TSB - Swirl diffuser

Square swirl diffuser for ceiling installation

Draught free square diffuser.  Different outlook than in TSS.

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Hvirvelstrøm med høj induktion sikrer effektiv opblanding og sænkning af lufthastigheden.
 • Rund kanaltilslutning med tætning.
 • Egne til installation i nedhængte 600x600 modullofter.
 • Hængslet frontpanel tillader rengøring af boks og kanalsystem.

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med luftmængdemåling og reguleringsfunktion.

Diffusoren skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.
Hvirveldiffusoren skal have faste spiralformede lameller for at sikre en høj opblanding.

Alternativ 1: Ingen trykfordelingsboks

Diffusoren skal have en tilslutningsdel af galvaniseret stål og en rund kanaltilslutning med gummitætning.

Alternativ 2: Mulighed med trykfordelingsboks

Diffusoren skal tilsluttes en trykfordelingsboks med en indregulerings og måleenhed.
Diffusoren skal kunne åbnes for at sikre adgang til boksens måleenhed.
Boksen skal have en tilslutningsstuts med integreret gummipakning for at sikre lufttæt kanaltilslutning.
Trykfordelingsboksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af polyesterfibre med vaskbar overflade.

Halton TSB

Hvirveldiffusor med faste lameller til loftsmontage

 • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
 • Hvirvelstrøm med høj induktion sikrer effektiv opblanding og sænkning af lufthastigheden.
 • Rund kanaltilslutning med tætning.
 • Egne til installation i nedhængte 600x600 modullofter.
 • Hængslet frontpanel tillader rengøring af boks og kanalsystem.

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks med luftmængdemåling og reguleringsfunktion.

Dimensioner

 

NS  ØD 
160  159
200  199
250  249
315  314

Materiale

 Del  Materiale  Bemærkninger
 Svøb  Galvaniseret stål  
 Frontpanel  Stål  
 Kanaltilslutning med tætning  Galvaniseret stål  Tætningsring af gummi
 Finish  Epoxy-malet, hvid RAL 9010  Speciel farve mulig

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse 
 Trykfordelingsboks TRI  For indregulering og udjævning af lufthastighed og lyddæmpning af kanalstøj

Funktion

Luften blæses horisontalt ind i rummet gennem enhedens profillameller.
Hvirveleffekten inducerer tilluft, som opblandes med rumluften udenfor armaturet, hvorved tilluftsstrålens hastighed sænkes hurtigt, og rumtemperaturen reguleres effektivt.

Halton TSB kan også anvendes som fraluftsenhed.

Installation

Nummer navn
1.  Frontpanel
2.  Svøv

Diffusoren tilsluttes enten direkte til kanal med skruer eller popnitter eller alternativt til en Halton TRI trykfordelingsboks.
Åbn frontpanelet ved at trække forsigtigt nedad.
Luftretningen bestemmes ved at montere sektorblænder bag frontpanelet.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.

Den anbefalede sikkerhedsafstand før diffusoren er 3xD.

Installation med Halton TRI

Tilslutningsmuffen på Halton TRI-boksen kan monteres enten internt i boksen eller eksternt i bunden af boksen.Enhedens højde i tabellen nedenunder er angivet for ekstern installation. Når Halton TRI-muffen monteres i boksen, kan målet H reduceres med 60 mm.

TSB,(ØD)  ØD1  TRI  H 
160-600  160 TRI-160-160 383 - 433
200-600  160 TRI-160-200 383 - 433
200-600  200 TRI-200-200 433 - 483
250-600  200 TRI-200-250 433 - 483
250-600  250 TRI-250-250 497 - 547
315-600  250 TRI-250-315 497 - 547
315-600  315 TRI-315-315 543 - 593

Indregulering

Det er ikke muligt at indregulere luftmængden i Halton TSB alene.
For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en Halton TRI -trykfordelingsboks med MSM modul.

Åbn frontpanelet og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.

Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.

Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel i boksen og monter diffusoren.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter)

TRI  > 8 x D  min 3 x D 
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -

Service

Åbn frontpanelet ved at trække forsigtigt nedad.
Aftør delene med en fugtig klud.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.

Mulighed med trykfordelingsboks

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset ikke i styrespindelen).Aftør delene med en fugtig klud.
Brug ikke rindende vand.
Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Diffusoren skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.
Hvirveldiffusoren skal have faste spiralformede lameller for at sikre en høj opblanding.

Alternativ 1: Ingen trykfordelingsboks

Diffusoren skal have en tilslutningsdel af galvaniseret stål og en rund kanaltilslutning med gummitætning.

Alternativ 2: Mulighed med trykfordelingsboks

Diffusoren skal tilsluttes en trykfordelingsboks med en indregulerings og måleenhed.
Diffusoren skal kunne åbnes for at sikre adgang til boksens måleenhed.
Boksen skal have en tilslutningsstuts med integreret gummipakning for at sikre lufttæt kanaltilslutning.
Trykfordelingsboksen skal være forsynet med lyddæmpningsmateriale af polyesterfibre med vaskbar overflade.

Bestillingskode

TSB-D; CO-ZT

D = Diameter af kanal tilslutning
      160, 200, 250, 315, 400
 

Andre muligheder og tilbehør

CO = Farve
        W    Hvid
        X    Special farve

ZT = Kundetilpasset produkt
      
N     Nej
       Y     Ja

Underprodukter

        TRI  Boks

Kode eksempel

        TSB-160, CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton TSB - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
736,2 kB
Halton TSB - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
737,3 kB
Halton TSB - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
730,5 kB
Halton TSB - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
738,1 kB
Halton TSB - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
736,3 kB
Halton TSB - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
737,2 kB
Halton TSB - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
763,3 kB