VRI - Plenums

Plenum for demand based ventilation

Udgår pr. 1.10.2017 - erstattes af Halton TRI/V

 • Tilluftsboks til VAV-diffusror VHD og VHB
 • Garanterer optimal funktion af tilluftsdiffusor.
 • Lufttæt og robust konstruktion.
 • Effektiv lyddæmpning.
 • Adgang til rengøring af kanalsystem.
 • Elboks monteret udvendig for el-tilslutning.
 • Demonterbar måle- og reguleringsmodul MSM.

Trykfordelingsboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål i en robust og lufttæt konstruktion.
Modulet for strømningsudjævning eller luftmængdemålings og reguleringsmodulet skal være velegnet for tilluft. Måleenheden skal kunne reguleres uden at åbne diffusoren.

Boksen skal have en tilslutningsstuts med integreret gummipakning for lufttæt tilslutning til kanalsystemet og en prop for kanaltryktest.

Boksen skal dæmpe kanalstøj. Lyddæmpningsmaterialet skal være fremstillet af polyesterfibre med en vaskbar overflade.

Halton VRI - Udgår pr. 1.10.2017

-> erstattes af Halton TRI/V
 

Trykfordelingsboks for behovsbaseret ventilation (VAV)

 • Tilluftsboks til VAV-diffusror VHD og VHB.
 • Garanterer optimal funktion af tilluftsdiffusor.
 • Lufttæt og robust konstruktion.
 • Effektiv lyddæmpning.
 • Adgang til rengøring af kanalsystem.
 • Elboks monteret udvendig for el-tilslutning.
 • Demonterbar måle- og reguleringsmodul MSM.

Dimensioner

Dimensioner

 

Halton VRI / V
 


 

NS L H K ØD ØD1
160/160 458 222 432 159 162
200/200 618 272 592 199 202
250/250 618 336 592 249 252

Materialer

Materialer


Halton VRI

 Del  Materiale Bemærking
 Svøb  Galvaniseret stål  
 Krave  Galvaniseret stål  
 Lyddæmpningsmateriale  Polyesterfibre  
 Tilslutning med tætning  Galvaniseret stål Tætning af gummi
 Måle og reguleringsmodul MSM  Krop: aluminium
 Plade: galvaniseret stål
 Beslag: galvaniseret stål
 Plastikdele: polypropylen (PP)
 Spindell: rustfrit stål
 
 El-tilslutningsboks    
 Sikkerhedswire    

Funktion

Funktion


Halton VRIHalton VRI trykfordelingsboksen udjævner strømningshastigheden.
Luften fordeles jævnt til diffusoren og sikrer optimal funktion.
Trykfordelingsboksen reducerer også kanalstøj.
 

Installation

Installation


Halton VRI Halton VRI boksen kan monteres med 2 stk.M8-stænger (medleveres ikke ).
Boksen tilsluttes fordelingskanalen vha. en muffe med integreret gummipakning.
Halton VRI er forsynet med en prop til tryktest.
 

Halton VRI/V

VRI/V tilsluttes kanalsystemet vha.en muffe.

Efter udførelse af tryktest, kan diffusoren monteres.

Forbind diffusoren til sikkerhedswire i VRI/V boksen.

Tilslut diffusoren til boksen.

Tilslut el-kablet i henhold til diffusorens el-diagram.
 

El-tilslutning


        El-boks                                                               Kabelstik
 

Kontroller signalet på el-boksen

Klemme 3

 • 0 VDC = minimum position / luftmængde
 • 10 VDC = maximum position / luftmængde

Klemme 5 

 • Ingen tilslutning

Indregulering

Indregulering


Halton VRI
 

Luftmængden bestemmes vha. måle-og indreguleringsdelen (MSM). Maksimumluftmængden måles, når den aktive diffusor er fuldt åben.

Træk slangerne og styrespindelen ud af boksen i gavlen.

Vær sikker på, at den aktive diffusor er fuldt åben.

Differenstrykket måles med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen nedenunder.


qv             aktuel luftmængde, l/s
              luftmængdekoefficient: se k-værditabel leveret med diffusoren
Δpm         målt differenstryk

Styrespindelen drejes for at justere luftmængden. Slangerne og spindelen sættes derefter tilbage i boksen og spjædpositionen låses med en skrue.
 

Service

Service


Halton VRI
 

Åben og aftag den perforerede bundplade.
Fjern reguleringspladen ved skruen i midten af pladen.
Løsn de to skruer, som holder motorkonsollen på diffusoren og fjern derefter diffusoren.

Åben eller aftag diffusoren.
Fjern fordelingsmodulet (MSE for Halton VRI/L) eller måle og reguleringsmodulet (MSM for Halton VRI/V) ved at trække det forsigtigt ud af enheden. Træk ikke i reguleringsfjeder eller måleslanger.

Aftør delene med en fugtig klud, ikke i rindende vand.

Det lyddæmpende materiale i boksen kan også udtages (og vaskes) ved rengøring af boksen. Materialet udtages ved at løsne låsebeslagene, som fastgøres igen efter vask.
Efter rengøring monteres lyddæmpningsmaterialet, reguleringsenheden og diffusoren igen.
 

Specifikation

Specifikationer

 

Trykfordelingsboksen skal være fremstillet af galvaniseret stål i en robust og lufttæt konstruktion.
Modulet for strømningsudjævning eller luftmængdemålings og reguleringsmodulet skal være velegnet for tilluft. Måleenheden skal kunne reguleres uden at åbne diffusoren.

Boksen skal have en tilslutningsstuts med integreret gummipakning for lufttæt tilslutning til kanalsystemet og en prop for kanaltryktest.

Boksen skal dæmpe kanalstøj. Lyddæmpningsmaterialet skal være fremstillet af polyesterfibre med en vaskbar overflade.

Produktkode

Produktkode
 

VRI/S-D-E

S = VRI boks
       V         V model

D = Diameter af kanal tilslutning
       160, 200, 250

E = Dimension af diffusor tilslutning
       D      160: 160
       D       200: 200
       D       250: 250
 
 

Kodeeksempel

      VRI/V-160-160
 

Downloads & Media

Halton VRI - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
544,4 kB
Halton VRI - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,0 MB
Halton VRI - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
543,6 kB
Halton VRI - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
543,5 kB
Halton VRI - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
563,4 kB
Halton VRI - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
544,8 kB