Yrityksen visio, missio ja arvot

Haltonin visiona on olla maailmanlaajuinen arvojohtaja toimisto- ja terveydenhoitoalalla. Haltonin ratkaisut parantavat työntekijöiden hyvinvointia, tarjoavat joustavuutta organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin ja lisäävät kiinteistöjen arvoa. Halton on yksi tunnetuimmista sisäilmastoratkaisujen toimittajista valitsemissamme segmenteissä.

Haltonin pyrkii luomaan miellyttäviä ja turvallisia sisäympäristöjä energiatehokkaasti. Halton on erikoistunut sisäilmasto- ja sisäympäristötuotteisiin, -palveluihin ja -ratkaisuihin.

Voitettavia haasteita

Rakennetun ympäristön tulee olla turvallinen ja terveellinen. Ympäristössä ei saa olla käyttäjien terveyteen vaikuttavia vaaratekijöitä – ei kiinteistöjen puutteellisesta suunnittelusta ja rakentamisesta eikä virheellisestä käytöstä, kunnossapidosta tai toiminnasta johtuvia. Kiinteistöissä kulutetaan huomattava määrä energiaa, jotta näiden vaatimuksien täyttyminen voidaan varmistaa.

Tulevaisuuden kiinteistöissä tämän on muututtava, jotta rakennuksien energiankäytön tavoiterajoissa pysytään. Euroopan unioni on määrittänyt nämä viitearvot rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (EPBD) vuonna 2010. Vuoden 2020 loppuun mennessä sekä kaikkien uusien rakennuksien että olemassa olevan, remontoitavan rakennuskannan on oltava lähellä nollaenergiatasoa (nZEB).  Hyvä sisäilmasto on kuitenkin pystyttävä takaamaan: energiansäästöä ei saa toteuttaa sisäympäristön laatua vaarantaen.  

Tutkimusyhteistyö

Halton tekee tiivistä yhteistyötä maailman parhaiden yliopistojen ja tutkimuslaitoksien kanssa sisäympäristön laadun parantamiseksi energiatehokkaasti. Tutkimusyhteistyökumppaneja ovat muun muassa Aalto-yliopisto ja Työterveyslaitos Suomessa, DTU Tanskassa, KTH Ruotsissa, MIT Yhdysvalloissa, NUS Singaporessa, La Rochelle Ranskassa sekä Prahan tekninen yliopisto Tšekissä.

Halton on investoinut voimakkaasti Euroopan laajuisiin tutkimusprojekteihin ja tutkijavaihto-ohjelmiin. Useita opiskelijoita on työskennellyt Halton Innovation Hubeissa viime vuosina.

Tällä hetkellä Halton johtaa Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymän (RYM Oy) Sisäympäristö-tutkimusohjelmaa. Ohjelmassa tehdään yhteistoiminnallista ja monitieteellistä, kauas tulevaisuuteen suuntaavaa tutkimusta yhdessä yrityksien, yliopistojen ja tutkimuslaitoksien kanssa. Sisäympäristö-tutkimusohjelman päätavoite on luoda uusia sisäympäristöratkaisuja, jotka parantavat käyttäjien hyvinvointia, tyytyväisyyttä, tuottavuutta ja oppimiskykyä ekologisesti kestävällä tavalla toteutettuna. Tarkoitus on saada aikaan uudenlaista lisäarvoa kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille huippulaadukkaiden sisäympäristöjen avulla. Tutkimustyöhön osallistuu 31 yrityskumppania ja 13 tutkimuskumppania.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Halton on osallistunut aktiivisesti kansainvälisen sisäympäristö- ja energiatehokkuusyhteisön toimintaan. Useita henkilöitä on työskennellyt CEN:n (Euroopan standardointikomitea) elimissä. Lisäksi Halton on toiminut aktiivisesti vapaaehtoisessa Eurovent-luokitustyössä.

Lisäksi Halton on ollut aktiivinen toimija myös uusien suunnitteluohjeiden kehittämisessä. REHVA:ssa ja ASHRAE:ssa  Halton on osallistunut esimerkiksi sekoittavan ilmanvaihdon, jäähdytyspalkkien, tuloilmajärjestelmien ja nollaenergiarakennuksien suunnitteluohjeistojen ja teknisien raporttien laatimiseen.

RYM:n Sisäympäristö-ohjelman tutkimuskysymykset