FDR - Fire damper

Fire damper

The size of the FDR is from 200x200 mm up to 1000x1000 mm. EIS is 120. There are various actuators available.

This product is CE marked (see downloads).

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, i<->o) S
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-1000x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1000)
 • Kan monteres både vandret og lodret, dog skal spjældakselen altid være vandret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 2800 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

 Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C eller 100°C)
 • Mulighed for model godkendt til svensk marked
 • Mulighed for model godkendt til russisk marked
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældet skal være udført med dobbelttætning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (50, 72, eller 100 °C).

Introduktion


FDR

 

Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler
 


 

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, i<->o) S
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-1000x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1000)
 • Kan monteres både vandret og lodret, dog skal spjældakselen altid være vandret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 2800 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

 
 

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
   
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C eller 100°C)
   
 • Mulighed for model godkendt til svensk marked
   
 • Mulighed for model godkendt til russisk marked
   
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
   
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)
   


 

Dimensioner og vægt


DIMENSIONER OG VÆGT


W/H: 200, 250, 300, 400, 500...1000

 


 

FDR Ø WxH D-1 La Lb C L L+2xC
630 600x600 629 266 354 52 620 724
800 800x800 799 366 454 58 820 936

1000

1000x1000 999 466 554 58 1020 1136

Spjældbladets tykkelse er 50 mm.
Ved installation i betonlofter, -vægge eller murede vægge, må montagehullet maksimalt være W/H+100 mm.
Ved installation i lette gipsvægge, må montagehullet maksimalt være W/H+110 mm.

Se også afsnittet Installation .
 

Materialer


MATERIALER


DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Svøb Galvaniseret stål  
Blad Galvaniseret stål/Varmeisolerende opbygning-calcium silikat  
Bladtætning Silicium  
Ekspanderende tætning Grafitmasse  
Lukkefjedre Rustfrit stål  
Kanaltætning på svøb Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid)  

Tilbehør


PRODUKTMULIGHEDER OG TILBEHØR

PRODUKTMULIGHEDER

Halton FDR fås som enten europæisk, russisk eller svensk model. I Danmark anvendes den europæiske model.
 

Spring-return motor BF 24V eller 230V med brandtermostat

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Brand- og røgspjældet er forsynet med en springreturn motor, 72 ºC termostat og er strømløs lukket.
BF24 T HL, driftsspænding AC/DC 24V (brandtermostat 72ºC ), B1
BF230 T HL, driftsspænding AC 230V (brandtermostat 72ºC ), B2
Anvendes til både det europæiske (= danske) og russiske marked.Spring-return motor BF 24V eller 230V uden brandtermostat

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Brand- og røgspjældet er strømløs lukket.
BF24 T HL, driftsspænding AC/DC 24V, B1
BF230 T HL, driftsspænding AC 230V, B2
Anvendes til svensk marked.Manuel model

Modellen er forsynet med en fjeder samt et mekanisk smelteled, som smelter ved 72ºC (Dog kan denne temperatur ændres - se tilbehør).
 

TILBEHØR

 

TILBEHØR KODE BESKRIVELSE
Net på én side (aktuatorside) N1  
Net på begge sider N2  
Sikring FU Termisk udløsning ved 50, 72, 100,°C
Mikroswitch MS Lukkestillingsindikering/beskyttelsesklasse IP 65


Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt åben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.
 

Funktion


FUNKTION

Halton FDR er et firkantet brand- og røgspjæld (BRS), som er godkendt i henhold til DS428, 4. udgave . Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse EI 60 (ve,ho,i<->o) S, er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter. Brand- og røgspjæld overholder brandklasser op til EI 120 (ho,i<->o) S for alle installationer.
NB ved installation i vægge, skal bladakselen altid være vandret.
Når dette spjæld er lukket, forhindrer dobbelttætningen effektivt gasser i at spredes. Den fleksible tætning i det dobbelte tætningssystem reagerer ved lavere temperaturer, mens grafitmassen expanderer og tætner systemet ved temperaturer fra 150 °C.

Brand- og røgspjældet er som standard forsynet med en BF-spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning). (NB de svenske modeller er uden en brandtermostat)

FDR kan stadig rekvireres som en manuel model, som er forsynet med smelteled med udløsningstemperaturer på 50, 72 og 100 °C, hvor 72 °C er standard. NB: manuelle spjæld er ikke godkendt i henhold til DS 428, 4. udgave .
 

Funktionstest af brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld

DS 428,4. udgave kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand-alone systemet HBA, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. BRS spjældet Halton FDR kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton HBA, styrings- og testsystem eller CTS.
 

Installation


INSTALLATION

Alle produktmodeller af FDR spjældet kan installeres vertikalt og horisontalt i murede eller støbte vægge og lofter samt lette vægge. Dog skal spjældakselen altid være vandret. For at gøre installationen lettere, bliver alle produkter leveret med en montageramme, således at spjældet kan fastgøres med skruer før tilstøbning.
Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner .
 

Installation i betonvægge og murede vægge

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Montagehullet skal altid være stort nok til, at der kan udføres en omhyggelig tilstøbning omkring spjældet, men hullets størrelse må maksimalt være W/H+100 mm.
Brandspjældet skal monteres i loft eller væg således, at spjældakselen altid er vandret
Ved betonvægge eller -lofter skal der støbes med ubrændbart materiale feks. beton. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation.
 

Installation i gibspladevægge

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet. Hvis dette ikke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Montagerammen leveres altid med spjældet. Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Brandspjældet skal monteres væggen således, at spjældakselen altid er vandret
Ved lette gipsvægge skal der støbes med ubrændbart materiale, hvor montagehullets størrelse bør være maksimalt W/H+110 mm. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation

Detaljerede installationsanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner .
 

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator

Spjældet skal være strømløs lukket
BF24 T HL  Strømforsyning 24 VAC/VDC, med sikring 72ºC
BF230 T HL  Strømforsyning 230 VAC, med sikring 72ºC
BF24 HL   Strømforsyning 24 VAC/VDC
BF230 HL   Strømforsyning 230 VAC

 

Ledningsdiagram for manuel aktuator (med mikroswitch, MS)

Brandspjældet indstilles manuelt ved at dreje spjældbladet til den ønskede stilling ved hjælp af indikeringshåndtaget. Spjældet låses med smeltesikringen. Hvis spjældbladet ikke låser, er sikringen defekt og må udskiftes.

Spjæld åben  Spjæld køres  Spjæld lukket

K1:  13/14 lukket  K1:  13/14 åben  K1:  13/14 åben
        21/22 åben           21/22 lukket        21/22 lukket

K2:  13/14 åben  K2:  13/14 åben  K2:  13/14 lukket
       21/22 lukket         21/22 lukket          21/22 åben

 

Service


SERVICE

Halton FDR med BF springreturn motor kræver ikke meget service, da det jævnfør DS428, 4. udgave skal funktionstestes automatisk hver 7. dag. Dog skal det mindst én gang om året inspiceres manuelt, hvor det blandt andet bør sikres, at koblingen mellem motor og spjældbladets aksel stadig sidder korrekt. Sikringen på et spjæld med elektrisk aktuator skal udskiftes, hvis den er blevet udløst som følge af temperaturer over 72 °C.

Et manuelt brandspjæld uden microswich er ikke tilsluttet et overvågningssystem, og det anbefales derfor at inspicere spjældet minimum én gang om året. Et lukket, manuelt spjæld kan bringes til normalposition efter at smeltesikringens temperatur er faldet igen til under løsningstemperaturen. Hvis bladet ikke låser, er smeltesikringen defekt og skal udskiftes. Sikringen kan let udskiftes fra spjældets yderside.

En inspektionslem skal installeres i nærheden af spjældet som beskrevet i bygningsreglementet (Indgår ikke i leverancen).

I tilfælde af fejl på spjældet og/eller defekt motor, kontakt Halton A/S for vejledning. Udskift IKKE dele af spjæld, motor mm. selv, da funktionsgarantien hermed ophører.


 

Beskrivelse


BESKRIVELSE

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældet skal være udført med dobbelttætning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (50, 72, eller 100 °C).
 

Downloads & Media

Halton FDR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
313,2 kB
Halton FDR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
313,1 kB
Halton FDR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
341,3 kB
Halton FDR - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
312,4 kB
Halton FDR - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
401,3 kB
Halton FDR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
313,7 kB