CCE - Chilled beam

Adaptable active chilled beam for suspended installation

Ideal solution for offices and meeting rooms where good indoor environment, demand based ventilation and individual room control are appreciated.

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsenhed for synlig montage.
 • CCE egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til godt indemiljø, behovsstyret ventilation
 • (VAV) og individuel regulering værdsættes.
 • CCE anvendes typisk i kontorer, mødelokaler, kontorlandskaber etc.
 • Forbedret livscyklusresultat med mindre luft og vandmængder.

Indbygget fleksibilitet for let og hurtig tilpasning af driften ved ændringer i rummets layout eller brug.
 • Individuelle regulerbare hastighedsforhold med Halton Velocity Control (HVC).
 • Indbygget fleksibilitet ved flytning af skillevægge med Halton Velocity Control.
 • Individuel regulerbar tilluftsmængde ved ændringer i rummets layout eller brug med Halton Air Quality
 • (HAQ) VAV kontrol.
 • Tilluftsmængden kan reguleres enten manuelt eller efter behov med HAQ reguleringsspjæld i zoner med
 • konstant kanaltryk.
 • I systemer med konstant kanaltryk har ekstra luftmængde ingen indflydelse på hverken varme eller
 • køleeffekter.
 • Hurtig regulering ved ændringer i driftsforholdene uden skift eller afblænding af dyser.

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmecoil.
 • Model med planforsænkede T5 lysarmaturer indbygget i kølebaflen.
 • Lysarmaturerne er forsynet med højkvalitetsoptik velegnet til arbejde ved computerskærme.
  • Model med motorspjæld til regulering af tilluftsmængde.
  • Model med indreguleringsspjæld.
  • Forskellige designtilpasninger.
  • Kabelbakke, kanalinddækning, integrerede reguleringsventiler og aktuatorer som tilbehør.

 

Enheden er en aktiv kølebaffel for synlig montage med tovejs indblæsning.
Bundpanelet skal kunne åbnes og fjernes fra hver side uden brug af specialværktøj.

Den aktive kølebaffel skal være 382 mm bred og 183 mm høj, med en kanaltilslutning på 125 mm.

Kølebaflen skal kunne forlænges med en kanalinddækning til at skjule kanal- og rørtilslutninger (mulighed).

Kølebaflen skal have et mængdereguleringsspjæld. Spjældet skal kunne fjernes via en adgangslem.

Bund- og sideplader skal være udført af malet, galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele skal være malet i farve hvid RAL 9010, 20% glans.

Primærluftmængden skal kunne reguleres over et stort område via en separat enhed i kølebaflen. Regulering af luftmængden må ikke have nogen indflydelse på den inducerede luftmængde gennem coilen. Den inducerede rumluftmængde skal kunne indstilles i tre trin, uden at det påvirker den primære tilluftsmængde.

Tilluftsmængden skal kunne reguleres manuelt med et luftmængdespjæld eller en aktuator til behovsbaseret kontrol af luftmængde (mulighed).
Kontrol af luftmængde må ikke påvirke coilens køle- eller varmeydelse.
Kølebaflens luftmængderegulering må kun have en kanaltilslutning.
Kølebafler med konstant eller regulerbar luftmængde skal have samme synlige design.

Den aktive kølebaffel skal være udstyret med 0-2 integrerede og planforsænkede lysarmaturer med elektroniske ballaster eller dæmpere (mulighed). Rørene skal være af T5 typen (højeffektive) med reflektorer, som er egnet til kontormiljøer.

Kølebaflen skal være forsynet med kabelbakke (mulighed).

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Coilen skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne. Varmevekslerens lameller skal være fremstillet af aluminium.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Introduktion

Halton CCE

Adaptable aktiv kølebaffel

 

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsenhed for synlig montage.
 • CCE egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til godt indemiljø, behovsstyret ventilation
 • (VAV) og individuel regulering værdsættes.
 • CCE anvendes typisk i kontorer, mødelokaler, kontorlandskaber etc.
 • Forbedret livscyklusresultat med mindre luft og vandmængder.

Indbygget fleksibilitet for let og hurtig tilpasning af driften ved ændringer i rummets layout eller brug.

 • Individuelle regulerbare hastighedsforhold med Halton Velocity Control (HVC).
 • Indbygget fleksibilitet ved flytning af skillevægge med Halton Velocity Control.
 • Individuel regulerbar tilluftsmængde ved ændringer i rummets layout eller brug med Halton Air Quality
 • (HAQ) VAV kontrol.
 • Tilluftsmængden kan reguleres enten manuelt eller efter behov med HAQ reguleringsspjæld i zoner med
  konstant kanaltryk.
 • I systemer med konstant kanaltryk har ekstra luftmængde ingen indflydelse på hverken varme eller
  køleeffekter.
 • Hurtig regulering ved ændringer i driftsforholdene uden skift eller afblænding af dyser.

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmecoil.
 • Model med planforsænkede T5 lysarmaturer indbygget i kølebaflen.

- Lysarmaturerne er forsynet med højkvalitetsoptik velegnet til arbejde ved computerskærme.

 • Model med motorspjæld til regulering af tilluftsmængde.
 • Model med indreguleringsspjæld.

 • Forskellige designtilpasninger.

 • Kabelbakke, kanalinddækning, integrerede reguleringsventiler og aktuatorer som tilbehør.

Dimensioner


DIMENSIONER OG VÆGT

 

Coillængde 900, +100, ..., 4500
  L 1200, +100, ..., 4800
kg/m, 16
kg/m, med lys 18Model med to sektioner
Når kølebaflens længde overstiger 2400 mm, er bundpladen delt i to ens sektioner.
 

Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
Frontpanel Pre-malet
galvaniseret stål
Polyester-malet
hvid RAL 9010 /
20% glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Kanalinddækning Pre-malet
galvaniseret stål
Polyester-malet
hvid RAL 9010 /
20% glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Endeplader Galvaniseret stål Polyester-malet
hvid RAL 9010 /
20% glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Kabelbakke Pre-malet
galvaniseret stål
Polyester-malet
hvid RAL 9010 /
20% glans
Specielle farver mulige
Polyester-epoxy-malet
Tilluftskammer Galvaniseret stål   Specielle farver mulige
Ophængsbeslag Galvaniseret stål    
Coilrør Kobber    
Coillameller Aluminium    

Svøb for lysarmatur|Stål|Epoxy-malet ~hvid RAL 9010 / ~20 % glans|:
Reflektor|Aluminium*]

Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.
Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutningsstørrelse er D125 mm.

Tilbehør


MODELLER OG TILBEHØR

TILBEHØR MODEL KODE BESKRIVELSE BEMÆRKNING
Kombineret køle og
varmecoil
TC = H Coil med varmt
vandcirkulation
Køle/varmtvandstilslutningerne
er kobber Ø 15/10 mm
Kølecoil med udluftningsventil TC = D Coil med køle-vandscirkulation Køle/varmtvandstilslutningerne
er kobber Ø 15 mm
Kombineret køle og
varmecoil udluftningsventiler
TC = F Coil med køle/varmtvandscirkulation Køle/varmtvandstilslutningerne
er kobber Ø 15/10 mm
Halton Luftkvalitetskontrol
(HAQ spjæld)
AQ = A Manuel drift Placeret i baffelenden uden tilslutninger
  AQ = B Motoriseret drift
strømforsyning 24 VAC
styresignal 0...10 VDC.
Efterinstallation af HAQ
er mulig
når manuel version er valgt
  AQ = R Plads til efterinstallation af HAQ Ved efterinstallation,
HAQ installation mulig.
Design VA = Se
produktkode
Vedrørende designmuligheder Valgte muligheder har samme
data
og dimensioner.
Lysarmatur LV = 1C, 1H, 2C or
2H
Strømforbrug: 28 W Forsynet med enten dæmper eller
elektronisk ballast
Lysarmatur LV = 1D, 1J, 2D eller
2J
Strømforbrug: 35 W Forsynet med dæmper eller
elektronisk ballast
Lysarmatur LV = 1E, 1K, 2E, eller
2K
Strømforbrug: 2 x 21 W Forsynet med dæmper eller
elektronisk ballast
Kabler til lysarmaturer CL = Se produkt
kode
Kabellængde: 1000,
2000 eller 3000 mm
Forskellige stiktyper
mulige
Reguleringsventil CV = Se produkt
kode
Ventiler med regulerbare kvs værdier
Danfoss (RA-C DN15) eller med maks. flow
områdebegrænsning
(Danfoss AB-QM DN 10 til varme
og Danfoss AB-QM DN15 til køling)
Leveres fabriksmonteret eller løse.
Hvis ventiler er fabriksmonteret,
kan ændring af vandtilslutning
ikke ændres på pladsen
Ventilaktuator VM = Se produkt
kode
Termiske on/off aktuatorer
til begge ventiltyper.
Driftspænding:
24 VAC NC eller 230 VAC NC.
Leveres fabriksmonteret eller som særskilt leverering
Mulighed for indbygning i baflen
eller som særskilt levering
Kabellængde 1.2 m.
Kabelbakke AC=KH Pre-malet Længden af kabelbakke
=Baffel 550 mm
 
Luftmængdereguleringsspjæld FD = Y MSM spjæld Aftageligt gennem
adgangslem
Kanalinddækning Under-produkt, DC Selvbærende inddækningsplade.
Intet behov for montagebeslag.
Kan leveres i længde
300, 400, 500, 600Kabelbakke

Længde af kabelbakke = baffel 550 mm 

Ventiler 

Valgmuligheder af design

Design: A Afrundet, oval perforering

Design: B Afrundet, rund perforering

Design: C Affaset, oval perforering

Design: D Affaset, rund perforering

Funktion


FUNKTIONCCE enheden er en aktiv kølebaffel til synlig montage.

Luften tilføres baflens kammer fra tilluftskanalen. Den ledes gennem dyserne ind i baflen og derefter gennem spalterne i toppen af baflen og ind i rummet.
Når tilluften blæses gennem dyserne, opstår der et undertryk, og rumluften trækkes gennem varmeveksleren.
Når den blandede luft strømmer gennem varmeveksleren, afkøles eller opvarmes den.
Tilluftstrålen ledes vandret langs loftets overflade.
Den anbefalede minimumsafstand er 600 mm fra væggen og 100 mm fra loftet.

Bypass tilluft bliver indblæst gennem HAQ diffusoren, som er placeret i enden af baflen.


Hastighedskontrol i opholdszonen

Halton Velocity Control (HVC) anvendes til regulering af lufthastigheden i opholdszonen enten, når der foretages ændringer i rummets opbygning (f.eks. i tilfælde, hvor kølebaflen bliver placeret i nærheden af skillevægge), eller når der stilles krav til individuelle hastigheder. Halton hastighedskontrol påvirker den inducerede sekundærluftmængde, der strømmer gennem coilen, og derfor enten forøges eller reduceres både hastigheder og køling/opvarmning i opholdszonen.


Position 1 = droslingsposition  Position 2 = normal position  Position 3 = booster position

Halton hastighedskontrol består af en manuel hastighedsregulering med tre forskellige stillinger: 1 = droslingsposition, 2 = normal position, og 3 = booster position. Systemet til hastighedskontrol er inddelt i
sektioner, således at hastighederne kan reguleres i forskellige områder af opholdszonen.
Afhængig af baffellængden er de optimale HVC spjældmoduler, som anvendes 300, 600 og 1100 mm
Det anbefales at projektere kølebaflen for normal stilling for at tillade både neddroslet og booster-funktioner igennem hele bygningens livscyklus.


Luftmængderegulering og kontrolTilluften gennem kølebaflens dyser afhænger af den effektive længde, dysetype og det statiske tryk i kammeret, som kan reguleres ved brug af et mængdereguleringsspjæld.

Halton Air Quality (HAQ) kontrol anvendes valgfrit til at regulere eller styre ekstra tilluftsmængde i et bestemt område af rummet. Luftmængden er afhængig af reguleringsspjældets åbning og det statiske tryk i kammeret.

Luftmængdekontrol kræves, når enten rummets opbygning eller brug ændres (f.eks. ved ændring fra kontor til mødelokale). Luftmængden kan reguleres enten manuelt eller automatisk gennem behovsbaserede motorstyrede reguleringsspjæld. Aktuatoren kan være styret af en rumtermostat (ikke inkluderet) eller via et 0-10 VDC kontrolsignal.

En kølebaffel med manuel HAQ luftmængderegulering kan ændres til motorstyret behovsbaseret kontrol ved at udskifte HAQ-enheden og tilslutte aktuatoren til strømforsyningen og rumkontrollens styresignal.

Det anbefales, at kølebaflerne tilsluttes til kanalsystemer med konstant zonetryk, når:

 • HAQ reguleringen kan have indflydelse har på dyseluftmængden

 • HAQ luftmængdekontrollen har indflydelse på kanaltrykket og de respektive luftmængder fra andre kølebafler i den samme kanalzone.


Behovsbaseret luftkvalitetskontol og kontrol af rumtemperatur kan udføres separat.
Det synlige design af baflerne med konstant eller regulerbar luftmængde er ens.

Halton Air Quality kontrolenhedens indstilling og valget af baflens dysestørrelse gør det muligt at regulere rummets tilluftsmængde. Mængdereguleringsspjældet (MSM) kan anvendes til indregulering af luftmængde. Et aftageligt reguleringsmodul giver adgang til rengøring af kanalsystem.

Når en motorstyret (HAQ) enhed anvendes, bliver maksimums- og minimumsluftmængderne reguleret via stillingsbegrænsere på spjældet. Mængdereguleringsspjældet (MSM) er ikke nødvendigt i dette tilfælde.

Der kan leveres fire forskellige dysetyper, således at kølebaflens minimumsluftmængde kan opnås i et typisk rummodul. Med dette opnår man med enheder, der er ens i længde eller dysetype, en effektiv projektering af systemet.

Primærluftmængden på hver baffel reguleres via HAQ enheden under installation og indregulering. Det er ikke nødvendigt at afblænde eller skifte dyser på kølebaflen.

HAQ enheden gør det muligt at forøge kølebaflens luftmængde f.eks. i de tilfælde, hvor krav til mødelokaler skal opfyldes (op til 4 l/s per m², under 35 dB(A)).

Luftkvalitet og temperaturstyring

Kontrol af luftkvaliteten i rummet kan udføres f.eks. ved brug af en CO2 sensor, når rumtemperaturen bliver
styret separat ved regulering af vandmængden. Alternativt kan en temperatursensor bruges til styring af
luftkvaliteten, når luftmængden reguleres i første trin, og når reguleringsventilen for vand starter med at
åbne som andet trin, hvis temperaturen når setpunktet.

I opvarmningstilfælde anbefales det, at temperaturdifferencen mellem tilluftsstråle og rumtemperatur ikke er
mere end 3 °C. Vandets indløbstemperatur til varmeveksleren må ikke være højere end 35 °C. Optimalt varmeudbytte kræver, at den fastlagte primærluftmængde overholdes. Derfor skal enheden være i drift i
hele opvarmningsperioden for at overholde de fastlagte opvarmningsdata.

Kontrol af køle- og varmeydelse

Kølebaflen kan være leveret fra fabrik enten med en standard reguleringsventil eller med en kombinationsreguleringsventil. Begge ventiler styres af en termisk aktuator efter on/off princippet.

Standard reguleringsventilen har en regulerbar kv værdi.
Kombinationsventilen kan reguleres indenfor en maksimumvandmængde.
Kombinationsventilen er forsynet med nipler til måling af trykdifferens for at sikre korrekt funktion af ventilen.
Minimum trykdifferens over ventilen skal være 16 kPa for at opnå automatisk regulering af den fastlagte vandmængde.
Se afsnittet vedrørende dokumenter for mere information.

Det er også muligt at lokalisere ventilerne bag kanalinddækningerne på stedet.

Lys


LYSKølebaflen kan på bestilling være forsynet med lysarmaturer. Lysarmaturerne har fluorescerende rør med T5 optik, velegnet til arbejde ved monitorer. Lysarmaturerne (21 W, 28 W eller 35 W) er integreret i baflens bundplade. Kølebaflen kan være udstyret med op til 2 direkte lysarmaturer afhængig af baffellængde og armaturtype.

Et tilslutningskabel kan leveres fabriksmonteret på bestilling. Armaturerne bliver leveret som standard eller med elektronisk dæmper.


Lysfordelingskurver
Lysmuligheder

Lampe T5  W 21 28 35
Lampe/ armatur   stk. 1 1 1
Lys flux  lm 1900 2600 3300
Lys output forhold     0.74 0.70 0.72
Ballast    elektronisk elektronisk elektroniskAlternative antal lysrør i kølebafler

Armaturtype   21 W 28 W 35 W
Armaturlængde   900 mm 1200 mm 1500 mm
Baffellængde
mm
 
     
1200  - - -
1300  - - -
1400  - - -
1500  1 - -
1600  1 - -
1700  1 - -
1800  1 1 -
1900  1 1 -
2000  1 1 -
2100  1 1 1
2200  1 1 1
2300  1 1 1
2400  1 1 1
2500  - - -
2500  - - -
2700  - - -
2800  - - -
2900  - - -
3000  2 - -
3100  2 - -
3200  2 - -
3300  2 - -
3400  2 - -
3500  2 - -
3600  2 2 -
3700  2 2 -
3800  2 2 -
3900  2 2 -
4000  2 2 -
4100  2 2 -
4200  2 2 2
4300  2 2 2
4400  2 2 2
4500  2 2 2
4600  2 2 2
4700  2 2 2
4800  2 2 2


Ledningsdiagram        C: Tilslutning af styresignal

1.  Tilslutning med standard elektronisk ballast (HF).
2.  Tilslutning med lysdæmper og elektronisk ballast (HFR).


Installation


INSTALLATIONKølebaflen CCE egner sig til loftsmontage parallelt med rummets lange eller korte side. Det anbefales at montere baflen med en afstand til loftet på 100 mm og en afstand til væggen på minimum 600 mm.

Baflen kan monteres direkte i loftet eller nedhængt i gevindstænger (8 mm). Monteringsbeslagene består af et loftsbeslag, der fastgøres i loftet, og et bevægeligt beslag på siden af baflen. Det bevægelige beslag kan flyttes i baflens længderetning. Beslagets anbefalede placering er ca. L/4 fra enden af baflen.

Hovedledningerne til køle- og varmtvandscirkulationen skal installeres over baflen for ikke at generere udluftningen på vandsiden.

Tilslutning af den motorstyrede luftkvalitetskontrol:

Strømforsyning: 24 VAC.
Kontrolsignal: 0 ... 10 VDC.


Installation med monteringsbeslag


Installation af kanalinddækning

Lysarmaturer

Lysarmaturerne leveres fra fabrik internt forbundne. Strømmen tilsluttes gennem en stikforbindelse (Enstonet) placeret i baflens tilslutningsende. Et ekstra kabel med eller uden stik kan leveres på forespørgsel. Standardstiktyper er Schuko, Enstonet og Wieland.

Indregulering


INDREGULERING

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0.02-0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14-16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 4°C. Kølevandskredsløbet skal dimensioneres, således at der ikke opstår kondens.
 

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01-0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren med 5-15 °C.
 

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Vandgennemstrømningen i baflen reguleres vha. ventiler på udløbssiden af køle- og varmtvandskredsløbene. Ved at ændre strømningshastigheden regulerer man baflens køle- og varmeeffekt. Strømningshastigheden kan styres vha. enten en ON/OFF-ventil eller en 2- eller 3-vejs motorventil med proportional drift.
 

Regulering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er forsynet med et mængdereguleringsspjæld for hurtig og nøjagtig regulering af tilluftsmængden. Forbind et manometer til målestutsene og mål det statiske tryk i kølebaflen. Luftmængden beregnes efter
formlen nedenfor.

Dyseluftmængde qv1

leff  coillængde, m
dpm   målt statisk kammertryk, Pa

Dyse k (l/s) k (m3/h)
A 0.67 2.41
B 0.96 3.45
C 1.31 4.71
D 1.92 6.91

Tilluftsmængden for Halton Air Quality kontrolenheden bestemmes ved at måle kølebaflens statiske tryk og aflæse HAQ enhedens åbningsposition. Luftmængden beregnes efter formlen nedenunder.

HAQ luftmængde qv2

a   HAQ indstilling
dpm   målt statisk kammertryk, Pa

k (l/s) k (m3/h)
2.5 0.69


Total luftmængde qvqv = qv1 + qv2

 

Regulering af variabel luftmængde

Afbryd strømmen til aktuatoren.

Bestem den maksimums- og minimumsstilling i mm, der svarer til maks. og min. luftmængderne ved det aktuelle kammertryk.
Maksimums- og minimumsindstillingerne er reguleret mekanisk.

Aktuatoren indstilles til manuel overstyring ved at udløse grebet (1).


A.  HAQ spjældets maksimumsindstilling reguleres ved at dreje begrænserskruen (2) med uret for større
åbning og modsat for mindre åbning.
  Stram låsemøtrikken (3)

B.  Minimumsindstillingen fastlåses tilsvarende ved hjælp af en møtrik (4).

Tilslut strømmen (24 VAC) til aktuatoren. Aktuatoren kalibrerer minimum- og maksimum-positionerne automatisk.


 

Regulering af Halton hastighedskontrol

Enheden til hastighedskontrol reguleres ved at dreje enhedens sektioner manuelt.
HVC enheden har tre forskellige indstillinger: 1 = droslingsposition, 2 = normal position, og 3 = booster position.
 

Service


SERVICEKODE   BESKRIVELSE 
1    FRONTPANEL
2    TILLUFTTILSLUTNING
3    KOLDTVANDSTILSLUTNINGER
4    VARMTVANDSTILSLUTNINGER
5    ADGANGSPANEL
6    REGULERINGSVENTILER OG AKTUATORER
7    HAQ
8    HVC
9    KABELBAKKE
10   LYSARMATUR

Åben kølebaflens frontpanel. I bafler længere end 2400 mm åbnes panelet i 2 sektioner.
Rengør tilluftskammeret, kanalen og coilens køleribber med en støvsuger og pas på ikke at beskadige varmevekslerens køleribber.
Aftør bundpladen og sidepladerne med en fugtig klud.

Lysarmaturets fluorescerende rør kan udskiftes og reflektoren rengøres fra baflens underside ved at aftage reflektoren.

Åben adgangspanelet og tjek med passende intervaller, at reguleringsspjældet (hvis monteret) og reguleringsventilerne for vand fungerer korrekt.

Service af HAQ spjældets aktuator kan ske fra baflens overside, hvis der er behov derfor.

Specifikation


SPECIFIKATIONER

Enheden er en aktiv kølebaffel for synlig montage med tovejs indblæsning.
Bundpanelet skal kunne åbnes og fjernes fra hver side uden brug af specialværktøj.

Den aktive kølebaffel skal være 382 mm bred og 183 mm høj, med en kanaltilslutning på 125 mm.

Kølebaflen skal kunne forlænges med en kanalinddækning til at skjule kanal- og rørtilslutninger (mulighed).

Kølebaflen skal have et mængdereguleringsspjæld. Spjældet skal kunne fjernes via en adgangslem.

Bund- og sideplader skal være udført af malet, galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele skal være malet i farve hvid RAL 9010, 20% glans.

Primærluftmængden skal kunne reguleres over et stort område via en separat enhed i kølebaflen. Regulering af luftmængden må ikke have nogen indflydelse på den inducerede luftmængde gennem coilen. Den inducerede rumluftmængde skal kunne indstilles i tre trin, uden at det påvirker den primære tilluftsmængde.

Tilluftsmængden skal kunne reguleres manuelt med et luftmængdespjæld eller en aktuator til behovsbaseret kontrol af luftmængde (mulighed).
Kontrol af luftmængde må ikke påvirke coilens køle- eller varmeydelse.
Kølebaflens luftmængderegulering må kun have en kanaltilslutning.
Kølebafler med konstant eller regulerbar luftmængde skal have samme synlige design.

Den aktive kølebaffel skal være udstyret med 0-2 integrerede og planforsænkede lysarmaturer med elektroniske ballaster eller dæmpere (mulighed). Rørene skal være af T5 typen (højeffektive) med reflektorer, som er egnet til kontormiljøer.

Kølebaflen skal være forsynet med kabelbakke (mulighed).

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Coilen skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne. Varmevekslerens lameller skal være fremstillet af aluminium.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.
Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Produktkode

Produktkode


CCE/S-L-C

   S = Indblæsningsmønstre og dysetyper
    A  To-vejs, dyse 1
    B  To-vejs, dyse 2
    C  To-vejs, dyse 3
    D  To-vejs, dyse 4


   L = Total længde
    1200, +100, .., 4800

   C = Effektiv længde (Coillængde)
    L-900, +100,...., 4500
  

Andre muligheder og tilbehør

TC = Køling/varmefunktioner (coiltype)
          C      Køling
          H       Køling og opvarmning
          D       Kun køling, udluftningsventiler
          F       Køling og opvarmning, udluftningsventiler

FD = Reguleringsspjæld
         N       Nej
         Y       Ja

AQ = Luftkvalitetskontrol
          A        Manuel
          B       Motorstyret
          R       Efterinstallering mulig

LV = Typer på direkte lysarmatur
          N       Uden lys
          1C     1 x lamper 28 W Halton, standard
          1D     1 x lamper 35 W Halton, standard
          1E     1 x lamper 2x21 W Halton, standard
          1H     1 x lamper 28 W Halton, dæmper
          1J      1 x lampe 35 W Halton, dæmper
          1K     1 x lampe 2x21 W Halton, dæmper
          2C     2 x lampe 28 W Halton, standard
          2D     2 x lampe 35 W Halton, standard
          2E     2 x lampe 2x21 W Halton, standard
          2H     2 x lampe 28 W Halton, dæmper
          2J      2 x lampe 35 W Halton, dæmper
          2K     2 x lampe 2x21 W Halton, dæmper

CL = Kabellængde og stiktype
         N        Ingen kabel
         A1      1000 mm uden stik
         A2      2000 mm uden stik
         A3      3000 mm uden stik
         B1      1000 mm standard stik
         B2      2000 mm standard stik
         B3      3000 mm standard stik
         C1      1000 mm Enstonet stik
         C2      2000 mm Enstonet stik
         C3      3000 mm Enstonet stik
         D1      1000 mm Wieland stik
         D2      2000 mm Wieland stik
         D3      3000 mm Wieland stik

VA = Synligt design
         A        Afrundede hjørner, oval perforering
         B        Afrundede hjørner, rund perforering
         C        Skarpe hjørner, oval perforering
         D        Skarpe hjørner, rund perforering

CO = Farve
          W      Hvid
          X        Speciel farve

CV  = Reguleringsventiler og aktuatorer
          N          Ingen
          A1        Regulerbar kv ventil, ingen aktuator
          A3        Regulerbar kv ventil, fabriksmonteret 24 V aktuator
          A5        Regulerbar kv ventil, fabriksmonteret 230 V aktuator
          A7        Konstant-flow-monteret
          A9        Konstant-flow-monteret, 24 V aktuator
          A11      Konstant-flow-monteret, 230 V aktuator

AC = Tilbehør
          KH       Kabelbakke


 

Underprodukter

          DC        Kanalinddækning (synlig kølebaffel)

    

Kodeeksempel

          CCE/B-1200-900, TC=C, CO=W, FD=N, VA=B, CV=A5, AC=KH
 

Downloads & Media

Halton CCE - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
3,3 MB
Halton CCE - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,0 MB
Eurovent beams 2017-2018
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB