Halton Tune: Idriftsættelse og validering

Halton produkter installeres typisk af HVAC-entreprenører, men for nogle systemer tilbyder vi også idriftsættelse. Ventilationssystemer til laboratorier er et godt eksempel på Haltons færdiginstallerede løsninger. Vores valideringstjenester tilbyder et værktøj til at sikre, at de designede indeklimabetingelser og brugertilfredsheden opnås i nye eller renoverede bygninger.

 

Halton Tune - oversigt

Levering, idriftsættelse og validering af systemet

Halton fremstiller systemkomponenter i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 kvalitetsnormer. Overholdelse af disse standarder sikrer, at vi kun anvender komponenter af høj kvalitet og at vi har lav miljøbelastning gennem hele produktionen. Halton kølebafler er også Eurovent certificerede.

Halton tilbyder løsninger til krævende rum såsom hospitaler og laboratorier. Med vores idriftsættelses- og valideringstjenester garanterer vi, at det designede indeklima, systemydelser og brugertilfredshed opnås.

Validering af systemydelse

Validering af systemydelse garanterer korrekt funktion af ventilationssystemet før beboerne flytter ind. Ved at sikre, at alle komponenter er installeret korrekt, og at alle parametre er blevet indstillet i henhold til designet, opnås der optimale termiske forhold og energibesparelser. Halton hjælper med at give et fuldt funktionelt, behageligt og sikkert indeklima til bygningens brugere.

Validering af indeklimaet i et byggeprojekt

Validering af designede termiske forhold i nye eller renoverede bygninger reducerer risikoen for øjeblikkelige klager fra brugere, afslører mulige problemområder og gør det muligt at træffe korrigerende foranstaltninger i tide. Indeklimaet oprettes, når den endelige brug af området bestemmes, og slutbrugerne er flyttet ind og har møbleret lokalerne. Typiske ændringer under indflytning er flytning af skillevægge, ændring af møblernes layout og ændringer i placeringen af mødelokaler og kontorer. På det tidspunkt bør den endelige justering af tekniske rumsystemer foretages.

Validering af indeklimabetingelser starter med en vurdering af indeklimaet, udført allerede på planlægningsstadiet. Når bygningen er færdig, fortsætter valideringen med en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne. Baseret på indsamlet feedback, oprettes der et meningskort for at identificere og lokalisere problemkilderne i forskellige dele af bygningen og i forskellige områder af indeklimaet. En teknisk analyse på stedet hjælper med at finde potentielle problemer. Disse oplysninger kan bruges til at løse problemer med bygningens tekniske systemer inden garantiperioden udløber. Hvis problemet er forårsaget af brug af lokalerne, bidrager resultaterne til at klarlægge situationen for brugerne. Validering af indeklimaet er beregnet til projektudviklere og ejendomsbesiddere, der ønsker at sikre gode resultater for deres projekter, når det gælder opfattelsen af højkvalitets indendørs miljø.