HFD - Mixing CAV and VAV unit for dual duct systems

Circular mixing VAV and CAV box for dual duct systems with fast commissioning due to factory-set airflow limits (min./max. airflow rates).

Pressure-independent operation. Tight shut-off operation at closed damper position. Ideal for renovation projects.

 

 

 

 • Velegnet til både konstant og variabel luftmængde.
 • Luftmængden prækalibreret på fabrikken for at minimere indreguleringen.
 • Fungerer uafhængigt af trykket.
 • Fremstillet i galvaniseret stål
 • Fås i "dobbeltkappe"-model med ekstra isolering.

 

Produktmodeller og tilbehør

 • Model med ekstern isolering, HFD/B
 • Lyddæmper

To-kanalboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål med målestutse af aluminium.
Kanaltilslutningerne D = 100…500 mm skal være forsynet med lufttætte pakninger af neopren eller EPDM-gummi. Spjældbladene skal have gummipakninger.

To-kanalenheden skal være udstyret med spjældaktuatorer, tryksensorer og målestutse til styring og måling af luftmængden. De projekterede luftmængdegrænser skal kalibreres på fabrikken.

Svøbet skal være akustisk isoleret med 25 mm mineraluld for at undgå luftbåren støj fra kanalen og lydstråling til omgivelserne gennem svøbet. Hvis det kræves, forsynes boksen med ekstra udvendig isolering af 40 mm akustisk materiale samt en kappe af galvaniseret stål uden på standard svøbet.

To-kanalboksen skal være forsynet med en lyddæmper således, at kravet til rummets lydniveau ikke overskrides. Som mulighed kan lyddæmperen leveres med en central baffel.

Introduktion


HFD

Boks til to-kanalsystemer • Velegnet til både konstant og variabel luftmængde.

 • Luftmængden prækalibreret på fabrikken for at minimere indreguleringen.

 • Fungerer uafhængigt af trykket.

 • Fremstillet i galvaniseret stål

 • Fås i "dobbeltkappe"-model med ekstra isolering.


Produktmodeller og tilbehør

 • Model med ekstern isolering, HFD/B

 • Lyddæmper


Dimensioner


DIMENSIONER
HFD/S, mm

NS  L  L1  L2  W  W1  H  ØD  ØD1 
125  720 600 285 486 330 225 125 100
160  720 600 285 486 330 260 160 125
200  720 600 333 611 435 300 200 160
250  720 600 403 641 435 350 250 200
315  1020 900 453 744 500 415 315 250
355  1020 900 525 829 585 455 355 250
400  1020 900 570 1021 715 500 400 315
500  1020 900 713 1296 950 600 500 355
HFD/B, mm

NS  L  L1  L2  W  W1  H  ØD  ØD1 
125  760 640 325 486 410 305 125 100
160  760 640 325 486 410 340 160 125
200  760 640 373 611 515 380 200 160
250  760 640 443 641 515 430 250 200
315  1060 940 453 784 580 495 315 250
355  1060 940 525 869 665 535 355 250
400  1060 940 570 1051 795 580 400 315
500  1060 940 713 1326 1030 680 500 355


Mulighed
S = Standard lyddæmpnings materiale, B = Extra lyddæmpnings materiale

Materiale


MATERIALE OG FINISH


DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Svøb Galvaniseret stål  
Lyddæmpning materiale Mineraluld Overfladebeskyttet
Spjældblad Galvaniseret stål  
Spjældbladstætning Neopren Størrelse 100...315
Spjældbladstætning EPDM gummi Størrelse 400 og 315
Tætninger imellem
tilbehør
PVC gummi  
Kanaltætning EPDM gummi  
Måle stuts Aluminium  


Funktion


FUNKTION


Indstilling af variabel luftmængde

Kold- og varmluftskanalerne er tilsluttet boksen. Boksen er udstyret med elektrisk kontrolenhed. Koldluftskanalens tilslutning er den samme størrelse som boksen, og varmluftskanalens tilslutning er en kanalstørrelse mindre. I opsætningen med variabel luftmængde er varmluftskanaltilslutningen udstyret med målevinger til måling af luftmængden, og den totale luftmængde måles fra boksens målevinger i henhold til hvilken luftmængden om nødvendigt ændres og holdes konstant, selvom blandingsforholdet mellem kold og varm luft eller trykket i kanalen ændres. Boksen har to kontrolenheder. Begge kontrolenheder holder luftmængden konstant uafhængigt af kanaltrykket og ændrer luftmængden og opblandingsgraden i forhold til rumtemperaturen, så den krævede tilluftstemperatur og luftmængde opnås. Styresignalerne kan modtages enten fra en rumkontrol eller fra bygningens CTS-system.
Indstilling af totalluftmængden

Kold- og varmluftskanalerne er tilsluttet boksen. Boksen er udstyret med elektrisk kontrolenhed. Begge kanaltilslutninger har enhedens nominelle tilslutningsstørrelse. Ved installationer med konstant luftmængde er begge kanaltilslutninger udstyret med vinger til måling af luftmængden. Boksen har to kontrolenheder, som er tilsluttet som vist i illustrationen nedenfor. Blandingsforholdet reguleres ud fra styresignalet fra rumtemperaturkontrolenheden, således at den ønskede tilluftstemperatur og luftmængde opnås. Temperaturen reguleres via styreenheden i varmluftskanalforbindelsen. Blandingsforhold og totalluftmængde kan også styres via bygningens CTS-system.Produktmodeller


PRODUKTMODELLER


HFD to-kanalboksen kan leveres i flere udførelser. Den integrerede spjældbladspakning medfører, at spjældet er lufttæt i lukket stilling og den udvendige isolering dæmper lydtransmissionen til rummet.

MODEL  EGENSKAB  BEMÆRKNING 
HFD/S Tilluft Standardisolering: 25 mm
HFD/B Tilluft med ekstra isolering Isolering: 65 mm  


Kontrolenheder (CU)

EE = NMV-D2M-F HL (Halton)
ED = VRD2+NM24 (Belimo)
EG = GLB181.1E/3 (Siemens)

I styreenhederne EE og ED er indbygget en dynamisk differenstrykssensor med en lille luftmængde gennem sensorelementet. Disse styreenheder må derfor ikke anvendes i stærkt forurenede omgivelser. Tryksensoren i EG enheden er baseret på en membran uden flow gennem sensorelementet.

Styreenheden ED indeholder to potentiometre til setpunktsregulering af minimum- og maksimum- luftmængde (områder: minimum = 0…80% og maksimum = 30…100%).

Lyddæmpere


LYDDÆMPERE

Lyddæmpere kan leveres i længder på 600 eller 900 mm, med mineraluldsisolering.
Udvendig isoleringstykkelse svarer til HFD-modellen, 25 mm eller 65 mm.

Lyddæmperlængde:
 • 600 mm anvendes til kanalstørrelserne 100...250 mm.

 • 900 mm anvendes til kanalstørrelserne 315...500 mm.


SA = Lyddæmper med baffel
SX = Lyddæmper uden baffelSA/SX-HFD/S, dæmpningsmateriale, tykkelse på 25 mm

NS  L  H  W  B  kg 
100  600 225 330 160 10.0
125  600 225 330 160 10.0
160  600 260 330 120 10.0
200  600 300 435 160 11.5
250  600 350 435 120 11.0
315  900 415 500 120 18.0
355  900 455 585 2x120 27.0
400  900 500 715 2x120 33.0
500  900 600 950 3x120 53.5


SA/SX-HFD/S, dæmpningsmateriale, tykkelse på 65 mm

NS  L  H  W  B  kg 
100  600 305 410 160 14.0
125  600 305 410 160 14.0
160  600 340 410 120 15.0
200  600 380 515 160 16.5
250  600 430 515 120 16.0
315  900 495 580 120 21.0
355  900 535 665 2x120 32.0
400  900 580 795 2x120 42.0
500  900 680 1030 3x120 63.5


Tilslutninger


TILSLUTNINGER8 forskellige udløbstilslutninger kan leveres til HFD to-kanalenheden.

I tilfælde med konstant luftmængde kan syv (7) tilslutningsmodeller anvendes:
 • F1: Denne tilslutningsmodel anvendes ved direkte tilslutning af rund kanal til HFD-enheden uden lyddæmper. Hvis lyddæmper anvendes, vælges tilslutningsmodellen FC for at opnå korrekt opblanding efter lyddæmperen.

 • FB, FC, FG, FJ and FN: Anvendes for at tilslutte en eller flere kanaler til HFD-enheden. Alle modeller kan bruges uden lyddæmper.

 • FI: Denne model bruges for direkte tilslutning mellem HFD-enheden og en diffusor.


I tilfælde med variabel luftmængde skal udløbsmodellen FT anvendes.
Tilslutningsmodulet FT er udstyret med en målestuts til måling af totalluftmængde.

e = tykkelse på dæmpningsmateriale [mm]

HFD  e = 25    e = 65    F1    FB    FC    FG 
NS H W H W 1 x D L1 2 x D L1 1 x D L1 1 x D L1
100 225 330 305 410 125 65 125 225 125 200 160 260
125 225 330 305 410 160 65 125 225 160 200 160 260
160 260 330 340 410 200 65 160 260 200 200 200 300
200 300 435 380 515 250 65 200 300 250 200 250 350
250 350 435 430 515 315 65 250 350 315 200 315 415
315 415 500 495 580 355 65 315 415 355 200 355 455
355 455 585 535 665 400 80 355 455 400 200 400 500
400 500 715 580 795 450 80 400 500 450 200 450 660
500 600 950 680 1030 500 80 500 660 500 300 500 660HFD  e = 25    e = 65    FI    FJ    FN    FT   
NS H W H W 1 x D L1 3 x D L1 4 x D L1 D L
100 225 330 305 410 <=160 260 100 350 100 350 - -
125 225 330 305 410 <=200 260 100 350 100 350 125 395
160 260 330 340 410 <=250 300 125 400 125 400 160 425
200 300 435 380 515 <=315 350 160 470 160 470 200 425
250 350 435 430 515 <=355 415 200 550 200 550 250 425
315 415 500 495 580 <=400 455 250 650 250 650 315 425
355 455 585 535 665 <=400 500 315 780 315 780 355 465
400 500 715 580 795 <=500 660 355 860 355 860 400 465
500 600 950 680 1030 <=500 660 400 950 400 950 500 465

Installation


INSTALLATION

 

Reguleringsspjældet skal monteres i henhold til de krævede sikkerhedsafstande (se tegningen).


 

El-tilslutning
 

El-tilslutningen skal udføres af professionelle teknikere og i overensstemmelse med de gældende regulativer.

Til strømforsyningen af alle styrealternativer skal anvendes en sikkerhedsisoleret transformer.

HFD; CU=EE (NMV-D2M HI) variable luftmængdekntrolKODE  BESKRIVELSE
Halton  Leveres af Halton
3rd party  Leveres af anden leverandør
1 (^)  24 VAC system neutral
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  0…10-VDC luftmængde setpunktssignal input
5 (U5)  0…10-VDC luftmængde feedbacksignal output
RC  Rumkontrolenhed
PLC  Bygningens styresystem
C(AO)  Luftmængde, setpunkt, enhedens totalluftmængde
H(AO)  Luftmængde, setpunkt, varme
F(AI)  Virkelig luftmængde, feedback

HFD; CU=EE (NMV-D2M HI) konstant luftmængdekontrolKODE  BESKRIVELSE
Halton  Leveres af Halton
3rd party  Leveres af anden leverandør
1 (^)  24 VAC system neutral
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  0…10-VDC luftmængde setpunktssignal input
5 (U5)  0…10-VDC luftmængde feedbacksignal output
RC  Rumkontrolenhed
PLC  Bygningens styresystem
C(AO)  Luftmængde, setpunktskontrolsignal
F (AI)  Virkelig luftmængde, feedback
 

Indregulering


INDREGULERING

Luftmængdkontrol

De nominelle luftmængder for HFD er vist i tabellen nedenunder.
 

NS qv_nominal NS qv_nominal
100 73 dm³/s
263 m³/h
250 539 dm³/s
1940 m³/h
125 121 dm³/s
436 m³/h
315 874 dm³/s
3145 m³/h
160 208 dm³/s
749 m³/h
400 1433 dm³/s
5159 m³/h
200 336 dm³/s
1210 m³/h
500 2267 dm³/s
8161 m³/h


Den virkelige målte luftmængde (qv) kan bestemmes udfra styreenhedens feedbacksignal (U eller U5) og den nominelle luftmængde(qv_nom).
 

SIGNAL FORMULA CONTROLLER TYPE
AND MODE
TERMINALS
SYSTEM
NEUTRAL
TERMINALS
SIGNAL
0...10
VDC
qv = qv_nom * U/10 HFD;CU=EE
(NMV-D2M-F HI),
mode 0...10 V
HFD;CU=EG
(GLB181.1E/3)
1 (^)
2(G0)
5 (U5)
9 (U)
2...10
VDC
qv = qv_nom * (U-2)/8 HFD;CU=EE
(NMV-D2M-F HI),
mode 2...10 V
HFD;CU=ED
(VRD2+NM24-V)
1 (^)
1 (^)
5 (U5)
5 (U5)


Den virkelige luftmængde kan også aflæses fra billederne nedenunder.Den virkelige luftmængde kan beregnes som funktion af differenstrykket i målesonden og koefficienten k. Den korrekte k faktor er vedhæftet produktet.qv  virkelig luftmængde [l/s]
k   produktets k værdi
dP_m  målt trykdifferens [Pa]

Luftmængdestyreenhederne EE and ED er forsynet med en dynamisk trykdifferenssensor med en lille luftmængde gennem tryksensoren. Et manometer til manuel aflæsning af differenstryk kan derfor ikke tilsluttes parallelt med styreenheden. Hvis der anvendes et manometer skal strømmen til styreenheden afbrydes for at sikre, at spjædet ikke bevæger sig under målingen af lutmængdens differenstryk i sonden. Bemæk at kanaltrykket kan variere under målingen.

Luftmængdestyreenheden EG er forsynet med en tryksensor med en statisk membran og automatisk nulpunktskallibrering og der passerer derfor ingen luftmængde gennem styreenhedens differenstryksensor. Et manuelt manometer til måling af differenstryk kan derfor tilsluttes parallelt med styreenheden (f.eks. med T-stykker) og begge målinger kan foregå samtidigt under løbende kontrol.
 

Specifikation


SPECIFIKATIONER

To-kanalboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål med målestutse af aluminium.
Kanaltilslutningerne D = 100…500 mm skal være forsynet med lufttætte pakninger af neopren eller EPDM-gummi. Spjældbladene skal have gummipakninger.

To-kanalenheden skal være udstyret med spjældaktuatorer, tryksensorer og målestutse til styring og måling af luftmængden. De projekterede luftmængdegrænser skal kalibreres på fabrikken.

Svøbet skal være akustisk isoleret med 25 mm mineraluld for at undgå luftbåren støj fra kanalen og lydstråling til omgivelserne gennem svøbet. Hvis det kræves, forsynes boksen med ekstra udvendig isolering af 40 mm akustisk materiale samt en kappe af galvaniseret stål uden på standard svøbet.

To-kanalboksen skal være forsynet med en lyddæmper således, at kravet til rummets lydniveau ikke overskrides. Som mulighed kan lyddæmperen leveres med en central baffel.

Produkt Kode


PRODUKT KODE


HFD/S-D

   S = Model
    S  Standard modell
    B  Modell ved ekstra isolering

   D = Diameter af kanal tilslutning
   125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500


Specifikationer og tilbehør

   CU = Kontrol unit
    EE  NMV-D2M-F HL (Halton)
    ED  VRD2+NM24 (Belimo)
    EG  GLB181.1E/3 (Siemens)

   SA = Luddæmper
    NA  Ikke valgt
    H1  HFD | Standard isolering | Med baffel
    H2  HFD | Standard isolering | Uden baffel
    H3  HFD | Ekstra isolering | Med baffel
    H4  HFD | Ekstra isolering | Uden baffel

   HT = Fraluft tilslutnings type
    F1  CAV: Fordelerboks | 1 stk lige kanaltilslutning
    FB  CAV: Fordelerboks | 2 stk side kanaltilslutning
    FC  CAV: Fordelerboks | 1 stk bag kanaltilslutning
    FG  CAV: Fordelerboks | 1 stk side kanaltilslutning
    FI  CAV: Fordelerboks | 1 stk side diffusortilslutning tilslu
    FJ  CAV: Fordelerboks | 3 stk side kanaltilslutning
    FN  CAV: Fordelerboks | 4 stk side kanaltilslutning
    FT  VAV: Fordelerboks med måle probe | 1stk direkte kanaltils

Kode eksempel

   HFD/S-125, CU=EE,SA=NA,HT=F1,ZT=N

Downloads & Media

Halton HFD - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
1,0 MB
Halton HFD - it
Type
Datablad
Sprog
Italian (Italy)
Størrelse
1,0 MB
Halton HFD - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,0 MB
Halton HFD - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,0 MB
Halton HFD - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,0 MB
Halton HFD - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,0 MB