Halton Tune: Ingebruikname en validatie

Meestal worden de Halton-producten geïnstalleerd door HVAC-installateurs, maar voor bepaalde systemen bieden we onze klanten eveneens installatie- en ingebruiknamediensten aan. Laboratoriumventilatiesystemen zijn een goed voorbeeld van Halton's bedrijfsklare oplossingen. Onze validatiediensten omvatten specifieke tools om ervoor te zorgen dat de beoogde binnenklimaatvoorwaarden worden bereikt en de gebruikers volledig tevreden zijn, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

 

Halton Tune - overzicht

 

Levering, ingebruikname en validatie van het systeem

Halton produceert systeemcomponenten overeenkomstig de ISO 9001- en ISO 14001-kwaliteitsnormen. Door deze normen na te leven, garanderen we dat er alleen hoogwaardige componenten worden gebruikt waarvan de productie slechts een geringe milieu-impact heeft. Halton's koelplafondunits zijn eveneens Eurovent-gecertificeerd.

Halton biedt oplossingen voor omgevingen waarvoor strenge eisen gelden, zoals ziekenhuizen en laboratoria. Door onze ingebruikname- en validatiediensten garanderen we dat de volgens het ontwerp voorziene binnenklimaatvoorwaarden en systeemprestaties worden bereikt, tot algemene tevredenheid van de gebruikers.

Validatie van de systeemprestaties

De validatie van de systeemprestaties garandeert de correcte werking van het ventilatiesysteem nog voor de gebruikers het gebouw of de ruimten betrekken. Door ervoor te zorgen dat alle componenten correct geïnstalleerd en alle parameters overeenkomstig het ontwerp ingesteld worden, verzekeren we niet alleen een optimaal binnenklimaat maar ook interessante energiebesparingen. Halton helpt u de gebruikers van het gebouw een functioneel, comfortabel en veilig binnenklimaat te bieden.

Validatie van de binnenklimaatvoorwaarden bij een bouwproject

Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten beperkt de validatie van het volgens het ontwerp voorziene thermische comfort het risico van onmiddellijke gebruikersklachten. Hierdoor worden mogelijke problemen ook meteen opgespoord, waardoor er tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Het binnenklimaat wordt gecreëerd als het gebruik van de ruimten vastligt en de eindgebruikers de ruimten hebben betrokken en ingericht. Typische veranderingen die bij het betrekken van de ruimten worden doorgevoerd, zijn het verplaatsen van scheidingswanden en meubilair, en het wijzigen van de ligging van vergader- en kantoorruimten. Op dat moment moeten ook de laatste aanpassingen aan de technische systemen worden doorgevoerd.

De validatie van de binnenklimaatvoorwaarden begint met een evaluatie van het binnenklimaat die al tijdens de planningfase wordt uitgevoerd. Als het gebouw voltooid is, wordt de validatie voortgezet met een tevredenheidonderzoek onder de gebruikers. Op basis van de aldus verzamelde informatie wordt de perceptie in kaart gebracht voor identificatie en lokalisatie van probleembronnen in diverse delen van het gebouw en op verschillende binnenklimaatdomeinen. Door middel van een ter plaatse uitgevoerde technische analyse kunnen de oorzaken van mogelijke problemen worden gedetecteerd. Op basis van deze informatie kunnen problemen die met technische systemen van het gebouw samenhangen worden opgelost voor de garantieperiode verstreken is. Als een probleem door het gebruik van het pand wordt veroorzaakt, helpen de resultaten de situatie te verduidelijken voor de gebruikers. De validatie van het binnenklimaat is bestemd voor de projectontwikkelaars en vastgoedeigenaars die een goede binnenklimaatkwaliteit nastreven voor hun projecten.