DDA - Conical diffuser

Square conical diffuser for ceiling installation

Easy to clean and maintain.

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde.
 • 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3 eller 4 spalter.
 • Oplukkeligt frontpanel for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
 • Alle størrelser er beregnet til montage i 600x600 mm modulloftsplader.
 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

 

Produktmodeller og tilbehør

 • Model med 1, 2, eller 3 vejs indblæsning.
 • Trykfordelingsboks med måle og indreguleringsfunktion.

Duiffusorens ramme og lameller skal være fremstillet af ekstruderet aluminium, og den midterste del af frontpladen skal være udført af polyestermalet stålplade i farven (RAL9010) som standard.
Diffusoren skal have 4 vejs indblæsning.

Karmens hjørner og den centrale midterplade skal være svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Diffusoren skal have en adabter af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.

Det skal være muligt at forbinde diffusoren til kanalsystemet vha. en TRI trykfordelingsboks, som skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Boksen skal indeholde en indregulerings og måleenhed.

Diffusoren skal være egnet til montage i et Armstrong Orcal Axal metal loftssystem eller lignende 600x600 mm lofter.

Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.
Frontpanelet skal have sikring af stålkabler, some er fastgjort til rammen.

Introduktion


DDA

Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.

 • Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde.

 • 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3 eller 4 spalter.

 • Oplukkeligt frontpanel for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.

 • Alle størrelser er beregnet til montage i 600x600 mm modulloftsplader.

 • Rund kanaltilslutning med gummipakning.


Produktmodeller og tilbehør

 • Model med 1, 2, eller 3 vejs indblæsning.

 • Trykfordelingsboks med måle og indreguleringsfunktion.


Dimensioner


DIMENSIONERNS  SLOTS  ØD 
200-1  1 199
315-1  1 314
200-2  2 199
315-2  2 314
315-3  3 314
400-3  3 399
315-4  4 319
400-4  4 399


Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
Ramme Aluminium Polyester-malet/
Hvid RAL 9010/
50% glans
Epoxy-malet (100%) mulig
Lameller Aluminium Polyester-malet/
Hvid RAL 9010/
50% glans
Epoxy-malet (100%) mulig
Midterkonus Aluminium Polyester-malet/
Hvid RAL 9010/
50% glans
Epoxy-malet (100%) mulig
Tilslutningsboks / stuts Galvaniseret stål    


Tilbehør


TILBEHØR OG PRODUKTMODELLER

TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Trykfordelingsboks TRI/Neller PLC For indregulering og strømningsudjævning af
luftmængden (med måle og indreguleringsenhed)
Luftmængde måle og
indreguleringsenhed
MSM For tilluft
Lyddæmpning IN Polyester fibre i TRI boksen.
Mineraluld i PLC boksen
Spjæld for
luftmængderegulering
DD Stålenhed for mængderegulering


Produktmodeller


Alle standardstørrelser kan leveres i specialudførelse, hvor midterdelen er udført i samme design som loftspladen.

All standardstørrelser kan leveres med sektorblænder for 1, 2 or 3 vejs indblæsning.

Funktion


FUNKTIONLuften indblæses horisontalt i rummet gennem 4 spalter i frontpladen.Tilluften opblandes derefter med rumluften i nærheden af diffusoren.
Lamellernes konstruktion sikrer, at luften indblæses langs undersiden af loftet.
DDA diffusoren kan også anvendes til fraluft.

Installation


INSTALLATIONNUMMER  NAVN
1  FRONT PANEL
2  RAMME

Diffusoren forbindes enten direkte til kanalen eller til enTRI trykfordelingsboks.

Hvis DDA diffusoren monters i et nedhængt loftsystem af mærket Armstrong Orcal Axal, skal den fastgøres til gittersystemet vha. in situ-monterede fjederklemmer, så der sikres en kant på 90° med en dybde på 9 mm (se detailtegning A). DDA enheden skal sidde i sit eget ophæng i loftskonstruktionens underside.Installation med TRI trykfordelingsboksDDA ØD  ØD1  TRI  H 
200  125 TRI-125-200 245 - 295
200  160 TRI-160-200 397 - 447
200  200 TRI-200-200 447 - 497
315  200 TRI-200-315 447 - 497
315  250 TRI-250-315 511 - 561
315  315 TRI-315-315 557 - 607
400  200 TRI-200-400 447 - 497
400  250 TRI-250-400 511 - 561
400  315 TRI-315-400 557 - 607


Hvis der monteres en TRI-tilslutning i boksen, kan målet H reduceres med 60 mm.

Kanal installationNår DDA diffusoren monteres uden TRI-boks, anbefales det, at der installeres en lige kanalsektion på 3xD før diffusoren .

Indregulering


INDREGULERINGNUMBER  NAVN
1  MÅLE OG INDRTEGULERINGSENHED (MSM)
2  KANALPROP

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en TRI -trykfordelingsboks med MSM modul.

Åbn frontpanelet og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.
Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel I boksen og monter frotpanelet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TRI  >6XD   min 3XD 
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -


Service


SERVICE

Fjern frontpanelet ved forsigtigt at række det fri af hoveddelen.
Aftør delene med en fugtig klud.
Skub fronpanelet på plads, indtil fjedrene låser.

Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI + MSM

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.
Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.

Specifikation


SPECIFIKATION

Duiffusorens ramme og lameller skal være fremstillet af ekstruderet aluminium, og den midterste del af frontpladen skal være udført af polyestermalet stålplade i farven (RAL9010) som standard.
Diffusoren skal have 4 vejs indblæsning.

Karmens hjørner og den centrale midterplade skal være svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Diffusoren skal have en adabter af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.

Det skal være muligt at forbinde diffusoren til kanalsystemet vha. en TRI trykfordelingsboks, som skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Boksen skal indeholde en indregulerings og måleenhed.

Diffusoren skal være egnet til montage i et Armstrong Orcal Axal metal loftssystem eller lignende 600x600 mm lofter.

Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.
Frontpanelet skal have sikring af stålkabler, some er fastgjort til rammen.

Produkt Kode


PRODUKT KODE


DDA/S-D

   S = Model
    1  1 spalte, beregnet for installation i nedhængtloft 600x
    2  2 spalte, beregnet for installation i nedhængtloft 600x
    3  3 spalte, beregnet for installation i nedhængtloft 600x
    4  4 spalte, beregnet for installation i nedhængtloft 600x
   
   D = Diameter af kanal tilslutning
    S=1: 200, 315
   S=2: 200, 315
    S=3: 315, 400
    S=4: 315, 400
  


Specifikationer og tilbehør

   CO = Farve
    W  Hvid

Kode eksempel

   DDA/1-200, CO=W


Underprodukter

  TRI  Boks
   PLC  Boks for Loftdiffusor

Downloads & Media

Halton DDA - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
978,9 kB
Halton DDA - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
871,6 kB
Halton DDA - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
977,4 kB
Halton DDA - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
978,5 kB
Halton DDA - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
971,9 kB
Halton DDA - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,0 MB
Halton DDA - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
972,3 kB