Pikaruokaravintolat, Casual Dining, Ketjut, Food Courts, vähittäismyynti

Työvoiman saanti on tänä päivänä usein hankalaa. Myös ilmastoinnin suunnittelu on haasteellista. Nämä kaksi seikkaa liittyvät itse asiassa toisiinsa. Yksi syy siihen, miksi hyvää henkilökuntaa on vaikea löytää, on keittiön tukalat olosuhteet. Esimerkiksi pikaruoka- ja ketjuravintoloiden kustannusrakenteesta 18 % koostuu työvoimakuluista. Työvoiman vaihtuvuuden, poissaolojen ja rekrytointikustannusten vähentämiseksi on tärkeää parantaa työskentelyolosuhteita ja henkilökunnan tuottavuutta. Tähän liittyen hyvin suunniteltu poistoilmajärjestelmä on tärkeä: tilojen on oltava viihtyisät ja samalla järjestelmän kulut alhaiset.

Etuja

  • Alhaiset käyttökustannukset
  • Toimivuus ja joustavuus
  • Helppo huollettavuus
  • Järjestelmän toimintaa koskeva data helposti saatavissa