HFL - Airflow Management

Linear airflow management unit

Udgår pr. 1.1.2018 - erstatningsprodukt er ikke til rådighed.

 • Reguleringsspjæld til systemer med konstant lavt tryk.
 • Liniær luftmængde i forhold til spjældets position og styresignal.
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning.
 • Isolering med polyesterfibre.
 • Fremstillet af galvaniseret stål.

Produktmodeller og Tilbehør

 • Lyddæmper som tilbehør.
 • Udløbsboks med to kanaltilslutninger som tilbehør.

Halton HFL enheden skal bestå af et liniært lutmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Enheden skal være fremstillet af galvaniseret stål.
De runde kanaltilslutninger D=160…315 mm skal have gummitætninger.
Svøbet skal være akustisk isoleret med et materiale af polyesterfibre med en tykkelse på 25 mm for at undgå udstrålet støj til omgivelserne.
Enheden skal være forsynet med renselem.

Hvis det genererede støjniveau kræver det, skal der leveres en lyddæmper. Lyddæmperen skal monteres i direkte forlængelse af spjældet og være forsynet med renselem.

Enhedens udløb skal have en udløbsboks med to runde kanaltilslutninger samt en renselem.

Halton HFL - Udgår pr. 1.1.2018

-> erstatningsprodukt er ikke til rådighed
 

Liniær reguleringsenhed til VAV systemer

 • Reguleringsspjæld til systemer med konstant lavt tryk
 • Liniær luftmængde i forhold til spjældets position og styresignal
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning
 • Isolering med polyesterfibre
 • Fremstillet af galvaniseret stål

Produktmodeller og Tilbehør

 • Lyddæmper som tilbehør
 • Udløbsboks med to kanaltilslutninger som tilbehør

 

Dimensioner

NS L L1 W H H1 kg
160 458 584 432 222 111 19.3
200 618 744 592 272 136 21.5
250 618 744 592 336 168 22.0
315 618 744 592 382 191 25.8

Nominel størrelse (NS) refererer til kanaltilslutningens størrelse.
 

Materiale

 Del  Materiale
 Svøb  Galvaniseret stål
 Kontrolplader  Galvaniseret stål
 Kanaltæninger  Polymer eller EPDM-gummi
 Aksel  Stål betrukket med zink
 Lejer  Polyacetat plastik
 Glidelejer  Stål
 Isoleringsmateriale  Polyesterfibre
 Målestuts  Polyurethan

Tilbehør

 TILBEHØR  KODE   BESKRIVELSE 
 Aktuator    Ved leverance
 Lyddæmpere SA  
 Udløbsboksen OP  


Aktuator

Som standardlevering og en del af produktkoden kan Halton HFL forsynes med en Belimo NM24-SR spjældaktuator.

 AKTUATOR   DREJNINGSMOMENT   KONTROL
 ARRANGEMENT
 
DRIFTS
SPÆNDING
 
STRØM
FORBRUG
 
 NM24-SR  8 Nm styresignal input 0...10 V DC
Driftsområde 0...10 VDC (0...100%)
Manuel overstyringsdrift
Mekanisk positionsbegrænsing
24 VAC 3 VA

Funktion

Halton HFL enheden består af et liniært luftmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Minimum og maksimumluftmængderne kan reguleres ved at begrænse aktuatorens drejningsvinkel enten mekanisk eller elektrisk. Mekanisk begrænsning anvendes, hvis Halton HFL er tilsluttet en lokal rumkontrol. Elektrisk begrænsning anvendes, når Halton HFL er tilsluttet bygningens overvågningssystem.

Aktuatorens styresignal er 0-10 VDC med et driftsområde på 2-10 VDC svarende til en spjældbevægelse på 0-100%.

Ydeevne og luftmængde for 0-åbning er vejledende.

Lyddæmper

NS ØD L1 L2 L3 W1 H Wt., kg
160 160 600 0 / 65 65 432 222 10.2
200 200 600 0 / 65 65 592 272 12.4
250 250 600 0 / 65 65 592 336 13.5
315 315 600 0 / 65 65 592 382 15.8

 

Lyddæmperens tilgangsstuts (L2) kan ved installationen vælges til enten muffe eller nippeltilslutning. Nippeltilslutning anvendes ved kanaltilslutning mellem mellem lyddæmper og Halton HFL.Muffetilslutning anvendes ved direkte tilslutning mellem lyddæmper og Halton HFL. Lyddæmperens afgangstilslutning (L3) er altid muffetilslutning.

Lyddæmperen er forsynet med renselem.

Tilslutninger

NS ØD ØD2 L1 L2 W1 W2 H Wt., kg
160 160 125 600 0 / 65 432 65 222 8.1
200 200 160 600 0 / 65 592 65 272 10.8
250 250 200 600 0 / 65 592 65 336 11.8
315 250 250 600 0 / 65 592 65 382 13.8

 

Lyddæmperens tilgangsstuts (L2) kan ved installationen vælges til enten muffe eller nippeltilslutning. Nippeltilslutning anvendes ved kanaltilslutning mellem mellem lyddæmper og Halton HFL. Muffetilslutning anvendes ved direkte tilslutning mellem lyddæmper og Halton HFL. Lyddæmperens afgangstilslutning (W2) er altid muffetilslutning.

Lyddæmperen er forsynet med renselem.

Installation

Sikkerhedsafstande

Det anbefales at installere produktet horisontalt.

Reguleringsspjældet skal monteres i henhold til de krævede sikkerhedsafstande (se tegningen).


Ledningsføring

Ledningsføringen skal udføres af professionelle folk og i henhold til de lokale foreskrifter.
Til alle kontrolstystemer skal anvendes en sikkerhedsisoleret transformator.

Ledningsføring mellem Halton HFL spjældets aktuator (NM24-SR) og til et tredie styresystem eller til bygningens overvågningssystem.

Indregulering

Halton HFL s luftmængde er defineret som en funktion af trykdifferencen over spjældet og spjældets position. Den aktuelle luftmængde kan aflæses i diagrammerne nedenunder.

Minimum og maximumluftmængderne kan reguleres ved at begrænse aktuatorens drejningsvinkel enten mekanisk eller elektrisk.

Mekanisk begrænsning anvendes, hvis Halton HFL er tilsluttet en lokal rumkontrol. Elektrisk begrænsning anvendes, når HFL er tilsluttet bygningens overvågningssystem.

Minimum og maksimumluftmængden kan reguleres ved at indstille aktuatorens mekaniske endestop. Tryk to gange på aktuatorens resetknap for at synkronisere den begrænsede drejningsvinkel med et fuldt 0-10 VDC styresignal.Styresignalets driftsområde på 0-10 VDC korresponderer til en spjældbevægelse på 0-100%.

Ydeevne og luftmængde for 0-åbning er vejledende.

Anbefalet maksimum tryktab er 150 Pa

Spjældpositionen kan aflæses på aktuatorens skala iflg. nedenstående:

 • spjæld visning 1 = spjæld helt lukket (0%)
 • spjæld visning 0 = spjæld helt åbent (100%)

K værdierne for spjældet er en funktion af spjældets stilling. I tabellen nedeunder er k værdierne vist som specifikke spjældåbninger. Mellem disse åbninger kan k værdierne interpoleres.

Eksempel: Spjældåbningen på HFL-160-160 er 30%:

 • k værdien ved 20% er 4.0
 • k værdien ved 40% er 6.8
 • resultat, k værdien ved 30% er (4.0 + 6.8)/2 = 5.4
STØRRELSE PÅ ENHED POSITION % (Indikator værdi)
  0% (1) 20% 40% 60% 80% 100% (0)
160-160 0.4 4.0 6.8 9.9 13.5 17.3
200-200 0.7 8.6 13.1 17.8 21.8 24.7
250-250 0.7 11.5 18.0 24.3 30.1 35.1
315-315 0.8 20.1 30.6 42.0 54.3 66.7
 

 

Når k værdien og trykdifferencen mellem målestutsene er kendt, kan den aktuelle luftmængde beregnes som:

qv         Aktuel luftmængde [l/s]
k           k værd for den aktuelle spjældposition
dP_m    Målt differenstryk mellem målestutsene [Pa]

Rengøring af kanalsystem

Der kan skabes adgang til kanalsystemet ved at fjerne bundpladen på Halton HFL ved at skrue på vingemøtrikerne (se figur). Kanalsystemet på fraluftssiden kan nu rengøres. Det anbefales at installere en separat tilgangslem i kanalsystemet på tilluftssiden af Halton HFL-enheden.

Specifikation

Halton HFL enheden skal bestå af et liniært lutmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Enheden skal være fremstillet af galvaniseret stål.
De runde kanaltilslutninger D=160…315 mm skal have gummitætninger.
Svøbet skal være akustisk isoleret med et materiale af polyesterfibre med en tykkelse på 25 mm for at undgå udstrålet støj til omgivelserne.
Enheden skal være forsynet med renselem.

Hvis det genererede støjniveau kræver det, skal der leveres en lyddæmper. Lyddæmperen skal monteres i direkte forlængelse af spjældet og være forsynet med renselem.

Enhedens udløb skal have en udløbsboks med to runde kanaltilslutninger samt en renselem.

Produkt Kode

HFL-D

D = Diameter af kanal tilslutning 
      160, 200, 250, 315
 

Specifikationer og tilbehør

SA = Lyddæmper, Tilslutningsstørrelse
     
   NA     Ikke valgt
         P1     Tilslutning 160
         P2     Tilslutning 200
         P3     Tilslutning 250
         P4     Tilslutning 315

OP = Fraluft Boks
         NA     Ikke valgt
         FC     Tilgang 160 - afgang 125+125
         FD     Tilgang 200 - afgang 160+160
         FE     Tilgang 250 - afgang 200+200
         FF     Tilgang 315 - afgang 250+250
 

Kode eksempel

           HFL-160, SA=NA, OP=NA

Downloads & Media

Halton HFL - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
301,6 kB