FDE - Flamme- og røgspjæld

Fire damper


Utgår pr. 1.11.2019
-> erstattes af Halton Exe Light Circular (ELC)

 • Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S, EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø500)
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 3300 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 4. udgave

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning), 72°C
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller) 

Flamme- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være E 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Flamme- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Flamme- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Bladakslen skal kunne installeres enten i vandret eller lodret position, således at aktuatoren kan monteres i alle stillinger.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældbladet skal være udført med en keramisk beklædning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (72 °C).

Halton FDE - utgår pr. 1.11.2019
-> erstattes af Halton Exe Light Circular (ELC)

Flamme- og røgspjæld til runde kanaler

 • Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S, EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
 • Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter DS/EN 13501-3
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø500)
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 3300 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 4. udgave

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model 72°C
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)

Dimensioner og Vægt


 

NS ØD L L1 L2 L3
100 99 145 105 40 180
125 124 145 105 40 205
160 159 145 105 40 240
200 199 145 105 40 280
250 249 145 105 40 330
315 314 145 105 40 395
400 399 245 135 110 550
500 499 245 135 110 630

Spjældbladets maksimale tykkelse er 12,5 mm. Det er smallere langs kanten.
Ved installation i betonlofter, -vægge eller murværk, må størrelsen på montagehullet maksimalt være ØD + 50 mm.
Ved installation i lette gipsvægge, må størrelsen på montagehullet maksimalt være ØD + 5 mm.
Se også afsnittet Installation.

Vægt (kg)

NS MA MO
100 0.81 2.30
125 0.96 2.59
160 1.22 3.28
200 1.60 3.09
250 2.01 4.10
315 2.72 4.30
400 5.36 6.95
500 6.82 8.45

Materialer

 Del   Materiale 
 Svøb  Galvaniseret stål
 Blad  Galvaniseret stål
 Bladtætninger  Keramisk beklædning
 Installationsramme  Galvaniseret stål
 Lukkefjedre  Rustfrit stål
 Kanaltætning på svøb  Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid)

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse 
 Sikkerhedsnet på én side N1  Galvaniseret stål (10x10 mm)  
 Aktuatorside
 Sikkerhedsnet på to sider N2  Galvaniseret stål (10x10 mm)
 Sikring FU  Termisk udløsning 72 °C
 Mikroswitch MS  Lukkestillingsindikering/beskyttelsesklasse IP 65


Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt åben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.
 

Produktmuligheder

MA    Manuel, fjeder påvirket

S5     GGA126.1E/T10, driftsspænding AC/DC 24 V (72 ºC), 18 Nm, med mikroswitch
S6     GGA326.1E/T10, driftsspænding AC 230 V     (72 ºC), 18 Nm, med mikroswitch
 

Manuel model

Modellen er forsynet med en fjeder samt et mekanisk smelteled, som smelter ved 72ºC.

Funktion

Halton FDE er et rundt flamme- og røgspjæld (FRS), som er godkendt i henhold til DS428, 2009. Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse E 60 (ve,ho,i<->o) S, er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter. Flamme- og røgspjældet overholder også brandmodstandsklasse E 90 (ho,i<->o) S, EI 15 (ho,i<->o) S og E 120 (ho,i<->o). Flamme- og røgspjældet kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres 2 m ved brandspjældet, jævnfør DS 428, 2009. De 2 m kan sidde på samme side af brandadskillelsen eller 1 m på hver side. Ind til installationsskakter mm. skal der kun kanalbrandisoleres 1 m.

Flamme- og røgspjældet er som standard forsynet med en GNA-spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning). Flamme- og røgspjældet er udført af brandsikre materialer med en ikke-antændelig keramisk spjældbladstætning. Når spjældet lukker, afspærres kanalen tæt og ild og røg forhindres effektivt i at spredes.

Halton FDE kan stadig rekvireres som en manuel model, som er forsynet med smelteled med udløsningstemperaturer på 72 °C.

NB: manuelle spjæld er ikke godkendt i henhold til DS 428, 2009.
 

Funktionstest af brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld

DS 428,2009 kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand-alone systemet Halton HSM, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. FRS spjældet Halton FDE kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton HSM, styrings- og testsystem eller CTS.

Installation

Alle produktmodeller af Halton FDE spjældet kan installeres vertikalt og horisontalt i murede eller støbte vægge og lofter samt lette vægge.
Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner .
 

Installation i betonvægge og murede vægge

1.      Skrue- og rawplugs
ØD1  Produktstørrelse + ca 50 mm

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Montagehullet skal altid være stort nok til, at der kan udføres en omhyggelig tilstøbning omkring spjældet, men hullets størrelse må maksimalt være spjældets diameter +50mm.

Ved betonvægge eller -lofter skal der støbes med ubrændbart materiale feks. beton. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet. Rengør spjældet efter endt installation.

Installation i gipspladevægge

ØD1  Produktstørrelse + ca 5 mm
1.      Brandhæmmende tætningsmasse
2.      Montageramme
3.      Gipspladevægge
4.      Mineraluld
5.      Skrue

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet. Hvis dette ikke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.

Ved lette gipsvægge skal der støbes med ubrændbart materiale, hvor montagehullets størrelse bør være D + 5mm. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet. Rengør spjældet efter endt installation.
 

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator

Ledningsdiagram for manuel aktuator (med mikroswitch, MS)

                    Spjæld åbent                                                       Spjæld lukket

                  K1:  13/14 lukket                                                  K1:  13/14 åbent
                      21/22 åbent                                                        21/22 lukket

Service

Halton FDE med Halton GNA springreturn motor kræver ikke meget service, da det jævnfør DS428, 2009skal funktionstestes automatisk hver 7. dag. Dog skal det mindst én gang om året inspiceres manuelt, hvor det blandt andet bør sikres, at koblingen mellem motor og spjældbladets aksel stadig sidder korrekt. Sikringen på et spjæld med elektrisk aktuator skal udskiftes, hvis den er blevet udløst som følge af temperaturer over 72 °C.

Et manuelt brandspjæld uden microswitch er ikke tilsluttet et overvågningssystem, og det anbefales derfor at inspicere spjældet minimum én gang om året. Et lukket, manuelt spjæld kan bringes til normalposition efter at smeltesikringens temperatur er faldet igen til under løsningstemperaturen. Hvis bladet ikke låser, er smeltesikringen defekt og skal udskiftes. Sikringen kan let udskiftes fra spjældets yderside.

En inspektionslem skal installeres i nærheden af spjældet som beskrevet i bygningsreglementet (Indgår ikke i leverancen).

I tilfælde af fejl på spjældet og/eller defekt motor, kontakt Halton A/S for vejledning. Udskift IKKE dele af spjæld, motor mm. selv, da funktionsgarantien hermed ophører.

Beskrivelse

Flamme- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være E 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Flamme- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Flamme- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Bladakslen skal kunne installeres enten i vandret eller lodret position, således at aktuatoren kan monteres i alle stillinger.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældbladet skal være udført med en keramisk beklædning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (72 °C).

Bestillings kode

FDE-D, RE-FU-AC-ZT

D = Diameter af kanaltilslutning
      100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500
 

Andre muligheder og tilbehør

RE = Udløsertype
         MA    Manuel
         S5     GGA126.1E/T10, 24 V (72°C), 18 Nm
         S6     GGA326.1E/T10, 230 V (72°C), 18 Nm

FU = Udløsningstemperatur
         72      72 °C

AC = Tilbehør
         N1      Sikkerhedsnet, 1 side (på aktuatorside)
         N2      Sikkerhedsnet, 2 sider
         MS     Microswitch

ZT = Kundetilpasset produkt
        N     Nej  (standard)
        Y     Ja
 

Kode eksempel

   FDE-100, RE=S5, FU=72, MA=CS, ZT=N

Downloads & Media

Halton FDE - Installation Instructions
Type
Manual
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
258,4 kB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - FDE
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
101,0 kB
Prestandadeklaration (DoP) - FDE
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
110,3 kB
Declaration of Performance (DoP) - FDE
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
100,5 kB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
87,3 kB