Virksomhedens vision, mission og værdier

Haltons vision er at være den globale værdileder inden for kontor- og sundhedssegmenter Halton-løsninger forbedrer medarbejdernes trivsel, giver fleksible løsninger til organisationers skiftende behov og øger værdien af bygningerne. Halton er en af de mest anerkendte udbydere af indeklimaløsninger i de udvalgte segmenter.

Halton stræber efter at skabe behagelige og sikre indeklimaløsninger, på en energieffektiv måde. Halton er specialiseret i indeklima- og indeklimaprodukter, -tjenester og -løsninger.

Udfordringer, der skal overvindes

De bebyggede miljøer bør være sikre og komfortable, uden sundhedsmæssige farer for brugerne, som hverken er grundet dårligt design og/eller konstruktion, eller for den sags skyld på grund af dårlig drift, vedligeholdelse og ydeevne af bygningerne. Der anvendes en betydelig mængde energi i bygningerne for at sikre, at de opfylder disse krav.

Dette skal ændres i fremtidige bygninger for at opnå målene for maksimal udnyttelse af energi i bygninger; disse mål blev i EU fastsat af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) i 2010. Ved udgangen af 2020 bør alle ny opførte bygninger, samt eksisterende bygninger, der bliver ombyggede, være næsten energineutrale (nZEB).  Dog bør gode indeklimaforhold garanteres: energibesparelser bør ikke ske på bekostning af indeklimaets kvalitet. 

Forpligtelse til RDI-samarbejde

Halton arbejder tæt sammen med førende universiteter og forskningsinstitutioner for at forbedre indeklimaets kvalitet på en energibesparende måde. Forskningspartnere har f.eks været DTU/Danmark, KTH/Sverige, Aalto/Finland, Occupational Health Institute/Finland, MIT/USA, NUS/Singapore, La Rochelle/Frankrig, Technical University of Prague/Tjekkiet.

Halton er meget engageret i FUI-projekter og forskerudveksling på europæisk plan. Flere studerende har arbejdet på Halton Innovation Hubs i løbet af de sidste par år.

I øjeblikket er Halton det førende strategiske center for videnskab, teknologi og innovation for forskningsprogrammet Built Environment (RYM) "Indoor Environment". Programmet realiserer vidtrækkende, samarbejdende og tværfagligt forskningsarbejde udført i fællesskab af virksomheder, universiteter og forskningscentre. Hovedformålet med Indeklima-forskningsprogrammet er, at producere nye indeklimaløsninger, der forbedrer brugernes trivsel, tilfredshed, produktivitet og indlæringsevne på en økologisk bæredygtig måde, ved at skabe ny ekstra værdi for brugere og ejere i form af et fremragende indeklima. Forskningsarbejdet vil blive udført af 31 industrielle partnere og 13 forskningspartnere.

Involvering i samfundet

Halton har været aktiv i det internationale samfund for indeklima og energieffektivitet. Flere personer har arbejdet i CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation)-udvalget. Halton har også været aktiv i frivilligt baserede Eurovent-klassifikationssystemer.

Halton har deltaget aktivt i udviklingen af nye designguider. I REHVA og ASHRAE  har Halton bl.a. været involveret i designguider og tekniske rapporter om blandet ventilation, kølebafler, fortrængningsventilation og nZEB-bygninger.

Forskningspørgsmål om RYM- Indeklima