Halton H.E.L.P. -ohjelmiston avulla älykäs suunnittelu on mahdollista

Sen lisäksi, että Haltonilla on innovoimilleen tuotteille 180 patenttia, se on myös johtava tietokoneohjelmistojen suunnittelija. Näiden ohjelmistojen avulla insinöörit ja konsultit voivat tehdä omasta työstään hieman helpompaa.

Huuvien suunnitteluohjelmisto H.E.L.P.(Hood Engineering Layout Program) on tarkoitettu varta vasten kaupallisten keittiöiden ilmastoinnin suunnitteluun. Sen avulla vaivalloisesta lämpökuormien laskennasta tulee helppo ja nopea tehtävä. Ohjelmistoon sisältyy päivitettävä keittolaitetietokanta ja Halton Capture Jet® -huuvan tiedot. Ohjelmisto työstää tiedot automaattisesti ja tuottaa piirustukset. Ohjelma pystyy tuottamaan kolmiulotteisen näkymän keittiöstä ja viemään sen AutoCADiin.


H.E.L.P.-ohjelmistoon syötettävien tietojen avulla voit valita sopivia keittolaitteita. Ohjelmisto käsittelee automaattisesti huuvien ja ilmavirtamäärien tiedot, painehäviöt ja pyytää mahdollisia toiveita.

Syötettyjen tietojen perusteella saadaan keittiön 3 D-pohjapiirustus. Tämä kuva voidaan viedä AutoCADiin, jossa sitä voidaan käännellä eri suuntiin. Haluttaessa siihen voidaan lisätä seinät ja huuvattomia laitteita.