DHS - HEPA diffuser

HEPA swirl diffuser

Udgår pr. 1.3.2020
-> erstattes af Halton Vita VHH og VHT

 • Horisontal tilluft med hvirveleffekt
 • Installation i plan med loft
 • Adgang til trykmåling og aerosoltest gennem diffusorboksen
 • Let adgang til filterskift og rengøring gennem frontpladen, som kan åbnes
 • Lav indbygningshøjde
 • Ophængningsbeslag, nem installation af enheden
 • Diffusoren kan tilpasses installation i nedhængte modullofter
 • HEPA filtre H11 og H14 kan leveres som standard
 • Pulverlakeret udførelse i standardfarve RAL 9010

 

Tilbehør

 • H11 med polyurethantætning
 • H14 med polyurethan- eller geltætning 

DHS diffusor med HEPA filter og radial tilluft med hvirveleffekt til hospitaler og renrumsmiljøer. Kan monteres i plan med nedhængt loft eller direkte på væg. Diffusoren kan tilpasses installation i forskellige loftstyper og kan monteres enten fast i loft/væg eller nedhængt fra loftet vha. flytbare montagebeslag.

Diffusorsvøbet er udført af galvaniseret stål og pulverlakeret. Svøbets inderside er glat og fri for samlinger for at lette rengøring og forhindre ophobning af forureninger. Svøbet er forsynet med en indbygget målestuts til måling af filtertryktab og aerosoltest.

Let filterskift og rengøring af diffusoren og kanalsystem gennem den aftagelige frontplade. Interne styretapper medfører nøjagtig anbringelse af filtret for at sikre komplet tæthed.

 

HEPA filter med aluminiumsramme og koldstøbt polyurethan eller geltætning i henhold til EN 1822 leveres med individuelt testcertifikat (H14).

 

 

Introduktion

Halton DHS - udgår pr. 1.3.2020
-> erstattes af Halton Vita VHH og VHT

HEPA filterdiffusor

 

 • Horisontal tilluft med hvirveleffekt
 • Installation i plan med loft
 • Adgang til trykmåling og aerosoltest gennem diffusorboksen
 • Let adgang til filterskift og rengøring gennem frontpladen, som kan åbnes
 • Lav indbygningshøjde
 • Ophængningsbeslag, nem installation af enheden
 • Diffusoren kan tilpasses installation i nedhængte modullofter
 • HEPA filtre H11 og H14 kan leveres som standard
 • Pulverlakeret udførelse i standardfarve RAL 9010

Tilbehør

 • H11 med polyurethantætning
 • H14 med polyurethan- eller geltætning

Dimensioner

DIMENSIONER

 

 

 

 

 

Materiale

MATERIALER OG FINISH

 

Del Materiale Note

Svøb

Galvaniseret stål  
Frontpanel Perforeret stål  
Kanaltilslutning Galvaniseret stål  
Filterklemmer Syrefast stål  
Styretapper Polyethylen terephthalat (PET)  
Monteringsbeslag Galvaniseret stål  
Finish Malet, standard farve RAL 9010 Specielle farver kan leveres

Funktion

FUNKTION

Filtreret luft indblæses radialt i rummet med hvirveleffekt eller udsuges gennem enhedens frontplade.

Filtre

FILTRE

LAMINARFILTER, KLASSE H11 & H14

SPECIFIKATIONER

 • Stærk rammekonstruktion med hvid stålbeskyttelsesnet
 • Filtre kan leveres i klasse H11, H14
 • Aluminiumsramme, tætning i skumpolyurethane eller gel

 

FILTERVALG

 

 

Produkt kode

Klasse

Dimension

Tætning

DHS
595

CLP-LF-AL-457-457-68-0-H11-GF-P

H11

457 x 457 x 68

PUR skum

X

 

 

 

 

 

CLP-LF-AL-457-457-68-0-H14-GF-P

H14

457 x 457 x 68

PUR skum

X

 

 

 

 

 

CLP-LF-AL-457-457-80-G-H14-GF-P

H14

457 x 457 x 80

PUR gel

X

MATERIALER

 

Del Materialer
Filter Glasfiberpapir
Ramme Aluminium
Tætning Polyurethan eller gel

 DRIFTSOMRÅDE

Tähän suodattimien painekäyrästöt jos sellaiset saadaan Clean Airilta!

 • Maksimum driftstemperatur  80 0C
 • Relative fugtighed max. 100 %
 • Anbefalet sluttryktab for filterskift 400 Pa
 • Maksimale tilladte tryktab 600 Pa

 DIMENSIONER

 

 H11 med polyurethantætning:

Filterkode

W

H

D

CLP-LF-AF-457-457-68-0-H11-GF-P

457

457

68

 

H14 med polyurethantætning:

Filterkode

W

H

D

CLP-LF-AF-457-457-68-0-H14-GF-P

457

457

68

 

H14 med geltætning: 

Filterkode

W

H

D

CLP-LF-AF-457-457-80-G-H14-GF-P

457

457

80

 

TEKNISKE VÆRDIER

 

H11 med skumtætning: 

Filterkode

Filter klasse

Luftmængde

Initial tryktab

Filter- areal

Vægt

 

 

m³/h

l/s

Pa

m2

kg

CLP-LF-AL-457-457-68-0-H11-GF-P

H11

335

90

70 (±20)

6,2

3,5

 

H14 med skumtætning:

Filterkode

Filter klasse

Luftmængde

Initial
tryktab

Filter- areal

Vægt

 

 

m³/h

l/s

Pa

m2

kg

CLP-LF-AL-457-457-68-0-H14-GF-P

H14

335

90

120 (±20)

6,2

3,5

 

H14 med geltætning: 

Filterkode

Filter klasse

Luftmænge

Initial tryktab

Filter- areal

Vægt

 

 

m³/h

l/s

Pa

m2

kg

CLP-LF-AL-457-457-80-G-H14-GF-P

H14

335

90

120 (±20)

6,2

3,8

Installation

INSTALLATION

 

 1. Frontpanel
 2. Filter
 3. Boks
 4. Montagebeslag

Diffusoren forbindes direkte til kanalen med skruer eller popnitter. Tilslutningen skal forsegles og tæthedsprøves i henhold til en egnet metode.
Diffusoren kan monteres enten direkte i loft eller nedhængt med M8 gevindstænger og de flytbare montagebeslag.

Frontpladen åbnes ved at trække forsigtigt i sideåbningerne.
Frigør pladen fra hængslerne.
Rengør diffusorboksen før filterinstallation.
Installer filtret i diffusoren. Styretapperne sikrer nøjagtig placering af filtre. Drej montagebeslagene under filtret og stram dem.

Kontroller filtret for bypasslækager og efterse tætningen, hvis nødvendigt.

Monter frontpladen igen ved at skubbe på den, indtil fjedrene låser.

 

Indregulering

INDREGULERING

Luftmængderegulering og lukning udføres med PTS/A spjæld i kanalsystemet (tæthedsklasse 4 EN 1751). Tryktabet for rent filter kan med rimelig nøjagtighed anvendes til bestemmelse af luftmængden. Hvis der ikke er nogen måleenhed til rådighed, kan Halton MSA eller MSD anvendes.

 

KONSTANT ELLER VARIABEL LUFTMÆNGDE OG AFSPÆRING

Luftmængden reguleres vha. elektriske styringsspjæld type HFB/G i kanalsystemet. Afhængigt af forholdene bliver spjældet indstillet til enten konstant eller variabel luftmængde. Nærmere oplysninger vedrørende bestilling kan fås fra HFB dokumentationen.

Service

SERVICE

Afbryd luftmængden med lukkespjældet.

Aftag frontpladen ved at trække forsigtigt nedad i den. Frontpladen kan også fjernes for at lette filterskift.

Udtag filtret fra diffusorboksen ved at løsne beslagene og dreje låsene til siden.

Rengør omhyggeligt diffusoren og boksen på passende måde.

Installer det nye filter og lås det med beslagene og stram skruerne.

Kontroller filtret for bypasslækager og efterse tætningen, hvis nødvendigt.

Monter frontpladen igen ved at skubbe på den, til fjedrene låser.

Beskrivelse

BESKRIVELSE

 

DHS diffusor med HEPA filter og radial tilluft med hvirveleffekt til hospitaler og renrumsmiljøer. Kan monteres i plan med nedhængt loft eller direkte på væg. Diffusoren kan tilpasses installation i forskellige loftstyper og kan monteres enten fast i loft/væg eller nedhængt fra loftet vha. flytbare montagebeslag.

Diffusorsvøbet er udført af galvaniseret stål og pulverlakeret. Svøbets inderside er glat og fri for samlinger for at lette rengøring og forhindre ophobning af forureninger. Svøbet er forsynet med en indbygget målestuts til måling af filtertryktab og aerosoltest.

Let filterskift og rengøring af diffusoren og kanalsystem gennem den aftagelige frontplade. Interne styretapper medfører nøjagtig anbringelse af filtret for at sikre komplet tæthed.

HEPA filter med aluminiumsramme og koldstøbt polyurethan eller geltætning i henhold til EN 1822 leveres med individuelt testcertifikat (H14).

Produktkode

PRODUKTKODE

DHS-A-D

 

A = Diffusorstørrelse

A = 595

D = Kanaltilslutning

D = 1   Toptilslutning

D = 2   Sidetilslutning, rund

D = 3   Sidetilslutning, rektangulær

 

Specifikationer og tilbehør

CO = Farve

W   Hvid, RAL 9010

X   Speciel farve

IO = Loftstyper- installationsmuligheder

NA   Standard T-profil (Alle størrelser)

DC   Dampa loft (Only for D = 595)

MA = Materiale

CS   Galvaniseret stål

 

Kodeekempel

DHS-595-1, CO=W, IO=NA, MA=CS

Downloads & Media

Halton DHS - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
691,1 kB
Halton DHS - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
773,0 kB
Halton DHS - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
707,3 kB