MSS - Measurement unit

Static pressure measurement unit for circular ducts

Comprising measurement element and pressure transmitter with LCD display. The unit is designed to be used in combination with static pressure control damper HFS to maintain the desired constant duct pressure

 • Statisk trykmåler for runde kanaler og tryk-transmitter med LCD display
 • Den statiske trykmåler MSS er designet til brug sammen med konstanttrykspjæld HFS for at opretholde det ønskede konstante kanaltryk
 • Regulerbart tryk måleinterval 0…1000 Pa
 • Præcis måling, unøjagtighed mindre end ± 10 % i typiske applikationer
 • Tryk-transmitteren forsynet med automatisk nulpunkts kalibrering for at sikre vedvarende nøjagtighed
 • Fås i størrelserne Ø 200 … Ø 500
 • Klassificering af rammelækage EN 1751 klasse C
 • Kanalmuffer har integrerede gummitætninger.

Måleenhedens ramme skal være lavet af galvaniseret stål.
Måleenheden skal have integrerede pakninger.
Målestutsrørene skal være lavet af aluminium.
Trykmåleren skal have integreret transmitter (0-10V signal) med display, der viser den målte værdi.

Introduktion


MSS

Statisk trykmåler for runde kanaler • Statisk trykmåler for runde kanaler og tryk-transmitter med LCD display

 • Den statiske trykmåler MSS er designet til brug sammen med konstanttrykspjæld HFS for at opretholde det ønskede konstante kanaltryk

 • Regulerbart tryk måleinterval 0…1000 Pa

 • Præcis måling, unøjagtighed mindre end ± 10 % i typiske applikationer

 • Tryk-transmitteren forsynet med automatisk nulpunkts kalibrering for at sikre vedvarende nøjagtighed

 • Fås i størrelserne Ø 200 … Ø 500

 • Klassificering af rammelækage EN 1751 klasse C

 • Kanalmuffer har integrerede gummitætninger.


Vægt og Dimensioner


DIMENSIONER

MSSNS  L  ØD 
200  142 199
250  142 249
315  142 314
400  195 399
500  195 499


Vægt


NS  kg 
200  0,90
250  1,08
315  1,31
400  2,34
500  2,85

Materiale


MATERIALE

DEL  MATERIALE  BEMÆRKNING 
Ramme Galvaniseret stål  
Målerør Silikone  
Målestuts Polyurethan  
Kanaltætninger Gummiblanding  
Transmitter-ramme Polycarbonat IP54


Kanaltilslutningerne er vulkaniseret til rammen.

Funktion


FUNKTION

Kanalens statiske tryk er nøjagtigt defineret. Det statiske tryk er målt mellem MSS målestutsen og referencerum. Trykket i referencerummet skal repræsentere lufttrykket i rummene i ventilationssystemets serviceområde (se afsnittet om Installation).

MSS inkluderer en statisk trykmålesensor med digital indikator af den aktuelle trykværdi. Den målte værdi transmitteres via et 0…10 spændingssignal.MSS trykmåledele: A = trykmålekammer, B = målestutstilslutning, C = strømforsyning og udgangssignal.
 

Installation


INSTALLATION

Den statiske trykmåler skal installeres i rum, hvor rumtemperaturen er mellem 0…45°C.

Installation af kanalsystem Sikkerhedsafstande

For at sikre nøjagtigheden i målingen af kanalens statiske tryk skal sikkerhedsafstanden mellem måleenheden og forstyrrelser af strømningerne (dvs. bøjninger, T-stykker) respekteres. De nødvendige sikkerhedsafstande før og efter forskellige forstyrrelser vises i figurerne nedenfor.

Bøjninger 

T-stykker


Sikkerhedsafstande for MSS

Sikkerhedsafstand mellem HFS og MSS

Tilslutning af målerør

Tilslut trykmålerøret fra enheden til sensoren i overensstemmelse med tilluft / fraluft applikationen for + / - stutse. Tilluftstilslutning leveres som standard fra fabrikken.


Tilslutning af målerør til transmitter i tillufts- og fraluftsinstallationer.

I typiske installationer er referencetrykket lig med omgivelsernes tryk. Hvis det er nødvendigt, så skal referencetrykket tilsluttes til referencetryk-tilluften ved at bruge Ø 6/4 mm måleslange leveret af entreprenøren.


Reference-trykmålinger i neutralt rum, når det er krævet; dvs. i stedet for skakt eller lofthulrum.

Elektriske tilslutninger

1  Strømforsyning,    24 VAC / 24 VDC
2  Neutral,   0 V
3  Output signal,   0…10 VDC, < 2 mA

Strømforsyning kan trækkes fra HFS spjæld.Tekniske data vedrørende tryk-transmitteren

Netspænding     22…28 VAC/VDC
Strømforbrug     < 1.5 VA  24 VAC
       < 1.0 VA  24 VDC   
Måleintervaller

 • 0…100 Pa
   
 • 0…200 Pa   (standard)
   
 • 0…500 Pa
   
 • 0…1000 Pa
   
 • \{0…2000 Pa  (må ikke bruges ved HFS)
   

Driftstemperatur     0 …+45ºC
Maksimum overtryk    25 kPa
Ramme      IP 54, polycarbonat
Dimensioner (bredde x højde x dybde)   115 x 115 x 45 mm

 

Måling


MÅLING

MSS enheden indeholder statisk målesensor med digitalt display.
Regulerbare måleområder omformes til 0-10 VDC udgangssignal:
 

 • 0…100 Pa
   
 • 0…200 Pa (standard)
   
 • 0…500 Pa
   
 • 0…1000 Pa
   

Trykmålinger justeres med prøvekabler i henhold til vejledningen nedenfor:

Valg af trykintervalIntervallet 0…2000 Pa bruges ikke ved HFS + MSS applikationer.

Valg af forsinkelse
Trykudgangssignal er som standard sat til 2 sekunder. Målerør
+  Højere tryk
-  Lavere tryk

Unøjagtighed hos MSSen er en funktion af målt statisk tryk og lufthastighed i ventilationskanalen. Ved uændrede strømforhold er unøjagtighederne mindre end ± 10 % når:
 

 • Statisk tryk > 40 Pa og lufthastighed < 6 m/s
   
 • Statisk tryk > 100 Pa og lufthastighed < 10 m/s
   

Vedvarende nøjagtighed sikres ved automatisk nulpunkts kalibrering af tryksensoren. Derved er det ikke nødvendigt med re-kalibrering under normale driftsforhold.
 

Specifikation


FORSLAG TIL SPECIFIKATIONER

Måleenhedens ramme skal være lavet af galvaniseret stål.
Måleenheden skal have integrerede pakninger.
Målestutsrørene skal være lavet af aluminium.
Trykmåleren skal have integreret transmitter (0-10V signal) med display, der viser den målte værdi.

Produktkode


PRODUKTKODE

MSS-D

   D = Tilslutningsstørrelse
    200, 250, 315, 400, 500

Kodeeksempel

   MSS-200

}

Downloads & Media

Halton MSS - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
2,5 MB
Halton MSS - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
298,5 kB