CCE - Chilled beam

Adaptable active chilled beam for suspended installation

Ideal solution for offices and meeting rooms where good indoor environment, demand based ventilation and individual room control are appreciated.

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsenhed for synlig montage.
 • CCE egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til godt indemiljø, behovsstyret ventilation
 • (VAV) og individuel regulering værdsættes.
 • CCE anvendes typisk i kontorer, mødelokaler, kontorlandskaber etc.
 • Forbedret livscyklusresultat med mindre luft og vandmængder.
 • Indbygget fleksibilitet for let og hurtig tilpasning af driften ved ændringer i rummets layout eller brug.
  • Individuelle regulerbare hastighedsforhold med Halton Velocity Control (HVC).
  • Indbygget fleksibilitet ved flytning af skillevægge med Halton Velocity Control.
  • Individuel regulerbar tilluftsmængde ved ændringer i rummets layout eller brug med Halton Air Quality
  • (HAQ) VAV kontrol.
  • Tilluftsmængden kan reguleres enten manuelt eller efter behov med HAQ reguleringsspjæld i zoner med konstant kanaltryk.
 • I systemer med konstant kanaltryk har ekstra luftmængde ingen indflydelse på hverken varme eller
 • køleeffekter.
 • Hurtig regulering ved ændringer i driftsforholdene uden skift eller afblænding af dyser.

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmecoil.
 • Model med planforsænkede T5 lysarmaturer indbygget i kølebaflen.
 • Model med motorspjæld til regulering af tilluftsmængde.
 • Model med indreguleringsspjæld.
 • Kabelbakke, kanalinddækning, integrerede reguleringsventiler og aktuatorer som tilbehør.

Enheden er en aktiv kølebaffel for synlig montage med tovejs indblæsning.
Bundpanelet skal kunne åbnes og fjernes fra hver side uden brug af specialværktøj.

Den aktive kølebaffel skal være 382 mm bred og 183 mm høj, med en kanaltilslutning på 125 mm.

Kølebaflen skal kunne forlænges med en kanalinddækning til at skjule kanal- og rørtilslutninger (mulighed).

Kølebaflen skal have et mængdereguleringsspjæld. Spjældet skal kunne fjernes via en adgangslem.

Bund- og sideplader skal være udført af malet, galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele skal være malet i farve hvid RAL 9010, 20% glans.

Primærluftmængden skal kunne reguleres over et stort område via en separat enhed i kølebaflen. Regulering af luftmængden må ikke have nogen indflydelse på den inducerede luftmængde gennem coilen. Den inducerede rumluftmængde skal kunne indstilles i tre trin, uden at det påvirker den primære tilluftsmængde.

Tilluftsmængden skal kunne reguleres manuelt med et luftmængdespjæld eller en aktuator til behovsbaseret kontrol af luftmængde (mulighed).
Kontrol af luftmængde må ikke påvirke coilens køle- eller varmeydelse.
Kølebaflens luftmængderegulering må kun have en kanaltilslutning.
Kølebafler med konstant eller regulerbar luftmængde skal have samme synlige design.

Den aktive kølebaffel skal være udstyret med 0-2 integrerede og planforsænkede lysarmaturer med elektroniske ballaster eller dæmpere (mulighed). Rørene skal være af T5 typen (højeffektive) med reflektorer, som er egnet til kontormiljøer.

Kølebaflen skal være forsynet med kabelbakke (mulighed).

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Coilen skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne. Varmevekslerens lameller skal være fremstillet af aluminium. Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.

Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Halton CCE

Adaptable aktiv kølebaffel

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsenhed for synlig montage.
 • CCE egner sig til en lang række bygningstyper, hvor kravet til godt indemiljø, behovsstyret ventilation
 • (VAV) og individuel regulering værdsættes.
 • CCE anvendes typisk i kontorer, mødelokaler, kontorlandskaber etc.
 • Forbedret livscyklusresultat med mindre luft og vandmængder.
 • Indbygget fleksibilitet for let og hurtig tilpasning af driften ved ændringer i rummets layout eller brug.
  • Individuelle regulerbare hastighedsforhold med Halton Velocity Control (HVC).
  • Indbygget fleksibilitet ved flytning af skillevægge med Halton Velocity Control.
  • Individuel regulerbar tilluftsmængde ved ændringer i rummets layout eller brug med Halton Air Quality
  • (HAQ) VAV kontrol.
  • Tilluftsmængden kan reguleres enten manuelt eller efter behov med HAQ reguleringsspjæld i zoner med
   konstant kanaltryk.
 • I systemer med konstant kanaltryk har ekstra luftmængde ingen indflydelse på hverken varme eller
  køleeffekter.
 • Hurtig regulering ved ændringer i driftsforholdene uden skift eller afblænding af dyser.

Modeller og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmecoil.
 • Model med planforsænkede T5 lysarmaturer indbygget i kølebaflen.
 • Model med motorspjæld til regulering af tilluftsmængde.
 • Model med indreguleringsspjæld.
 • Kabelbakke, kanalinddækning, integrerede reguleringsventiler og aktuatorer som tilbehør.

Dimensioner og vægt

Model med to sektioner
Når kølebaflens længde overstiger 2400 mm, er bundpladen delt i to ens sektioner.

 Coillængde  900, +100, ..., 4500
 L  1200, +100, ..., 4800
 kg/m,  16
 kg/m, med lys  18

 

Kabelbakke

 

Ventiler

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning
 Frontpanel  Pre-malet
 galvaniseret stål
 Polyester-malet
 hvid RAL 9010 /
 20% glans
 Specielle farver mulige
 Polyester-epoxy-malet
 Kanalinddækning  Pre-malet
 galvaniseret stål
 Polyester-malet
 hvid RAL 9010 /
 20% glans
 Specielle farver mulige
 Polyester-epoxy-malet
 Endeplader  Galvaniseret stål  Polyester-malet
 hvid RAL 9010 /
 20% glans
 Specielle farver mulige
 Polyester-epoxy-malet
 Kabelbakke  Pre-malet
 galvaniseret stål
 Polyester-malet
 hvid RAL 9010 /
 20% glans
 Specielle farver mulige
 Polyester-epoxy-malet
 Tilluftskammer  Galvaniseret stål    Specielle farver mulige
 Ophængsbeslag  Galvaniseret stål    
 Coilrør  Kobber    
 Coillameller  Aluminium    


Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.

Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa. Tilluftskanalens tilslutningsstørrelse er D125 mm.

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse  Bemærkning
 Kombineret køle og
 varmecoil
TC = H  Coil med varmt
 vandcirkulation
 Køle/varmtvandstilslutningerne
 er kobber Ø 15/10 mm
 Kølecoil med
 udluftningsventil
TC = D  Coil med køle-vandscirkulation  Køle/varmtvandstilslutningerne
 er kobber Ø 15 mm
 Kombineret køle og
 varmecoil udluftningsventiler
TC = F  Coil med køle/varmtvandscirkulation  Køle/varmtvandstilslutningerne
 er kobber Ø 15/10 mm
 Halton Luftkvalitetskontrol
 (HAQ spjæld)
AQ = A  Manuel drift  Placeret i baffelenden uden tilslutninger
  AQ = B  Motoriseret drift
 strømforsyning 24 VAC
 styresignal 0...10 VDC.
 Efterinstallation af HAQ
 er mulig
 når manuel version er valgt
  AQ = R  Plads til efterinstallation af HAQ  Ved efterinstallation,
 HAQ installation mulig.
 Design VA = Se
produktkode
 Vedrørende designmuligheder  Valgte muligheder har samme
 data og dimensioner.
 Lysarmatur LV = 1C, 1H, 2C or
2H
 Strømforbrug: 28 W  Forsynet med enten dæmper eller
 elektronisk ballast
 Lysarmatur LV = 1D, 1J, 2D eller
2J
 Strømforbrug: 35 W  Forsynet med dæmper eller
 elektronisk ballast
 Lysarmatur LV = 1E, 1K, 2E, eller
2K
 Strømforbrug: 2 x 21 W  Forsynet med dæmper eller
 elektronisk ballast
 Kabler til lysarmaturer CL = Se produkt
kode
 Kabellængde: 1000,
 2000 eller 3000 mm
 Forskellige stiktyper
 mulige
 Reguleringsventil CV = Se produkt
kode
 Ventiler med regulerbare kvs værdier
 Danfoss (RA-C DN15) eller med maks.
 flow områdebegrænsning
 (Danfoss AB-QM DN 10 til varme
 og Danfoss AB-QM DN15 til køling)
 Leveres fabriksmonteret eller løse.
 Hvis ventiler er fabriksmonteret,
 kan ændring af vandtilslutning
 ikke ændres på pladsen
 Ventilaktuator VM = Se produkt
kode
 Termiske on/off aktuatorer
 til begge ventiltyper.
 Driftspænding:
 24 VAC NC eller 230 VAC NC.
 Leveres fabriksmonteret eller som
 særskilt leverering
 Mulighed for indbygning i baflen
 eller som særskilt levering
 Kabellængde 1.2 m.
 Kabelbakke AC=KH Pre-malet  Længden af kabelbakke
 =Baffel 550 mm
 
 Luftmængdereguleringsspjæld FD = Y  MSM spjæld  Aftageligt gennem
 adgangslem
 Kanalinddækning Under-produkt, DC  Selvbærende inddækningsplade.
 Intet behov for montagebeslag.
 Kan leveres i længde
 300, 400, 500, 600


Kabelbakke


Ventiler

 


Kanlinddækning


Valgmuligheder af design


Design: A Afrundet, oval perforering


Design: B Afrundet, rund perforering


Design: C Affaset, oval perforering


Design: D Affaset, rund perforering

Funktion

Halton CCE enheden er en aktiv kølebaffel til synlig montage.

Luften tilføres baflens kammer fra tilluftskanalen. Den ledes gennem dyserne ind i baflen og derefter gennem spalterne i toppen af baflen og ind i rummet. Når tilluften blæses gennem dyserne, opstår der et undertryk, og rumluften trækkes gennem varmeveksleren.
Når den blandede luft strømmer gennem varmeveksleren, afkøles eller opvarmes den. Tilluftstrålen ledes vandret langs loftets overflade.
Den anbefalede minimumsafstand er 600 mm fra væggen og 100 mm fra loftet.

Bypass tilluft bliver indblæst gennem HAQ diffusoren, som er placeret i enden af baflen.
 

Hastighedskontrol i opholdszonen

Halton Velocity Control (HVC) anvendes til regulering af lufthastigheden i opholdszonen enten, når der foretages ændringer i rummets opbygning (f.eks. i tilfælde, hvor kølebaflen bliver placeret i nærheden af skillevægge), eller når der stilles krav til individuelle hastigheder. Halton hastighedskontrol påvirker den inducerede sekundærluftmængde, der strømmer gennem coilen, og derfor enten forøges eller reduceres både hastigheder og køling/opvarmning i opholdszonen.

Halton hastighedskontrol består af en manuel hastighedsregulering med tre forskellige stillinger: 1 = droslingsposition, 2 = normal position, og 3 = booster position. Systemet til hastighedskontrol er inddelt i sektioner, således at hastighederne kan reguleres i forskellige områder af opholdszonen. Afhængig af baffellængden er de optimale HVC spjældmoduler, som anvendes 300, 600 og 1100 mm

Det anbefales at projektere kølebaflen for normal stilling for at tillade både neddroslet og booster-funktioner igennem hele bygningens livscyklus.
 

Halton Velocity Control (HVC)

1 = droslingsposition          2 = normal position             3 = booster position


Halton Velocity Control (HVC)

1 = droslingsposition          2 = normal position             3 = booster position


Luftmængderegulering og kontrol

Tilluften gennem kølebaflens dyser afhænger af den effektive længde, dysetype og det statiske tryk i kammeret, som kan reguleres ved brug af et mængdereguleringsspjæld.

Halton Air Quality (HAQ) kontrol anvendes valgfrit til at regulere eller styre ekstra tilluftsmængde i et bestemt område af rummet. Luftmængden er afhængig af reguleringsspjældets åbning og det statiske tryk i kammeret.
 

Halton Air Quality (HAQ)

Luftmængdekontrol kræves, når enten rummets opbygning eller brug ændres (f.eks. ved ændring fra kontor til mødelokale). Luftmængden kan reguleres enten manuelt eller automatisk gennem behovsbaserede motorstyrede reguleringsspjæld. Aktuatoren kan være styret af en rumtermostat (ikke inkluderet) eller via et 0-10 VDC kontrolsignal.

En kølebaffel med manuel HAQ luftmængderegulering kan ændres til motorstyret behovsbaseret kontrol ved at udskifte HAQ-enheden og tilslutte aktuatoren til strømforsyningen og rumkontrollens styresignal.

Det anbefales, at kølebaflerne tilsluttes til kanalsystemer med konstant zonetryk, når:

 • HAQ reguleringen kan have indflydelse har på dyseluftmængden
 • HAQ luftmængdekontrollen har indflydelse på kanaltrykket og de respektive luftmængder fra andre kølebafler i den samme kanalzone.

 •  

Behovsbaseret luftkvalitetskontol og kontrol af rumtemperatur kan udføres separat.

Det synlige design af baflerne med konstant eller regulerbar luftmængde er ens.

Halton Air Quality kontrolenhedens indstilling og valget af baflens dysestørrelse gør det muligt at regulere rummets tilluftsmængde. Mængdereguleringsspjældet (MSM) kan anvendes til indregulering af luftmængde. Et aftageligt reguleringsmodul giver adgang til rengøring af kanalsystem.

Når en motorstyret (HAQ) enhed anvendes, bliver maksimums- og minimumsluftmængderne reguleret via stillingsbegrænsere på spjældet. Mængdereguleringsspjældet (MSM) er ikke nødvendigt i dette tilfælde.

Der kan leveres fire forskellige dysetyper, således at kølebaflens minimumsluftmængde kan opnås i et typisk rummodul. Med dette opnår man med enheder, der er ens i længde eller dysetype, en effektiv projektering af systemet.

Primærluftmængden på hver baffel reguleres via HAQ enheden under installation og indregulering. Det er ikke nødvendigt at afblænde eller skifte dyser på kølebaflen.

HAQ enheden gør det muligt at forøge kølebaflens luftmængde f.eks. i de tilfælde, hvor krav til mødelokaler skal opfyldes (op til 4 l/s per m², under 35 dB(A)).
 

Luftkvalitet og temperaturstyring

Kontrol af luftkvaliteten i rummet kan udføres f.eks. ved brug af en CO2 sensor, når rumtemperaturen bliver styret separat ved regulering af vandmængden. Alternativt kan en temperatursensor bruges til styring af luftkvaliteten, når luftmængden reguleres i første trin, og når reguleringsventilen for vand starter med at åbne som andet trin, hvis temperaturen når setpunktet.

I opvarmningstilfælde anbefales det, at temperaturdifferencen mellem tilluftsstråle og rumtemperatur ikke er mere end 3 °C. Vandets indløbstemperatur til varmeveksleren må ikke være højere end 35 °C. Optimalt varmeudbytte kræver, at den fastlagte primærluftmængde overholdes. Derfor skal enheden være i drift i hele opvarmningsperioden for at overholde de fastlagte opvarmningsdata.
 

Kontrol af køle- og varmeydelse

Kølebaflen kan være leveret fra fabrik enten med en standard reguleringsventil eller med en kombinationsreguleringsventil. Begge ventiler styres af en termisk aktuator efter on/off princippet.

Standard reguleringsventilen har en regulerbar kv værdi. Kombinationsventilen kan reguleres indenfor en maksimumvandmængde.
Kombinationsventilen er forsynet med nipler til måling af trykdifferens for at sikre korrekt funktion af ventilen. Minimum trykdifferens over ventilen skal være 16 kPa for at opnå automatisk regulering af den fastlagte vandmængde. Se afsnittet vedrørende dokumenter for mere information.

Lys

Kølebaflen kan på bestilling være forsynet med lysarmaturer. Lysarmaturerne har fluorescerende rør med T5 optik, velegnet til arbejde ved monitorer. Lysarmaturerne (21 W, 28 W eller 35 W) er integreret i baflens bundplade. Kølebaflen kan være udstyret med op til 2 direkte lysarmaturer afhængig af baffellængde og armaturtype.

Et tilslutningskabel kan leveres fabriksmonteret på bestilling. Armaturerne bliver leveret som standard eller med elektronisk dæmper.

Lysfordelingskurver


 

Lysmuligheder

 Lampe T5  W 21 28 35
 Lampe/ armatur   stk. 1 1 1
 Lys flux  lm 1900 2600 3300
 Lys output forhold     0.74 0.70 0.72
 Ballast    elektronisk elektronisk elektronisk


Alternative antal lysrør i kølebafler

 Armaturtype   21 W 28 W 35 W
 Armaturlængde   900 mm 1200 mm 1500 mm
 Baffellængde (mm)      
 1200  - - -
 1300  - - -
 1400  - - -
 1500  1 - -
 1600  1 - -
 1700  1 - -
 1800  1 1 -
 1900  1 1 -
 2000  1 1 -
 2100  1 1 1
 2200  1 1 1
 2300  1 1 1
 2400  1 1 1
 2500  - - -
 2500  - - -
 2700  - - -
 2800  - - -
 2900  - - -
 3000  2 - -
 3100  2 - -
 3200  2 - -
 3300  2 - -
 3400  2 - -
 3500  2 - -
 3600  2 2 -
 3700  2 2 -
 3800  2 2 -
 3900  2 2 -
 4000  2 2 -
 4100  2 2 -
 4200  2 2 2
 4300  2 2 2
 4400  2 2 2
 4500  2 2 2
 4600  2 2 2
 4700  2 2 2
 4800  2 2 2


Ledningsdiagram

A = Strømforsyning (HF og HFR)                                        C = Tilslutning af styresignal

HF     =   Tilslutning med standard elektronisk ballast.
HFR   =   Tilslutning med lysdæmper og elektronisk ballast.

Installation

Kølebaflen Halton CCE egner sig til loftsmontage parallelt med rummets lange eller korte side. Det anbefales at montere baflen med en afstand til loftet på 100 mm og en afstand til væggen på minimum 600 mm. Baflen kan monteres direkte i loftet eller nedhængt i gevindstænger (8 mm). Monteringsbeslagene består af et loftsbeslag, der fastgøres i loftet, og et bevægeligt beslag på siden af baflen. Det bevægelige beslag kan flyttes i baflens længderetning. Beslagets anbefalede placering er ca. L/4 fra enden af baflen.

Hovedledningerne til køle- og varmtvandscirkulationen skal installeres over baflen for ikke at generere udluftningen på vandsiden.

Tilslutning af den motorstyrede luftkvalitetskontrol:
Strømforsyning:      24 VAC.
Kontrolsignal:         0 ... 10 VDC.

 

Installation med monteringsbeslag


 

Installation af kanalinddækning


Lysarmaturer

Lysarmaturerne leveres fra fabrik internt forbundne. Strømmen tilsluttes gennem en stikforbindelse (Enstonet) placeret i baflens tilslutningsende. Et ekstra kabel med eller uden stik kan leveres på forespørgsel. Standardstiktyper er Schuko, Enstonet og Wieland.

Indregulering

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0.02-0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14-16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 4°C. Kølevandskredsløbet skal dimensioneres, således at der ikke opstår kondens.
 

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01-0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren med 5-15 °C.
 

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Vandgennemstrømningen i baflen reguleres vha. ventiler på udløbssiden af køle- og varmtvandskredsløbene. Ved at ændre strømningshastigheden regulerer man baflens køle- og varmeeffekt. Strømningshastigheden kan styres vha. enten en ON/OFF-ventil eller en 2- eller 3-vejs motorventil med proportional drift.
 

Regulering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er forsynet med et mængdereguleringsspjæld for hurtig og nøjagtig regulering af tilluftsmængden. Forbind et manometer til målestutsene og mål det statiske tryk i kølebaflen. Luftmængden beregnes efter formlen nedenfor.

Total luftmængde (qv)

qv = qv1 + qv

 

Dyseluftmængde (qv1)

qv1 = k *leff *√∆Pm

 

l eff         Coillængde, m
Δpm     Målt statisk kammertryk, Pa
 

Dyse k (l/s) k (m3/h)
A 0.67 2.41
B 0.96 3.45
C 1.31 4.71
D 1.92 6.91

Tilluftsmængden for Halton Air Quality kontrolenheden bestemmes ved at måle kølebaflens statiske tryk og aflæse HAQ enhedens åbningsposition. Luftmængden beregnes efter formlen nedenunder.

HAQ luftmængde (qv2)

qv2 = a * k * √∆Pm

        HAQ indstilling
Δpm     Målt statisk kammertryk, Pa

 

k (l/s) k (m3/h)
0.17 0.61


Regulering af variabel luftmængde

Afbryd strømmen til aktuatoren.

Bestem den maksimums- og minimumsstilling i mm, der svarer til maks. og min. luftmængderne ved det aktuelle kammertryk.
Maksimums- og minimumsindstillingerne er reguleret mekanisk.

Aktuatoren indstilles til manuel overstyring ved at udløse grebet (1).


A.  HAQ spjældets maksimumsindstilling reguleres ved at dreje begrænserskruen (2) med uret for større
åbning og modsat for mindre åbning.
  Stram låsemøtrikken (3)

B.  Minimumsindstillingen fastlåses tilsvarende ved hjælp af en møtrik (4).

Tilslut strømmen (24 VAC) til aktuatoren. Aktuatoren kalibrerer minimum- og maksimum-positionerne automatisk.


 

Regulering af Halton hastighedskontrol

Enheden til hastighedskontrol reguleres ved at dreje enhedens sektioner manuelt.
HVC enheden har tre forskellige indstillinger: 1 = droslingsposition, 2 = normal position, og 3 = booster position.

Service

Kode beskrivelse
1.    Frontpanel
2.    Tillufttilslutning
3.    Koldtvandstilslutninger
4.    Varmvandstilslutninger
5.    Adgangspanel
6.    Reguleringsventiler og aktuatorer
7.    HAQ
8.    HVC
9.    Kabelbakke

Åben kølebaflens frontpanel. I bafler længere end 2400 mm åbnes panelet i 2 sektioner.
Rengør tilluftskammeret, kanalen og coilens køleribber med en støvsuger og pas på ikke at beskadige varmevekslerens køleribber.
Aftør bundpladen og sidepladerne med en fugtig klud.

Lysarmaturets fluorescerende rør kan udskiftes og reflektoren rengøres fra baflens underside ved at aftage reflektoren.

Åben adgangspanelet og tjek med passende intervaller, at reguleringsspjældet (hvis monteret) og reguleringsventilerne for vand fungerer korrekt.

Service af HAQ spjældets aktuator kan ske fra baflens overside, hvis der er behov derfor.

Specifikation

Enheden er en aktiv kølebaffel for synlig montage med tovejs indblæsning.
Bundpanelet skal kunne åbnes og fjernes fra hver side uden brug af specialværktøj.

Den aktive kølebaffel skal være 382 mm bred og 183 mm høj, med en kanaltilslutning på 125 mm.

Kølebaflen skal kunne forlænges med en kanalinddækning til at skjule kanal- og rørtilslutninger (mulighed).

Kølebaflen skal have et mængdereguleringsspjæld. Spjældet skal kunne fjernes via en adgangslem.

Bund- og sideplader skal være udført af malet, galvaniseret stålplade.
Alle synlige dele skal være malet i farve hvid RAL 9010, 20% glans.

Primærluftmængden skal kunne reguleres over et stort område via en separat enhed i kølebaflen. Regulering af luftmængden må ikke have nogen indflydelse på den inducerede luftmængde gennem coilen. Den inducerede rumluftmængde skal kunne indstilles i tre trin, uden at det påvirker den primære tilluftsmængde.

Tilluftsmængden skal kunne reguleres manuelt med et luftmængdespjæld eller en aktuator til behovsbaseret kontrol af luftmængde (mulighed).
Kontrol af luftmængde må ikke påvirke coilens køle- eller varmeydelse.
Kølebaflens luftmængderegulering må kun have en kanaltilslutning.
Kølebafler med konstant eller regulerbar luftmængde skal have samme synlige design.

Den aktive kølebaffel skal være udstyret med 0-2 integrerede og planforsænkede lysarmaturer med elektroniske ballaster eller dæmpere (mulighed). Rørene skal være af T5 typen (højeffektive) med reflektorer, som er egnet til kontormiljøer.

Kølebaflen skal være forsynet med kabelbakke (mulighed).

Alle rør skal være fremstillet af kobber med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm. Coilen skal bestå af seks 15 mm rør, som er serieforbundne.
Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne. Varmevekslerens lameller skal være fremstillet af aluminium. Alle samlinger skal loddes og trykprøves fra fabrik.

Rørenes maksimale arbejdstryk skal være 1.0 MPa.
Hver enkelt baffel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

Bestillingskode

CCE/S-L-C; TC-FD-AQ-VA-CO-LV-CL-CV-ZT

S = Indblæsningsmønstre og dysetyper
       A       To-vejs, dyse 1
       B       To-vejs, dyse 2
       C       To-vejs, dyse 3
       D       To-vejs, dyse 4

L = Total længde
       1200, +100, .., 4800

C = Effektiv længde (Coillængde)
       900, +100, ..., 4500
  

Andre muligheder og tilbehør

TC = Køling/varmefunktioner (coiltype)
          C      Køling
          H       Køling og opvarmning
          D       Kun køling, udluftningsventiler
          F       Køling og opvarmning, udluftningsventiler

FD = Reguleringsspjæld
         N       Nej
         Y       Ja

AQ = Luftkvalitetskontrol
          A        Manuel
          B       Motorstyret
          R       Efterinstallering mulig

LV = Typer på direkte lysarmatur
          N       Uden lys
          1C     1 x lamper 28 W Halton, standard
          1D     1 x lamper 35 W Halton, standard
          1E     1 x lamper 2x21 W Halton, standard
          1H     1 x lamper 28 W Halton, dæmper
          1J      1 x lampe 35 W Halton, dæmper
          1K     1 x lampe 2x21 W Halton, dæmper
          2C     2 x lampe 28 W Halton, standard
          2D     2 x lampe 35 W Halton, standard
          2E     2 x lampe 2x21 W Halton, standard
          2H     2 x lampe 28 W Halton, dæmper
          2J      2 x lampe 35 W Halton, dæmper
          2K     2 x lampe 2x21 W Halton, dæmper

CL = Kabellængde og stiktype
         N        Ingen kabel
         A1      1000 mm uden stik
         A2      2000 mm uden stik
         A3      3000 mm uden stik
         B1      1000 mm standard stik
         B2      2000 mm standard stik
         B3      3000 mm standard stik
         C1      1000 mm Enstonet stik
         C2      2000 mm Enstonet stik
         C3      3000 mm Enstonet stik
         D1      1000 mm Wieland stik
         D2      2000 mm Wieland stik
         D3      3000 mm Wieland stik

VA = Synligt design
         A        Afrundede hjørner, oval perforering
         B        Afrundede hjørner, rund perforering
         C        Skarpe hjørner, oval perforering
         D        Skarpe hjørner, rund perforering

CO = Farve
          W      Hvid
          X        Speciel farve

CV  = Reguleringsventiler og aktuatorer
          N          Ingen
          A1        Regulerbar kv ventil, ingen aktuator
          A3        Regulerbar kv ventil, fabriksmonteret 24 V aktuator
          A5        Regulerbar kv ventil, fabriksmonteret 230 V aktuator
          A7        Konstant-flow-monteret
          A9        Konstant-flow-monteret, 24 V aktuator
          A11      Konstant-flow-monteret, 230 V aktuator

AC = Tilbehør
          KH       Kabelbakke
 

Underprodukter

          DC        Kanalinddækning (synlig kølebaffel)
 

Kodeeksempel

           CCE/B-1200-900, TC=C, FD=N, AQ=A, LV=N, CL=N,VA=B, CV=A5,AC=KH, ZT=N

Downloads & Media

Halton CCE - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
3,3 MB
Halton CCE - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,0 MB
Eurovent beams 2017-2018
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,8 MB