PRA - Air flow damper

Adjustment and measurement unit

Quite, accurate, easy to install due to compact size, easy to adjust. The best seller of its category and legendary product of Halton which has been sold in millions.

 • Enhed til luftmængdemåling og indregulering.
 • Manual regulering uden værktøj.
 • Præcis måling baseret på fangemåleprincippet.
 • Den koniske reguleringsdel reducerer lydniveauet.
 • Temperatureområde fra -30 °C to +70 °C.
 • Selvlåsende reguleringsmekanisme, positionen kan låses med en skrue.
 • Rengøring af kanal kan udføres gennem enheden.
 • Positionsmarkering som viser indstillingen f.eks. efter rengøring.
 • Kanaltilslutningerne har integrerede gummipakninger.
 • Kan også anvendes som tilluftsdyse i store rum.
 • Tæthedsklasse opfylder EN 1751 klasse C.

Produktmodeller

 • PRA enhed integreret med rensemodul 

Reguleringsspjældet skal bestå af en regulerbar konus med målestutse til måling af differenstrykket.

Svøbet og reguleringskonussens lameller skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Målingen er baseret på princippet om dynamisk trykdifference frembragt af en luftstrøm over spjældkonussen.
Spjældet skal have en indikator for reguleringspositionen samt en stillingsindikator til brug for rengøring.

Quick selection

Halton PRA

Indreguleringsspjæld til runde kanaler

 • Enhed til luftmængdemåling og indregulering.
 • Manual regulering uden værktøj.
 • Præcis måling baseret på fangemåleprincippet.
 • Den koniske reguleringsdel reducerer lydniveauet.
 • Temperatureområde fra -30 °C to +70 °C.
 • Selvlåsende reguleringsmekanisme, positionen kan låses med en skrue.
 • Rengøring af kanal kan udføres gennem enheden.
 • Positionsmarkering som viser indstillingen f.eks. efter rengøring.
 • Kanaltilslutningerne har integrerede gummipakninger.
 • Kan også anvendes som tilluftsdyse i store rum.
 • Tæthedsklasse opfylder EN 1751 klasse C.

Produktmodeller

 • PRA enhed integreret med rensemodul

Dimensioner og vægt

Halton PRA 100...315 

NS ØD
100 99
125 124
160 159
200 199
250 249
315 314


Halton PRA 350... 800


 

NS ØD H
350 349 70
400 399 70
500 499 70
630 629 70
800 799 70


Vægt (kg)

NS PRA/N PRA/R 
100 0.43 1.15
125 0.53 1.37
160 0.70 1.73
200 0.86 2.09
250 1.16 2.96
315 1.55 4.17
400 4.53 7.97
500 6.13 14.16
630 9.43 19.14 

Materiale

 Del  Materiale  Bemærkning
 Svøb  Galvaniseret stål  
 Blade  Galvaniseret stål  
 Driftsmekanisme  ABS og PBT plastik  Sizes 100…315
 Driftsmekanisme  Stål  Sizes 350…1000
 Udvendige tætninger  MS-polymer  
 Målestutse  Polyurethane (PU)  

Produktmodeller

Halton PRA -enhed (PRA/R) integreret med rensemodul RLA muliggør demontering af spjældet for rengøring af kanalsystem.

Funktion

Luftmængden reguleres ved at ændre tværsnitsarealet i åbningen af lamellerne vha. spjældets betjeningsmekanisme. Når arealet mindskes, sænkes luftmængden, og det samlede tryktab gennem enheden forøges.
Luftmængden kan måles ved målestudsene.
 

Halton PRA 100…315

Betjeningsmekanismen placeres delvist uden for enheden og mellem lamellerne og kappen. Enheden kan rengøres, og kanalen kan fejes ren i forbindelse med normal rengøring.
 

Halton PRA 400…800

Betjeningsmekanismen placeres delvist uden for enheden og inde ved lamellerne. Enheden kan rengøres med normalt kanalrengøringsudstyr ved at åbne enheden helt og forsigtigt føre rengøringsudstyret gennem betjeningsmekanismen.

PRA/S

Halton PRA-enheden kan også anvendes som tilluftsdyse f.eks. i industrihaller. Se tekniske data for PRA/S -modellen.

Installation

Størrelser 100...315

Nummer navn
1.   Indikator for luftmængderetning
2.   Reguleringshåndtag
3.   Låsedkrue for indstilling
4.   Indikator for reguleringindstilling
5.   Stillingvisning for rengøring
6.   Reguleringsskala
7.   Målestutse

Størrelser 350...800

Nummer navn
1.   Regulator for reguleringindstilling
2.   Reguleringshåndtag (M8)
3.   Målestutse

Monteringsskruer eller popnitter må ikke forhindre spjældets funktion. Disse må placeres mindst 10 mm fra kanalenden.

Spjældet skal installeres i kanalen således, at sikkerhedsafstanden svarer overens med de foreskrevne retningslinjer for installation. En reduktions- eller ekspansionsforbindelse til en anden kanalstørrelse kræver ikke sikkerhedsafstand.

Enhedens installationsretning skal stemme overens med gennemstrømningsretningen (pilen på målestudsenes støttebeslag viser luftens gennemstrømningsretning). Ved måling skal enheden drejes således, at målestudsene er korrekt placeret i forhold til gennemstrømningsretningen. Den tilsvarende retning for målestudsene fremgår af diagrammerne. Den midlertidige reguleringsværdi indstilles i forbindelse med installation
 

Sikkerhedsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande for at opnå korrekte måleaflæsninger (figur under)

Lige kanal uden turbulens

 • Sikkerhedsafstand før PRA: 4xD
 • Sikkerhedsafstand efter PRA: 1xD

I tilfælde, hvor den anbefalede sikkerhedsafstand ikke kan overholdes, bruges korrektionsfaktorer i henhold til nedenstående til bestemmelse af luftmængden.

Bemærk målestutsenes placering i henhold til tegningen.
 

Tegning  Montagetilfælde  Hastighed  K-faktor
1  Anbefalet sikkerhedsafstand    1
2  T-stykke, tilluft    0.95 (1D) ...1.00 (4D)
3  T-stykke, fraluft  > 2 m/s
 1… 2 m/s
 0.95 (1D) ...1.00 (4D)
 0.90 (1D) ...1.00 (4D)
4  90° bøjning    0.97 (0D) ...1.00 (4D)
5  T-bøjning    1
6  90° bøjning    1
7  Foran tilluftsenhed    1
8  T-stykke    1

Indregulering

Indstil reguleringshåndtaget til ønsket position (forindstilling er mulig).
Luftmængden bestemmes ved at måle differenstrykket i målestutsene med et manometer.
Luftmængden beregnes v.ha. formlen nedeunder.

K-faktorerne findes både i tabellerne nedenunder og i montagevejledningen. K-faktoren er afhængig af spjældstørrelse og reguleringsposition (a).
Bemærk, at hvis den anbefalede sikkerhedsafstand ikke er overholdt, skal korrektionsfaktorerne for montagetilfældet anvendes.

Halton PRA 100, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dp m ) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 1.8 6.5 60.2
1.5 2.1 7.6 70.2
2 2.4 8.6 80.3
2.5 2.7 9.7 90.3
3 3.1 11.2 103.7
3.5 3.6 13.0 120.4
4 4.1 14.8 137.1
4.5 4.7 16.9 157.2
5 5.5 19.8 183.9
5.5 6.4 23.0 214.0
6 7.8 28.1 260.8

 

Halton PRA 125, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 2.5 9.0 83.6
1.5 2.9 10.4 97.0
2 3.3 11.9 110.3
2.5 3.8 13.7 127.1
3 4.4 15.8 147.1
3.5 5 18.0 167.2
4 5.9 21.2 197.3
4.5 6.8 24.5 227.4
5 7.9 28.4 264.2
5.5 9.5 34.2 317.7
6 11.6 41.8 387.9

 

Halton PRA 160, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 4.1 14.8 137.1
1.5 4.7 16.9 157.2
2 5.5 19.8 183.9
2.5 6.4 23.0 214.0
3 7.6 27.4 254.1
3.5 9 32.4 300.9
4 10.6 38.2 354.4
4.5 12.6 45.4 421.3
5 15 54.0 501.6
5.5 18.2 65.5 608.6
6 22.9 82.4 765.7

 

Halton PRA 200, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 7.1 25.6 237.4
1.5 8 28.8 267.5
2 8.8 31.7 294.3
2.5 10 36.0 334.4
3 11.4 41.0 381.2
3.5 13.1 47.2 438.0
4 15.1 54.4 504.9
4.5 17.5 63.0 585.2
5 20.5 73.8 685.5
5.5 24.2 87.1 809.2
6 29 104.4 969.7

 

Halton PRA 250, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 10.5 37.8 351.1
1.5 11.9 42.8 397.9
2 13.8 49.7 461.4
2.5 16.1 58.0 538.3
3 18.9 68.0 632.0
3.5 22 79.2 735.6
4 25.6 92.2 856.0
4.5 30.1 108.4 1006.5
5 35.8 128.9 1197.1
5.5 42.9 154.4 1434.5
6 52.8 190.1 1765.5

 

Halton PRA 315, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 18.3 65.9 611.9
1.5 21.8 78.5 728.9
2 26 93.6 869.4
2.5 30.7 110.5 1026.5
3 36.5 131.4 1220.5
3.5 43.3 155.9 1447.8
4 51.3 184.7 1715.3
4.5 61.5 221.4 2056.4
5 74.3 267.5 2484.4
5.5 92.6 333.4 3096.3
6 120.2 432.7 4019.2

 

Halton PRA 350, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 17.6 63.4 588.5
2 24.3 87.5 812.5
3 35.2 126.7 1177.0
4 50 180.0 1671.9
5 71.6 257.8 2394.1
6 99 356.4 3310.3

 

Halton PRA 400, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 20.5 73.8 685.5
2 26.5 95.4 886.1
3 36.5 131.4 1220.5
4 55 198.0 1839.1
5 86 309.6 2875.6
6 137 493.2 4581.0

 

Halton PRA 500, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 27.5 99.0 919.5
2 39 140.4 1304.1
3 59 212.4 1972.8
4 86 309.6 2875.6
5 123 442.8 4112.8
6 175 630.0 5851.6

 

Halton PRA 630, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 65 234.0 2173.4
2 90 324.0 3009.4
3 115 414.0 3845.3
4 154 554.4 5149.4
5 202 727.2 6754.4
6 265 1062.0 9863.0

 

Halton PRA 800, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 98 352.8 3276.9
2 137 493.2 4581.0
3 198 712.8 6620.6
4 280 1008 9362.5
5 393 1414.8 13141.0
6 570 2052 19059.4

 

Halton PRA 1000, k-faktor

Enheder Luftmængde (q v ) [l/s]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [m³/h]
Differenstryk
(dpm) [Pa]
Luftmængde (q v ) [cfm]
Differenstryk
(dpm) [in WC]
Åbning a      
1 144 518.4 4815.0
2 220 792.0 7356.3
3 310 1116.0 10365.7
4 440 1584.0 14712.5
5 620 2232.0 20731.3
6 890 3204.0 29759.5

Service

Før rengøring chek, at den indstillede reguleringsposition stemmer overens med markeringen.
Spjældet åbnes ved at dreje reguleringshåndtaget med uret.

Rengør kanalsystemet.

Indstil spjældpositionen efter den markerede stillingsvisning.

Specifkation

Reguleringsspjældet skal bestå af en regulerbar konus med målestutse til måling af differenstrykket.

Svøbet og reguleringskonussens lameller skal være fremstillet af galvaniseret stål.

Målingen er baseret på princippet om dynamisk trykdifference frembragt af en luftstrøm over spjældkonussen.
Spjældet skal have en indikator for reguleringspositionen samt en stillingsindikator til brug for rengøring.

Bestillingskode

PRA/S-D

S = Model 
       N     Standard
       R     Med RLA Rensningsmodul

D = Diameter af kanal tilslutning
       100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800, 1000

ZT = Kundetilpasset produkt
       N    Nej
       Y    Ja

Kode eksempel

       PRA/N-100, ZT=N

Downloads & Media

Byggvarubedömning - Halton PRA
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
807,1 kB
Halton PRA - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,2 MB