VHB - VAV diffuser

Square supply air for draught free ventilation

Exposed square active diffuser for variable airflows, which works in constant pressure duct system.

 • Aktiv tilluftsenhed til loftsmontage.
 • Konstant kastelængde ved varierende luftmængder.
 • Mindsker risikoen for træk.
 • Stort temperaturområde.
 • Designet til brug med VRI/V eller TRI trykfordelingsboks.
 • Rund kanaltilslutning D160, D200 og D250 mm.
 • Anvendes sammen med statisk trykkontrol i kanalsystemet.
 • Fås med enhed til måling og regulering af tilluftsmængden (MSM).
 • Minimum luftmængde for VHB: ca. 10…15 l/s for størrelse 160…250.

Tilbehør

 • Trykfordelingsboks VRI/V forsynet med koblingsboks for VHB
 • Trykfordelingsboks TRI

Den aktive diffusor skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.
Luften tilføres rummet gennem sidespalterne samt den perforerede bundplade og sikrer hermed høj opblanding. Diffusoren skal opretholde indblæsningshastigheden over hele luftmængdeområdet.

Diffusoren skal tilsluttes en trykfordelingsboks Halton TRI/V, som er egnet til den aktive diffusor og indeholder en måle- og indreguleringsenhed.

Diffusoren skal have en gummitætning for tæt tilslutning til boksen.

Halton VHB

VAV Diffusor til loftsmontage

 • Aktiv tilluftsenhed til loftsmontage.
 • Konstant kastelængde ved varierende luftmængder.
 • Mindsker risikoen for træk.
 • Stort temperaturområde.
 • Designet til brug med Halton TRI/V trykfordelingsboks.
 • Rund kanaltilslutning D160, D200 og D250 mm.
 • Anvendes sammen med statisk trykkontrol i kanalsystemet.
 • Fås med enhed til måling og regulering af tilluftsmængden (MSM).
 • Minimum luftmængde for Halton VHB: ca. 10…15 l/s for størrelse 160…250

Tilbehør 

 • Trykfordelingsboks Halton TRI/V forsynet med koblingsboks for Halton VHB 

Dimensioner

NS  W  H  H1  ØD 
160  299 234 98 159
200  449 267 104 199
250  449 275 116 249

 

Halton VHB med Halton VRI/V boks

NS  VRI/V  L  L1  H  H1  K  ØD  ØD1 
160  160...160 458 299 222 96...126 432 159 162
200  200...200 618 449 272 100...130 592 199 202
250  250...250 618 449 336 111...141 592 249 252

Materiale

Del

Materiale Bemærknign 

Overdel

Stål Pulverlakeret, hvid (RAL 9010)

Frontplade

Perforeret stål Pulverlakeret stål, hvid (RAL 9010)

Reguleringskonus

Stål Pulverlakeret, sort

Tætning

Gummi  

Tilbehør

Som standard er Halton VHB altid forsynet med en Siemens GDB161.2E/HA spjældaktuator.

Aktuator

Drejnings-moment Styre signal Drift
spænding
Strøm
forbrug

GDB161.2E/HA

125 Nm 0...10 VDC 24 VAC 3VA

Funktion

Halton VHB er en motoriseret loftsdiffusor for tilluft.

Luften bliver tilført rummet primært gennem diffusorens sidespalter og medvirker til induktion af rumluften.

Enheden opretholder høj lufthastighed mellem minimum og maksimum luftmængder. Dette medfører termiske forhold og lave lufthastigheder i opholdszonen. 

I systemer med behovsstyret ventilation (DBV) og systemer med variable luftmængder (VAV), kan rumkonditionerne overholdes både ved maksimum og minimum luftmængde, og risikoen for træk kan undgås 

Halton VHB er egnet til drift i systemer med konstant zonetrykskontrol og rumtermostater. Den statiske trykkontrol opretholder konstant tryk i kanalerne.

Ekstern rumkontrol regulerer luftmængden i rummet via et styresignal på 0-10 volt til aktuatoren i Halton VHB diffusoren. Den kan også indeholde tidsprogrammer, kontrol af CO2 niveau m.m.

Relaterede produkter

Halton TRI/V boksen for tilluft

Halton VHB fungerer optimalt, når enheden er tilsluttet en Halton TRI/V boks.

Boksen indeholder:

 • Måle og reguleringsindgang for MSM reguleringsmodul
 • Tilslutningsboks for kontrol- og spændingskabler inkl. et kabel for nem tilslutning af Halton VHB diffusoren
 • Hænge- og sikkerhedswire for Halton VHB diffusor.

Installation


 

Det anbefales, at den aktive diffusor tilsluttes en Halton TRI/V boks. Der skal være en sikkerhedsafstand før Halton TRI/V boksen på minimum 3D for at sikre nøjagtig måling og kontrol af luftmængden.

En sikkerhedswire bliver leveret sammen med Halton TRI/V boksen. Fastgør sikkerhedswiren til Halton VHB diffusoren vha. en nøglering.

El-kablet fra Halton VHB diffusoren bindes til Halton TRI/V s kabel.

Kontroller at aktuatorindstillingerne (DIL-switch) er i overensstemmelse med fabrikkens forindstillinger se billeder.

Udløs aktuatorkoblingen og skub kontrolkonussen til fuldt åben stilling.

Tilslut Halton VHB diffusoren til Halton TRI/V boksen.

Bemærk:
De tekniske specifikationer for sammenbygningen af tilluftsdiffusor og boks oplyses separat for de to forskellige installationer.
 

Dimensioner på åbning i loft

NS  ØD2 
160  211
200  265
250  333

Diagram

El-diagram


     Koblingsboks                                        Kabel-stikkontak


Kontrolsignaler i koblingsboks

Terminal 3

 • 0 0 VDC  = minimum position / luftmængde
 • 10 VDC  = maksimum position / luftmængde

Terminal 4 (feedback fra aktuator)

 • Anvendes ikke

Indstilling

Kontroller, at reguleringskonussen på hvert aktivt Halton VHB (og Halton VHD) spjæld er helt åben (i laveste position). Dette kan udføres enten mekanisk eller elektrisk:

 • Hvis der ikke er tilsluttet strøm til de aktive spjæld: Udløs aktuatorkoblingen og skub regulerings-konussen til fuldt åben position.
 • Hvis der er 24-VAC strømforsyning til diffusorerne: Vær sikker på, at styresignalet konstant er på 10 VDC.

Tjek, at det konstante kanalzonetryk er på det besluttede niveau (f.eks. mellem 30 og 50 Pa).

Hvis kanalzonetrykket er for lavt og spjældet til zonetrykskontrol er fuldt åbent, skal du enten justere tilluftsventilatorens tryksetpunkt til et højere niveau eller regulere MSM enheden i Halton TRI/V boksen.

Spjældet til zonetrykskontrol skal have et tilstrækkeligt differenstryk over spjældet på f.eks. 30 Pa eller mere.
 

Justering

Luftmængden for den aktive diffusor kan måles vha. måle og reguleringsmodulet MSM i Halton TRI/V boksen.

Måleslanger og styrespindel af MSM findes bag en afdækket plastikprop nær hullet for tilluft til Halton TRI/V boksen.

Luftmængden beregnes ved at aflæse trykdifferencen mellem målestutsene samt diffusorens k faktor.

  

qv             Kalkuleret luftmængde [l/s]
k               k faktor fra tabel
Δpm         Målt tryk [Pa]

NS k faktor
160 15.9
200 26.2
250 44.5

Hvis luftmængden for den aktive diffusor er for stor, reguleres denne vha. MSM reguleringsmodulet i Halton TRI/V boksen. Hvis maksimumluftmængden ikke kan opnås, skal MSM spjældet først åbnes helt, og hvis dette ikke er nok, skal trykket i kanalzonen forøges.

Minimumluftmængden er forindstillet fra fabrik. 

Service

Åben diffusordelen, aftag reguleringskonussen og løsne de to skruer til motorophænget.
Indreguleringsdelen demonteres ved at trække i den. (Tag fat i spindelhuset - ikke i måleslangerne eller styrespindelen).

Delene rengøres med en fugtig klud. Delene må ikke nedsænkes i vand.

Monter delene i modsat rækkefølge.

Specifikation

Den aktive diffusor skal være fremstillet af epoxy-malet stål i farven hvid (RAL 9010) som standard.
Luften tilføres rummet gennem sidespalterne samt den perforerede bundplade og sikrer hermed høj opblanding. Diffusoren skal opretholde indblæsningshastigheden over hele luftmængdeområdet.

Diffusoren skal tilsluttes en trykfordelingsboks Halton TRI/V, som er egnet til den aktive diffusor og indeholder en måle- og indreguleringsenhed.

Diffusoren skal have en gummitætning for tæt tilslutning til boksen.

Produktkode

VHB-D

D = Diameter af kanaltilslutning
 
    160, 200, 250
 

Andre muligheder og tilbehør 

CO = Farve
    
    W         Hvid (RAL 9010)
         X          Specialfarve

ZT = Tailored produkt
         N          Nej
         Y          Ja
 

Underprodukter

         TRI/V    Boks (VAV-diffusor)
 

Kodeeksempel

          VHB-160, CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton VHB - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
903,5 kB
Halton VHB - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
930,2 kB
Halton VHB - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
899,7 kB
Halton VHB - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Belgium)
Størrelse
901,2 kB
Halton VHB - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
840,5 kB
Halton VHB - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
899,5 kB