FDR - Fire damper

Fire damper


Udgået pr. 1.2.2018

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, i<->o) S
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-1000x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1000)
 • Kan monteres både vandret og lodret, dog skal spjældakselen altid være vandret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 2800 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

 Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C eller 100°C)
 • Mulighed for model godkendt til svensk marked
 • Mulighed for model godkendt til russisk marked
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)

Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også EI 120 (ho,i<->o) S.

I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (50, 72, eller 100 °C).
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.

Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.

Spjældet skal være udført med dobbelttætning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Halton FDR - udgået pr. 1.2.2018

Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, i<->o) S
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-1000x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1000)
 • Kan monteres både vandret og lodret, dog skal spjældakselen altid være vandret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 2800 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) (72°C (standard), 50°C eller 100°C)
 • Mulighed for model godkendt til svensk marked
 • Mulighed for model godkendt til russisk marked
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)

Dimensioner

W/H: 200, 250, 300, 400, 500...1000

Ved installation i betonlofter, -vægge eller murede vægge, må montagehullet maksimalt være W/H+100 mm.

Ved installation i lette gipsvægge, må montagehullet maksimalt være W/H+110 mm.

WxH D-1 La Lb C L L+2xC
630 600x600 629 266 354 52  620   724
800 800x800 799 366 454 58  820   936
1000 1000x1000 999 466 554 58 1020 1136

Materialer

 Del  Materiale  Bemærkning
 Svøb  Galvaniseret stål  
 Blad  Galvaniseret stål/Varmeisolerende opbygning-calcium silikat  
 Bladtætning  Silicium  
 Ekspanderende tætning  Grafitmasse  
 Lukkefjedre  Rustfrit stål  
 Kanaltætning på svøb  Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid)  

Tilbehør

Halton FDR fås som enten europæisk, russisk eller svensk model. I Danmark anvendes den europæiske model.

Spring-return motor BF 24V eller 230V med brandtermostat

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Brand- og røgspjældet er forsynet med en springreturn motor, 72 ºC termostat og er strømløs lukket.

B1     BF24 T HL, driftsspænding AC/DC 24V (brandtermostat 72ºC )
B2     BF230 T HL, driftsspænding AC 230V (brandtermostat 72ºC )
Anvendes til både det europæiske (= danske) og russiske marked.

Spring-return motor BF 24V eller 230V uden brandtermostat

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Brand- og røgspjældet er strømløs lukket.

B1    BF24 T HL, driftsspænding AC/DC 24V
B2    BF230 T HL, driftsspænding AC 230V
Anvendes til svensk marked.

Manuel model

Modellen er forsynet med en fjeder samt et mekanisk smelteled, som smelter ved 72ºC (Dog kan denne temperatur ændres - se tilbehør).

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Net på én side (aktuatorside) N1  
 Net på begge sider N2  
 Sikring FU  Termisk udløsning ved 50, 72, 100,°C
 Mikroswitch MS  Lukkestillingsindikering/beskyttelsesklasse IP 65

 

Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt åben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.

Funktion

Halton FDR er et firkantet brand- og røgspjæld (BRS), som er godkendt i henhold til DS428, 4. udgave . Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse EI 60 (ve,ho,i<->o) S, er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter. Brand- og røgspjæld overholder brandklasser op til EI 120 (ho,i<->o) S for alle installationer.
NB ved installation i vægge, skal bladakselen altid være vandret.

Når dette spjæld er lukket, forhindrer dobbelttætningen effektivt gasser i at spredes. Den fleksible tætning i det dobbelte tætningssystem reagerer ved lavere temperaturer, mens grafitmassen expanderer og tætner systemet ved temperaturer fra 150 °C.

Brand- og røgspjældet er som standard forsynet med en BF-spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning). (NB de svenske modeller er uden en brandtermostat)

Halton FDR kan stadig rekvireres som en manuel model, som er forsynet med smelteled med udløsningstemperaturer på 50, 72 og 100 °C, hvor 72 °C er standard. NB: manuelle spjæld er ikke godkendt i henhold til DS 428, 4. udgave.

Funktionstest af brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld

DS 428,4. udgave kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens Halton CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand-alone systemet HBA, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. Halton BRS spjældet Halton FDR kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton HBA, styrings- og testsystem eller Halton CTS.

Installation

Alle produktmodeller af Halton FDR spjældet kan installeres vertikalt og horisontalt i murede eller støbte vægge og lofter samt lette vægge.

Dog skal spjældakselen altid være vandret. For at gøre installationen lettere, bliver alle produkter leveret med en montageramme, således at spjældet kan fastgøres med skruer før tilstøbning.

Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt.
Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner.
 

Installation i betonvægge og murede vægge

Brandspjældet skal monteres i loft eller væg således, at spjældakselen altid er vandret.

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.

Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Montagehullet skal altid være stort nok til, at der kan udføres en omhyggelig tilstøbning omkring spjældet, men hullets størrelse må maksimalt være W/H+100 mm.

Ved betonvægge eller -lofter skal der støbes med ubrændbart materiale feks. beton. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.

Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation.
 

Installation i gibspladevægge

Brandspjældet skal monteres væggen således, at spjældakselen altid er vandret.

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.

Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet. Hvis dette ikke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Montagerammen leveres altid med spjældet.

Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.

Ved lette gipsvægge skal der støbes med ubrændbart materiale, hvor montagehullets størrelse bør være maksimalt W/H+110 mm.

Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation

Detaljerede installationsanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner.
 

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator

BF24 HL                                                         BF24 T HL
BF230 HL                                                       BF230 T HL
BLF24 HL                                                       BLF24 T HL
BLF230 HL                                                     BLF230 T HL

Ledningsdiagram for manuel aktuator (med mikroswitch, MS)

Brandspjældet indstilles manuelt ved at dreje spjældbladet til den ønskede stilling ved hjælp af indikeringshåndtaget. Spjældet låses med smeltesikringen. Hvis spjældbladet ikke låser, er sikringen defekt og må udskiftes.

Spjæld åben                                       Spjæld køres                             Spjæld lukket
K1:  13/14 lukket                                 K1:  13/14 åben                             K1:  13/14 åben
        21/22 åben                                         21/22 lukket                                    21/22 lukket

K2:  13/14 åben                                  K2:  13/14 åben                             K2:  13/14 lukket
       21/22 lukket                                         21/22 lukket                                   21/22 åben

Beskrvelse

Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også EI 120 (ho,i<->o) S.


I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
I den manuelle udførelse skal sikringens aktiveringstemperatur være i henhold til specifikationerne (50, 72, eller 100 °C).
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.

Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.

Spjældet skal være udført med dobbelttætning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Ordre kode

PRODUKTKODE

FDR/M-D-W-H

 

   M = Model   E  Europa (til dansk marked)
    S  Sverige
    R  Russisk

   D = Type af kanaltilslutning
    R  Firkantet tilslutning
    A  Kanaltilslutning 630
    B  Kanaltilslutning 800
    C  Kanaltilslutning 1000

   W = Bredde
    D=R: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
    D=A: 600
    D=B: 800
    D=C: 1000

   H = Højde
    D=R: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
    D=A: 600
    D=B: 800
    D=C: 1000


Specifikationer og tilbehør

 

   RE = Udløsertype    MA  Fjederudløsning
    B1  BF24 T HL, sikring 72 °C (E og R modeller)
    B2  BF230 T HL, sikring 72 °C (E og R modeller)
    B5  BF24 HL, ingen sikring (S model)
    B6  BF230 HL, ingen sikring (S model)

   FU = Udløsningstemperatur
    72  72 °C (Standard)
    50  50 °C
    100  100 °C
   
   AC = Tilbehør
    N1  Sikkerhedsnet, 1 side, monteret på aktuatorside
    N2  Sikkerhedsnet, 2 sider
    MS  Mikroswitch


Kodeeksempel

  FDR/E-R-200-200, WT=C, RE=MA, FU=72

Downloads & Media

Halton FDR - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
313,2 kB
Halton FDR - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
313,1 kB
Halton FDR - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
341,3 kB
Halton FDR - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
312,4 kB
Halton FDR - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
401,3 kB
Halton FDR - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
313,7 kB
FDR-installation-br
Type
Manual
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
245,3 kB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - FDR
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
100,3 kB
Declaration of Performance (DoP) - FDR
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
99,9 kB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
87,3 kB