FDS - Flamme- og røgspjæld

Flamme- og røgspjæld

Utgår pr. 1.11.2019
-> erstattes af Halton Exe Light Rectangular (ELR)

 • Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S, EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 2, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i firkantede kanaler (WxH og HxW: 200x200 til 1500x800) og runde kanaler (Ø630-Ø800)
 • Kan monteres både vandret og lodret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 3300 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 4. udgave
   

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for pneumatisk aktuator
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
 • Tilbehør: Limitswitch (2stk bernstein, kun til pneumatisk aktuator)
 • Tilbehør: Holdemagnet, 24 DC eller 230 VAC 

Flamme- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
Brandmodstandsklassen skal være E 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Flamme- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Flamme- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældbladet skal være udført med en keramisk beklædning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Flamme- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Hvor det er beskrevet, skal brandspjæld til manuel drift være udstyret med følgende udløsningsmuligheder:

 • Udløsning via elektrisk signal ved strømafbrydelse (f.eks. røgdetektor, mikroswitch eller pressostat); beskyttelsesklassen skal være IP54 eller bedre.
 • Pneumatisk udløsning 

Halton FDS - utgår pr. 1.11.2019
-> erstattes af Halton Exe Light Rectangular (ELR)

 

Flamme- og røgspjæld (FRS) til rektangulære kanaler

 • Opfylder kravene til et FRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave( = E 60 (ve,ho, i<->o) S)
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, i<->o) S, EI 15 (ve,ho, i<->o) S og E 120 (ve,ho, i<->o)
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 2, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i firkantede kanaler (WxH og HxW: 200x200 til 1500x800) og runde kanaler (Ø630-Ø800)
 • Kan monteres både vandret og lodret
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter
 • Egnet til kanalsystemer med maksimaltryk på op til 3300 Pa
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol NB: Et FRS kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres iht. DS 428, 4. udgave
   

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for pneumatisk aktuator
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm
 • Tilbehør: Limitswitch (2stk bernstein, kun til pneumatisk aktuator)
 • Tilbehør: Holdemagnet, 24 DC eller 230 VAC

Dimensioner og vægt


DIMENSIONER OG VÆGT

Firkantede tilslutningerHvis én af spjældets dimensioner overstiger 800 mm skal spjæld bladene vende som nedenstående skema foreskriver:


H/W   200 - 800  850-1500 
200 - 800   X Vandret
850-1500   Lodret -

Lodret  Kun for spjældblade i lodret position
V  andret  Kun for spjældblade i vandret position
X   Både vandret og lodret position
-   Overstiger spjældets maksimale dimensioner


Runde tilslutningerD  H  W 
630  600 600
800  800 800


Materialer


MATERIALER

Del  Materiale  Bemærkning 
Svøb Galvaniseret stål  
Blad Galvaniseret stål  
Bladtætninger Keramisk beklædning  
Montageramme Galvaniseret stål  
Kanaltætning på svøb Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid) tilslutninger  

Tilbehør


PRODUKTMULIGHEDER OG TILBEHØR

PRODUKTMULIGHEDER

Spring-return motor BLF 24V eller 230V

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Flamme- og røgspjældet er forsynet med en springreturn motor, 72 ºC termostat og er strømløs lukket.
BF24 T HL, driftsspænding AC/DC 24V (brandtermostat 72ºC ), B1
BF230 T HL, driftsspænding AC 230V (brandtermostat 72ºC ), B2
 

Pneumatisk funktion

Ved udløsning af sikringen afbrydes driftstrykket til spring-return aktuatoren, og fjedrene lukker brandspjældets blade. Når sikringen er skiftet, åbnes spjældbladene automatisk og det pneumatiske tryk genetableres.
Hvis spjældet er forbundet til f.eks. brandslukningssystemet, og systemet aktiveres, frigøres trykket på pneumatikcylinderen fjederen, hvorved spjældet lukkes. Cylinderens laveste driftstryk er 200 kPa. Cylinderen egner sig til de normale trykforhold i brandslukningssystemer.
Pneumatisk, AT101 (roterende aktuator), P0

 

TILBEHØR

 

TILBEHØR KODE BESKRIVELSE
Sikkerhedsnet på én side (aktuatorside) N1  
Sikkerhedsnet på begge sider N2  
Forlængelse af svøb CE Længde 210 mm
Limitswitches L2 2 stk, Bernstein; lukket/åben indikering, Max 400 V, 10A
Elektromagnetl M1 24 VAC
Elektromagnet M2 230 VAC


Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt åben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.
 

Funktion


FUNKTION

Halton FDS er et firkantet flamme- og røgspjæld (FRS), som er godkendt i henhold til DS428, 4. udgave . Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse E 60 (ve,ho,i<->o) S, er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter. Flamme- og røgspjældet overholder også brandmodstandsklasse E 90 (ho,i<->o) S, EI 15 (ho,i<->o) S og E 120 (ho,i<->o). Flamme- og røgspjældet kan erstatte et BRS (brand- og røgspjæld), hvis der kanalbrandisoleres 2 m ved brandspjældet, jævnfør DS 428, 4. udgave . De 2 m kan sidde på samme side af brandadskillelsen eller 1 m på hver side. Ind til installationsskakter mm. skal der kun kanalbrandisoleres 1 m.

Flamme- og røgspjældet er som standard forsynet med en BF-spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning). Flamme- og røgspjældet er udført af brandsikre materialer med en ikke-antændelig keramisk spjældbladstætning. Når spjældet lukker, afspærres kanalen tæt og ild og røg forhindres effektivt i at spredes.

FDS spjældet kan også leveres med pneumatisk aktuator. Ved udløsning af sikringen afbrydes driftstrykket til spring-return aktuatoren, og fjedrene lukker brandspjældets blade. Når sikringen er skiftet, åbnes spjældbladene automatisk og det pneumatiske tryk genetableres.  

Funktionstest af brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld

DS 428,4. udgave kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand-alone systemet MSH, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm.aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. FRS spjældet Halton FDS kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton MSH, styrings- og testsystem eller CTS.
 

Installation


INSTALLATION


Spjældet kan monteres i både betonvægge, murede vægge eller gipspladevægge. Ved væginstallation skal spjældbladene altid være i lodret eller vandret stilling, se afsnittet 'Dimensioner og vægt'.
Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også sektionen Dokumenter / Montageinstruktioner .
 

Installation i betonvægge og murede vægge

1.       Beton eller murstens væg

2.       Mineraluld, min. 40 kg/m3

3.       Montageramme for spjæld

4.       Skrue


ØD1  Produktstørrelse + maks 60 mm for både lodret og vandret stilling

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Montagehullet skal altid være stort nok til, at der kan udføres en omhyggelig tilstøbning omkring spjældet, men hullets størrelse må maksimalt være spjældets diameter +60mm.
Ved betonvægge eller -lofter skal der støbes med ubrændbart materiale feks. beton eller mineraluld min. 40kg/m3. Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse f.eks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation.
 

Installation i gipspladevægge


WxH  Produktstørrelse + maks 60 mm for både lodret og vandret stilling

1.       Montageramme for væg; stål

2.       Mineraluld, min. 40 kg/m3

3.       Gipsplade

4.       Montageramme for spjæld

5.       Skrue


Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet. Hvis dette ikke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Når spjældet monteres i en gipspladevæg, skal der laves en åbning i væggen på W+60mm x H+60mm til spjældet.
Mellemrummet mellem spjæld og montageåbning skal udfyldes omhyggeligt med ikke brandbart tætningsmateriale f.eks. mineraluld, min. 40 kg/m3.
Der skal eftertætnes med ubrændbart, finkornet tætningsmasse feks. CP606 fra Hilti A/S.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter endt installation.

 

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator

Spjældet skal være strømløs lukket
BLF24 T HL  Strømforsyning 24 VAC/VDC, med sikring 72ºC
BLF230 T HL  Strømforsyning 230 VAC, med sikring 72ºC

 

Service


SERVICE

Halton FDS med BF springreturn motor kræver ikke meget service, da det jævnfør DS428, 4. udgave skal funktionstestes automatisk hver 7. dag. Dog skal det mindst én gang om året inspiceres manuelt, hvor det blandt andet bør sikres, at koblingen mellem motor og spjældbladets aksel stadig sidder korrekt. Sikringen på et spjæld med elektrisk aktuator skal udskiftes, hvis den er blevet udløst som følge af temperaturer over 72 °C.

En inspektionslem skal installeres i nærheden af spjældet som beskrevet i bygningsreglementet (Indgår ikke i leverancen).

I tilfælde af fejl på spjældet og/eller defekt motor, kontakt Halton A/S for vejledning. Udskift IKKE dele af spjæld, motor mm. selv, da funktionsgarantien hermed ophører.

 

Beskrivelse


BESKRIVELSE

Flamme- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010
Brandmodstandsklassen skal være E 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Flamme- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Flamme- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.
Den interne kontrol hos fabrikanten skal være baseret på ISO 9001 kvalitetssystemet

Spjældbladet skal være udført med en keramisk beklædning, som sikrer brand- og røgtæthed både ved rumtemperaturer og høje temperaturerer, når spjældet er lukket.
I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C.
Sikringen skal være anbragt inde i spjældet, og det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Flamme- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Hvor det er beskrevet, skal brandspjæld til manuel drift være udstyret med følgende udløsningsmuligheder:

 • Udløsning via elektrisk signal ved strømafbrydelse (f.eks. røgdetektor, mikroswitch eller pressostat); beskyttelsesklassen skal være IP54 eller bedre.

 • Pneumatisk udløsning


ProduktkodePRODUKTKODE


FDS/S-W-H-D

  
S = Type på kanaltilslutning
   R  Firkantede tilslutninger
   C  Runde tilslutninger

W = Bredde
   S=R: 200, +50, …, 1500
 
H = Højde
   S=R: 200, 300, +50, …, 800

D = Tilslutningsstørrelse
   S=C: 630, 800
 

Specifikationer og tilbehør
 

   RE = Release-type
B1  BF-24-T-2 HL, sikring 72 °C
B2  BF-230-T-2 HL, sikring 72 °C
P0  Pneumatisk aktuator, roterende AT101, sikring 72 °C

   AC = Tilbehør
    CE  Svøbforlængelse 210mm, for vægtykkkelse > 200mm
    L2  Limitswitches, 2 stk, Bernstein, til pneumatisk motor
    M1  Elektromagnet 24 VAC, med pneumatisk motor
    M2  Elektromagnet 230 VAC, med pneumatisk motor
    N1  Sikkerhedsnet, 1 side, monteret på aktuatorside
    N2  Sikkerhedsnet, 2 sider

 

Kodeeksempel

   FDS/R-200-200, RE=B1, AC=N1
 

Downloads & Media

Halton FDS - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
572,1 kB
Halton FDS - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
539,8 kB
Halton FDS - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
538,4 kB
Halton FDS - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
540,0 kB
Halton FDS - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
540,4 kB
Halton FDS - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
574,3 kB
FDS-installation-br
Type
Manual
Sprog
English (United States)
Størrelse
246,0 kB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - FDS
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
238,1 kB
Prestandadeklaration (DoP) - FDS
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
278,2 kB
Declaration of Performance (DoP) - FDS
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
216,4 kB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
87,3 kB
Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
227,4 kB
Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
527,5 kB