Halton's Vario-oplossing

 

Grotere energie-efficiëntie, inrichtingsflexibiliteit en gebruikerstevredenheid

 

Groene gebouwen vormen interessante investeringen en aangename werkplekken. Ze bevorderen niet alleen het welzijn maar genereren ook financiële voordelen op lange termijn in de vorm van hogere huurgelden, langere contracten en hogere vastgoedwaarden.

Halton's Vario-oplossing maakt groene gebouwen niet alleen werkelijkheid, maar maakt ze tevens energie-efficiënter, flexibeler qua inrichtingsmogelijkheden en comfortabeler dan ooit om in te werken.

Halton Vario is een volledige binnenklimaatoplossing die niet alleen ventilatieproducten en regelsystemen voor afzonderlijke ruimten en volledige zones maar ook monitoringdiensten omvat. Halton verifieert de werking van uw systeem zodat u ervan op aan kunt dat het binnenklimaat van uw gebouw vanaf het begin precies presteert zoals bij het ontwerp werd voorzien.


Energieverbruiksdaling van 50%


Halton's Vario-oplossing is tot 50 % energie-efficiënter dan conventionele luchtbehandelingsystemen. Voor het eerst in de geschiedenis van koelplafondsystemen monitort het systeem zelf het gebruik van de betreffende ruimte om de koeling en ventilatie op basis van de verzamelde informatie in en bij te stellen. Dankzij de intelligente regeling wordt het binnenklimaat op een optimaal niveau gehandhaafd.


Drastisch lagere exploitatiekosten dankzij een volledig flexibel systeem

 

Bij gebruik van Halton's Vario-oplossing volstaan 15 minuutjes of minder om kantoorruimten om te vormen tot vergaderruimten en omgekeerd. Het luchtdebiet wordt automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit en de bezettingsgraad, en wordt verhoogd als een vergaderruimte in gebruik is.

Bijgevolg liggen de exploitatiekosten met een Vario-ventilatiesysteem van Halton veel lager dan bij gebruik van een traditioneel systeem. De geavanceerde flexibiliteit maakt kortere huurcontracten winstgevender voor de eigenaars, en de indeling en inrichting van het gebouw vormt niet langer een beperkende factor voor de gebruikers.


Halton Vario voor een binnenklimaat van klasse A

 

Halton Vario regelt de ventilatie en de omgevingstemperatuur volledig vraaggestuurd. Halton's Vario-systemen zorgen voor een binnenklimaat van klasse A zoals gespecificeerd in diverse internationale normen (ISO EN 7730, EN 15251 en CR 1752) waarnaar regelmatig wordt verwezen.

Een groter thermisch comfort en een goede binnenklimaatkwaliteit creëren een productievere werkomgeving waarin gebruikers haast geen klachten over het binnenklimaat hebben. Tevreden huurders blijven langer, wat in hogere bezettingsgraden resulteert.


Door zijn Validate & Survey Services garandeert Halton dat er tijdens de installatie- en ingebruiknamefasen altijd aan de noodzakelijke voorwaarden en eisen wordt voldaan en dat het binnenklimaat in gebouwen die reeds in gebruik zijn steeds optimaal en gebruiksspecifiek wordt aangepast.

Grotere gebruikerstevredenheid dankzij een hoogwaardige binnenklimaatkwaliteit


Dankzij het vraaggestuurde Vario-ventilatiesysteem van Halton heerst in uw gebouw of ruimten altijd een uitstekend binnenklimaat, tot grote tevredenheid en productiviteit van de gebruikers.