbervandrørenes tilslutninger
 har Ø 12/12 mm 

Køle-/varmtvandsrørtilslutningerne er Cu12/Cu12 mm med en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm, som overholder den europæiske standard EN 1057:1996.

Det maksimale driftstryk for køle-/varmtvandskredsløbet er 1,0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutning er 125 mm. 

Funktion

Halton CBX er en komfortenhed, der fungerer som en aktiv baffel bortset fra, at luftfordelingen har fire retninger i stedet for to. Det er et kompakt køle-, varme- og tilluftsarmatur til installation plant med et nedhængt loft.

Den primære tilluft ledes ind i den aktive kølebaffels boks. Derefter fordeles den ud i rummet via dyser. Der er tilluftsspalter forneden på baflen i alle fire sider. Tilluftsdyserne tilfører effektivt luft til rummet. Den tilførte luft strømmer gennem varmeveksleren, hvor den enten afkøles eller opvarmes. Tilluftsstrømmen rettes horisontalt langs med loftsfladen. Tilluften blandes effektivt med luften i rummet selv ved højere køle- og varmekapacitet, hvilket sikrer gode indendørs forhold.


Fig.1. Normal strømning 


Fig.2. Boost-strømning

Halton CBX's kølekapacitet reguleres ved at sænke frontpladen fra normal position (1) til boost-position (2), så kapaciteten øges, hvilket er fordelagtigt f.eks. i møderum.

Installation

Halton CBX-komfortenheden er egnet til forskellige anvendelser på grund af den kompakte størrelse. Ved valg af kølebaflens position skal der tages højde for placeringen af tillufts- og vandkredsløbstilslutningerne.

Kølebaflen kan fastgøres direkte på loftsfladen (H1 = 220 mm) eller ophænges i gevindstænger (8 mm). Loftsinstallation med beslag, der sidder i enhedens sider.

Installér køle- og varmtvandskredsløbenes hovedrør over kølebaflens niveau, så udluftning af rørene er muligt.

Kanaltilslutningen er placeret enten i venstre eller højre side af kølebaflen i forhold til rørtilslutningerne.

Placeringssiden kan skiftes ved at vende varmeveksleren.

Indregulering

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0,02-0,10 kg/s, hvilket medfører en temperaturstigning på 1-4 °C i varmeveksleren. Den anbefalede temperatur for varmevekslerens tilgangsvand er 14-16 °C, så kondensdannelse undgås.

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0,01-0,06 kg/s, hvilket medfører et temperaturfald på 5-15 °C i varmeveksleren.
Den anbefalede maksimale temperatur for varmevekslerens tilgangsvand er 35 °C.

Regulering og styring af vandmængden

Reguler kølebaflens vandmængde med ventiler installeret ved køle- og varmtvandsvekslerens afgang. Kølebaflens køle- og varmekapacitet styres ved at regulere vandmængden. Vandmængden kan reguleres vha. en tænd/sluk-ventil eller en to- eller trevejs-proportionalventil.
 

Regulering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er udstyret med en måletap til måling af det statiske tryk, hvilket muliggør hurtig og nøjagtig måling af tilluftsmængden gennem baflen. Luftmængden beregnes ved hjælp af nedenstående formel. 

Værdien K fastlægges i henhold til nedenstående tabel: 

Dyse Størrelse k [l/s] k [m3/h]
A 600 0,64 2,30
A 1200 1,03 3,71
B 600 0,85 3,06
B 1200 1,47 5,29
C 600 1,16 4,18
C 1200 1,93 6,95
D 600 1,73 6,23
D 1200 2,95 10,62
E 600 2,87 10,33
E 1200 4,75 17,10

Δpm målt statisk tryk i kammer, Pa 

Service

Kodebeskrivelse
1.    Frontpanel
2.    Varmeveksler
3.    Tilslutning af tilluft
4.    Ramme

Fjern frontpanelet for at få adgang til tilluftsboksen, kanalerne og varmeveksleren.
Rengør tilluftsboksen og varmevekslerens lameller med en støvsuger, og pas på ikke at beskadige lamellerne.

Rengør frontpanelet og rammens sider efter behov med en fugtig klud. 

Specifikationer

Den aktive kølebaffel skal have en integreret recirkulationsenhed gennem det perforerede frontpanel.

Frontpanelet skal kunne afmonteres i forbindelse med generel vedligeholdelse og rengøring.
Frontpanelet skal kunne afmonteres uden brug af specialværktøj.
Tilluftsforsyningen til rummet skal have fire retninger.
Den aktive kølebaffel skal være 595 mm bred og 220 mm høj.
Den aktive kølebaffel skal have en tilluftskanaldiameter på 125 mm
Vandtilslutningernes position kan ændres ved at dreje varmeveksleren uden brug af specialværktøj.
Boks og front skal være fremstillet af galvaniseret stålplade.
Rammen skal være fremstillet af aluminium.

Alle synlige dele skal være hvide, lakeret iht. RAL 9003, 30% glans.
Alle rør skal være fremstillet af kobber, og tilslutningsrørene skal have en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm.
Lamellerne skal være fremstillet af aluminium.
Opvarmning kan efter ønske være integreret i varmeveksleren via to 12 mm-rør, der er serieforbundet.

Alle led skal loddes og tryktestes på fabrikken.
Rørenes maksimale driftstryk er 1,0 MPa.
Den aktive kølebaffel skal have en måletap, så måling af luftmængden er muligt.

Aktive kølebafler skal være beskyttet med en aftagelig plastbelægning.
Kanaltilslutningen og rørenderne skal være forseglet under transport.
De aktive kølebafler skal kunne identificeres ud fra et serienummer trykt på et mærkat, der sidder på både den aktive kølebaffel og plastemballagen.

Bestillingskode

CBX/S-E-L; TC-CO-ZT

S = Tilluftsmønstrenes retning og dysetype
       A      Fire retninger/dyse 1
       B      Fire retninger/dyse 2
       C      Fire retninger/dyse 3
       D      Fire retninger/dyse 4
       E      Fire retninger/dyse 5

E = Kanaltilslutning
      R2N     Højre/125/Uden spjæld
      L2N     Venstre/125/Uden spjæld

L=Længde
     600 eller 1200
 

Andre muligheder og tilbehør

TC = Køle-/varmefunktioner (coil-type)
        C      Køling
        H      Opvarmning

CO = Farve
        SW    Hvid (RAL 9003)
         X     Specialfarve

ZT = Kundetilpasset produkt
         N     Nej
         Y     Ja (ETO)

Eksempel på kode

         CBX/B-R2N-1200, TC=C, CO=SW, ZT=N

Downloads & Media

Halton CBX - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
309,6 kB
Halton CBX - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,9 MB
Byggvarubedömning - Halton CBX
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
808,5 kB