De ventilatiesystemen van Halton mogen alleen door Halton-gecertificeerde partners worden onderhouden. Deze mensen worden in onze fabrieken opgeleid om alle problemen die zich bij klanten voordoen, te kunnen oplossen. Daarbij gebruiken ze uitsluitend originele reserveonderdelen en verbruiksgoederen van Halton. Halton werkt met netwerken van speciaal opgeleide en gecertificeerde dienstverleners die altijd voor u klaarstaan. Deze mensen verbinden zich ertoe het serviceprogrammacharter van Halton na te leven:

Onderhoud

Een gestructureerd onderhoud zorgt voor jarenlange probleemloze werking van uw Halton-ventilatiesysteem. Het garandeert de restauranthouder tevens een duurzame toegevoegde waarde. U kunt met Halton een Authorized Service Agreement sluiten waardoor altijd de vereiste geplande onderhoudsbeurten worden uitgevoerd – uiteraard alleen met behulp van originele reserveonderdelen en verbruiksgoederen.

Normen en waarden

We onderwerpen onze gecertificeerde partners regelmatig aan een beoordeling om ons ervan te vergewissen dat ze de kernwaarden van Halton - eerlijkheid, integriteit en efficiëntie - naleven. Deze normen en waarden spelen een bijzonder belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten in onze fabrieken. We verwachten dan ook dat de servicebedrijven waarmee we samenwerken, ze eveneens aankleven. We willen er zeker van zijn dat u kunt rekenen op een betrouwbare servicegroep die prat kan gaan op een perfecte klantenzorg. U heeft het beste ventilatiesysteem gekocht dat momenteel op de markt verkrijgbaar is en Halton's netwerk voor klantenservice wil ervoor zorgen dat het jarenlang probleemloos werkt. Onze gecertificeerde partners worden regelmatig opgeleid, beoordeeld en geëvalueerd, en verbinden zich er contractueel toe alleen het beste te leverent.

Prestaties

Voor certificering volgen onze servicepartners gestructureerde trainingen in onze fabrieken; bovendien worden ze voortdurend geïnformeerd over nieuwe producten en over de evolutie van bestaande apparatuur via infoberichten en rondzendbrieven. De training wordt in onze fabrieken gegeven, en om de twee jaar is een verfrissingstraining verplicht. Fabriekstechnici leggen regelmatige werkbezoeken af aan onze gecertificeerde partners om ze te auditen beoordelen. Daarnaast worden klanten die onze diensten reeds gebruikt hebben, telefonisch naar hun mening en ervaring ter zake gevraagd. Deze en andere informatie wordt dan ingevoerd in een evaluatiesysteem dat speciaal door Halton werd ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de gecertificeerde partners de beste van de sector zijn.