Meillä on laaja valikoima eri ratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvinvointi, kestävyys ja kannattavuus...

Energiatehokkuus, turvallisuus, sisäilmaston laatu (IEQ) ja epäpuhtauksien hallinta ovat Haltonin Tehokas keittiö -konseptin peruspilareita.


Näiden ominaisuuksien yhdistäminen sopusointuisesti toisiinsa erilaisissa ammattikeittiöissä on jokapäiväinen haasteemme. Onneksi apunamme on kuitenkin markkinoiden laajin valikoima ammattikeittiöiden ilmastointiratkaisuja.

 

Mitä ovat Haltonin Tehokas keittiö -ratkaisut?

Ammattikeittiön suunnitteleminen on aina vaativa tehtävä, ja varsinkin ilmastointi asettaa haasteita. Jokaista Haltonin teknistä järjestelmää tai tuotetta suunnitellessa on erityisesti kiinnitetty huomiota yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:
- Energiatehokkuus;
- Sisäilmaston laatu (IEQ);
- Elintarvike- ja paloturvallisuus;
- Epäpuhtauksien hallinta.

Pitäen nämä tavoitteet mielessä toimitamme jatkuvasti asiakkaillemme keittiöiden ilmastointiin liittyviä mittatilaustuotteita. Meillä on laaja valikoima erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka huokuvat keittiön tehokkuuden edellyttämää vahvaa synergiaa. Poimimme monien mahdollisten ratkaisujen joukosta sinulle täydellisesti sopivan ratkaisujen yhdistelmän. Haluamme luoda keittiön, jossa tehokkuus kilpailee ainoastaan hyvinvoinnin kanssa.

Energiatehokkuus

Kaikista kaupallisista ja asuinrakennuksista nimenomaan ravintolat kuluttavat eniten energiaa (kulutus 800 kWh/m² (1); ravintola-ala voittaa jopa sairaalasektorin (kulutus 600 kWh/m²). Lukujen suhde on samansuuntainen kaikkialla Euroopassa ja useimmissa kehitysmaissa. Energiatehokkuus on Haltonin Tehokkaan keittiön tärkein ominaisuus.

M.A.R.V.E.L. ja Capture Jet­™ -tekniikat ovat varmasti ensimmmäisenä harkittavia ratkaisuja etsittäessä parannuksia ammattikeittiöiden kustannustehokkuuteen.

(1) Energy Efficiency in Buildings, Transforming the Market (WBCSD World Business Council for Sustainable Development)

Turvallisuus (hygienia ja paloturvallisuus)

Valitettavasti monet ravintolat eivät pysty jatkamaan toimintaansa isomman vaurion satuttua.. Liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttamien haittojen lisäksi omistajan olisi selviydyttävä myös rakennuksen muille yrityksille tai asukkaille aiheutuneiden vahinkojen seurauksista ja negatiivisesta mediahuomiosta. Turvallisuusriskit ovat ammattikeittiöissä todellinen huolenaihe.

Haltonin Capture Jet™ -huuvien ja ilmastointikattojen suunnittelussa ja valmistuksessa on jo ennalta tehty turvallisuutta parantavia rakenteellisia ratkaisuja. Capture Ray™-tekniikka, Haltonin sisäänrakennettu Palontorjuntajärjestelmä (FSS) tai Haltonin Kanaviston rurvallisuuden valvonta (KGS) -järjestelmä toimivat aktiivisesti keittiön turvallisuuden puolesta.

Sisäilmaston laatu (IEQ)

Ravintola-alalla pätevän työvoiman saanti on usein iso ongelma. Vähäinen kiinnostus keittiöpäällikön tai kokin töihin voi johtua epämukavista työolosuhteista - kuumuus voi saada mahdolliset ehdokkaat perääntymään. Nämä olosuhteet ovat yhteydessä ilman lämpötilaan ja nopeuteen, keittolaitteista säteilevään lämpöön sekä ilman kosteuteen. Sisäilmaston laatu (IEQ) on laajempi käsite, johon sisältyvät myös valaistus, äänenpainetaso ja näkemisen helppous.

Mutta jo pelkästään poistoilmamäärien vähentäminen on hyvä alku matkalla kohti hyvää, kestävän kehityksen mukaista sisäilmaston laatua. Poistoilmamääriä pienentämällä vähennetään vetoa ja paranmetaan äänenpainetasoja. Yleensä kun jonkin keittiön energiatehokkuus paranee, myös IEQ paranee.

Sisäilmaston laadun paraneminen työpaikalla on siis erilaisten tekijöiden summa. Siihen vaikuttavat eri tekijät eivät välttämättä aina liity valittuun tuotteeseen tai tekniikkaan. Voimme siis todeta, että yhdistettyinä laminaarisiin ilmastointilaitteisiin (LFU) tai piennopeustuloilmalaitteisiin (LVU) ovat epäilemättä tehokkain ratkaisu, kun halutaan saada aikaan paras mahdollinen sisäilmasto.

Epäpuhtauksien hallinta

Kaikissa ammattikeittiöissä syntyy paljon epäpuhtauksia, joista rasva kaikissa muodoissaan sekä hajut ovat turvallisuuden kannalta haitallisimpia. Lisäksi käryt voivat häiritä naapuristoa. Tämä on ongelma etenkin tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla tai suurissa ruoanlaittotiloissa, kuten kauppakeskusten pikaruokaryppäissä tai keskuskeittiöissä.

On erittäin todennäköistä, että tulevaisuudessa säädetään lakeja, joiden mukaan ravintoloissa käytettävä raitisilma on kierrätettävä takaisin ilmakehään samanlaatuisena kuin se otettiin sisään. Energiatehokkuuden jälkeen epäpuhtauksien hallinta on asia, mitä tällä hetkellä pyritään eniten parantamaan ammattikeittiöissä.

Kun haluat perustaa ravintolasi juuri haluaamaasi paikkaan, olla paloturvallisuuden suhteen huoletta sekä luoda hyvän kuvan liiketoiminnastasi naapuristossa, valitsemalla, Capture Ray™- ja Pollustop tekniikat saat täydellisen ratkaisun.