Sairaaloissa elintarvike- ja paloturvallisuus on erittäin tärkeää. Myös energiakuluihin kiinnitetään huomiota. Ateriapalvelutilojen energiaintensiteetti on suurin neliömetriä kohden kaikkiin kaupallisin tiloihin verrattuna. Tämä osoittaa myös sen, että kun ilmastointi- ja tarpeenmukaiset järjestelmät on suunniteltu ja sijoitettu hyvin, energian kulutuksen vähentäminen on mahdollista.

Etuja

  • Energiansäästö, miellyttävä työskentely-ympäristö
  • Henkilökunnan kannalta helppokäyttöinen valvontatekniikka
  • Ratkaisuja voidaan asentaa myös jo olemassa oleviin tiloihin