WTS - Grille

Grille with adjustable horisontal front and vertical rear vanes

Udgår pr. 1.10.2018
-> erstattes af Halton WDD

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Vandrette frontlameller som kan justeres.
 • Bagerste lameller kan justeres.
 • Robust stålkonstruktion.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Risten skal have justerbare front og baglameller med en 18 mm karm og være mallet hvid i farve (RAL 9010) som standard.
Karmen og de lodrette lameller skal være fremstillet af stål.
Når ristens længde er mindre end 600 mm, skal de vandrette lameller være fremstillet af stål.
Når ristens længde er større end 600 mm, skal de vandrette lameller være fremstillet af aluminium.
Tilluftens retning skal kunne ændres ved at regulere de forreste og bagerste lameller
Risten skal tilsluttes kanalen vha. en installationsramme.

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.

Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Halton WTS - udgår pr. 1.10.2018
-> erstattes af Halton WDD

Stålrist med dobbelte lameller

 • Horisontal indblæsning, egner sig også til fraluft.
 • Vandrette frontlameller som kan justeres.
 • Bagerste lameller kan justeres.
 • Robust stålkonstruktion.
 • Risten kan let demonteres for rengøring.

Tilbehør

 • Mængdereguleringsspjæld.
 • Tilslutningsboks med luftmængdemålingsfunktion.
 • Installationsramme.

Dimensioner

LxH L1 L2 H1 H2
200x100 220 176 120 76
250x100 270 226 120 76
300x100 320 276 120 76
300x150 320 276 170 126
400x150 420 376 120 126
400x200 420 376 220 176
600x200 620 576 220 176
800x200 820 776 220 176
1000x200 1020 976 220 176
600x300 620 576 320 276
800x300 820 776 320 276
1000x300 1020 976 320 276
1000x400 1020 976 420 376
1200x400 1220 1176 420 376

Med mængdereguleringsspjæld OD total dybte er 48 mm + 45 mm.

Special størrelser

Udover standard størrelser, kan andre størrelser produceres dog maksimum 1200x600 mm (LxH).

Materiaer

 Del  Materiale  Finish   Bemlærkning
 Ramme  Stål
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9010/50% glans)
 Speciel farve mulig
 Vertikal lameller  Stål
 Epoxy-malet,
 (std RAL 9010/50% glans)
 Speciel farve mulig
 Horisontal lameller
 L<600mm
 Sål  Epoxy-malet
 (std RAL 9010,/50% glans)
 Speciel farve mulig
 Horisontal lameller
 L>600mm
 Aluminium  Epoxy-malet
 (std RAL 9010/50% glans)
 Speciel farve mulig
 Installationsramme  Galvaniseret stål    
 Tilslutningsboks / kanaltilslutning  Galvaniseret stål    

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Trykfordelingsboks PRL  For indregulering og
 strømningsudjævning
 og reducering af kanalstøj
 Tilslutningsboks BDR  Boks for kanaltilslutning
 (med eller uden lyddæmpning)
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MSM  For tilluft
 Luftmængdemåling og reguleringsenhed MEM  For fraluft
 Lyddæmpning IN  Mineraluld for BDR boksen.
 Polyester fiber for PRL boksen.
 Mængdereguleringsspjæld OD  Aluminium med modsatgående
 blade for mængdregulering
 Installationsramme IF  For installation uden boks
 Synlig skruefastgørelse SF  Skruefastgørelse
 Skjult skruefastgørelse CC  For installation med
 BDR boks eller IF ramme

Funktion

Luften tilføres rummet enten vertikalt eller horisontalt og opblandes med rumluften foran risten.
Tilluftsstrålen retningsbestemmes vha. de stilbare lameller.
Ved at bevæge de stibarel lameller kan indblæsningsmønstret ændres.
Ved væginstallation er den anbefalede afstand fra loftet 200 mm, hvis tilluften skal ledes til loftsfladen.
Halton WTS risten kan også anvendes til fraluft.

Installation

Risten kan tilsluttes direkte til kanalen vha. enten IF installationsramme eller Halton PRL trykfordelingsboks eller
Halton BDR boks.


Installationsramme (IF)                  PRL trykfordelingsboks          BDR boks

Fjederfastgørelse (standard)

Ristene leveres med fjederfastgørelse som standard.
Fjederfastgørelse anvendes sammen med Halton PRL, Halton BDR og IF.

Fastgørelse vha. skjulte skruer

Fastgørelse vha. skjulte skruer er mulig, når risten installeres med installationsramme (IF) eller Halton BDR boksen. Dette er ikke muligt med Halton PRL trykfordelingsboksen.
Der er forboret skruehuller i Halton BDR boksen.

Synlig skruefastgørelse

Ved store riste anbefales synlig skruefastgørelse.Selvskærende skruer,4.2*25 undersænkede, medleveres.

Ved brug af montageramme er montagehullets størrelse LxH, og (L-5)x(H-5) uden montageramme.

Indregulering

Luftmængden kan kun bestemmes, hvis risten tilsluttes en Halton BDR- eller Halton PRL-boks med MSM spjæld.
Luftmængden bestemmes vha. MSM måle og indreguleringsenheden
Demonter risten og træk slangerne og styrespindelen gennem risten.
Mål differenstrykket vha. et manometer. Luftmængden beregnes vha. formlen nedenunder.


Luftmængden reguleres ved at dreje på styrespindelen, til den rigtige indstilling er nået.
Lås spjældpositionen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel I boksen og sæt risten tilbage på plads.

K faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande
(D= kanaldiameter)

BDR >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Mængdereguleringsspjæld OD

Luftmængden reguleres ved at dreje spjældbladene bag ved risten med en skruetrækker. Målingen udføres med risten monteret. 

Service

Risten kan aftages i forbindelse med rengøring. Den fjernes fra kanalen ved at trække den forsigtigt ud af yderkarmen Brug om nødvendigt en skruetrækker.
Delene rengøres med en fugtig klud.
Risten monteres ved at skubbe den på plads, så fjedrene låser (eller vha. de skjulte skruer).

Mulighed:
Med trykfordelingsboks Halton PRL + MEM eller Halton BDR + MEM

Fjern måle og indreguleringsenheden ved at trække forsigtigt i spindelhuset (NB. Ikke i styrespindelen eller måleslangerne!).
Aftør delene med en fugtig klud. Delene må ikke neddyppes i vand.
Genplacer måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe spindelhuset på plads imod stoppet.
Skub risten på plads, til fjedrene låser.

Specifikation

Risten skal have justerbare front og baglameller med en 18 mm karm og være mallet hvid i farve (RAL 9010) som standard.
Karmen og de lodrette lameller skal være fremstillet af stål.
Når ristens længde er mindre end 600 mm, skal de vandrette lameller være fremstillet af stål.
Når ristens længde er større end 600 mm, skal de vandrette lameller være fremstillet af aluminium.
Tilluftens retning skal kunne ændres ved at regulere de forreste og bagerste lameller
Risten skal tilsluttes kanalen vha. en installationsramme.

Mulighed 1

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha. af en boks med mineraluld som lyddæmpningsmateriale.

Mulighed 2

Risten skal tilsluttes kanalsystemet vha.en trykfordelingsboks, som er forsynet med vaskbart lyddæmpningsmateriale af polyester fibre.

Boksen skal indeholde en indregulerings og målenhed.
Risten skal være aftagelig, så der er let adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Bestillings kode

WTS-L-H

L = Længde
       200, +50, .., 1200

H = Højde
       100, +50, .., 600

Andre alternativer og tilbehør

FS = Montering
       CL       Klips
       SF       Skruefastgørelse
       CC       Skjult skruefastgørelse

CO = Farve
        W       Hvid
        X       Special farve

ZT = Tailored produkt
       
N        Nej
        Y        Ja

Underprodukter

       BDR     Boks
       PRL     Boks
       IF         Instalationsramme for Riste
       OD       Indreguleringsspjæld,Riste

Kode eksempel

        WTS-200-100, FS=CL, CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton WTS - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,0 MB
Halton WTS - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,0 MB
Halton WTS - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,2 MB
Halton WTS - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
1,0 MB
Halton WTS - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,0 MB
Halton WTS - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,1 MB