DAC - Conical diffuser

Square diffuser for ceiling installations

Ideal for high spaces.

 • Coanda-effekt er opnået for en lang række forskellige luftmængder takket være diffusorbladenes særlige profil
 • Diffusor tilpasset til variabel luftmængde
 • Tilluft i fire retninger (en, to eller tre spalter)
 • Fås som version med tilluft, fraluft med mulighed for filtrering og tilluft/fraluft
 • Åbne-/lukke-system af tryk-træktypen til versioner med frontpanel, der kan åbnes
 • Mulighed for delvis eller komplet forsegling på stedet af den ene side for visse modeller (Halton Adaptable Climate)
 • Rund kanaltilslutning udstyret med gummipakninger
 • Installation plant med nedhængt modulloft på 600 x 600 eller 675 x 675 mm
 • Æstetisk diffusor (designversion)


Produkt og tilbehør

 • Version, der kan åbnes, til fraluft med mulighed for filtrering
 • Installation på Fineline-profiler
 • Boks med horisontal eller vertikal kanaltilslutning (gummipakning på kanalmuffe)

 

Loftsdiffusor fra Halton, af typen DAC, med en til tre spalter, egnet til variabel luftmængde.

Bladprofil i ekstruderet aluminium med en fordelingsvinkel på 30° (designet specielt til at give en Coanda-effekt med meget forskellige luftmængder).

Ekstern ramme i ekstruderet aluminium. RAL 9003-finish (eller en anden RAL-værdi efter ønske).

Æstetisk ensartethed både ved brug i tillufts- og fraluftstilstand.
Mulighed for justering vha. forsegling af de enkelte spalter.

Diffusor med horisontal (eller vertikal) boks med kanalmuffer med en diameter på 200, 250 eller 315 mm, afhængigt af luftmængden. Integrering i modullofter på 600 x 600 eller 675 x 675 mm, på T-rammer eller Fineline-profiler.

Halton DAC

Konisk diffusor 

 

 • Coanda-effekt er opnået for en lang række forskellige luftmængder takket være diffusorbladenes særlige profil
 • Diffusor tilpasset til variabel luftmængde
 • Tilluft i fire retninger (en, to eller tre spalter)
 • Fås som version med tilluft, fraluft med mulighed for filtrering og tilluft/fraluft
 • Åbne-/lukke-system af tryk-træktypen til versioner med frontpanel, der kan åbnes
 • Mulighed for delvis eller komplet forsegling på stedet af den ene side for visse modeller (Halton Adaptable Climate)
 • Rund kanaltilslutning udstyret med gummipakninger
 • Installation plant med nedhængt modulloft på 600 x 600 eller 675 x 675 mm
 • Æstetisk diffusor (designversion)

Produkt og tilbehør

 • Version, der kan åbnes, til fraluft med mulighed for filtrering
 • Installation på Fineline-profiler
 • Boks med horisontal eller vertikal kanaltilslutning (gummipakning på kanalmuffe) 

Dimensions

Kun DAC 

 DAC monteret på PDA-bokse: Horisontal og vertikal tilslutning 

 

Nominelle dimensioner  L
600x600 595
675x675 670

 

Material

DEL

MATERIALE

FINISH

BEMÆRKNING

Frontplade

Aluminium

Epoxy-polyester lakering: RAL 9003 30 %

Mulighed for specialfarver

Boks

Galvaniseret stål

 

Horisontal eller vertikal kanaltilslutning

Kanalmuffe

Galvaniseret stål

 

 

Pakning

Gummimateriale

 

  

 

Accessories

TILBEHØR

KODE

BESKRIVELSE

BEMÆRKNING

Boks

PDA/H-S

Boks med horisontal tilslutning: tilluft

Isolering med mineraluld og luftmængderegulering med MSM er muligt for denne konfiguration.

Boks

PDA/V-S

Boks med vertikal tilslutning: tilluft

Isolering med mineraluld og luftmængderegulering med MSM er muligt for denne konfiguration.

Boks

PDA/H-R

Boks med horisontal tilslutning: Fraluft

Isolering med mineraluld er muligt for denne konfiguration.

Boks

PDA/V-R

 Boks med vertikal tilslutning: Fraluft

Isolering med mineraluld er muligt for denne konfiguration.

Boks

PDA/H-F

Boks med horisontal tilslutning: Fraluft med filter

Isolering med mineraluld er muligt for denne konfiguration.

Boks

PDA/V-F

Boks med vertikal tilslutning: Fraluft med filter

Isolering med mineraluld er muligt for denne konfiguration. 

Function

Der tilføres luft horisontalt til rummet via (en til tre) spalter i enhedens frontpanel.
Vingeprofilen, som har en lav spredningsudledningsvinkel, sikrer, at luftstrålen fordeles langs loftet og blandes godt med den omgivende luft, når den føres ned i opholdszonen (Coanda-effekt). Det giver meget behagelige forhold i opholdszonerne med meget forskellige luftmængder.   

Installation

 1. Boks
 2. Kanalmuffe
 3. Klemmer
 4. Frontplade

Boksinstallation

Boksen monteres på det nedhængte loft med M8-gevindstænger (medfølger ikke ved levering) og tilsluttes kanalerne med en kanalmuffe.
Hvis enheden er udstyret med et måle- og reguleringsmodul, er den anbefalede sikkerhedsafstand opstrøms for enheden mindst 3xD, så der sikres en pålidelig luftmængdemåling.
Enhedens kontrolspindel må ikke bøjes for meget.
 

Diffusorinstallation

For integrerede diffusorer til 600x600 modullofter  er diffusoren monteret på boksen via klemmer.
For integrerede diffusorer til 675x675 modullofter er diffusoren monteret på boksen via skruer eller popnitter (medfølger ikke).
 

Adjustment

Det anbefales, at diffusoren tilsluttes en boks udstyret med MSM, så luftmængden kan reguleres og måles.
Tilluftsmængden fastslås ved at måle trykforskellen med et målemodul.
Mål trykforskellen med en trykmåler. Luftmængden beregnes vha. følgende formel:

Hvor:

∆Pmer den målte trykforskel (Pa).
er en faktor, der angives som en funktion af montering og diameter
Qv er luftmængden.

 

k-faktoren for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (afstand for andre elementer fra MSM): 

 

Sikkerhedsafstand

Kanalmuffediameter

> 6XD

min. 3XD

200

28

32

250

49

51

315

78

– 


Reguler luftmængden ved at dreje kontrolspindlen, indtil den ønskede indstilling opnås.
Fastlås spjældet i position med en skrue.
Monter rørene og spindlen i boksen igen, og før diffusoren til dens position. 
 

Servicing

Tilluft og fraluft uden filter

Afmonter diffusoren, og rengør delene ved at tørre dem af med en fugtig klud.
Tryk diffusoren tilbage på plads ved at trykke klemmerne fast på boksen.
 

Fraluft med filter

Aktivér tryk-træksystemet ved at trykke på diffusorens frontpanel.
Åbn frontpanelet, og drej det 90°.
Drej beslagene 90°, og træk filteret ud.
Monter et nyt filter på samme position, og luk frontpanelet ved at trykke på tryk-trækmekanismen.
 

Tilvalg:MSM

Fjern måle- og reguleringsmodulet ved at trække forsigtigt i stangen (ikke kontrolspindlen eller målerørene!).
Tør delene af med en fugtig klud, og undgå at nedsænke dem i vand.
Saml måle- og reguleringsmodulet ved at trykke stangen tilbage på plads, indtil modulet når stopperen.
Tryk diffusoren tilbage på plads.
 

Specification

Loftsdiffusor fra Halton, af typen DAC, med en til tre spalter, egnet til variabel luftmængde.

Bladprofil i ekstruderet aluminium med en fordelingsvinkel på 30° (designet specielt til at give en Coanda-effekt med meget forskellige luftmængder).

Ekstern ramme i ekstruderet aluminium. RAL 9003-finish (eller en anden RAL-værdi efter ønske).

Æstetisk ensartethed både ved brug i tillufts- og fraluftstilstand.
Mulighed for justering vha. forsegling af de enkelte spalter.

Diffusor med horisontal (eller vertikal) boks med kanalmuffer med en diameter på 200, 250 eller 315 mm, afhængigt af luftmængden. Integrering i modullofter på 600 x 600 eller 675 x 675 mm, på T-rammer eller Fineline-profiler. 

Special Application

DAC/SR:DAC-diffusor, der kombinerer sidetilluft og central fraluft 

 • DAC-diffusoren kombinerer sidetilluft og central fraluft.
 • Tilluft i fire retninger (diffusor med to spalter) med god Coanda-effekt.
 • Den centrale fraluftsdel er udstyret med et filter.
 • Åbning og lukning af tryk/træktypen gør det meget nemt at skifte filter.
 • Installation plant med et nedhængt modulloft på 600x600 eller 675x675. 

 

Dimensioner

Nominelle dimensioner  L
600x600 595
675x675 670

 

Funktion

Der tilføres luft via diffusorens spalter. Vingeprofilen sikrer en fremragende Coanda-effekt. Det giver meget behagelige forhold i opholdszonerne med meget forskellige luftmængder.  Luften føres ud via den perforerede centrale del og filtreres via et G3-medium (tilvalg).

 

Specifikationer

 • Loftsdiffusor fra Halton, af typen DAC
 • Bladprofil i ekstruderet aluminium med en fordelingsvinkel på 30° (designet specielt til at give en Coanda-effekt med meget forskellige
 • luftmængder).
 • Ekstern ramme i ekstruderet aluminium.
 • RAL 9003-finish (eller en anden RAL-værdi efter ønske).
 • Diffusortilførsel installeret på horisontal boks (tilluftstilslutning, fraluftstilslutning).
 • Åbne-/lukke-system af tryk-træktypen til diffusorens centrale del.
 • Diffusor leveret med G3-filter.
 • Diffusorintegrering i modullofter på 600 x 600 eller 675 x 675 mm, på T-rammer eller Fineline-profiler. 

 

Product code

DAC/S-C-XXX; CO-ZT

S = Design
    D  Designdiffusor (uden central plade)
    A  Diffusor med central plade

C = Model
   S Tilluft
   R Returluft
   F Filtrering (åbning foran)   

 XXX = Dimensioner og antal spalter
   601 (dimensioner for nedhængt loft: 600x600 ; 1 spalte)
   602 (dimensioner for nedhængt loft: 600x600 ; 2 spalter)
   603 (dimensioner for nedhængt loft: 600x600 ; 3 spalter)
   701 (dimensioner for nedhængt loft: 675x675 ; 1 spalte)
   702 (dimensioner for nedhængt loft: 675x675 ; 2 spalter)
   703 (dimensioner for nedhængt loft: 675x675 ; 3 spalter)
    


Specifikationer og tilbehør

   CO = Farve
    SW  Hvid (RAL 9003)
    X  Specialfarve
 

Underprodukter

   PDA  Boks til DAC 
 

Eksempel på kode

DAC/A-S-602 CO=SW, ZT=N
 

Downloads & Media

Halton DAC - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,2 MB
Halton DAC - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,0 MB
Halton DAC - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
522,9 kB
Halton DAC - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,0 MB