05/02/2014
Me Halton-säätiössä olemme sitä mieltä, että jokaisella on oikeus hyvään sisäilmaan.

Myönnetyt apurahat

 The Center for Courageous Kids 

Halton-säätiö (Halton Foundation) myönsi ensimmäisen apurahansa The Center for Courageous Kids ‑leirikeskukselle, joka sijaitsee Yhdysvaltojen Scottsvillessa, Kentuckyssa. Kyseessä on lääketieteellinen leirikeskus, joka tarjoaa ilmaisia kesä- ja viikonloppuleirejä vakavasti sairaille tai vammautuneille lapsille sekä heidän perheilleen. Keskukselle myönnettiin 30 000 dollarin kertaluonteinen apuraha.

Halton Foundationin apurahan avulla The Center for Courageous Kids ‑leirikeskus pystyy järjestämään viikon mittaisen kesäleirin astmaa sairastaville lapsille.

– Olemme erittäin otettuja kunniasta vastaanottaa Halton Foundationin ensimmäinen apuraha. Osoittamanne tuki sekä toivomuksenne järjestää astmaan liittyvän tiedon jakaminen hauskana osana lasten leirikokemusta tulee hyödyntämään koko heidän loppuelämäänsä. Odotamme innolla, että pääsemme työskentelemään yhdessä teidän ja Halton-tiimin kanssa sekä tarjoamaan lapsille mahtavan leirin kesällä 2011. Kiitos tuestanne hankkeellemme sekä vakavasti sairaille lapsille, joita varten olemme olemassa, sanoi Roger F. Murtie, The Center for Courageous Kidsin puheenjohtaja.

 Himalayan Stove hanke 

Halton Foundation myönsi toisen apurahansa Paul Basch Memorial Foundation ‑säätiön Himalayan Stove ‑hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää Himalajan vuoristossa asuvien ihmisten terveyttä.

Himalayan Stove ‑hanke on sitoutunut edistämään Himalajan vuoristoalueella asuvien ihmisten elinoloja. Järjestö lahjoittaa saasteettomia, energiatehokkaita liesiä Himalajalla asuville perheille, jotka ovat tähän asti käyttäneet kodeissaan energiaa tuhlaavia ja sisäilmaa vaarallisesti saastuttavia alkeellisia uuneja tai avotulta.

– On suuri kunnia, että Halton Foundation ‑säätiö myönsi meille näin merkittävän apurahan. Arvostamme työstämme saamaamme tunnustusta ja aiomme osoittaa olevamme luottamuksen arvoisia. Haluamme edistää luonnonsuojelua ja parantaa ihmisten terveellisiä elinoloja, yksi liesi kerrallaan. Halton Foundation ‑säätiön kaltaisten tärkeiden sponsoreiden ansiosta pystymme laajentamaan työtämme Himalajan vuoristossa, sanoi Himalayan Stove ‑hankkeen edustaja George Basch.

 Readingin yliopisto (Iso-Britannia) ja Chongqingin yliopisto (Kiina) 

Kolmas, 29 500 dollarin suuruinen apuraha myönnettiin vuoden 2013 lopulla Readingin yliopiston hankkeelle School Indoor Environment & Ventilation Control Strategies for Children's Health & Wellbeing. Hankkeen tarkoituksena on edistää kouluikäisten lasten terveyttä ja hyvinvointia selvittämällä sisäympäristön olosuhteita ja kehittämällä hallintastrategioita, joilla voidaan vähentää kaupunkialueilla sijaitsevien koulujen luokkahuoneiden epäpuhtauksien määrää. Kyseessä on englantilaisen Readingin yliopiston ja kiinalaisen Chongqingin yliopiston yhteinen tutkimushanke.

 Varsovan teknillinen yliopisto 

Halton-säätiö myönsi kolmivuotisen apurahan Puolaan Varsovan teknilliselle yliopistolle vuonna 2016. Apuraha myönnettiin puolalaisten sairaaloiden potilashuoneiden sisäympäristöohjeistuksia tuottavalle tutkimushankkeelle, jossa tarkastellaan tilojen ilmanjakoa ja mikroilmastoon liittyviä muuttujia ja raja-arvoja sekä kustannustehokkaita teknologisia ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää näiden tilojen ajanmukaistamisessa ja edelleen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa suosituksia sisältävä periaateohjelma valittuun kohdeympäristöön. Apuraha maksetaan vaiheittain aina edellisen vaiheen ehtojen täyttymisen perusteella. Kyseessä oli säätiön neljäs apurahapäätös. Menettelyn ensimmäinen vaihe on suoritettu, ja toinen vaihe on meneillään. 

Yhteystiedot

Halton Foundation
2413 Nashville Road, C4
Bowling Green, Kentucky 42101
USA

Hallituksen puheenjohtaja
Tarja Takki
Tel. +358 20 792200

Säätiön sihteeri
Darlene Tinsley
Tel. +1-270-393-7214
Fax. +1-270-843-9931