HFL - Air flow Management

Linear airflow management unit

Accurate linear damper for constant low-pressure applications. Airflow characteristic is linear in relation to damper position and control signal. Insulated damper with excellent sound level.

 • Reguleringsspjæld til systemer med konstant lavt tryk.
 • Liniær luftmængde i forhold til spjældets position og styresignal.
 • Rund kanaltilslutning med gummitætning.
 • Isolering med polyesterfibre.
 • Fremstillet af galvaniseret stål.

Produktmodeller & tilbehør

 • Lyddæmper som tilbehør.
 • Udløbsboks med to kanaltilslutninger som tilbehør.

HFL enheden skal bestå af et liniært lutmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Enheden skal være fremstillet af galvaniseret stål.
De runde kanaltilslutninger D=160…315 mm skal have gummitætninger.
Svøbet skal være akustisk isoleret med et materiale af polyesterfibre med en tykkelse på 25 mm for at undgå udstrålet støj til omgivelserne.
Enheden skal være forsynet med renselem.

Hvis det genererede støjniveau kræver det, skal der leveres en lyddæmper. Lyddæmperen skal monteres i direkte forlængelse af spjældet og være forsynet med renselem.

Enhedens udløb skal have en udløbsboks med to runde kanaltilslutninger samt en renselem.

Introduktion


HFL

Liniær reguleringsenhed til VAV systemer • Reguleringsspjæld til systemer med konstant lavt tryk.

 • Liniær luftmængde i forhold til spjældets position og styresignal.

 • Rund kanaltilslutning med gummitætning.

 • Isolering med polyesterfibre.

 • Fremstillet af galvaniseret stål.


Produktmodeller & tilbehør

 • Lyddæmper som tilbehør.

 • Udløbsboks med to kanaltilslutninger som tilbehør.


Dimensioner


DIMENSIONER


 

NS L L1 W H H1 kg
160 458 584 432 222 111 19.3
200 618 744 592 272 136 21.5
250 618 744 592 336 168 22.0
315 618 744 592 382 191 25.8


 

Nominel størrelse (NS) refererer til kanaltilslutningens størrelse.
 

Materiale


MATERIALE


DEL  MATERIALE 
Svøb Galvaniseret stål
Kontrolplader Galvaniseret stål
Kanaltæninger Polymer eller EPDM-gummi
Aksel Stål betrukket med zink
Lejer Polyacetat plastik
Glidelejer Stål
Isoleringsmateriale Polyesterfibre
Målestuts Polyurethan


Tilbehør


TILBEHØR

TILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Aktuator   Ved leverance
Lyddæmpere SA  
Udløbsboksen OP  


Aktuator


Som standardlevering og en del af produktkoden kan HFL forsynes med en Belimo NM24-SR spjældaktuator.

AKTUATOR  DREJNINGSMOMENT  KONTROL
ARRANGEMENT
 
DRIFTS
SPÆNDING
 
STRØM
FORBRUG
 
NM24-SR 8 Nm styresignal input 0...10 V DC
Driftsområde 0...10 VDC (0...100%)
Manuel overstyringsdrift
Mekanisk positionsbegrænsing
24 VAC 3 VA


Funktion


FUNKTION


HFL enheden består af et liniært luftmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Minimum og maksimumluftmængderne kan reguleres ved at begrænse aktuatorens drejningsvinkel enten mekanisk eller elektrisk. Mekanisk begrænsning anvendes, hvis HFL er tilsluttet en lokal rumkontrol. Elektrisk begrænsning anvendes, når HFL er tilsluttet bygningens overvågningssystem.

Aktuatorens styresignal er 0-10 VDC med et driftsområde på 2-10 VDC svarende til en spjældbevægelse på 0-100%.

Ydeevne og luftmængde for 0-åbning er vejledende.Lyddæmper


LYDDÆMPER

 


 

NS ØD L1 L2 L3 W1 H Wt., kg
160 160 600 0 / 65 65 432 222 10.2
200 200 600 0 / 65 65 592 272 12.4
250 250 600 0 / 65 65 592 336 13.5
315 315 600 0 / 65 65 592 382 15.8
Lyddæmperens tilgangsstuts (L2) kan ved installationen vælges til enten muffe eller nippeltilslutning. Nippeltilslutning anvendes ved kanaltilslutning mellem mellem lyddæmper og HFL.Muffetilslutning anvendes ved direkte tilslutning mellem lyddæmper og HFL. Lyddæmperens afgangstilslutning (L3) er altid muffetilslutning.

Lyddæmperen er forsynet med renselem.

 

Tilslutninger


BOKS for flere tilslutninger
NS  ØD  ØD2  L1  L2  W1  W2  H  Wt., kg 
160 160 125 600 0 / 65 432 65 222 8.1
200 200 160 600 0 / 65 592 65 272 10.8
250 250 200 600 0 / 65 592 65 336 11.8
315 250 250 600 0 / 65 592 65 382 13.8

Lyddæmperens tilgangsstuts (L2) kan ved installationen vælges til enten muffe eller nippeltilslutning. Nippeltilslutning anvendes ved kanaltilslutning mellem mellem lyddæmper og HFL. Muffetilslutning anvendes ved direkte tilslutning mellem lyddæmper og HFL. Lyddæmperens afgangstilslutning (W2) er altid muffetilslutning.

Lyddæmperen er forsynet med renselem.Installation


INSTALLATION

Sikkerhedsafstande

Det anbefales at installere produktet horisontalt.

Reguleringsspjældet skal monteres i henhold til de krævede sikkerhedsafstande (se tegningen).Ledningsføring

Ledningsføringen skal udføres af professionelle folk og i henhold til de lokale foreskrifter.
Til alle kontrolstystemer skal anvendes en sikkerhedsisoleret transformator.

Ledningsføring mellem HFL spjældets aktuator (NM24-SR) og til et tredie styresystem eller til bygningens overvågningssystem.Indregulering


INDREGULERING

HFL s luftmængde er defineret som en funktion af trykdifferencen over spjældet og spjældets position. Den aktuelle luftmængde kan aflæses i diagrammerne nedenunder.

Minimum og maximumluftmængderne kan reguleres ved at begrænse aktuatorens drejningsvinkel enten mekanisk eller elektrisk.

Mekanisk begrænsning anvendes, hvis HFL er tilsluttet en lokal rumkontrol. Elektrisk begrænsning anvendes, når HFL er tilsluttet bygningens overvågningssystem.

Minimum og maksimumluftmængden kan reguleres ved at indstille aktuatorens mekaniske endestop. Tryk to gange på aktuatorens resetknap for at synkronisere den begrænsede drejningsvinkel med et fuldt 0-10 VDC styresignal.Styresignalets driftsområde på 0-10 VDC korresponderer til en spjældbevægelse på 0-100%.

Ydeevne og luftmængde for 0-åbning er vejledende.

Anbefalet maksimum tryktab er 150 PaSpjældpositionen kan aflæses på aktuatorens skala iflg. nedenstående:

 • spjæld visning 1 = spjæld helt lukket (0%)
   
 • spjæld visning 0 = spjæld helt åbent (100%)
   

K værdierne for spjældet er en funktion af spjældets stilling. I tabellen nedeunder er k værdierne vist som specifikke spjældåbninger. Mellem disse åbninger kan k værdierne interpoleres.

Eksempel: Spjældåbningen på HFL-160-160 er 30%:

 • k værdien ved 20% er 4.0
   
 • k værdien ved 40% er 6.8
   
 • resultat, k værdien ved 30% er (4.0 + 6.8)/2 = 5.4
   

STØRRELSE PÅ ENHED POSITION % (Indikator værdi)
  0% (1) 20% 40% 60% 80% 100% (0)
160-160 0.4 4.0 6.8 9.9 13.5 17.3
200-200 0.7 8.6 13.1 17.8 21.8 24.7
250-250 0.7 11.5 18.0 24.3 30.1 35.1
315-315 0.8 20.1 30.6 42.0 54.3 66.7


Når k værdien og trykdifferencen mellem målestutsene er kendt, kan den aktuelle luftmængde beregnes som:qv  aktuel luftmængde [l/s]
k  k værd for den aktuelle spjældposition
dP_m  målt differenstryk mellem målestutsene [Pa]
 

Rengøring af kanalsystem


Rengøring af kanalsystem
 

Der kan skabes adgang til kanalsystemet ved at fjerne bundpladen på HFL ved at skrue på vingemøtrikerne (se figur). Kanalsystemet på fraluftssiden kan nu rengøres. Det anbefales at installere en separat tilgangslem i kanalsystemet på tilluftssiden af HFL-enheden.

 


 

Specification


SPECIFIKATIONERHFL enheden skal bestå af et liniært lutmængdespjæld og en aktuator. Luftmængdekarakteristikken er liniær i forhold til styresignalet og spjældets stilling i kanalsystemer med konstant lavt tryk. En ændring af spjældbladets position kontrollerer luftmængden.

Enheden skal være fremstillet af galvaniseret stål.
De runde kanaltilslutninger D=160…315 mm skal have gummitætninger.
Svøbet skal være akustisk isoleret med et materiale af polyesterfibre med en tykkelse på 25 mm for at undgå udstrålet støj til omgivelserne.
Enheden skal være forsynet med renselem.

Hvis det genererede støjniveau kræver det, skal der leveres en lyddæmper. Lyddæmperen skal monteres i direkte forlængelse af spjældet og være forsynet med renselem.

Enhedens udløb skal have en udløbsboks med to runde kanaltilslutninger samt en renselem.

Produkt Kode


PRODUKT KODE


HFL-D

   D = Diameter af kanal tilslutning
    160, 200, 250, 315
  


Specifikationer og tilbehør

   SA = Lyddæmper, Tilslutningsstørrelse,
    NA  Ikke valgt
    P1  Tilslutning 160
    P2  Tilslutning 200
    P3  Tilslutning 250
    P4  Tilslutning 315

   OP = Fraluft Boks
    NA  Ikke valgt
    FC  Tilgang 160 - afgang 125+125
    FD  Tilgang 200 - afgang 160+160
    FE  ITilgang 250 - afgang 200+200
    FF  Tilgang 315 - afgang 250+250

Kode eksempel

   HFL-160, SA=NA, OP=NA

Downloads & Media

Halton HFL - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
301,6 kB