WSD - Grille

Grille with adjustable horisontal vanes

Udgår pr. 1.8.2018

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Vandrette lameller som kan justeres.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring. 

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Risten skal være fremstillet af extruderet aluminium, i en anodiseret eller epoxy-malet hvid (RAL9010) standard farve.
Karmens hjørner skal være svejsede, således at samlingerne er næsten usynlige.
Halton WSD risten skal have vandrette justerbare lameller og en 25 mm bred karm med tætning

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.

Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Halton WSD - udgår pr. 1.8.2018
-> erstatningsprodukt er ikke til rådighed

Aluminiumsrist med vandrette lameller

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Vandrette lameller som kan justeres.
 • Elegant design i aluminium.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.

Dimensioner

LxH  L1  L2  H1  H2 
200x100  226 176 126 76
250x100  276 226 126 76
300x100  326 276 126 76
300x150  326 276 176 126
400x150  426 376 176 126
400x200  426 376 226 176
500x200  526 476 226 176
600x200  626 576 226 176
800x200  826 776 226 176
1000x200  1026 976 226 176
600x300  626 576 326 276
800x300  826 776 326 276
1000x300  1026 976 326 276
1000x400  1026 976 426 376
1200x400  1226 1176 426 376

Med mængdereguleringsspjæld OD total dybte er 32 mm + 45 mm.

Special størrelser

Udover standard størrelser, kan andre størrelser produceres dog maksimum 1500mm x 600mm (LxH).

Materiaer

 Del  Materiale  Finish  Bemlærkning
 Ramme  Aluminium  Anodiseret,
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9010/50% glans),
 Mill finish
 Speciel farve mulig
 Lameller  Aluminium  Anodiseret,
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9010/50% glans),
 Mill finish
 Speciel farve mulig
 Installationsramme  Galvaniseret stål    
 Tilslutningsboks / kanaltilslutning  Galvaniseret stål    

Tilbehør

 Tilbehør Kode   Beskrivelse
 Trykfordelingsboks PRL  For indregulering og strømningsudjævning
 og reducering af kanalstøj
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MSM  For tilluft
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MEM  For fraluft
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for Halton BDRboksen.
 Polyester fiber for Halton PRL boksen.
 Mængdereguleringsspjæld OD  Aluminium med modsatgående blade for mængdregulering
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Synlig skruefastgørelse SF  Skruefastgørelse
 Skjult skruefastgørelse CC  For installation med Halton BDR boks eller IF ramme

Funktion

Luften tilføres rummet Via risten og opblandes med rumluften foran risten.
Tilluftsstrålen retningsbestemmes vha. de vandrette stilbare lameller.
Ved at bevæge de vandrette lameller kan formen og længden på indblæsningsmønstret ændres.

Ved væginstallation er den anbefalede afstand fra loftet 200 mm, hvis tilluften skal ledes til loftsfladen.

Halton WDD risten kan også anvendes til fraluft.

Installation

Risten kan tilsluttes direkte til kanalen vha. enten IF installationsramme eller Halton PRL trykfordelingsboks eller
Halton BDR boks.


Installationsramme (IF)                PRL trykfordelingsboks               BDR boks

Fjederfastgørelse (standard)

Ristene leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton PRL, Halton BDR and IF.

Fastgørelse vha. skjulte skruer (mulighed)

Fastgørelse vha. skjulte skruer er mulig, når risten installeres med installationsramme (IF) eller Halton BDR boksen. Dette er ikke muligt med Halton PRL trykfordelingsboksen. Der er forboret skruehuller i Halton BDR boksen.

Synlig skruefastgørelse

Ved loftsinstallation anbefales synlig skruefasgørelse .Undersænkede skruer, 4.2*25 medleveres.

Ved brug af montageramme er montagehullets størrelse LxH, og (L-5)x(H-5) uden montageramme.

Indregulering

Tilluft

Luftmængden kan kun bestemmes, hvis risten tilsluttes en Halton BDR- eller Halton PRL-boks med MSM spjæld.
Luftmængden bestemmes vha. MSM måle og indreguleringsenheden
Demonter risten og træk slangerne og styrespindelen gennem risten.
Mål differenstrykket vha. et manometer. Luftmængden beregnes vha. formlen nedenunder.

Luftmængden reguleres ved at dreje på styrespindelen, til den rigtige indstilling er nået.
Lås spjældpositionen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel I boksen og sæt risten tilbage på plads.

K faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanaldiameter)

BDR >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

 

Fraluft

Luftmængden bestemmes ved at måle trykdifferencen mellem målestutsene på Halton PRL eller Halton BDR trykfordelingsboksen og rumluften.
Den tilsvarende luftmængde beregnes og justeres ved at dreje styrespindelen på MEM spjældet.

Mængdereguleringsspjæld OD

Luftmængden reguleres ved at dreje spjældbladene bag ved risten med en skruetrækker. Målingen udføres med risten monteret.

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Delene rengøres med en fugtig klud.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed:
Med trykfordelingsboks Halton PRL eller Halton BDR + MSM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Risten skal være fremstillet af extruderet aluminium, i en anodiseret eller epoxy-malet hvid (RAL9010) standard farve.
Karmens hjørner skal være svejsede, således at samlingerne er næsten usynlige.
Halton WSD risten skal have vandrette justerbare lameller og en 25 mm bred karm med tætning

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.

Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Beställningskod

WSD-L-H

L = Længde
       200, +1, .., 1500

H = Højde
       100, +1, .., 600

Andre muligheder og tilbehør

FS = Montering
       CL      Klips
       SF      Skruefastgørelse
       CC      Skjult skruefastgørelse

FI = Overflade
       AN      Anodiseret
       PN      Malet
       MF     Ubehandlet ALU

CO = Farve
       W       Hvid
       X        Special farve
       N        Ingen Maling

ZT = Kundanpassad product
  
      N       Nej
        Y       Ja

Underprodukter

      BDR    Boks
      PRL    Boks
      IF        Instalationsramme for Riste
      OD      Indreguleringsspjæld,Riste

Kode eksempel

      WSD-200-100, FS=CL, FI=AN, CO=N, ZT=N

Downloads & Media

Halton WDD-WSD - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,2 MB
Halton WDD-WSD - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
1,2 MB
Halton WDD-WSD - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,2 MB
Halton WSD-WDD - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,3 MB
Halton WDD-WSD - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,2 MB
Halton WDD-WSD - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,2 MB