Hyppää sisältöön
M.A.R.V.E.L. energy saving technology (MRV) - Demand Controlled ventilation (DCV) system
M.A.R.V.E.L. energy saving technology (MRV) - Demand Controlled ventilation (DCV) system
M.A.R.V.E.L. energy saving technology - UV on Demand - Cold Mist on demand - IRIS sensors

M.A.R.V.E.L.-energiansäästötekniikka

Ammattikeittiöitä varten suunniteltu M.A.R.V.E.L.-järjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevat säästöt ja parantaa henkilöstön työolosuhteita

M.A.R.V.E.L. on huipputason ohjausalusta, joka sisältää tarpeenmukaisen ilmanvaihdon keskeisenä ominaisuutena. Säätimet säätävät keittiön poistoilmamäärää reaaliajassa ruoanlaittolaitteiden tilasta riippuen. Jos käytössä on vain yksi keittoalue, vain tälle alueelle tarvittava ilmavirta säädetään automaattisesti. Muut vyöhykkeet toimivat edelleen pienellä virtausnopeudella. M.A.R.V.E.L.-järjestelmällä keittiövyöhyke voi olla huuvan viemän alueen kokoinen.

Tämä tarkoittaa tehokasta energiansäästöä kaikilla keittiön ilmanvaihdon tasoilla sekä kokkien ja heidän työryhmiensä mukavuuden konkreettista parantamista.

 • Edut
 • Kuinka se toimii?
 • Tarkempia tietoja
 • Tuotevaihtoehdot
 • Muu tekniikka

Edut

 • Vertaansa vailla olevat energiansäästöt, jotka saavutetaan vähentämällä poistoilmavirtoja jopa 64 %.
 • Korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen kuluva energiantarve on huomattavasti pienempi.
 • Huomattavasti pienempi sähkönkulutus tuulettimissa.
 • Nopeampi reaktioaika kuin missään muussa tarpeenmukaisessa järjestelmässä ja näin voidaan varmistaa, että poistoilman virtausnopeutta ei alenneta ilmanlaadun kustannuksella.
 • Työolosuhteet paranevat melutason alentamisen ja ristivedon poistamisen vuoksi.
 • Jatkuvasti itsenäisesti tasapainottava järjestelmä, joka vähentää huomattavasti aikaa vievää manuaalista ilmastointikanavan tasapainotuksen tarvetta käyttöönottovaiheessa.
 • Parantaa ammattikeittiöiden kannattavuutta ja vähentää samalla alkuperäistä pääomasijoitusta.
 • Nopeampi sijoitetun pääoman tuotto myös pienissä keittiöissä, joihin on asennettu meidän kevytversio.

Kuinka se toimii?

Ravintola-alan energiankulutustoiminta (800 kWh/m²) on suurin kaikista kaupallisista- ja asuinrakennuksista Yhdysvalloissa, jopa huomattavasti sairaaloitakin suurempi (600 kWh/m²) (1). Tätä havaintoa voidaan pitää voimassa myös monissa muissa maissa.

M.A.R.V.E.L. on suunniteltu tarjoamaan alhaisin mahdollinen energiankulutus ravintola-alalle. Kuinka se saavutetaan?

Kuvittele tärkeimmät ominaisuudet ja innovaatiot, jotka Haltonin insinöörit ovat kehittäneet tarjotakseen tehokkaimman energiansäästötekniikan ammattikeittiöihin.

(1) Rakennusten energiatehokkuus, markkinoiden muuttuminen (WBCSD World Business Council for Sustainable Development.

Amplitudin, tarkkuuden ja nopeimman reaktioajan säätö Haltonin IRIS-tunnistimilla

M.A.R.V.E.L. perustuu innovatiivisiin ja patentoituihin Haltonin IRIS-infrapunatunnistimiin. Tunnistimet skannaavat keittoalueiden pintoja seuratakseen mitkä keittiölaitteet ovat käytössä. Vasteajassa ei ole viivettä kuten perinteisissä tunnistimissa, jotka odottavat savun nousua tunnistimien tasolle tai lämpötila-anturit, jotka joutuvat odottamaan vielä kauemmin. M.A.R.V.E.L. reagoi välittömästi eri ruoanlaittotilanteiden muutoksiin heti niiden tapahtuessa. Tämä viiveetön reaktioaika säätää poistoilmavirtaa siten, että lämpö ja höyryt poistuvat nopeasti ruoanlaiton aikana.

M.A.R.V.E.L.-järjestelmän algoritmi vertaa lukemia useista eri antureista, kuten infrapuna-, poistoilmakammioiden- ja huoneenlämpötila-antureista, jotka on asennettu kullekin keittiövyöhykkeelle. Lämpötila voi tosiasiallisesti laskea kypsennyksen alkaessa (esimerkiksi kun laitetaan pakastettu tuote rasvakeittimeen), mutta M.A.R.V.E.L.-järjestelmä tulkitsee tämän muutoksen kypsennystoiminnaksi. Se ei ole mahdollista vain lämpötilaa mittaavissa järjestelmissä.

Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä ja yksinomainen M.A.R.V.E.L.-algoritmi mahdollistaa keittiölaitteiden asetusten turvallisen säädön, kuten sammuttamisen, lepotilan tai kypsennyksen tai muun toiminnon keittiölaitteiden tyypistä riippuen.

M.A.R.V.E.L. ohjaa poistoilmavirtaa vain silloin, kun sitä tarvitaan keittiöissä.

Keittiökokoonpanosta riippuen jokainen huuvamoduuli, ilmastointikaton poistoilmakammio tai kanavahaara on varustettu ABD-ilmavirtasäätimellä riippumatta siitä, ohjaako keittiön tuuletusta yksi vai useampi tuuletin. ABD-säätimet tasapainottavat jatkuvasti itsenäisesti M.A.R.V.E.L.-järjestelmän algoritmin syötteen perusteella. Kaikki säätöpellit vaihtavat itsenäisesti asentoaan vaaditun poistoilmamäärän perusteella, jotta saadaan aikaiseksi oikea poistoilmavirta oikeaan aikaan.

Tämä tarkoittaa, että jos vain yksi keittoalue on käytössä, vain kyseisen alueen ilmavirta säädetään automaattisesti tarpeenmukaiselle tasolle. Muut jatkavat toimintaansa alhaisella tasolla. M.A.R.V.E.L.-järjestelmällä keittiövyöhyke voi olla huuvan viemän alueen kokoinen.

Suurin osa DCV-järjestelmistä kytkee koko keittiön suurimpaan poistoilmavirtaan heti, kun keittiön pieninkin alue vaatii mahdollisten energiansäästöratkaisujen poistamista.

M.A.R.V.E.L. vähentää poistoilmamääriä jopa 64 % ja tarjoaa vertaansa vailla olevat energiansäästöt

Poistoilmavirran maksiminopeuksien pienentäminen ja niiden säätäminen laitteen toiminnan mukaan vaikuttaa ilmastointilaitteiden ja lämmitysjärjestelmien kapasiteettiin ja energiankäyttöön, mikä tarkoittaa säästöjä korvausilman käsittelykustannuksissa.

Yksinkertaisena yhtälönä voidaan nähdä, että keittiöstä tulevan pienimmän poistoilmavirran määrä vastaa pienintä sisään tullutta korvausilman määrää. Tämän vuoksi se vaatii vähiten energiaa korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen, lämmittämiseen ja toimittamiseen kaikkiin keittiön ja ravintolan alueisiin.

Capture Jet ™ -tekniikka pienentää vaadittavia poistoilmavirtoja perinteisiin järjestelmiin verrattuna. M.A.R.V.E.L. säätää ilmavirtoja pysyvästi, tarkasti ja luotettavasti vähentäen poistoilmamääriä 64 % tai enemmän.

M.A.R.V.E.L.-järjestelmän ja Capture Jet™ -tekniikan yhteisvaikutus vaikuttaa radikaalisti ja positiivisesti paitsi käyttökustannuksiin, myös asiakkaan alkuperäiseen pääomasijoitukseen.

M.A.R.V.E.L. säästää myös paljon puhaltimien toiminnassa. Tätä tarkoitamme vertaansa vailla olevilla energiansäästöillä.

Tiesitkö, että kun tuulettimen pyörimisnopeus pienenee 40 %, sen sähkönkulutus laskee 78 %?!

M.A.R.V.E.L.-järjestelmän älykäs ja yksinomainen algoritmi säätää jatkuvasti puhaltimien pyörimisnopeutta tuottamaan oikeat poistoilmavirrat alhaisimmalla mahdollisella paineella. Järjestelmän älykkyys perustuu sen kyvykkyyteen sopeutua jatkuvasti laitteen tyypistä, aktiivisuustasosta tai kokoonpanosta riippumatta.

M.A.R.V.E.L. pystyy täysin tuottamaan vaaditun poistoilmamäärän, yksinkertaistamaan hyvin monimutkaisia haasteita ja optimoimaan ilmanvaihdon suorituskyvyn. Puhaltimet käyvät pienimmällä mahdollisella pyörimisnopeudella, samalla kun kaikille huuville tai ilmastointikatoille tuotetaan tarvittava poistoilmavirta. Tämä maksimoi korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen liittyvät säästöt